Cum Chiril Gaburici va deveni marele luptător împotriva corupţiei . Poate fi conform legii, Gaburici, ministru cu o diplomă falsă ?

Gaburici

Domnule Chiril Gaburici, da atunci când v-ați cumpărat diploma de#bacalaureat de la Piața Centrală, tolerați corupția?

Readucerea de către democrați în Guvern a lui Chiril Gaburici, cel cu diplomă cumpărată, demonstrează cât de departe este statul nostru de o democrație veritabilă și cât de mare este gradul de toleranță a societății noastre la tot felul de compromisuri ale guvernării realizate cu bunul simț.

Valeriu Munteanu

deputat

Conform legii, Gaburici nu poate fi ministru

Am solicitat dnei ministru Monica Babuc să facă toate demersurile necesare pentru ca diploma de studii medii a cetățeanului Chiril Gaburici, obținută fraudulos, să fie anulată, iar în consecință și diploma de studii superioare să fie declarată nulă, cu retragerea titlului de licențiat în economie a domnului Chiril Gaburici.

După realizarea acțiunilor legale de anulare a diplomelor de studii a domnului Gaburici, urmează să informați primul-ministru despre întrunirea condițiilor legale, ce atrag după sine încetarea mandatului unui ministru, în vederea excluderii acestuia din Guvern.

***
Textul solicitării:

Dnei Monica BABUC,
Ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Pentru informare: Dlui Pavel FILIP,
Prim-ministru al Republicii Moldova

Stimată Doamnă Ministru,

La 10 ianuarie curent, în funcția de ministrul al Economiei și Infrastructurii a fost învestit domnul Chiril Gaburici, despre care se cunoaște, cu certitudine, că a uzat de diploma de studii medii falsă pentru a fi admis la studii în instituții de învățământ superior.

Astfel, urmare a interpelărilor noastre, la 29 aprilie 2015 Procuratura Generală ne-a informat că pe faptul săvârșirii de către cetățeanul Chiril Gaburici a infracțiunii de folosire a documentelor oficiale false a fost dispusă inițierea unei cauze penale (nr. 2015790085) pe motivul existenței unei bănuieli rezonabile că în diploma de 11 clase a Gimnaziului nr. 8 „Ștefan cel Mare” din mun. Chișinău, eliberată pe numele cetățeanului Gaburici Chiril, sunt introduse date false.

În aceeași ordine de idei, la 19 martie 2015 ministrul Educației la acea vreme, Maia Sandu, a declarat în plenul Parlamentului, că în 1995, domnul Chiril Gaburici a promovat 3 examene de bacalaureat, dar la ultimele două nu s-a prezentat, respectiv nu a susținut în acel an examenele de bacalaureat și nu a obținut o diplomă de studii corespunzătoare.

Având în vedere că admiterea la ciclul I de studii (licență) a fost posibilă doar în baza unei diplome autentice de liceu sau de școală medie, este evident că folosirea unui act fals pentru a fi admis la studii universitare invalidează aceste studii și duce la nulitatea actelor eliberate ulterior, inclusiv a diplomei de absolvire a studiilor superioare.

În mod cert, actele juridice ulterioare admiterii la studii superioare în baza diplomei false sunt lovite de nulitate, deoarece au fost efectuate în baza unui act fals, ce nu putea produce efecte juridice.

În această situație, deși a expirat termenul pentru tragere la răspundere penală a cetățeanului Chiril Gaburici pentru folosirea în 1995 a actelor false, aceste documente rămân a fi ilegale și urmează a fi anulate, împreună cu efectele produse.
În 2015 a fost dispusă clasarea cauzei penale pe cazul diplomei false a domnului Chiril Gaburici, dar acuzatorii de stat, nu au solicitat atunci ministerului Educației să anuleze diploma de studii medii a domnului Gaburici, ce s-a dovedit a fi falsă, ori există obligația legală de a se acționa pro-activ în vederea excluderii din circuitul civil a oricărui document fals.

Reieșind din cele expuse, solicit ca DVS, în calitate de ministrul al Educației, Culturii și Cercetării, să efectuați toate demersurile necesare pentru ca diploma de studii medii a cetățeanului Chiril Gaburici, obținută fraudulos, să fie anulată, iar în consecință și diploma de studii superioare să fie declarată nulă, cu retragerea titlului de licențiat în economie a domnului Chiril Gaburici.
Având în vedere că Legea cu privire la Guvern nr. 136/2017, stabilește la art. 16, litera e) că poate fi membru al Guvernului doar persoana care are studii superioare, declararea nulității diplomei de studii superioare a cetățeanului Chiril Gaburici va duce, inevitabil, și la încetarea mandatului de ministru.
După realizarea acțiunilor legale de anulare a diplomelor de studii a domnului Gaburici, urmează să informați primul-ministru despre întrunirea condițiilor legale, ce atrag după sine încetarea mandatului unui ministru, în vederea excluderii acestuia din Guvern.

Cu respect,
Valeriu MUNTEANU
Vicepreședinte al Partidul Liberal