Conferința internațională „Executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele din regiunea transnistreană a Republicii Moldova”

conferinta CEDO

AAAAAAstAstăzi 19 februarie 2018 desfăşurat conferința internațională, organizată la Chișinău, privind executarea deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în cauzele din regiunea transnistreană. Evenimentul a pus în lumină mai multe subiecte referitor la neexecutarea deciziilor Curții, încălcarea drepturilor omului în regiune și lipsa unor mecanisme de monitorizare a acestora.

Republica Moldova fiind stat-parte a Convenției Europene de peste 20 ani, și-a asumat responsabilitatea de a asigura respectarea drepturilor tuturor cetățenilor săi. Din cauza lipsei controlului din partea autorităților statului în regiunea transnistreană, deciziile Curții Europene sunt în creștere. Pînă în prezent, Înalta Curte a emis 13 hotărâri cu referire la încălcarea drepturilor omului din regiunea transnistreană, majoritatea lor fiind neexecutate.

Organizatorii evenimentului au făcut prezentări referitor la situația drepturilor omului în regiunea transnistreană, jurisprudența CtEDO, și provocările privind asigurarea executării deciziilor. Astfel, Au fost menționate cazurile Ilașcu, Ivanțoc, Catan și alții, atenționînd că cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului în regiune, vizează fenomenul impunității, tortura, condițiile inumane de detenție, expulzarea dar și lezarea dreptului la educație, proprietate și libera circulație. În context, ministrul Justiției a afirmat că „teritoriile ocupate din stânga Nistrului trebuie aduse aproape de Republica Moldova, și nu invers. Apropierea dintre oamenii de pe cele două maluri, trebuie să aibă ca fundament respectul pentru drepturile omului, urmate de ample politici de decriminalizare și democratizare a regiunii”, susține Alexandru Tănase.

EXPERȚI | Condamnarea Rusiei nu absolvă Republica Moldova de responsabilitate pe dosarele CEDO

Adițional, ministrul a declarat că „jurisprudența Curții Europene în cauzele transnistrene ne demonstrează cât se poate de clar faptul că reglementarea crizei transnistrene nu poate avea loc cu ignorarea a trei obiective fundamentale: libertate, drepturile omului și democrație. Este o datorie morală pe care o purtăm față de generațiilor viitoare, dar și față de eroii care și-au sacrificat viețile lor pentru libertatea acestei țări”.

Cu toate acestea, există riscul de a periclita încrederea populației în această instanță deoarece în ultimii ani hotărârile ei nu sunt executate, a remarcat directorul Asociației Promo-LEX, Ion Manole. Printre acestea se numără și hotărârea privind școlile românești din stânga Nistrului, prin care s-a recunoscut încălcarea dreptului la educație în regiune.

„Compromiterea autorității Înaltei Curți se poate obține destul de rapid prin ignorarea sau aplicarea metodelor de tergiversare a executării hotărârilor, prin redarea unui sentiment de nesiguranță victimelor și încurajarea fenomenului impunității sau protecției celor care încalcă drepturile. Aceste metode sunt testate acum pe hotărârile CEDO pronunțate după 2012 pe cauzele din regiunea transnistreană. Este datoria noastră să prevenim acest lucru, deoarece cunoșatem faptul că dreptul la un proces echitabil presupune și include în sine dreptul la executarea hotărârilor judecătorești, iar ne-executarea reprezintă o altă încălcare a drepturilor omului”, spune Ion Manole.

Decizia în cazul Ilaşcu a fost o lecţie pentru autorităţile moldovene şi un punct de cotitură, a menţionat Oleg Rotari, agent guvernamental al Republicii Moldova la CEDO:

„Din acel moment autorităţile moldoveneşti au început să întreprindă măsuri concrete şi paşi concreţi pentru a contracara orice încălcare a drepturilor omului pe acel teritoriu.

Numai că, a urmat cel de-al doilea caz în care şi Moldova a fost găsită vinovată de rând cu Rusia. S-a întâmplat în 2017 în cazul Adrian Braga, care fiind condamnat la cinci ani de închisoare în stânga Nistrului a fost transferat o scurtă perioadă într-un penitenciar din Chişinău, iar autorităţile constituţionale nu au împiedicat revenirea acestuia în penitenciarul din nerecunoscuta rmn.

Republica Moldova în mod constant şi în mod coerent să întreprindă toţi paşii necesari pentru ca să asigure respectarea drepturilor omului pentru toţi cetăţenii aflaţi în afara jurisdicţiei sale.”

Viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Cristina Lesnic, a spus că în cadrul discuțiilor cu autoritățile transnistrene a reușit să se convină asupra reluării activităţii subgrupului privind drepturile omului, care nu au funcționat mai mult timp.
„Orice decizie a CEDO este legată de dialog, dar acesta este posibil numai dacă există înțelegere reciprocă”, a spus ea.

Conferința a fost organizată de Asociația Promo-LEX în colaborare cu Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Biroul politici de reintegrare, prin susținerea financiară acordată de National Endowment for Democracy și Fundația pentru o Societate Deschisă din Budapesta. La eveniment au participat oficiali ai Consiliului Europei, reprezentanți ai corpului diplomatic dar și ai autorităților statului.

Basarabia Literara