DEROMÂNIZAREA ȚĂRII. O RADIOGRFIE A ROMÂNIEI DE ASTĂZI

Adio Patrie

Deși situația României este jalnică sau chiar apropiată de catastrofă, nimeni nu îndrăznește a înfrunta minciunile politicienilor de la putere sau a televiziunilor aservite lor, care zi și noapte înnebunesc pe români cu fel de fel de realizări, trai pe vătrai și democrație gîrlă, de parcă am fi în vremurile bune ale ,,epocii de aur” din fiorosul comunism de cazarmă.

Imagini pentru lansarea cărții ADEVĂRURI ASCUNSE ROMÂNILOR scrisă de către domnul CONSTANTIN OLARIU ARIMIN,
Pentru a aduce ceva lumină în această întunecime satanistă creată de politichia mioritică și circul manipulator folosit de toate posturile tv. voi veni cu date statistice care ne vor prezenta o realitate socială și economică a României ce înfioară orice minte sănătoasă.
În ianaurie 1990 România avea în conturi cca 3 miliarde dolari și de încasat de la terți încă 6 miliarde. Cu 25 miliarde dolari, în perioada 1960-1985 s-a reușit industrializarea țării, iar cel puțin 70% din întreprinderi unde lucrau 8,3 milioane de români erau competitive economic și tehnic, atunci cînd și pe noi ne-a luat valul revoluțiilor din estul bolșevic al Europei. Nu pun în dicuție condițiile în care s-a făcut această industrializare și ce sacrificii le-au fost puse în cîrcă românilor, dar bunurile materiale nu au ideologie și dacă sînt utile, atunci trebuie păstrate și folosite. Astăzi situția este mai mult decît dramatică fiindcă ne apropiem de o datorie externă de 100 miliarde euro și nimeni nu îndrăznește să o prezinte în adevărata ei față, de frică să nu supere stăpînirea. Deci pentru distrugerea economică a României și alungarea a 4 milioane de români din Țară au fost necesare aproape o sută de miliare de euro… și asta nu este tot! Pentru acest dezastru național, bandele de
lotri din Parladementul de la București, dar și ,,ajunșii locali” și-au votat pensii speciale să știe lumea cît s-au sacrificat pentru proști, distrugînd și furînd cam tot ce a fost zidire pînă în 1989! Această cîrmuire mafiotă ne-a pus în cîrcă, celor care ne mai ducem zilele pe plaiurile străbune, fără să ne întrebe dacă vrem sau nu, o datorie pentru fiecare persoană în sumă de 6450 euro! Însă nici situație socială sau economică nu este mai grozavă, apropiindu-ne cu pași repezi de un colaps catastrofal în toate domeniile.
În ianuarie 1990 eram în vatra străbună 23,20 milioane de suflete cu cca 800.000 de bugetari. Institutul Național de Statistică printr-un comunicat de presă din 1 decembrie 2016 spune că potrivit ultimelor date oficiale populația era estimată la 19.488.083 persoane în scadere cu 141.139 față de 1 ianuarie 2015. La data de 1.02.2016, aceeași instituție scrie că mai eram 19.457.677 români atît în țară cît și în străinătate. Ei dau că ar trăi în străinătate 2.502,813 români. Însă în alte informări ale aceleași instituții, populația România este de 19,87 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2015, iar la 1 ianuarie 2016, numărul a scăzut la 19,76 milioane. În numai un an de zile, populaţia României a scăzut cu 110.700 de persoane după noua variantă. În septembrie 2018 mai sîntem 19557399 persoane(ww.worldometers.info/world-population/ romania-population), din care 4 milioane au fost obligate să ia calea bejeniei pe alte meleaguri datorită binelui pus la cale de mafia securisto-comunistă după decembrie 1989. Dar pe site-ul Institutului Național de Statistică este pus un comunicat din 26 aprilie 2018 care spune: ,,Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2018 a ajuns la 22 194 000 persoane.” Deci se minte la lumina zilei chiar dacă situația este dezastruoasă pentru țara noastră. Cauza principală a acestei scăderi o reprezintă sporul natural negativ de cca – 75.655 de persoane, la care s-a ajuns în anul 2015, dar diferența a crescut ușor pentru anii 2016 și 2017. În primele 6 luni ale anului 2018 populaţia României a scăzut, cu 43.097 de locuitori din cauza declinului demografic, ceea ce va corespunde unei scăderi medii anuale cu 86194 persoane, după cum arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Dar diferența dintre raportările INS din 1.02.2016 privind populația României corectată cu indicele de descreștere demografică pentru 2018 și ce au comunicat ei pentru 1.01.2018, de cca 3 milioane
persoane ascunde în fapt o acțiune gravă de înaltă trădare. De ceva vreme(3-4 ani) la Radio Iași, în emisiunea ,,evreii azi” făcută de cazarul Alexandru Aciobăniței, acesta repetă obsesiv că în Israel astăzi ar fi peste un milion de ,,evrei români”, iar povestea sună a nebunie fiindcă din cei 400000 mozaicii plecați din România în perioada 1940-1970,
s-au stabilit în această țară numai 270000, restul căutînd alte tărîmuri mai verzi și mai mănoase. Însă sintagma are o logică după ce am citit două aritcole scrise de M. Eminescu cu privire la năvălirea cazarilor peste români în anii 1850-1880. Acesta le răspunde jidanilor care pretind că erau băștinași pe plaiurile mioritice încă din timpul dărîmării primului templu, adică sec. Vl î.e.n. că nu există nici o dovadă pentru asemenea pretenții, totul fiind numai minciună. Mai spune el că cei pe care mozaicii îi numesc ,,români israeliți”, adică pretinșii băștinași din secolul Vl î.e.n. nu au fost niciodată în spațiul carpatic pînă la năvălirea din anii 1850-1880, ei fiind un popor fără istorie în Europa. Ideea ascunsă a
mozaicilor din acei ani era să-și creeze un Israel european, iar locul chitit a fost România, de aceea în perioada interbelică s-a vorbit destul de des despre ,,Israel în România”, poveste care astăzi ar suna a antisemitism dacă îndrăznește cineva să o amintească. În acest context își are locul sintagma leprei cazare A. Aciobăniței – ,,evreii români din Israel” – adică ei vor să se ,,repatrieze” în baștina carpatină, cam așa cum au făcut cei peste 165000 de jidani care au trecut Prutul în iulie-sept. 1940 la frățiorii lor bolșevici ca să scape de ,,clericalismul și naționalismul românilor”. Cred că această diferență uluitoare de 3 milioane persoane ,,cu domiciliu stabil” în Romînia la 1.01.2018 se referă tocmai la
ei care au obținut cetățenie română pe acest ,,adevăr” mincinos, iar într-o perioaadă scurtă de timp ne vom trezi peste tot cu ei drept clasă conducătoare a ,,românismului jidănesc”, iar noi vom fi numai gloatele de antisemiți ce am făcut un holocaust împotriva lor și acum turbăm pentru că nu mai putem face altul la fel de sîngeros și monstruos, cum va suna muzichia după afurisitele lor goarne. Și tot în urmă cu 3-4 ani, o persoană din New-York mi-a spus că a avut o discuție cu un jidan de peste 80 de ani, plecat din România chiar după anii 1945 și care ar vrea să se reîntoarcă dar este prea bătrîn să ia totul de la capăt. Frăția lor din acest oraș oferea celor ce vor să revină în România, suma de 100000 $, cu titlu gratuit ca să aibă cu ce ,,mișca” aici la noi. Deci nu există fum fără foc! Voi lua pentru analiza mea asupra situației României cifra de 19.557.399 persoane existente în 2018 și nu cea comunicată de INS pe care o consider un fals făcut ca să ascundă o realitate criminală
pusă la cale de puterea trădătoare din România. Din această sumă dacă scădem 4 milioane de români pribegiți pe alte meleaguri și o descreștere de 86000 persoane cum recunosc chiar acești măsluitori de cifre, vom fi la sfîrșitul anului 2018 existenți în Țară, aproximativ 15 371 000 persoane! Pentru acești români care își duc zilele în spațiul carpatic și sînt cu aproape 8 milioane mai puțini decît în ianuarie 1990, statul mafiot a triplat numărul de bugetari ca să-i lege bine la căruța pe care o va arunca în rîpă în următorii 20-25 de ani, adică România se va duce pe Apa Sîmbetei! Și tot raportat la acest adevăr economic și demografic, bugetarii în ianuarie 1990 reprezentau cam 3,4% din totalul populației țării, iar astăzi ei sînt 10%! Germania, la o populație de peste 83 milioane, are un număr de
1,6 milioane bugetari și totul merge nemțește, pe cînd la noi se merge numai tîlhărește, adică mită, corupție la toate nivelurile și bătaie de joc față de cetățean. România are în prezent 3,5 milioane de persoane angajate în sectorul productiv și de prestări
servicii, 1,5 milioane persoane care lucrează în adminsitrație, sănătate, învățămînt și alte instituții bugetare; 0,8 milioane persoane sînt angajate în regiile autonome centrale și locale. Dar salariu mediu net al bugetarilor este cu 25% mai mare decît salariu mediu net de la privat, deci trăiască statul împreună cu mafia care îl stăpînește cu mînă de fier numai în interesul ei! Dar legați direct de bugetul statului pe lîngă cei menționați mai înainte, avem 5,3 milione de pretinși pensionari, dintre care numai 2,2 sînt pensionați cu limită de vîrstă, iar 3,1 sînt în fapt beneficiarii unei forme de ajutor social mascat fiindcă nu îndeplinesc condițiile legale de pensionare pentru limită de vîrstă. Mai sînt 0,8 milioane persoane care primesc ajutor social, deci o povară incredibilă pe care cei ce lucrează direct trebuie să o suporte din partea statului mafiot și parazitar. Prin aceste acțiuni de distrugere a potențialului economic al țării, mafiile care conduc acum România și-au asigurate un electorat care depinde direct de buget, de cca 8,4 persoane(5,3 milioane de pensionari + 1,5 milioane angajați în instituțiile statului + 0,8 milioane persoane care lucrează în
regiile de stat + 0,8 milioane beneficiari de ajutor social), din care, dacă vin la vot numai jumătate, ei vor fi iarăși stăpîni pe baierele pungii! În fapt la această mașinație josnică se rezumă democrația noastră originală. Falsificînd și listele eletorale, ei se doresc să fie veșnici stăpînii noștri! Mai devreme sau mai tîrziu, sistemul de pensii și de miluiri și mituiri electorale se va prăbuși fiindcă nici o minciună nu este veșnică, iar cei mai vitregiți vor fi tot proștii sau ,,oamenii muncii” din vremurile trecute, dar și generațiile care vor trebui să plătească aceste sume uriașe luate de cei de astăzi pentru a-și asigura drum liber la punga banului public! Mărirea de pensii și salarii la bugetari se face din împrumuturi interne dar și externe, astfel că România își crește datoria de la o lună la alta pe care o vor plăti numai generațiile viitoare și nu cele de astăzi care le amanetează însăși dreptul la viețuire pe plaiurile străbune și la o viață decentă. Ca să stăpînești gloatele ai la îndemînă atît mijloacele violente cît cele nonviolente. Dintre acestea din urmă cele mai lesnicioase sînt sărăcirea cruntă și îndobitocirea, metode aplicate cu mare pricepere de mafia ce stăpînește țara din 1990 și care este răspunzătoare direct de dezastrul în care se zbate astăzi majoritatea românilor trăitori în România. Educația astăzi a ajuns un adevărat instrument de îndobitocire în masă iar cca 45% dintre absolvenții de 8 clase sînt practic semianalfabeți, fiindcă acesta este scopul ascuns al sistemului de învățămînt din România, o masă amorfă fără educație și fără puterea de a judeca ce se întîmplă în jurul
ei, astfel ca să poată discerne minciuna de adevăr și răul de bine. Avem puțin peste 3 milioane de copii în învățămîntul preuniversitar cu un număr de 270000 de profesori care îi instruiesc, deci cam 11 elevi la un dascăl. În urmă cu 30-40 de ani, erau 25 elevi la un dascăl și se făcea școală atît în licee cît și în cele cu profil tehnic și de meserii. Astăzi se face mai mult ,,prezență” la școală, astfel ca profesorii să-și poată lua salariile și celelalte miluiri, fiindcă jumătate dintre ei nu au ce căuta în sistemul de învățămînt datorită lipsei pregătirii profesionale cît și a chemării către această îndeletnicire. Mulți dintre ei și-au cumpărat diplome ca să aibă o sursă de venit! Situația este foarte asemănătoare și în sănătate care a devenit pentru unii din acest domeniu, o adevărată sursă de îmbogățire prin comisioane, mită și alte forme de cîștig necinstit. Dar de ceva vreme sîntem bătuți bine la cap cu două noțiuni pe care majoritatea românilor nu le pot înțelege: multiculturalism și multietnicitate. Ori ele ascund tocmai ce ne coace mafia cazară de peste 150 de ani, adică sîntem numai o gloată amorfă de îndobitociți antisemiți fără cultură și fără nici o legătură istorică cu spațiul carpatic, toată pretinsa noastră istorie fiind numai un amestec de falsuri și născociri ale pașoptiștilor și celorlalți istorici naționaliști! ,,Istoria” arată după aceste ciume că aici au dăinuit înaintea românilor alte neamuri care și-au avut destinul lor chiar dacă mioriticii nu-l recunosc! Iar stăpînirea de astăzi a zis că ,,evreii români” au mare dreptate, fapt pentru care după ce au băgat ca limită procentul de 20% a populației minoritare în anul 2001 care să poată folosi limba maternă, acum au pus în Codul administrativ adoptat deja la Senat la art. 94 alin 2 prevederea că: „Autoritățile
și instituțiile publice, precum și celelalte entități juridice prevăzute la alin.(1), prin hotărârea organelor lor deliberative sau de conducere pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea prevăzută la alin (1)”. Așadar sîntem un amalgam multietnic și multicultural, iar noi românii au rămas rău de căruța istoriei fiindcă nu am avut-o niciodată pe aceste plaiuri un loc al nostru mai devreme de secolul X și pe cale de consecință să nu mai supărăm pe alții cu insistențe naționaliste atît de neghioabe și josnice. În licee se predă deja că românii nu au istorie în spațiul carpatic mai devreme de secolul X, dar ideea are rădăcini mai vechi printre istoricii și lingviștii români. În opinia lui Motzoi-Chicideanu(arheolog la Institutul de Arheologie din Bucureşti din 1979, loc blestemat de unde au dispărut tăblițele descoperite la Sinaia), după anul 275 populaţia romanizată
din Dacia s-a retras la sud de Dunăre, împreună cu administraţia şi armata Romei. Adică teoria lui Robert Rösler nu este o teorie mincinoasă lipsită de orice argument istoric, sau arheologic, ci realitatea pe care românii nu vor să o accepte. Arheologul ne mai spune că nu este nimic ciudat în migraţia daco-românilor spre sud. Era un fenomen des întîlnit în epocă, datorită invaziei altor popoare din nordul şi estul Europei. În Peninsula Balcanică, populaţia romanizată ar fi dus un mod de viaţă de subzistenţă, în care păstoritul reprezinta o componentă foarte importantă. Iar Cacademia Română, prin rapinul șef Ianus Aurelius Popus de Hahamy ne zice de la obraz întrun interviu dat revistei ,,Familia Ortodoxă” în luna mai 2018, că românii și-au făcut apariția în Ardeal în urmă cu o mie de ani, dar teritoriul era deja ocupat de slavi, unguri și cazari cu care au trebuit să conviețuiascî de voie sau de nevoie. Deci această instituție blestemată vrea să ne bage în cap că teoria lui Rösller este un adevăr istoric și nu o născocire a germanilor și mafiei cazare. Așa arată România la o sută de ani după marile sacrificii și speranțe ale generației de la 1918, o țară condusă de o clică de mafioți, trădători și plini de ură asupra Neamului Românesc și a Țării, cu partea
de est și nord-est înstrăinată în ghiarele unor fiare cu coloratură încă roșie și miros de vodcă! Cum hoțul nu dă niciodată de bună voie ce a furat, tot așa aceste gunoaie degenerate care se țin conducătorii noștri, nu vor renunța niciodată la ce au tîlhărit în dauna Neamului Românesc și a Țării, deci scăparea este să ne revoltăm și să le cerem aspră judecată pentru toate ticăloșiile săvîrșite!

C. Olariu Arimin