Cine este adevătatul stăpân al Preşedintelui RUSIEI, Vladimir PUTIN ?

Putin

Majoritatea oamenilor cred că legile pentru Federația Rusă sunt scrise de deputați. Dar este într-adevăr așa? Și cine scrie exact legile pentru ruși? Să abandonăm teoria și conspirația și să luăm în considerare numai faptele.

La începutul anului 2018 Camera de Conturi a Federației Ruse a publicat un raport despre faptul că de la formarea Federației Ruse până la stadiul actual, strategia de dezvoltare a Rusiei este elaborată  de agenții străini. Și acest lucru este menționat direct în raportul oficial al Camerei de Contabilitate. Pentru mulți, formularea de mai sus poate provoca surpriză, deși, de fapt, nimic surprinzător în astfel de știri nu a mai fost dat de mult timp.

Faptul că deputații din Duma de Stat sunt simple butoane și nimic în țara noastră nu rezolvă, a spus deputatul Fedorov. Potrivit lui, legile actuale și viitoare ale Federației Ruse sunt scrise de organizații străine specializate. În special, el a spus: „După finalizarea procedurii de elaborare, fiecare fracțiune primește mape cu anumite proiecte de legi. Și aici deja se precizează în mod clar cum și pentru ce ar trebui să voteze deputații. Și această decizie pentru partidele din Dumă este obligatorie. ”

Ideea este că, atunci când deputatul vine la o fracțiune, el preia anumite obligații, dintre care una este subordonarea completă  șefului fracțiunii, iar în schimb, el primește privilegiile corespunzătoare. În consecință, deputații sunt, prin definiție, dependenți și nu au dreptul de a avea propriile opinii. Deși unele abateri sunt permise, de exemplu, de dragul PR. Dar, în primul rând, acestea trebuie să fie puse în acord cu șeful fracțiunii, adică, trebuie să primească de la acesta permisiune, și, pe de altă parte, în nici un caz, astfel de abateri nu trebuie să influențeze rezultatul votului. Deputatul, care a renunţat la aceste reguli, se pune în afara sistemului, cum  s-a întâmplat cu Natalia Poklonsky care, fără a coordona mai întâi cu șeful fracțiunii, a votat împotriva creșterii vârstei de pensionare.

Dovada tuturor acestor lucruri sunt sălile pe jumătate goale la adunările din Duma de Stat. Acest lucru poate fi doar în singurul caz – când de aceste „minți minunate” ale timpului nostru nimic nu depinde și toate rezultatele sunt cunoscute  dinainte . Institutul Deputaților este o imagine frumoasă pentru cei care încă mai cred într-un stat independent. Da, și uitandu-ne la deputații noștri, este greu de crezut că au cel puțin niște cunoștințe. Chiar credeţi că foștii actori și boxeri sunt capabili să elaboreze legi în domeniul medicinii sau al construcțiilor?

Nefiind un fan al NOD-ului, în acest caz, să nu-l crezi pe deputatul Fedorov, care a descris  în detaliu procesul real de adoptare a legilor în Duma de Stat, nu există nici un motiv, pentru că totul asta noi vedem fără spusele lui Fedorov  în direct prin exemplul aceleeași reforme a sistemului de pensii. Cum numai a fost dat ordinul, în ciuda bunului simț  deputații corupți şi mass-media vînzătoare au alergat să facă  publicitate în sînul poporului rus despre avantajele de a ieşi la pensie la o vîrstă mai înaintată. Ne punem întrebarea.  De ce deputatului din Rusia Unită, Fedorov, i-a trebuit să descrie întregul  proces legislativ subteran din Rusia ? Se cunoaşte faptul că Feodorov luptă pentru a-i acorda lui Putin împuterniciri extraordinare, așa că este direct interesat de a prezenta întro formă cît mai  mai pesimistă dependența completă a structurilor rusești de stat  de organizațiile specializate din străinătate. Dar, conform Constituției, Putin are deja puteri aproape dictatoriale. Și Fedorov, pur şi simplu, justifică inactivitatea președintelui.

Mulți cred în mod eronat că principalul inițiator al creșterii vârstei de pensionare este guvernul. Cu toate acestea, în realitate, nici guvernul, nici deputații, nici chiar președintele nu sunt inițiatorii reformei sistemului de pensii. Cu inițiativa de a ridica urgent vârsta de pensionare, precum și de majorarea TVA, s-a expus nici mai mult, nici mai puţin, Fondul Monetar Internațional . Deci, în raportul său din 15 iunie 2017, comisia FMI a „recomandat“ Guvernului Federației Ruse de a crește rata de TVA de la 18% la 22% și de a crește vârsta de pensionare stabilită de legislație. Guvernul rus s-a grăbit să-i asigure pe stăpînii  lor că aceste reforme vor fi introduse după alegerile prezidențiale din 2018, drept dovadă o scrisoare corespunzătoare a fost trimisă la FMI. Alegătorii lui Putin, înainte să voteze pentru el, ar trebui să citească cu atenție această scrisoare, textul oficial al căreia se află pe Internet. Și, aparent, chiar și în ciuda faptului că peste 90% dintre ruși se opun reformei sistemului de pensii, recomandările FMI se îndeplinesc cu sfinţenie.

Cu câțiva ani în urmă, Putin a spus următoarele cuvinte: „Sunt împotriva creșterii vârstei de pensionare. Și cît timp  sunt președinte, nu se va lua o astfel de decizie. ” Dar de ce conducerea Kremlinului ascultă de cererile absurde şi proaste ale FMI? Și aceasta nu este prima dată (de exemplu, cerința FMI de a adera la OMC). Puteți analiza rapoartele anterioare ale FMI cu privire la Rusia și vă puteţi convinge  că o grămadă de legi absolut inutile și dăunătoare  Federației Ruse au fost adoptate la iniţiativa prietenii noștri străini, și dintre cele mai multe  – la propunerea Fondului Monetar Internațional, care includ o listă pe care liderii ruși sunt obligaţi să le implementeze.

Dar urmează întrebarea. Și de ce ar trebui  conducerea rusă să facă acest lucru, dacă statului asta nu-i este convenabil, rentabil ? Si de ce Kremlinul nu poate, pur și simplu, să refuze cerințele inacceptabile și deranjante ale FMI? Se pare că nu poate. Pentru prima dată agenții străini au început să scrie legi pentru ruși la sfârșitul anilor ’80 sub Gorbaciov, atunci când a existat o pregătire activă pentru prăbușirea URSS. Iar punctul culminant al muncii lor a fost „Acordul din Belovejsk, al cărui  original nu a fost găsit încă.

Principalul lucru este că  agenți străini au reuşit să facă să creadă oamenii în mașinațiunile lor uimitoare. La o lună după așa-numita prăbușire a URSS, Statele Unite ale Americii declară solemn victoria lor în Războiul Rece. Și  după aceste declarații zgomotoase pe teritoriul „fostei“ Uniuni Sovietice au început să vină  forțele Fondului Monetar Internațional și alte agențiilor  ONU. Acest eveniment poate fi caracterizat ca o cucerire pașnică a teritoriului care juridic mai exista, dar de fapt, nu mai exista Uniunea Sovietică. Și ca acest lucru să nu-i jeneze pe aborigeni, și ca asemenea structuri ONU, Fondul Monetar Internațional, să se simtă bine pe teritoriul nostru, a fost creată  magica Constituţie a  Federației Ruse, în conformitate cu care trăim astăzi. Constituții foarte asemănătoare au apărut în toate celelalte foste republici sovietice.

Partea 4 din articolul 15 din Constituție introduce în mod oficial  controlul extern în țara noastră. Această prevedere spune că: „Principiile și normele dreptului internațional general recunoscute și tratatele internaționale ale Federației Ruse sunt parte integrantă a sistemului său juridic.“ Am putea cel puțin aparent să considerăm Rusia un stat suveran, dar în 2013 Curtea Supremă, cel mai înalt organ judiciar din țară, a  comis o diversiune juridică, recunoscând în mod oficial obligația legală a Rusiei de a se supune deciziilor organizațiilor specializate străine. Astfel, Plenul Curții Supreme a dat următoarea explicație oficială în secțiunea 4 a articolului 15 din Constituția Federației Ruse: „În conformitate cu norma general acceptată a dreptului internațional trebuie să fie înțeleasă regula de comportament  acceptată și recunoscută de comunitatea internațională a statelor în ansamblu ,iar neîdeplinerea acestea este interzisă. Conținutul acestor principii și norme de drept internațional pot fi incluse, în special în instrumentele Națiunilor Unite și agențiilor sale specializate. ” Iar Fondul Monetar Internațional, ca structură a ONU, face parte din lista agențiilor specializate.

În observațiile Curții Supreme este următoarea explicație: „În conformitate cu principiile general recunoscute ale dreptului internațional ar trebui să subînţelegem normele imperative fundamentale ale dreptului internațional, acceptate și recunoscute de către comunitatea internațională a statelor în ansamblul ei, abatere de la care este o normă inacceptabilă.“ Astfel, Curtea Supremă declară cetățenilor din Rusia, că normele și principiile enunțate în documentele agențiilor internaționale ale ONU specializate, în special Fondul Monetar Internațional, fac parte din sistemul juridic din Rusia și sunt obligatorii în mod legal pe teritoriul Federației Ruse.

Dar asta nu e tot. Să ne uităm la documentele FMI, care sunt semnate de toți cei care  aderă la acest fond. Acolo se spune: „Fondul duce o supraveghere strictă asupra politicilor cursului de schimb ale statelor membre și stabilește principii specifice care guvernează toate statele membre în ceea ce privește această politică.“ Cu alte cuvinte, FMI controlează strict ca statele membre să urmeze toate politicile indicate de  fond.

Astfel, FMI poate solicita destul de legitim din partea autorităților ruse de a adopta legi antinaţionale, în conformitate cu Constituția RF. Prin urmare, Putin, Medvedev, guvernul, deputații sunt  păpuși, sau actori plătiţi. Putin însuși este implicat în fabricarea unui spectacol scump, dar pentru cei care imprimă banii, nu ştiu dacă există aşa noţiune ca „scump“.

Se pare că deputații și Putin nu au autoritate legală de a refuza să adopte legi de creștere a vârstei de pensionare și a TVA-ului, deoarece adoptarea acestor legi este o indicație directă a Fondului Monetar Internațional, agențiilor ONU, precum și a indicațiilor date în conformitate cu explicația Curții Supreme care sunt obligatorii pentru executarea pe teritoriul Federației Ruse. Dar Putin, ca un înalt oficial al Federației Ruse, are puteri nelimitate acordate lui de către Constituția poporului, care, în conformitate cu aceeași constituție este singura sursă de putere în Rusia. Cu toate acestea, este puțin probabil ca Putin să profite de aceste puteri. Având în vedere că elita din Kremlin încearcă să devină parte a civilizației occidentale, Putin nu va îndrăzni niciodată să se confrunte în mod serios cu structurile internaționale, dar va continua să adopte legi anti-populare pe care agenții străini din structurile internaționale specializate le vor scrie pentru Rusia. Și nici o putere excepţională a președintelui, de care Fedorov este atât de preocupat, nu ne va ajuta , deoarece Putin nici nu se gîndeşte să restabilească suveranitatea Rusiei. Și asta înseamnă că, atâta timp cât Putin este la putere, nu poate fi vorba despre nici o suveranitate a țării.

http://ruspolitica.ru/post/kto-pishet-zakony-dlya-rossiyskoy-federatsii/