ISTORIA ADEVĂRATĂ: Despre rolul ”civilizator” al Vienei, marea închisoare pe timpul Habsburgilor,

mihai viteazul 1


     Motto:

 Domol purcede glas de schijă
   De la clopotnița din deal,
   Să povestească lumii jalea
   Înstrăinatului Ardeal.

Octavian Goga – Pe înserate

Sunt pe jumătate Ardelean, așa că nu pot fi suspectat că aș avea ceva împotriva conaționalilor noștri de peste munți. Au fost mult mai asupriți decât cei din Țara Românească  și din Moldova și au vărsat râuri de sânge ca să-și păstreze naționalitatea. În munții Ardealului a înflorit odinioară și Sarmizegetusa, glorioasa și ultima capitală a Daciei.
De câtva timp însă, unii ”intelectuali” ardeleni, fie din prostie, fie că sunt plătiți de cei care ne sapă unitatea națională, latră în stânga și în dreapta cum că, spre deosebire de ”regățeni” sau ”Mitici”, care au avut capitala la Istanbul, Ardealul a avut capitala la Viena, cu un rol ”civilizator” decisiv în ”Mittel Europe”, spre deosebire de Sublima Poartă. Ca atare, Transilvania ar fi ”mai civilizată”  față de celelalte ținuturi românești”. Prostul, până nu-i fudul, nu-i destul.
În treacăt fie spus, până la proclamarea Republicii Turce, orașul de pe țărmurile Bosforului nici nu s-a numit oficial Istanbul, ci Constantinopol…
Hai s-o luăm băbește! Conform tratatelor dintre Români și Turci, voievozii noștri erau vasalii sultanului, căruia îi plăteau un tribut anual, în schimbul apărării Țărilor Române. Conform acelorași tratate, celebrele ”capitulații”, principatele noastre își păstrau autonomia internă și o anumită libertate în relațiile internaționale, iar Turcii nu aveau voie să-și construiască locuințe sau moschei pe teritoriul românesc. De multe ori, Românii s-au ridicat împotriva Turcilor, obținând răstimpuri de independență, iar ultimii au săvârșit destule abuzuri asupra noastră, de-ar fi fost numai înfiorătorul martiriu al Brâncovenilor. În general însă, spre deosebire de Unguri, Austrieci și Ruși, nu au încercat să ne deznaționalizeze și nici să ne treacă religia sub ascultarea Romei.

Revenind la Ardeal, trebuie subliniat faptul că, în tot timpul Evului Mediu, Românii nu aveau voie să locuiască în orașe, ci numai în afara zidurilor. Cultul lor religios era doar ”tolerat”, ei fiind descriși în permanență ca ”superstițioși, apostați și eretici”. Ca să scape de teroarea instaurată de Habsburgi, mulți Români din Ardeal au trecut munții, prin Vama Cucului, găsindu-și adăpost primitor în principate, ulterior în Regatul României.
De la Viena i s-a poruncit iudei Gheorghe Basta să-l asasineze pe marele domn al tuturor Românilor, Mihai Viteazul, pierit pe pământul încercat al Ardealului.

Iată că, prin Munții Călimani, avem acum și Drumul Maria Tereza, cunoscut și sub bombastica denumire latinopată de Via Maria Theresia. Cum e posibil ca acelei iepe imperiale să i se consacre un drum pe teritoriul României? Se uită că din ordinul ei, sinistrul general Adolf Nikolaus von Buccow a ras cu tunurile 37 de mânăstiri românești, torturând sau chiar ucigându-le și monahii!
Urmarea? Astăzi, la cetatea din Alba Iulia are loc regulat un spectacol-kitsch de tot râsu’-plânsu’, anume schimbarea gărzii habsburgice, spre încântarea tâmpă a mulțimilor de gură-cască, nimerite pe acolo. Auziți, oameni buni: la Alba Iulia, unde a intrat victorios Mihai Viteazul, primul Reîntregitor al Daciei, și unde au fost încoronați regii Ferdinand  și Maria, în cinstea Marii Uniri a României Mari! La Alba Iulia, unde, pe Dealul Furcilor, au fost trași pe roată de autoritățile habsburgice Horia și Cloșca!

Știți cine era guvernatorul Transilvaniei pe vremea revoluției lui Horia, Cloșca și Crișan, care a dus la îndeplinire ordinele de la Viena cu privire la torturarea și uciderea răzvrătiților români? Nimeni altul decât celebrul baron Samuel von Brukenthal, sărbătorit deseori de autoritățile și ”intelectualii” din Sibiu! N-aș vrea să insist pe faptul că bogata colecție a muzeului a fost realizată cu sudoarea iobagilor ardeleni, cum ar spune marxiștii. Totuși, chiar așa este! Dar tot n-a fost de ajuns. Sibienii au acum și o echipă de fotbal, AFC Hermannstadt! Din voia mea, cât vor purta această înjositoare denumire, să aibă parte numai de înfrângeri! Nu de alta, dar strămoșii mei de peste munți nu aveau voie să locuiască în orașul ”Hermannstadt”.

Dragilor mei frați ardeleni, rogu-vă aduceți-vă aminte cum s-au purtat Habsburgii cu Avram Iancu, eroul nostru de suflet, ”Crăișorul Munților”! Nici măcar nu scriu acum totul despre ”civilizatoarea” Vienă…
În Bucovina cotropită, aceiași blestemați Habsburgi au desființat aproape toate mânăstirile și schiturile românești, și au umplut ținutul de venetici, alungându-i pe Români.  Pe Ciprian Porumbescu, eroul nostru de cântec, l-au trimis în mormânt! Uitați-vă pe frescele mânăstirilor din Bucovina și veți vedea că multe dintre ele sunt scrijelite cu iscăliturile ”civilizaților” funcționari austro-ungari!
Pe timpul Habsburgilor, Românii nu-i spuneau capitalei acestora Viena, ci Beci, care, pe limba noastră, înseamnă și ”închisoare”! Adevăr grăiau.
Fie că-i manipulează pe unii ”intelectuali” de speță joasă, fie doar că așa se nimerește acum, Austriecii și Rușii își râd în barbă. Turcii de la Istanbul nu au de ce!

În Primul Război Mondial, ”Miticii” din Vechiul Regat, ”balcanici” mai mult sau mai puțin ”frivoli”, au dat ascultare cântecului național ”Treceți, batalioane române, Carpații!”, fără a sta pe gânduri… Foarte mulți dintre ai au mușcat atunci țărâna Ardealului, înroșind-o cu sânge tânăr…  Da, erau Mitici, dar ar trebui să li se rostească porecla cu accentul pe prima silabă!

Adrian Bucurescu