Organizația bolșevică subversivă – Uniunea Scriitorilor din România – USR

sigla_USR-1

Pe site-ul publicației ,,Cotidianul”, din 30 aprilie 2017, reprezentatul convențional al Uniunii Scriitorilor din România, avocat Corina Ruxandra Popescu, într-un drept la replică,  ,,Precizări din partea Uniunii Scriitorilor din România” http://www.cotidianul.ro/precizari-din-partea-uniunii-scriitorilor-din-romania-300106/ reafirmă, nu doar cu nonșalanță, dar și cu cinism, cu aroganța specifică propagandiștilor bolșevici ai deceniului 5 din secolul trecut, că ,,Uniunea Scriitorilor nu este o asociație între particulari, deoarece este înființată printr-un act de putere publică și nu printr-un contract de asociere și urmărește un interes public”. Doamna avocat Corina Ruxandra Popescu susținând că Uniunea Scriitorilor din România funcționează legal prin suficiența fondării acestei societăți prin actul de putere publică (reprezentată de Puterea Bolșevică) Decretul 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naționale al Republicii Populare Române.

MARIN MINCU:
,,EXTRACȚIA MAFIOTICĂ NICOLAE MANOLESCU”

Fără rușine, fără regrete, cu zâmbetul diabolic împrumutat de la gardienii ucigași ai acelor vremuri, Nicolae Manolescu, în anul 2013, a statuat acel decret bolșevic ca bază teoretică fondatoare a Uniunii Scriitorilor din România de azi. Numai că Nicolae Manolescu & Clica, reprezentați în instanțele de judecată de precizata avocată Corina Ruxandra Popescu, ignoră Statul de Drept al zilelor noastre și Noua Constituție care o abrogă pe cea a Republicii Socialiste România, care o înlocuia pe cea a Republicii Populare Române.
Prin răsturnarea regimului comunist la 1989, Decretul 267/1949 a devenit caduc. Decretul nr. 267/1949 nu constituie, în România democrată de azi, un act normativ. Cu alte cuvinte, prin art. 154 alin. 1 din Constituția din 1991, un act normativ anterior acestei Constituții și-a încetat, începând cu 1991, efectele. Uniunea Scriitorilor din România, legitimată prin Decretul 267/1949, este în afara Legii. 

După emiterea Decretului-Lege 27/1990, uniunile de creatori aveau obligația de a se înființa și de a se înregistra potrivit prevederilor legale în vigoare. Ceea ce U.S.R. nu a facut, consecința fiind că, în prezent, nu are personalitate juridică, astfel încât U.S.R. este în afara legii.

Precizata avocată  Corina Ruxandra Popescu susține ceea ce susține și Statutul U.S.R. din 2013: că Uniunea Scriitorilor din România este succesoarea Societății Scriitorilor Români. Însă acea societate a fost, la 1949, dizolvată politic, tocmai fiindcă ea fusese înființată, la 1909, printr-un contract de asociere între particulari, fiind înlocuită cu surogatul Uniunii Scriitorilor din România prin decret bolșevic – act de putere publică, așa cum susține precizata avocată, dar act de putere publică a unui stat totalitar. Ca atare, Uniunea Scriitorilor din România nu este succesoarea Societății Scriitorilor Români și, prin urmare, U.S.R. este în afara Legii.

Precizata avocată Corina Ruxandra Popescu sugerează că Uniunea Scriitorilor din România este un Ordin al unei profesii liberale. Ceea ce este un fals, deoarece nu are acte care să dovedească acest lucru. Uniunea Scriitorilor din România nu figurează în catalogul Asociațiilor profesiilor liberale așa cum sunt, de pildă, asociațiile: Ordinul Arhitecților din România; Camera Auditorilor Financiari din România; Uniunea Națională a Barourilor din România; Camera Consultanților Fiscali; Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România-CECCAR; Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR; Colegiul Farmaciștilor din România; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România; Colegiul Național al Asistenților Sociali; Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR; Corpul Experților Tehnici din România – CETR; Colegiul Medicilor Veterinari din România.

Precizăm, aici, că fiecare asociație cu profesie liberală recunoscută funcționează și își desfășoară activitatea în baza unei Legi de exercitare a respectivei profesii. Ori, nu există o Lege care să reglementeze exercitarea profesiei liberale de scriitor. Prin urmare, această inducere în eroare a opiniei publice și a instanțelor de judecată (USR are, în momentul de față, peste 50 de procese pe rol, dintre care, reprezentată de către precizata avocată Corina Ruxandra Popescu, a pierdut, deja, două) este menită să atragă pentru U.S.R. un statut special, deasupra Legii, un statut de struțo-cămilă proletcultistă în vremuri democratice, adică și boșevică dar și liberală. Conform Constituției actuale, însă, nimeni nu poate fi mai presus de Lege. Astfel că, prin invocațiile precizatei avocate Corina Ruxandra Popescu, U.S.R. este în afara Legii. 

Entitatea Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată ca act de bucurie a victoriei marxism-leninismului, într-un deceniu dramatic, deceniu în care teroarea bolșevică extermina oameni, executa oameni prin împușcare, spânzurare, foamete, detenție, lagăre de sclavie și de tortură – mase de oameni.

Entitatea Uniunea Scriitorilor din România este o reminiscență organizatorică a aparatului de conducere și de castă a Partidului Comunist, entitate care parazitează economia statului democrat de azi. Această entitate vrea să se legitimeze ca asociație a profesiei liberale, deși a fost înființată de Partidul Comunist, unic și totalitar. Societatea Scriitorilor Români, înființată la 1909, ca un sindicat de breaslă, în virtutea Legii liberei asocieri între persoane particulare (Legea 21/1924) a fost desființată în 1949, sub amenințarea pistoalelor bolșevice și sub ocupația țării de tancurile sovietice.

Dacă Uniunea Scriitorilor din România ar fi fost o organizație de drept public, nu ar fi trebuit și nu ar fi fost necesar să se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Și totuși a făcut-o. Scopul înscrierii ei ca asociație sub denumirea Uniunea Scriitorilor din România (înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Sectorului 1 București la poziția 27/05. 05. 2005) fiind acela de a se sustrage de la declararea impozitului pe profit, prezentându-se în fața autorităților și terțelor persoane fizice sau juridice ca fiind asociație înregistrată cu statut non-profit, ceea ce este de o gravitate extremă, pentru că veniturile imense ale acestei structuri provin din activități de comerț, din subînchirieri și din sugativarea unor sume imense de bani publici. Pe lângă aceasta, conducătorii acestui grup infracțional organizat, nu au înscris asociația în Registrul persoanelor juridice, pentru a se sustrage răspunderii civile și penale cu privire la faptele lor deosebit de periculoase, chiar și pentru proprii săi membri.
Prejudiciind o persoană juridică sau fizică, persoana prejudiciată nu se poate îndrepta asupra lui Laurențiu Ulici, care figurează, și în anul 2017, ca președinte al Asociației Uniunii Scriitorilor din România (înregistrată în dosarul numărul 16099/299/2013, așa cum reiese din Certificatul de grefă, eliberat la data de 27 04 2017), fiindcă Laurențiu Ulici este mort încă din 16 noiembrie 2000. Și atunci, prejudiciații se vor putea îndrepta, pentru recuperarea pagubelor, către toți cei 2700 de membri ai Uniunii.

În mod evident, tocmai din susținerile publice ale reprezentatului convențional al U.S.R., avocat Corina Ruxandra Popescu, susțineri publicate în ,,Cotidianul” (postate pe 30 aprilie 2017 pe site-ul cotidianul.ro) se desprind două lucruri deosebit de îngrijorătoare pentru toți cei 2700 membri ai U.S.R.:
1. că U.S.R. nu este o asociație între particulari și nu este legată printr-un contract de asociere – dar conform art. 1, aliniat 2 din Legea 8/2006 (formă publicată în Monitorul Oficial nr. 767/30 septembrie 2016), uniunile sunt definite ca fiind persoane juridice române de Drept privat fără scop patrimonial. Este de la sine înțeles că aceste persoane juridice nu pot fi înființate decât de către Instanțele civile, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul U.S.R.
2. organele de conducere ale acestei structuri, de tip mafiot, neavând răspundere civilă și penală, întrucât nu sunt înregistrate în nici un registru public al persoanelor juridice, și neexistând un contract de asociere (așa cum garantează precizata doamnă avocat Corina Ruxandra Popescu), între așa-zișii reprezentanți și cei 2700 membri, în orice moment ilegalitățile și pagubele pricinuite de către această organizație vor putea fi recuperate de la proprii ei membri (2700).
Nu este exclus ca acești membri, într-un număr atât de mare, să suporte prejudiciile prin plata salariilor luate sub formă de indemnizații de conducere, așa cum este cazul indemnizației domnului deputat, așa zis prim-vicepreședinte al U.S.R, Varujan Vosganian, în valoare de 12 498 lei, lunar (încasate cu totul ilegal, pentru această funcție, pe care nu o regăsim în Certificatul de grefă eliberat la data 27. 04. 2017 de către Biroul de persoane juridice de la Judecătoria Sectorului 1 București – funcția de prim vicepreședinte ne-figurând în Registrul special, până la data prezentului articol.

Gravitatea extremă a fenomenului acestui Grup infracțional organizat este că, prin înregistrarea ANUC, în mod cu totul ilegal, liderii Grupului l-au convins pe președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, și pe președintele Senatului României, Alexandru Athanasiu, să adopte în Camera Deputaților, în ședința din 25 februarie 2002, Legea nr. 118/2002 privind instituirea Indemnizației de Merit. Această asociație ANUC, are rolul de a nominaliza personalități din domeniul Culturii, nominalizări făcute în mod cu totul ilegal, dar discreționar, de către așa-zișii președinți, care nu pot fi trași la răspundere civilă și nici penală, întrucât nici unul dintre aceștia nu se regăsește în Registrul persoanelor juridice în calitate de reprezentant legal.

Îl citez pe poetul Adrian Suciu, care a publicat LISTA MEMBRILOR U.S.R. BENEFICIARI ai INDEMNIZAȚIILOR DE MERIT și care scria pe 27 martie anul acesta (2017):
                     ,,Unul dintre secretele cele mai bine păzite ale scriitorimii române: lista scriitorilor care primesc de la bugetul de stat, la care cotizează fraierii, cîte 4000 lei/ lună, pe motiv că sînt scriitori șmecheri, adică au ”indemnizație de merit”, adică au niște merite culturale așa de mari încît fraierii trebuie să le plătească fiecăruia dintre ei această sumă în semn de veșnică recunoștință. Lista e incompletă, între timp au apărut nume noi, printre care nevestele lui Nicolae Manolescu și Nicolae Prelipceanu și multe alte pile și relații! În principiu, nimic în neregulă cu indemnizațiile de merit! Doar că, printre creatorii autentici care se găsesc pe listă, veți găsi și lista nesfîrșită a lingăilor și pilelor lui Nicolae Manolescu. Turcul, adică fraierii care plătesc impozite, plătește!”

LISTA MEMBRILOR USR CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚII DE MERIT

1. Constantin ABĂLUȚĂ
2. Gabriela ADAMEȘTEANU
3. Ștefan AGOPIAN
4. Radu F. ALEXANDRU
5. Lucian ALEXIU
6. Corneliu ANTONIU
7. Adriana BABEȚI
8. George BĂLĂIȚĂ
9. Ion Dodu BĂLAN
10. Adriana BITTEL
11. Ion BRAD
12. Emil BRUMARU
13. Aurel BUICIUC
14. Leo BUTNARU
15. Alexandru CĂLINESCU
16. Mihai CANTUNIARI
17. Radu CÂRNECI
18. Doina CETEA
19. Gabriel CHIFU
20. Petru CIMPOEȘU
21. Ioan Radu CIOBANU
22. Theodor Constantin CIOBANU
23. Barbu CIOCULESCU
24. Alexandru CISTELECAN
25. Ilie CONSTANTIN
26. Radu COSAȘU
27. Victor CRĂCIUN
28. Dan CRISTEA
29. Vasile DAN
30. Nichita DANILOV
31. Iuliu DAVID
32. Gabriel DIMISIANU
33. Alexandru DOBRESCU
34. Gellu DORIAN
35. Marian DRĂGHICI
36. Alexandru ECOVOIU
37. FERENCZES Istvan
38. Dinu FLĂMÂND
39. GALFALVY Zsolt
40. Ovidiu GENARU
41. Ion GHEORGHE
42. Niculae GHERAN
43. Alecu Ivan GHILIA
44. Micaela GHIȚESCU
45. Paul GOMA
46. Gheorghe GRIGURCU
47. Ioan GROȘAN
48. HAJDU Victor
49. Dumitru HÂNCU
50. Ioan HOLBAN
51. Bedros HORASANGIAN
52. Ion HOREA
53. Mircea Radu IACOBAN
54. Nicolae ILIESCU
55. Ioan IOVAN
56. Mihail ISPIRESCU
57. Gheorghe ISTRATE
58. Nora IUGA
59. KANIADI Alexandru
60. KANTOR Ludovic
61. KIRALY Laslo
62. Gabriel LIICEANU
63. Toma George MAIORESCU
64. Ileana MĂLĂNCIOIU
65. Norman MANEA
66. Angela MARINESCU
67. MARKO Bela
68. Mircea MARTIN
69. Sorin MĂRCULESCU
70. Mircea MIHĂIEȘ
71. Alexandru MIRAN
72. Ion MIRCEA
73. Ioan MOLDOVAN
74. Ion MUREȘAN
75. Bujor NEDELCOVICI
76. Eugen NEGRICI
77. Darie NOVĂCEANU
78. Andrei OIȘTEANU
79. Nicolae OPREA
80. Mircea OPRIȚA
81. Ecaterina OPROIU
82. Aurel PANTEA
83. Dora PAVEL
84. Irina PETRAȘ
85. Marta PETREU
86. Andrei PLEȘU
87. Adrian POPESCU
88. Nicolae PRELIPCEANU
89. Mircea IONESCU QUINTUS
90. Valeriu RÂPEANU
91. Aurel RĂU
92. Radu Sergiu RUBA
93. Dinu SĂRARU
94. Gheorghe SCHWARTZ
95. Miron SCOROBETE
96. Cristian SIMIONESCU
97. Cassian Maria SPIRIDON
98. Dan STANCA
99. Liviu Ioan STOICIU
100. Arcadie SUCEVEANU
101. SZILAGYI Istvan
102. Tudora ȘANDRU MEHEDINȚI
103. Mihai ȘORA
104. Alex ȘTEFĂNESCU
105. Mariana ȘTEFĂNESCU
106. Virgil TĂNASE
107. Dan TĂRCHILĂ
108. Dorin TUDORAN
109. Dumitru ȚEPENEAG
110. Cornel UNGUREANU
111. Doina URICARIU
112. Ion VARTIC
113. Theodor VÂRGOLICI
114. Ion VIANU
115. Vasile VLAD
116. Ileana VULPESCU
117. Ioachim WITTSTOK
118. Mihai ZAMFIR
119. Horia ZILIERU

În plus, în 2016, Clica a reușit, nu știm cum, să determine Parlamentul să elaboreze o lege specială, Legea 8/2006, absolut neconstituțională, prin care se oferă, din Bugetul consolidat al Statului, indemnizații de 50% din valoarea fiecărei pensii a membrilor U.S.R. pensionari. În Lege nu se precizează limita sumei exprimate de acest procent, astfel încât se poate presupune că se încasează sume imense sub formă de indemnizații de către pensionarii de lux. Din 1996, data elaborării Legii 8/2006 și până astăzi au fost primiți în U.S.R. impresionant de mulți membri, majoritatea pensionari sau aproape de pragul pensionării la data primirii lor în Uniune. Azi, sunt aproximativ (nici Clica nu deține o cifră exactă, paradoxal) 2700 de membri ai Uniunii Scriitorilor din România, peste 70% dintre ei fiind pensionari.  Sume exorbitante din Bugetul Statului se duc pentru acoperirea indemnizațiilor acestora, în fiecare an. Indemnizații care răsplătesc nu doar maculatura și mâzgăliturile sau grafomania majorității beneficiarilor, dar și voturile lor pentru susținerea Clicii care conduce Grupul infracțional.

S-a ajuns până acolo încât s-a întocmit o listă cu semnături din partea membrilor U.S.R. pentru a sluji în Instanță în procesul care privește legalitatea statutului Uniunii Scriitorilor. Astfel,lista a fost alcătuită pentru a exercita dreptul forței împotriva forței dreptului, pentru a pune presiune pe Instanța Judecătorească – membrii Uniunii Scriitorilor din România fiind chemați de către conducerea U.S.R. să semneze lista în calitate de amicus curiae (prieteni ai Curții), un fapt inedit, importat, pentru prima oară, în terminologia și practica instanțelor române, din Dreptul anglo-saxon.
Numai că Instanța nu îi mai poate acredita juridic, nu poate decât să constate că U.S.R. nu are acte doveditoare care să ateste că ea există și funcționează legal în statul democrat de după 1989.

Pe de altă parte, prin plata indemnizațiilor de pensionari, prin sugativarea iresponsabilă a banului public, cei 70% dintre membri pensionari sunt, în calitate de beneficiari ai indemnizațiilor, unele uriașe, direct interesați, astfel, să susțină interesele, absurditățile și ilegalitățile clicii conducătoare.Este aberant. Cu atât mai mult cu cât nicăieri în lume nu există astfel de situații. Nicăieri în lume nu se regăsește o astfel de lege a indemnizației de pensionar pentru pensionarii scriitori. Din păcate, din fondurile publice, banii nu sunt destinați sprijinului real acordat creației, ci răsplătirii suplimentare a bolșevicilor și complicilor lor.

O rețea de tip mafiot stăpânește și ordonează lucrurile în Cultura română de azi, încât regretatulMarin Mincu afirma: “Extracţia mafiotică Nicolae Manolescu.”

                    În U.S.R. sunt mulți scriitori notabili, mulți scriitori de valoare, așa după cum au fost și înainte de 1989. Majoritatea lor au însă prestigiul întunecat de ambițiile totalitare ale Clicii

Promovarea reală a scriitorilor este total absentă. De pildă, de aproape douăzeci de ani, Clica a impus un singur personaj pentru candidatura la Premiul Nobel, cheltuindu-se cu această campanie nereușită, în mod nejustificat și iresponsabil, sume fabuloase.

Majoritatea scriitorilor au fost mințiți în legătură cu situația reală a Uniunii din care fac parte. Mulți dintre ei privesc cu teamă înspre vârful ierarhiei stabilite de Clică. Autarhia, care domnește în această organizație condusă de ilegaliști și de făptuitori, e cancerul Culturii române actuale. Dar, la fel de adevărat, mulți dintre scriitori au dobândit un comportament laș, știind foarte bine că lașitatea lor este complice cu acțiunile Clicii. Mulți dintre scriitori s-au obișnuit cu umilința, preferând să ciugulească firimiturile din palmele Clicii. Iar Clica îi conduce discreționar și parșiv, ca pe o turmă de oi proaste, nesupunându-se nici legilor, nici bunului simț.

Așa s-a putut întâmpla ca scriitorimea să semneze lista de revendicare a decretului dat de puterea bolșevică (267/1949 ) ca temei pentru funcționarea Uniunii Scriitorilor din România de azi. Dar Uniunea Scriitorilor din România nu poate funcționa și nu a funcționat legal din 1989 încoace, fiindcă nu este întemeiată legal și fiindcă produce ilegalități. Lista amicus curiae, semnată de scriitori, este o listă a rușinii. Este o listă care susține și aprobă crimele comunismului, deposedările de proprietăți, expropierile și deportările, colectivizarea, internările în lagărele de muncă forțată, detențiile în închisori și torturile din anii 1947-1965. Este o listă a rușinii și a micimii umane, a nemerniciei care îi solidarizează pe semnatari cu marii criminali condamnați de Istorie.

Îi atenționez pe cei mai tineri, să nu cadă pradă unei anumite admirații în fața teatralității pe care o joacă senectutea cu aere savante a celor care ieri erau mai marii beneficiari ai totalitarismului și care azi li se înfățișează ca maeștri respectabili, fiindcă nu sunt decât niște cutre comuniste, cu biografii de parveniți și de propagandiști ai regimului bolșevic, majoritatea lor neavând nici operă și nici o profundă spiritualitate, ci doar maculatură de grafomani și un profund legământ de solidaritate, pe care l-au făcut între ei, ipocriții, pentru eternizarea lor în funcțiile de decizie, sau pentru parazitism, pentru cenzura culturii și pentru înlocuirea ei cu surogate, pentru asfixierea autenticității, pentru retezarea elanului creator, pentru blocarea energiilor spirituale, în favoarea întăririi autoritarismului micimilor și nimicniciilor lor. Aceste fantome au trăit, întreaga viață, în felul acesta, ca întreținuți ai republicii comuniste și, după 1989, ca sinecuriști ai statului nereformat. Parazitismul lor gregar le-a stârnit și le-a întărit pasiunea pentru puterea totalitară și s-au deprins cu exercițiul ei într-atât de mult, încât, acum, când Istoria e pe cale să îi îngroape, apelează la peruci și la trucuri de scenă, terfelind, încă odată, cu teatrul lor ieftin, ideea de respect pentru Cultură. Dar ei nu reprezintă Cultura, ci Marea Farsă. Creații ale Partidului Comunist, unic și totalitar, au slujit doar Diavolului și, cu învățătura lui marxist-leninistă, și-au însușit darul cameleonului, aroganța. Dacă dinaintea Marii Treceri, le zvâcnesc sprâncenele și li se schimonosesc fețele de spaimă, e pentru că pierd ceea ce le era mai drag: puterea, căci vor muri, iar ei, până acum, niciodată, dar chiar niciodată, nu s-au gândit la asta.

II

Din activitățle comerciale desfășurate la Hotel UNIQUE, str. ,,Căderea Bastiliei”, Sector 1 București; ,,Cazino Vernescu”, str. ,,Calea Victoriei”, nr. 33; Hotel ,,Zaharia Stancu” din Constanța; plus deficitul de pierderi anuale in valoare de 574 408 lei – ne punem întrebarea, retoric, dacă cele 2700 de cotizații ale membrilor ar putea acoperi aceste prejudicii iminente și reale, avându-se în vedere că organul care reglementa funcționarea Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române, a dispărut, iar lucrătorii ANAF (prin evidentă lipsă de profesionalism), au trecut în dreptul actului de autorizare a codului fiscal 2786991 al U.S.R. (str. ,,Calea Victoriei” 133, București, Sector 1) Decretul 27/1990, care, de fapt, obliga la constituire și înființare. Cine ar răspunde în cazul în care, azi sau mâine, ar lua foc Cazinoul din Casa Vernescu, așa cum s-a petrecut în cazurile de la de la ,,Colectiv” si ,,Bamboo”?

Pe de altă parte, scriitorii trebuie să știe, la fel opinia publică, faptul că proprietățile U.S.R. îi aduc venituri care nu sunt impozitate, fiindcă U.S.R. este declarată, în mod fals, societate non-profit.)

1. Hotel ,,Unique” din str. ,,Căderea Bastiliei” Constanța (cu teren) plătește U.S.R. o chirie lunară de 6000 euro, inclusiv TVA (5042 euro fără TVA).
2. Casa de Creaţie NEPTUN funcţionează complet pe autofinanțare, ceea ce înseamnă că din încasările obţinute se plătesc în totalitate salariile personalului angajat. De asemenea, se fac reparaţiile curente şi completări de inventar, iar Comitetul Director a fixat prin Regulament un criteriu de performanță de 100 000 lei/an, bani care să rămână la dispoziţia U.S.R.
3. Apartamentul (donat U.S.R. de Constantin Țoiu) din bd. Regina Elisabeta nr.15-19. Au fost terminate lucrările de renovare și se fac demersuri pentru închiriere.
4. Apartament (donat U.S.R. de Micaela Ghiţescu), din str. Cobălcescu nr.50. Pentru acest apartament, în baza contractului încheiat se plătește o rentă viageră de 300 euro/lună. Apartamentul este disponibil după încetarea din viaţă a scriitoarei.
5. Casa Franyo Zoltan din Timişoara este primită ca donaţie în anul 1980 și este în exploatarea Filialei Timişoara. Venitul din închiriere rămâne la dispoziţia Filialei.
6. Casa Vernescu, Calea Victoriei nr. 133, este dată în folosință Uniunii Scriitorilor din România prin Hotărâre de Guvern din anul 2000 pentru o perioadă de 49 ani. Este închiriată societăţii ADIR BRAND HOLDING S.R.L. pentru a fi Cazino. Chiria lunară percepută de către U.S.R. este de 22 000 euro.
Este ciudat cum a putut Statul Român să pună la dispoziția unei societăți fără acte legale de constituire, imobile pe care să le vâre în asocieri obscure.
7. Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”, Iaşi, este dată în folosinţă Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995 pentru o perioadă de 25 ani. Este închiriată de către Filială, iar venitul din chirie rămâne la dispoziţia Filialei şi a revistei ,,Convorbiri literare”.
8. Cabana din comuna Bârnova, județul Iaşi, neamenajată (contract de comodat din 2010 pentru o perioadă de 25 de ani).
 9. Sediul Filialei Alba-Iulia, din str. Bucureşti nr. 2A, este dat în folosință Uniunii Scriitorilor din România din anul 2010, pentru o perioadă de 49 de ani.
 10. O suprafaţă de 84 mp compusă din mai multe camere, la etajul unui imobil din comuna Năeni, județul Buzău (transmisă în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, din anul 2011 şi prelungită cu încă 5 ani), în scopul realizării Casei de Creaţie a U.S.R., Filiala Sud-Est).
11. Un imobil în comuna Bisoca, județul Buzău, dat în folosinţă gratuită în anul 2011 pe un termen de 10 ani Filialei Sud-Est.

Din modul de redactare a dispozițiilor decretului Lege nr. 27/1990 rezultă, fără echivoc, faptul că uniunile de creatori aveau obligația de a se organiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ceea ce U.S.R. nu a făcut, consecința fiind aceea că în prezent nu are personalitate juridică – aspect statuat și prin Decizia nr 1118 a Curții Supreme de Justiție, pronunțată la data de 31 martie 2000, în Dosarul Civil nr 330/1999, decizie care privea o altă organizație obștească, Uniunea Artiștilor Plastici din România. Dar simetria aplicării este mai mult decât evidentă și pentru Uniunea Scriitorilor din România, cât și pentru UNITER – ambele organizații înțelegând că au dobândit personalitate juridică în baza  Decretului lege din 27/1990, preluat de ANAF fără verificare, ca pe un act legal de autorizare.
Numai că această modalitate de a dobândi personalitate juridică, în temeiul propriei declarații, nu a fost consacrată nici de Decretul Lege 27/1990 și nici de Decretul 31/1954. Dimpotrivă, Decretul Lege 27/1990 a precizat ca scriitorii, artiștii plastici și ziariștii se pot asocia în organizații profesionale cu personalitate juridică potrivit prevederilor legale în vigoare.

Față de cele zise, rezultă fără nici un echivoc că Uniunea Scriitorilor din România nu are personalitate juridică, deoarece nu a dobândit-o în baza prevederilor legale în vigoare la data înființării ei și anume în baza dispozițiilor Legii nr 21/1924, precizare juridică pe care o regăsim și în Decizia Civilă nr. 166/1999, pronunțată la data de 25. 08. 1999, în Dosarul Civil nr. 3254/1999 de către Curtea de Apel București și în Decizia nr. 1118/2000 a Curții Supreme de Justiție, pronunțată la data de 31 Martie 2000, în Dosarul Civil nr.3330/1999, decizie care face referire la Uniunea Artiștilor Plastici din România, și ea componentă a Alianței Naționale a Uniunilor de Creație (ANUC).

ANUC este noua umbrelă de ascundere a ilegalităților și a lipsei personalității juridice a Uniunii Scriitorilor din România – umbrelă prezentată chiar în preambulul articolului publicat în ,,Cotidianul”. Dar situația juridică a ANUC, raportat la actele dosarului 43/S/1995 a Tribunalului București, este următoarea: din cele 6 (șase) așa-zise asociații înregistrate în mod cu totul ilegal la Judecătoria Sectorului 1, denumite impropriu Uniuni și înscrise în Registrul Național al persoanelor juridice la litera A, și nu la litera D, așa cum era firesc și așa cum sunt înregistrate uniunile și grupările persoanelor juridice înființate în baza Legii 21/1924 (care nu puteau fi înființate și înregistrate decât de către Tribunalele Civile, nu de către Judecătoriile de Sector) – 4 (patru) dintre acestea nu au personalitate juridică, printre care și U.S.R. – iar una nefiind constituită ca persoană juridică de Drept privat: respectiv Uniunea Arhitecților din România, care a fost înființată printr-un act de drept emis de către Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, la data de 24 aprilie 1990, prin Decretul Lege 127/1990 privind ,,unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale Arhitecților” (Decret semnat de Ion Iliescu și aflat la Fila nr. 12 din Dosarul 43/S/1995).

Singura asociație cu denumirea improprie de uniune care deține o sentință civilă de înființare, dintre toate cele 6 (șase) care compun Alianța Națională a Uniunilor  de Creatori (ANUC) este asociația cu denumirea Uniunea Cineaștilor din România, reprezentată prin domnul Mihnea Gheorghiu, în baza Sentinței nr. 1266 de la Judecătoria Sectorului 1 București, sentință pronunțată în Ședință de Cameră de Consiliu la data de 18 04 1990, în Dosarul Civil nr. 1286 / PJ/ 1990 (sentință aflată la Fila nr. 15 a Dosarului 43 /S/1995 ANUC).

Pentru ANUC s-a cerut radierea și dizolvarea în Dosarul Civil nr. 13022/3/2017 a Secției a – III -a Civilă a Tribunalului București, aflat în perioada de regularizare (nu are termen) deoarece asociațiile care o compun nu au acte de constituire.

În lipsa unor Hotărâri Judecătorești de înființare și a unor sentințe civile de acordare a personalității juridice, 4 (patru) dintre așa zisele asociații, în fapt organizații obștești dizolvate de drept prin articolul 45 din Decretul 31/1954 (devenit caduc) și Decret Lege 27/1990, asociațiile respective au introdus în dosarul de constituire a ANUC urmatoarele acte:
a) la Fila nr. 14 se afla înscrisul denumit Decret nr 266/1950 (caduc) care privește Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Română, în fapt, inexistent juridic și nepublicat in Buletinul Oficial al Republicii Populare Române;
b) la Fila nr. 20 se află Decretul 267/1949 privind Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română (decret devenit caduc).
c) la Fila nr. 19 se află Decretul 271/1950 privind Uniunea Compozitorilor din Republica Populară Română (Decret devenit caduc);
În fapt și în drept, aceste acte administrative individuale de putere publică și-au epuizat efectele la momentul adoptarii lor și, cu alte cuvinte, se poate concepe și este chiar necesar/impus de articolul 154, aliniat 1, din Constituția României, din 1991, să înceteze producerea, începând cu data aplicării Noii Constituții, de efecte juridice incompatibile cu noua Lege Fundamentală. Ca urmare, nu suntem în fața unor legi în vigoare, consecința fiind că Tribunalul Municipiului București a acordat personalitate juridică ANUC, deși este constituită din entități fără personalitate juridică.

Tot din actele dosarului reiese faptul că Uniunea Teatrală din România, aidoma U.S.R., în lipsa unei sentințe de acordare a personalității juridice, a introdus la Fila nr. 122  din Dosarul 43/S/1995 al Tribunalului București, cu scopul de inducere în eroare a Instanței de Judecată (lucru care a și reușit), Încheierea pronunțată în Camera de Consiliu la data de 15 12 1993 în Dosarul Civil nr. 1027/PJ/1990  – o cerere de modificări ale unor acte constitutive inexistente.

La fel, asemenea unui Grup infracțional organizat USR a reușit, și ea, să inducă Instanța Tribunalului București în eroare prin introducerea la Fila 21 a Dosarului 43/S/1995 a Încheierii din Ședința Camerei de Consiliu pronunțată la data de 19 septembrie 1994, în Dosarul Civil 158/PJ/1994 – o cerere de modificări a unor acte constitutive inexistente, luând ca model procedura ilegală a UNITER.

III

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA NU RECUNOAȘTE SCHIMBĂRILE DE LA 1989, NICI CONSTITUȚIA ACTUALĂ A ROMÂNIEI ȘI SE LEGITIMEAZĂ CU ÎNFIINȚAREA EI DE CĂTRE PARTIDUL COMUNIST, LA 1949. UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ESTE O ORGANIZAȚIE CARE PRIVILEGIAZĂ ȘI RĂSPLĂTEȘTE MEMBRI AI NOMENCLATURII PARTIDULUI COMUNIST, FOȘTI OFIȚERI AI SECURITĂȚII, INFORMATORI AI ACESTEIA ȘI CHIAR AGENȚI AI FOSTULUI KGB DIN DECEDATA UNIUNE SOVIETICĂ.

                     Auto-declarată organizație bolșevică, de inspirație leninistă, U.S.R. este, în fapt, condusă de către un grup infracțional organizat, cu rolul de a submina și de a periclita, economic și cultural, securitatea națională. 

OMULEȚII VERZI DE LA USR – STRUCTURA NEO-STALINISTĂ CARE A REINSTAURAT DIRIJISMUL BOLȘEVIC ÎN CULTURA ROMÂNĂ – SE ȚIN CU GHEARELE DE POZIȚIILE CUCERITE ÎN ANUL 1949.

ORGANIZAȚIA BOLȘEVICĂ SUBVERSIVĂ – UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – USR