Cum poate fi zidit paradisul pe pământ, o civilizaţie a păcii şi cunoaşterii. De ce capitalismul, socialismul, comunismul, fascismul sînt societăţi elitare, antiumane ?

paradis sau uitare