RUGĂCIUNE, dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918 : FĂ-NE, DOAMNE, REÎNTREGIREA!

Maica-Domnului-si-Ro

Publicăm această rugăciune a marelui patriot, publicistului, istoricului şi doctorului Vasile D. CIUBUC, dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918, sperand să fie binecuvantată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Rugăciunea ar întări la semenii noştri duhul Adevărului. O, Doamne, revarsă darurile Tale sfinte peste această ţară aleasă să-şi ducă misiunea de redresare spirituală, să fie un centru al înţelepciunii şi iubirii divine, un nucleu al civilizaţiei universale. Ajută-ne Doamne la reîntregirea României – Grădina Maicii Domnului, Patria noastră sfantă!
Creştinii să se roage pentru neam şi reintregirea Ţării şi cu această rugăciune sfantă:

RUGĂCIUNE CĂTRE DUHUL SFÂNT
AL ADEVĂRULUI PENTRU REÎNTREGIREA ŢĂRII

Împărate ceresc, Duhul Adevărului, Mângâietorule – auzi-ne
rugăciunea plină de durere.
Ne rugăm Ţie pentru România noastră cea sfântă şi dreaptă,
care prea multă vreme mai rămâne destrămată, iar copiii
ei sunt îndepărtaţi şi imprăştiaţi în deznădăjde şi
nesiguranţă.
Te rugăm, Mângâietorule, să ne fii ocrotitor şi îndrumător
în lucrarea noastră de reîntregire a României.
Ştim că acestor copii rătăciţi şi înstrăinaţi de Mama lor le
poate lumina calea cea dreaptă numai Lumina Ta călăuzitoare.
Doamne, milostiveşte-Te spre noi şi nu ne părăsi!
Doamne, auzi-ne durerea din suflet!
Timp de veacuri prea mulţi fii ai neamului nostru au căzut
în nenumărate bătălii, prea mult sânge a vărsat neamul
românesc pentru existenţă,  cu prea mulţi martiri poporul nostru
şi-a plătit supravieţuirea, unitatea şi libertatea, prea mulţi au pătimit
de pe urma străinilor potrivnici care le-au schilodit destinele.
Deşi dreptatea şi sfântul adevăr sunt de partea acestui popor
creştin, el mai rămâne destrămat şi umilit.
Duhule Sfinte, Te rugăm să ne fii grabnic ajutător şi ocrotitor
al Ţării.
Revarsă lumina sfintelor Tale adevăruri deşteptătoare
asupra fiicelor şi fiilor neamului nostru, asupra tuturor celor ce au
ochi să vadă, urechi să audă şi cuget să înţeleagă.
Trimite-ne, Doamne, dragostea Ta desăvârşită şi
unificatoare şi ajută-ne să ne reîntregim Neamul şi Ţara noastră
sfântă – România! Amin!