Eminovici, adică Purtătorul de Lumină

luceafarul

Printre numeroasele supranume tracice ale ”Cavalerului Trac”, adică ale lui Apollon-Zalmoxis, se află consemnat și acela de MANIVAZOS. Ca și alte teonime tracice, și acesta provine dintr-o sintagmă, anume MAN I VAZOS, care se tălmăcește prin ”Plin de Strălucire; Purtător (Aducător) de Lumină”; cf. rom. mană; mână; a mâna; a înmâna; de vazăvăz; grec. phos ”lumină”; franc.boujie ”lumânare”; germ. weiss ”alb”; rom. monaf (reg.) ”monah”; latin. manubiae ”fulger”. Epitetul a inspirat mitologia latină, unde lui Apollon i se mai spunea și SOL INVICTUS ”Soarele Nebiruit”.
Articulat, teonimul era I MANIVAZOS, căci în albaneză limbă tracică, i este și astăzi articol al unor adjective. Așadar, MANIVAZOS este arhetipul a două nume românești, Minovici și Iminovici, ultimul fiind, până la Gheorghe Eminovici, adevăratul nume de familie al strămoșilor celui ce avea să devină poetul nostru național. Totodată, în Moldova, conform graiului specific acestui ținut, numele trebuie să se fi pronunțat Eminoviși, deci și mai apropiat de MANIVAZOS.
În latină, Lucifer se traduce prin: ”aducător de lumină; aducător la lumina zilei; Luceafărul de Dimineață (planeta Venus); zi”. Un echivalent în limba tracă pentru Lucifer este AULUSIPORUS, atestat ca numele unui comandant, unde AU este articol hotărât. Așadar, este posibil ca românescul Luceafăr să vină tot din limba strămoșilor noștri antici, cu care latina arhaică semăna foarte mult.
În astronomia populară românească, Luceafărul nu este numai planeta Venus, ci și unele stele mai strălucitoare decât altele. Astfel, Luceafărul cel Mare de la Miezul Nopții sau Luceafărul cel Frumos sunt denumirile populare ale stelei Vega din constelația Lirei. În românește, luceafăr i se mai spune și unui bărbat cu calități deosebite.
Părându-i-se că sună mai românește, Iosif Vulcan i-a schimbat lui Mihai Eminovici numele de familie în Eminescu, pe care acesta și l-a însușit îndată. Desigur, a fost dreptul poetului. Dar, întorcându-ne la MANIVAZOS > EMINOVIȘI, nu putem să nu ne gândim la forța destinului, la faptul că Ursitele l-au menit tocmai pe el să fie Luceafărul Culturii Românești. Fie-i pe veci luminoasă amintirea!

Adrian Bucurescu