Cum se poate realiza Reîntregirea României? Prin voinţa locuitorilor R. Moldova de a lichida graniţa de pe Prut. Iată ce trebuie să facă unioniştii!

reunirea

Pe 6 Mai 1990 un milion de români de la apus de Prut am înfruntat URSS, trecând la răsărit de Prut, într-un avânt naţional de nestăvilit. Podul de flori a fost anexat şi deturnat, de către casnicii Moscovei de la Bucureşti şi Chişinău, cu ajutorul Televiziunii şi Radioului. Ştiţi vorbele, cu televizorul aţi minţit poporul. În cazul de faţă au blocat Reîntregirea României. Pentru a fi documentaţi asupra Podului de flori, citiţi cartea Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău. Se găseşte la multe biblioteci particulare din Chişinau şi la marile biblioteci, în Bucureşti la toate marile biblioteci, la unele din bibliotecile judeţene, dar şi săteşti si şcolare. Pe internet, cu titlul Reîntregirea României, la www.miscarea.net, la rubrica „De peste Prut”.

Din Ianuarie 2007 România va fi în U.E. Nu e normal ca o parte din poporul român (cel din R. Moldova) să câştige un ban la mâna a doua, muncind în România integrată în U.E., cu alte cuvinte lucrători la mâna a doua în propria ţară. Grăbiţi-vă să nu fie aşa. Aveţi aceleaşi drepturi ca şi noi, la existenţă viguroasă spiritual şi prosperă economic. Una suntem. Treceţi şi voi Prutul acasă, desfiinţând graniţa din interiorul României, graniţă care desparte român de român. URSS a dispărut. De o parte şi de alta a graniţei suntem numai noi românii. România e şi la Chişinău şi la Bucureşti.

Suntem minţiţi de cei interesaţi să nu fim reuniţi într-o singură ţară, în ţara noastră, România! Am fi mai puternici şi nu le convine aşa ceva. Suntem minţiţi şi voi şi noi, când ni se spune că România nu poate face faţă Unirii. Nu e nici un secret, deşi se trece prin anumite greutăţi, că, azi, pensiile şi salariile cetăţenilor din România sunt simţitor mai mari decât ale cetăţenilor din R. Moldova. Iar în următorii ani diferenţa va fi din ce în ce mai mare. Românii din România au şi azi posiblitatea să-i ajute pe toţi cetăţenii R. Moldova.  Şi-i va ajuta din toată inima. Românii, când sunt uniţi, pentru a se ajuta unii pe alţii, sunt de nebiruit. Pentru o înţelegere deplină, vom da două exemple. Oricare  român din România poate renunţa la o pâine pe lună, pentru cetăţenii R. Moldova, fără să simtă lipsa acestei pâini. Si ar fi pâine cu îndestulare în casele din R. Moldova. Dacă cei din România ar renunţa la două pâini, s-ar bloca străzile R. Moldova cu pâine. Şi românii din România tot nu ar resimţi lipsa celor două pâini. Un alt exemplu. Dacă toţi românii cu un venit de la patru milioane lei în sus, ar dărui, lunar, cincizeci de mii lei, de la cinci milioane, o sută de mii, de la şapte milioane, două sute de mii, de la nouă milioane, trei sute de mii, de la douăsprezece milioane, patru sute de mii, de la cinsprezece milioane, cinci sute de mii, de la douăzeci de milioane, un milion, de la douăzeci si cinci de milioane, un milion cinci sute, de la treizeci de milioane, două milioane, locuitorilor R. Moldova li s-ar asigura pensiile şi salariile la nivelul Românie, făra nici un fel de şoc financiar pentru România. Nu există indoială că vor exista şi donaţii financiare substanţiale din partea unor români, care abia aşteaptă o astfel de ocazie. Această disponibilitate financiară ar primi forma unei hotărâri de guvern. Aţi reveni, dragii noştri, la Patria-Mamă, fără a sărăci România, fără nici un fel de atingere adusă Produsului Intern Brut al României, pentru că este vorba de contribuţia voluntară a românilor din propriul lor venit. Şi nimeni nu v-ar zice nimic, deoarece România ar cheltui cu mult mai puţin, dacă R. Moldova se va uni cu România, decât dacă R. Moldova ar rămâme în afara U.E. Deci toţi am fi în câştig. Se ştie că R. Moldova este şantajată de Moscova cu gazul metan şi curentul electric. Dar se mai ştie că România produce curent electric peste necesităţi. Aceasta fiind situaţia, odată cu unirea, toate localitătile de la răsarit de Prut ar avea curent electric, ca  în toată România. Iar gazul metan din România ar fi dirijat şi spre localităţile de la răsărit de râul Prut, râu care, după Unire, va fi ca şi celelalte, un râu din interiorul României şi atât. Este uşor de înţeles că România poate să-şi planifice bugetul pentru racordarea energetică a localitătilor de la răsărit de Prut, la sistemul energetic al ţării.

Având în vedere Transnistria, Moscova a rămas cu mentalitatea imperială a Rusiei ţariste şi a URSS. Şi Transnistria este un teritoriu anexat de Rusia ţaristă. Moscova trebuie să se retragă din Transnistria, în mod necondiţionat. Trebuie să aibă în vedere că între R. Moldova şi Federaţia Rusă, a apărut Ucraina, că nici România, nici R. Moldova nu se învecinează cu Federaţia Rusă. Moscova nu are nici un drept să atenteze la integritatea teritorială a R. Moldova, nu are nici un drept de a desprinde Transnistria din trupul R. Moldova şi a o transforma într-un stat rusesc de sine stătător, sau ambalat sub forma de parte federală a R. Moldova, din care să se desprindă şi să devină tot stat de sine stătător.

Transnistria este străvechi teritoriu getic ce făcea  parte din Dacia lui Burebista. Este parte a cnezatelor şi voivodatelor româneşti (valahe, moldoveneşti). Moldova administra până în 1765 şi malul stâng al Nistrului.

Transnistria este delimitată pe o distanţă de 800 km de malul răsăritean al Nistrului, pe o distanţa de 600 km de malul apusean al Bugului şi pe o distanţă de 150 km de malul Mării Negre.

Imperiul rusesc ajunge în 1772 la Bug, iar la Nistru în 1792, anexând Transnistria.

In Transnistria existau aproximativ 100 de biserici. Aparţineau de episcopiile Moldovei. Domnitorii Moldovei mai aveau moşii în Transnistria şi în prima parte a sec. al XVIII-lea.

Românii sunt mâna de lucru la ridicarea Odessei, sfinţirea  temeliei oraşului o face mitropolitul român Bănulescu, iar arhitect este românul Manole.

Suburbia Odessei, Moldoveanca, populată cu români, va deveni un oraş întreg, cu peste 40.000 de locuitori.

În 1799 rusul Pavel Sumarcov notează că în Ovidiopol, Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Mălăieşti, majoritatea locuitorilor sunt moldoveni.

În 1914 Austria promitea României toată Basarabia şi Odessa, promisiune ce o va reînoi.

Academicianul sovietic L.S.Berg afirmă că moldovenii ce locuiesc în Moldova, Basarabia şi până în guberniile învecinate, Podolia, Herson, iar într-un număr mai mic în gubernia Ecaterinoslav, sunt români.

În 1934, 80% din locuitorii RASSM (Transnistria) erau români.

Românii pun bazele culturii ruse: ,, În 1796 la Dubăsari sau Movilău s-a tipărit primul volum de versuri în limba română (versuri originale şi traduceri de I.Cantacuzino).

Cultura românească a influenţat şi cultura ucrainienilor şi ruşilor, prin românii ce şi-au găsit rosturi în Rusia. Petru Movilă a devenit mitropolit al Chievului şi întemeietorul Academiei ruseşti. Călugărul român  Paul Berândă este întemeietorul lexicografiei ruseşti. Milescu Spătaru, pe lângă activitatea diplomatică şi ştiinţifică, a fost învăţătotul lui Petru cel Mare. Dimitrie Cantemir a depus o rodnică activitate ştiinţifică, fiind şi consilier intim al împăratului. Herăscu (Hirăstov) a fost literat şi întâi curator al universităţii de la Moscova. Dosoftei va ajunge episcop al Azovului, Antonie (trecut peste Nistru împreună cu cei 100.000 moldoveni la 1739) a devenit mitropolit de Cernigov şi Bielgorod. Mihail Strilbiţchi din Moldova îşi va muta tipografia la Dubăsari apoi la Movilău. Ioan Silviu Nistor, în Istoria Românilor din Transnistria, mai aminteşte de un român Turcu, ca autor al codului penal rusesc, de Mihail Voloşaninov ca organizator al Ministerului de externe rus şi Grigore Voloşeninov (Românul), deasemenea diplomat al Rusiei. Literatura rusă recunoaşte că poezia rusească modernă începe cu Antioh Cantemir. Prin D. Cantemir, prin Spătarul Milescu (care în China, la popasuri, dă comandă cazacilor să cânte «Dunăre, Dunăre»), prin Leon Donici şi alţii, capătă mari oameni de cultură.

In 1737 se năştea în Rusia, Nic Bantâş Camenschi, urmaş de boier moldovean, ce va deveni membru de onoare al Academiei ruse şi universităţii. Mihai Frunză geniu militar al Armatei Roşii, mort în 1925 la 40 de ani, este cel al cărui nume l-a purtat capitala RSS Kirghiză (Frunze) şi Academia Militară a URSS. Acesta se născuse în Turkestan , urmare a unor colonizări ale basarabenilor si transnistrienilor în 1878, în regiune. În 1854 se stinge la Odessa Al. Sturza, filozof al religiilor. N. Donici a întemeiat în 1908 la Dubăsarii Vechi, Observatorul de astronomie fizică. Guvernul rus refuză oferta lui Mihail Stroiescu (fratele filantropului V. Stroiescu) de a finanţa deschiderea  unei catedre de limba română la Universitatea din Odessa .” (Viorel Dolha, Totul despre Transnistria, I-V, Revista AGERO -revista pe internet a Asociaţiei Germano-Române, www.agero-stuttgard.de).

Între 28iunie şi 3 iulie 1940, URSS, conform Pactului semnat în 1939 între Germania nazistă şi URSS, ocupă răsăritul şi nordul României (Basarabia şi nordul Bucovinei, dar şi Ţinutul Herţa).

Se preconizase RASSM până la Prut . Republica Autonomă Socialistă Sovietică Moldovenească (Transnistria), cu noile teritorii româneşti anexate în 1940, ar fi însemnat o republică ce ar fi fost constituită de marea majoritate etnică românească autohtonă. In faţa acestei situaţii se distruge atât unitatea teritoriala a Transnistriei, cât şi a răsăritului României anexat acum. O bună parte a teritoriului RASSM, cât şi sudul şi nordul Basarabiei, Ţinutul Herţa şi nordul Bucovinei sunt anexate la Ucraina.

Lichidările şi deportarile nu i-au ocolit nici pe românii din Tranasnistria. Astăzi sunt grupul etnic majoritar.

Toate etniile din Transnistria au trăit şi trăiesc în bună înţelegere. Infuzia de discordie interetnică este lucrarea politică a Moscovei, pentru a-si păstra situaţia de ocupant militar al R. Moldova.

Din punct de vedere geografic, istoric, etnic, Transnistria aparţine R. Moldova, nu Rusiei, de aceea drumul spre România este firesc. Moscova deşi a mutilat România prin criminalul Pact Ribbentrop-Molotov, mai are obrăznicia imperială de a face politica şenilelor de tanc pe chiar pământul românesc anexat prin acel pact. Aşa, prin forţă armată, a anexat Transnistriei oraşul Tighina(Bender), de pe malul răsăritean al Nistrului, din Basarabia, transformându-l într-un cap de pod militar pe direcţia Chişinău, ţinând sub presiune militară întreaga R. Moldovă.

Cum se poate realiza Reîntregirea României? Prin voinţa locuitorilor R. Moldova de a pulveriza graniţa de pe Prut, prin votul Parlamentului de la Chişinău, de Unire cu România. Se poate. În urma unui astfel de vot, Moscova este neutralizată, toate posibiltăţile de a se opune îi vor fi blocate.

Şi ce e foarte important, Rusia nu mai este o ameninţare pentru România. Vom avea vremi de pace. Singuri, în afara României, într-o zonă geografică instabilă, e posibil să primiţi, iar, lovituri dureroase.

Casa noastră, a tuturor, este România.

Vă iubim, ne sunteţi dragi, ne e dor de voi toţi.

Domnul şi Maica Domnului.

Gheorghe Gavrilă Copil