Profesorul Vlad Pâslaru, filosof al educaţiei, la vârsta de 70 de ani

Vlad Paslaru

La 25 ianuarie 2018, a  avut loc  Simpozionul Științific „Vlad Pâslaru – conștiința noastră pedagogică”, dedicat aniversării a 70-a a profesorului universitar,considerat de contemporani un filosof al educaţiei, un creator de școală literară artistică, cel care a pus temelia disciplinei educației lingvistice și a încărcat-o cu o puternică dimensiune filosofică. Evenimentul a fost organizat de Institutul de Filologie al AȘM.

La manifestarea omagială au participat colegi de la Institutul de Științe ale Educației, Institutul Pedagogic „Al. Russo” din Bălți, reprezentanți din mai multe licee și gimnazii din țară, discipoli, studenți și, bineînțeles, colegii de Institutul de filologie, unde activează omagiatul.

În numele conducerii AȘM, prim-vicepreședintele Ion Tighineanu i-a adresat un mesaj de

felicitări profesorului Vlad Pâslaru cu prilejul aniversării respectabilei vârste, remarcându-i succesele obținute într-o viață dedicată învățământului, scrisuluielevat și educației tinerei generații. Academicianul a menționat că îl cunoștea demult pe sărbătoritul de azi, pentru că mereu se impunea prin lucrări de valoare, motiv pentru care era imposibil să nu fie observat. Credea că este un cercetător și o personalitate puternică, dar, documentându-se, inclusiv, cu ocazia aniversării, s-a convins că nu este puternic, ci foarte puternic. Argumentul ar fi pregătirea, fundamentul care vine de la cei 7 ani de acasă, de la școală pe care a absolvit-o cu medalie de aur, de la universitatea pe care a absolvit-o cu mențiune și, probabil, de la faptul că doctoratul a fost realizat la Institutul de Educație Artistică din Moscova. Ulterior, a susținut și teză de doctor habilitat și iată având acest fundament, au venit și roadele frumoase, Vlad Pâslaru devenind și primul cercetător științific în Republica Moldova care a inițiat cercetări științifice în domeniul educației lingvistice. „Și după cum știm că fiecare om trebuie să sădească cel puțin un pom în viață, iar fiecare savant să creeze cel puțin un laborator pe parcursul vieții, Dumneavoastră ați fondat un institut – Institutul de Științe ale Educației și ați fost și primul director, dar și mai important este că ați creat o școală științifică în domeniul educației literar artistice”, a punctat prim-vicepreședintele AȘM, remarcându-i rolul de neprețuit pe care l-a avut la elaborarea documentelor de bază ale reformei învățământului, la elaborarea primelor curricule la disciplinele socio-umane etc.„V-ați impus nu doar la scară națională, dar și la cea internațională, sunteți primul savant pedagog inclus într-o antologie editată în 2015 la București, Pedagogii Români”, a subliniat acad. Tighineanu,  dorindu-i dlui profesor multă sănătate și mulți ani, să continue activitatea prodigioasă în beneficiul țării și în beneficiul cercetării științifice în domeniul în care activează .

Pentru rezultate relevante în munca de cercetare și de promovare a științei autohtone pe plan național și internațional, pentru prodigioasa activitate pedagogică și literară și cu prilejul împlinii vârstei de 70 de ani, printr-o decizie a CSȘDT, dr.hab. Vlad Pâslaru a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a AȘM, Medalia „Dimitrie Cantemir”.

În viața fiecărui om au existat și există mentori care în mod direct sau indirect stăruie asupra dezvoltării umane și profesionale. Ajunși la o anumită vârstă, putem constata că am fost norocoși să coexistăm unei realități, numită conștiință pedagogică, care la rându-i ne-a determinat să avem o proprie conștiință care să fie creatoarea lumii externe, avea să spună inspirat dr., conf. cerc., Mariana Marin,şefa Sectorului limbă şi comunicare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţie, în comunicarea sa „Profesorul Vlad Pâslaru – conştiinţa noastră pedagogică”. „Cei care rostim cu mândrie numele dlui profesor Vlad Pâslaru, susținem că suntem născuți sub imperiul unor principii ce ne călăuzesc idealul pedagogic”, a menționat vorbitoarea, subliniind cu titlu special că pilonul cel mai sigur de care se sprijină personalitatea profesorului Pâslaru este pozitivismul, iar acest determinativ conturează întreaga sa viață și activitate. Educația, ne sugerează profesorul Pâslaru, e singura activitate umană care se opune principiilor negative ale vieții umane.

Cu unele aprecieri ale activității dlui profesor Pâslaru, care ar puncta gratitudinea studenților, profesorilor şi universitarilor, a venit dr. conf. univ., Marina Morari, Catedra de arte și educație artistică a Universității „Alecu Russo” din Bălți, care a conferențiat la tema „Vlad Pâslaru – filosof teoretician al educației artistic-estetice”. Si dacă știinţa este fiica risipitoare a conștiinţei,spune autoare comunicării, apoi prin intermediul cărţilor semnate de dl profesor Pâslaru, a rămas motivată să cerceteze originea artei şi perspectivele educaţiei artistice, studiind și descoperind viziunea lui Haideger, Hartmann, Lessing, Tatarchevici, Kagan, Vianu şi mulți alţii. Dr. Morari a exprimat înaltă apreciere profesorului Vlad Pâslaru pentru faptul că prin toata activitatea sa de membru al Seminarului științific de profil şi al Consiliului ştiinţific specializat a contribuit semnificativ la formarea unei culturi în cercetare a tinerilor, a avut mereu timp pentru a explica unele afinităţi în domeniul artelor, precizând că profesorul este unul din puținii savanți din RM care a contribuit la consolidarea comunității ştiinţifice în domeniul artei şi educaţiei artistice.

La 24 ianuarie, ziua de naștere a prof Vlad Pâslaru, în cadrul ședinței solemne a Senatului Universității „Alecu Russo” din Bălți, i s-a decernat titlul onorific de Doctor Honoris Causa. În context, dr. Marina Morari a transmis și mesajul de felicitare al rectoruluiUSARB, dr. hab., prof. univ., Ion Gagim, care urma să susțină și o comunicare la tema „Vlad Pâslaru – filosof teoretician al educaţiei artistic-estetice”.

Nina Corcinschi, dr., conf. cerc., director adjunct la Institutul de Filologie al AŞM, a reflectat la subiectul privind cotidianul poetic al profesorului Vlad Pâslaru. „Mă uitam la expoziția de carte a dl profesor, prezentată de colegii de la universitate. Era un manual de literatura română, din care eu m-am pregătit când eram la liceu. Mi-a fost de mare ajutor, dl profesor, acel manual de literatură și Vă zic mulțumesc abia acum. Răsfoind materialul, mi-am dat seama că nu trebuie să mă mir că faceți și poezie, că sunteți și poet”, a remarcat dr. Corcinschi, specificând că un om îndrăgostit de literatură, la un moment dat, ajunge să „comită”și poezii.

Frumoasă intervenție a fost și cea a directorul gimnaziului ,,Vasile Anestiade” din Sărătenii Vechi, Mihai Midrigăn, care a prezentat prelegerea „Profesorul Vlad Pâslaru — omul total al limbii române”. Poţi oare să vorbești de dragoste,dacă nu-ţi păstrezi frumuseţea limbii tale?Condamnat la veşnicie” prin limba română, profesorul Vlad Pâslaru reprezintă un model de verticalitate, inspiraţie, integritate şi curaj, se arată în profunda reflecție a tânărului director al gimnaziului, care este convins că pentru Vlad Pâslaru viaţa nu poate fi trăită în afara marilor adevăruri eterne şi principiilor fundamentale. Crede că s-a născut să vorbească în mod expres despre durerile şi nedreptăţile momentului, fără echivocuri, direct, într-o societate manipulată, furată şi lipsită de atitudine.

La onorabila vârstă de 70 de ani, l-a urat de sănătate, mulţi ani rodnici şi fericiţi, dorindu-i și în continuare pană ascuţită, gânduri îndrăzneţe şi noi realizări. Și pentru că profesorul Pâslaru a demonstrat că poate „comite” și poezii, directorul gimnaziului, împreună cu câțiva elevi, au prezentat și un mic recital din creația poetului Vlad Pâslaru. Un recital similar a venit și din partea Liceului teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din Chișinău.

„Mulțumesc tuturor care au găsit timp să vină la această întâlnire, pentru că în felul acesta ne sprijinim unii pe alții, confirmând identitatea celui care este sărbătorit. Venind la cineva la o sărbătoare noi confirmăm faptul că el este așa cum este, că există printre noi, aceasta este foarte important”, a spus septuagenarul la finele evenimentului, mărturisind că pentru el, personal, a fost o zi foarte grea, pentru că nu mai reușeasă ajungă la propria manifestare și și atunci a realizat că ziua aceasta nu este atât de frumoasă pentru el, înțelegând că este de neînlocuit. Și-a urmat cu încăpăținare destinul, mai târziu a învățat cuvântul, este om cu principii și cu timpul oamenii s-au obișnuit să vadă în el un om cu principii. Aniversarul a mărturisit cu toată sinceritatea că niciodată nu a arătat cu degetul asupra unui neajuns și să plece fără a formula cel puțin o soluție. „Acesta este unul din crezurile mele, trebuie să vedem nu doar ceea ce nu merge bine, dar să avem curajul să formulăm soluții”,  a spus modest septuagenarul, împărțind cu generozitate celor prezenți din cărțile sale și despre el care miroseau încă a vopsea de tipar – „Gândind gândirea, Gândendescu-mi firea”, „Prolegomene pentru o Didactică a Artei”, „Echinoțiu de toamnă”, volum antologic de poezii și „Omagiu profesorului”, volum de omagii, la care a pus umărul un număr mai mare de prieteni și colegi.

În cadrul evenimentului a fost inaugurată și o Expoziție tematică de carte.

Eugenia Tofan,

Centrul Media al AȘM