Teorie BOMBĂ : Unde s-a născut Isus?

Iosius biblie
Pentru a răspunde la această întrebare, în primul rând vom face o introspecție detaliată în trecut.
Conform datelor istorice, preluate de la cei mai renumiți oameni de știință, paleologi, speologi, geologi, arheologi, paleolingviști, etnologi și folcloriști, precum și transmiterea prin viu grai- Sfânta Tradiție (cum i se mai spune)- laolaltă cu cercetările celor mai renumiți istorici, filozofi, cronicari români și străini, antici și contemporani: Herodot, Tucidide, Thales din Milet, Dio Cassius, Iordanes, Maria Ghimbutas, N. Iorga, Pârvan (într-o oarecare măsură), marele N. Densușianu cu opera sa de căpătâi -Dacia Preistorică ( Geția n.m.)- precum și tăblițele de la Sinaia și Tărtăria, luând în considerare Civilizațiile (culturile): Gumelnița, Hamagia, Turdaș-Vinca, Cucuteni, existente pe teritoriul țării noastre și întinzându-se pe teritoriile adiacente și circumdante ale României, toate aceste dovezi trebuie să le luăm în considerare că, pe teritoriul României- Dio Getate ( Dio-Dumnezeu; Getae-Pământ= Pământul Lui Dumnezeu), cum îi spuneau anticii, s-a născut primul popor de pe pământ, care, cu timpul o parte din el au plecat migrând spre alte ținuturi.
Ori, biblia spune că primul om făcut din pământ, a luat ființă din mâinile Creatorului, în Rai, ce se găsea conform datelor istorice undeva pe lângă râul Eufrat, fără însă a arăta nici măcar data aproximativă a creării lui. Dacă cercetăm biblia pentru a descoperi adevăruri sau falsuri, vom vedea că, în această carte NU EXISTĂ DATE CRONOLOGICE, REALE ȘI COERENTE ci, presupuneri fără bază istorică, așa cum am enumerat mai sus teoria reală a primului descălecat al omului pe pământ, ce a avut loc din primordii pe teritoriul țării noastre.
Din ce în ce mai mult, cercetătorii biblici, scot la iveală anumite neconcordanțe care afectează credibilitatea, acestei cărți, actualmente baza religiilor de pe întreg mapamondul.
Cum, baza religiilor stă într-o carte care e pusă sub semnul întrebării, datorită acelor neconcordanțe, multe semne de întrebare au început să apară. Nu voi detalia care sunt aceste neconcordanțe ci, vreau să salientez că, biblia ce are două părți -vechiul și noul testament- cuprinde cărți, epistole, și evanghelii (73 de cărţi, dintre care 46 au fost scrise înainte de Cristos, iar 27 după Cristos) ce au fost adoptate de episcopi Egiptului, însă mulți dintre noi nu știm că au fost și alte cărți și evanghelii ce, nu au fost adoptate împreună cu celelalte pentru a compune actuala biblie. De ce? mă întreb și sunt sigur că, mulți se întreabă, la fel ca și mine. Care este adevărul adevărat și de ce ni se ascunde?
Acum, ne vom reântoarce din trecutul îndepărtat, după ce am arătat câte puțin din adevărurile de necontestat, în ceea ce privește apariția omului pe pământ, apoi un rezumat despre scrierea bibliei și unele date eronate ce, această culegere de cărți antice le conține.
Ne vom axa acum pe nașterea Lui Isus, Domnul Luminii sau Isus Getul. În cartea sa de căpătâi Ariminia, autorul și cercetătorul istoric Constantin Olariu Arimin, dezvoltă teoria conform adevărului istoric, precum și colegul său M. Dogaru, fac referință asupra cercetării și studierii tăblițelor de la Sinaia, unde au descoperit că tăblițele conțin date concludente despre nașterea Lui Isus, ce ar fi avut loc pe teritoriul României, nicidecum în Israel-Palestina, așa cum se arată în biblie.
O altă teorie interesantă, o vom analiza, după un context biblic din Noul Testament. Conform poziției geografice, România se afla în emisfera estică, raportat la meridianul 0, iar Israel se găsește în emisfera nordică. Cum, steaua și-a schimbat cursul, dacă ne luăm după cum se spune în Noul Testament? Iată cum, adevărul iese încet, încet la lumină. Este destul să urmărim contextele geografice și aflăm adevărul. Se arată că cei trei magi: Melchior, Gaspar și Baltazar, au plecat într-o călătorie după ce, pe cer a apărut o stea la răsărit, adică la est, care, după calculele lor, acel astru ar fi vestit nașterea lui Mesia, identificat cu Isus, ceea ce indică fără nici o îndoială, teritoriul României. Magii, s-au oprit pe vârful unui munte, acolo unde steaua s-a arătat chiar deasupra unui brad. Căutând în jur, magii ar fi zărit o casă (stână) de ciobani. Intrând acolo, i-ar fi găsit pe ciobani, de jur-împrejurul pruncului nou născut.
Cum, se știe că, ciobanii își duc oile și celelalte animale la păscut, doar primăvara, avem răspunsul conform Isus s-ar fi născut deci primăvara, nicidecum iarna pe 25 decembrie, dată ce corespunde cu Crăciun- etnonim ancestral getic- sau cu Sărbătoarea Reânoirii la vechii geți.
În Noul Testament, însă se mai arată cum că Fecioara Maria, l-ar fi născut pe Isus în ieslea unui grajd (adăpost), plin cu animale.
În tradiția poporală străveche, precursoarea datinilor și tradițiilor actuale asupra nașterii Mântuitorului, împodobim bradul, iar deasupra punem o stea. Peste tot în lume, se împodobește bradul de Crăciun și nu cedrul, existent în Israel, Palestina, Liban, Siria.
Așadar, tot ceea ce am enunțat mai sus, nu face parte din Teoria Conspirației ci, sunt adevăruri care, mai devreme sau mai târziu își vor găsi corespondentul și convingerea că, baza acestei lumi, cu mistica sa, misteriile, continuitatea și conceptele teocratice și lumești, își au temelia (baza) Dio Getia- România azi, însă, au fost transformate cu toate în folosul unor ființe ce slujesc pe Îngerul Căzut-Lucifer, Fiul întunericului, .
Ne încape nouă, Fiilor Luminii, să readucem acest adevăr la suprafață, căci numai așa civilizația actuală- lumea- va putea trasncede, pe cele mai înalte culmi ale evoluției și înălțării spirituale, bazate pe creație, căci fără acest adevăr vom sucomba ca și civilizațiile de dinaintea noastră; să învățăm din greșelile lor pentru a nu fi condamnați la pieire, tocmai din cauza ignoranței, a lașității și a nepăsării noastre..
Conform celor relatate de mine în această teorie, am convingerea că Isus Getul- Fiul Luminii, s-a născut în teritoriul intracarpatic- actuala Românie.
Fotografia postată de Sandru Aron.
Fotografia postată de Sandru Aron.
Fotografia postată de Sandru Aron.
Fotografia postată de Sandru Aron.
 Autor:Sandru Aron