CURAJ, BASARABIE! CURAJ, ROMÂNI! A demarat procesul Unirii Republicii Moldova (RM) cu România

Romania-cu-republica-moldova

Prof. univ., dr.-hab. Anatol PETRENCU,

Chişinău

Suntem martorii unui fenomen naţional nou: cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la proclamarea independenţei Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti), la 24 ianuarie 1918, în ianuarie 2018, primăriile şi consilierii locali din localităţile Parcova şi Fântâna Albă, r-l Edineţ, Opaci, r-l Căuşeni, Feşteliţa, r-l Ştefan Vodă, Văsieni, Bardar, Ruseştii Noi şi Puhoi, r-l Ialoveni au decis Unirea satelor lor cu România .
Aceste opţiuni sincere şi fireşti ale aleşilor locali au fost exprimate în pofida optimismului triumfalist al puterii de la Chişinău, în ciuda vânzolelilor sterile, neconvingătoare ale unor partide politice declarate „unioniste” din RM şi în condiţiile inexistenţei unui plan naţional de reîntregire a Patriei noastre România.
Neputinţa Statului RM (preşedinte al RM – Igor Dodon, preşedinte al Parlamentului – Adrian Candu, prim-ministru al Guvernului – Pavel Filip, Procuror General al RM – Eduard Harunjen etc., etc.) de a recupera miliardul de euro furat din Banca Naţională a RM, respectiv – lipsa de putere şi de voinţă de a găsi şi de a pedepsi făptaşii cei răi (adică – hoţii), demiterea în serie, pentru doar câteva minute a lui Igor Dodon din funcţia, pe care o ocupă, pentru a numi funcţionari sau a promova o lege, fără reacţii de protest sau de orice alt fel din partea lui I. Dodon (de aici şi bănuială cu lucrurile între I. Dodon şi V. Plahotniuc sunt aranjate din timp), lipsa unui proiect de reîntregire a RM şi multe, multe altele, demonstrează cu lux de amănunte slăbiciunea internă a Statului RM. Am ajuns în situaţia în care, ca să citez un „clasic” al marxismului: „cei „de sus” nu mai pot conduce pe vechi, iar cei „de jos” nu mai vor să trăiască pe vechi”.
Iată de ce spunem „BRAVO!” celor ce au decis – fie şi simbolic, fie şi fără urmări imediate administrative sau juridice, dar totuşi, au declarat lumii întregi care este opţiunea noastră în viitor, care este strategia noastră naţională de realizat.

* * *
Pe data de 30 ianuarie 2018, în incinta Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Chişinău, a avut loc şedinţa ordinară a Clubului Istoricilor din Republica Moldova (CIRM). După omagierea înaintaşilor noştri, care, în ianuarie 1918, au proclamat independenţa Basarabiei faţă de Federaţia Rusă, devenită sovietică, membrii CIRM au examinat textul Declaraţiei CIRM privind susţinerea iniţiativei populare de Reîntregire a Neamului Românesc, materializată prin decizia unor primării din RM de a se uni cu Patria-mamă, România.
Au fost expuse diverse opinii, unele – de încurajare, altele – mai precaute, şi după dezbateri a fost aprobată prin unanimitate de voturi Declaraţia CIRM privind decizia unor primari şi consilieri locali de unire a localităţilor lor cu România.

Iată textul declaraţiei CIRM:

SUSŢINEM primăriile unioniste!
Declaraţia Clubului Istoricilor din Republica Moldova

La 27 martie 2018 se vor împlini o sută de ani de la Unirea Basarabiei (Republicii Democratice Moldoveneşti) cu Patria-mamă, România. Votul Sfatului Țării de la Chișinau (27 martie 1918, 27 noiembrie 1918), hotărârea Congresului General al Bucovinei (Cernăuți, 28 noiembrie 1918) și decizia Adunării Naționale de la Alba Iulia (1 decembrie 1918) de unire necondiționată a provinciilor înstrăinate cu Regatul României au desăvârșit procesul unității național-statale a poporului român, oferindu-i perspectiva unitară, națională, democratică și europeană de dezvoltare. Dar parcursul firesc de dezvoltare a poporului nostru a fost întrerupt brutal, prin forța armelor, de marile puteri revizioniste din perioada interbelică. Constatăm, cu regret, că din cauza unor factori externi, și astăzi, când omagiem Centenarul Unirii suntem dezbinaţi politic. Ba mai mult, drept consecință a dominației străine, populația dintre Prut și Nistru se confruntă cu mari probleme de ordin material și de manifestare național-identitară. Se pare că sărăcia, corupția, incertitudinea, insecuritatea au pus stăpânire pe aceste pământuri pentru totdeauna. În aceste condiții, făcând uz de drepturile universale ale omului și punând în aplicare libertățile noastre cetățenești suntem în drept să cerem materializarea dreptului nostru firesc și realizarea visului multor generaţii de români de a trăi într-un stat naţional unitar, de a rezolva, în mod democratic, problema reîntregirii noastre naționale.
Întruniţi în şedinţa de astăzi, 30 ianuarie 2018, noi, membrii Clubului Istoricilor din Republica Moldova:
salutăm și susținem deciziile consiliilor locale din localitățile Parcova şi Fântâna Albă, r-l Edineţ, Feşteliţa, r-l Ştefan Vodă, Opaci, r-l Căuşeni, Bardar, Ruseştii Noi, Văsieni şi Puhoi, r-l Ialoveni de a declara comunele și satele pe care le reprezintă legal unite cu România;
încurajăm cetățenii, consiliile locale, raionale/orăşeneşti, municipale din Republica Moldova să urmeze exemplul consiliilor locale, menţionate mai sus;
cerem autorităţilor republicane, orășenești /raionale să susţină iniţiativa cetățenilor şi a aleşilor locali în vederea rezolvării problemei reîntregirii neamului, să nu întreprindă acțiuni de intimidare a celor ce exprimă dorinţa sinceră şi speranţă firească a oamenilor;
cerem ca autoritățile centrale ale Republicii Moldova să identifice căile optime de refacere a unității național-politice a poporului nostru, întrerupte brutal, prin forța armelor, în fatidicul an 1940.
Clubul Istoricilor din Republica Moldova, membrii şi simpatizanţii lui, exprimă disponibilitatea de a contribui, prin toate mijloacele posibile, [informaţional, cu consultări istorice la subiecte, legate de Unirea Basarabiei cu România, de situaţia Basarabiei în componenţa Regatului României în perioada interbelică, de politicile de genocid, promovate de regimul bolşevic (comunist) de ocupaţie în RSS Moldovenească, de avantajele reîntregirii și aflării noastre, a basarabenilor, în componenţa României și comunității europene.

Aprobată cu unanimitate de voturi.
Chișinău, 30 ianuarie 2018,
Comitetul de conducere al CIRM