Despre originea rumânească/ românească a denumirii Greciei

Andrei Groza

(încă un mic argument în favoarea afirmației că limba rumână/ română este limba inițială a civilizației contemporane)
Din cele mai vechi timpuri au fost cunoscute comunități, neamuri care s-au numit pe dânsele într-un fel, iar vecinii le-au numit altfel.
Se mai întâlnesc și astăzi asemenea situații. Ca exemplu, aici poate fi adus neamul care populează sudul Peninsulei Balcanice, insula Creta și mai multe insule din Marea Egee și Marea Ionică, care se numește pe sine ca neam elin/ elen, care afirmă că vorbește limba elină/ elenă și că țara le este Ellada/ Ellas (oficial Republica Elenă).
Vecinii lor, inclusiv românii, le spun greci, că limba pe care o vorbesc este greacă și că țara lor se numește Grecia.
De ce? Cum se explică această situație și care dintre aceste denumiri ar fi corectă?
Izvoarele scrise în vechime ne spun că ambele nume, elini/ eleni și greci au fost utilizate cu multe sute de ani înaintea erei noastre.
Pentru prima dată ne vorbește de elini/ eleni marele istoric Herodot, care a trăit în secolul al VIII-lea î.e.n.
Conform celor scrise de istoricii antici își ziceau elini/ eleni acei care se considerau urmași ai lui Ellin, unul din cei trei feciori ai lui Deucalion, alesul lui Zeus, care a supraviețuit Marele Potop, la fel ca Noe din religia creștină.
Așadar, numele de elin/ elen provine de la Ellin.
Tot cei care au trăit în acele timpuri îndepărtate ne spun că numele de greci le-a fost dat elinilor/ elenilor de către romani. Inițial, aceștia i-au numit pe locuitorii din regiunea menționată mai sus cu diferite nume, în funcție de denumirea locurilor unde trăiau, de numele conducătorilor lor, numele persoanelor legendare ș.a.m.d. Astfel, aceștia au fost numiți atenieni, spartani, corintinieni, mileteni, tesalieni, arcadieni, etolieni, ș.a.m.d.
Mai târziu romanii au început a-i numi pe toți aceștea cu un singur nume, cu cel de greci.
De ce? Nimeni, practic, nu ne dă nici o explicație clară, de ce greci?
Cercetând mai multe izvoare scrise am dat peste o descriere a Forumului Roman, care, cred, că ne poate ajuta să clarificăm situația în cauză și care confirmă concluzia formulată anterior că limba inițială vorbită de toți oamenii de atunci a fost limba rumână/ română.
Aceasta ne spune că în partea de sud a Forumului din cele mai vechi timpuri erau amplasate două tribune, una pentru vorbitorii romani, alta pentru vorbitorii străini care se numea Graecostasis.
După cum se vede destul de clar, acest cuvânt este alcătuit din alte două cuvinte, din grae și costasis. Acum, știind că limba vorbită de romani (adică limba nescrisă – n.n.) era rumână/ română, că de la acea tribună se vorbea numai într-o limbă străină/ într-un grai străin, că costasis este foarte aproape de cuvântul hostis din limba latină (limba scrisă a romanilor – n.n.) care înseamnă ostil, străin, neprieten, dușman, putem afirma că graecostasis, nu este altceva decât grai ostil, transcris la început în limba latină ca graehostis, iar mai târziu, peste sute de ani, devenit graecostas și prescurtat graicos.
Treptat, prescurtatul graicos romanii l-au răsfrânt asupra tuturor celor din Peninsula Balcanică și regiunile învecinate, la noi ajungând ca greci, iar țara acestora ca Grecia.
În această situație, cei care se recunosc ca elini/ eleni au tot dreptul să o facă și nu sunt corecți cei care îi numesc greci fiindcă elinii/ elenii nu ne sunt nici ostili, nici dușmani.
Totodată, e bine să se știe că combinarea grai ostil în forma dată și cu sensul dat există numai în limba rumână/ română și care, după cum se vede, a existat de la începutul începuturilor ca limbă vorbită atât în Balcani cât și pe Peninsula Apenină (limbile latină și greacă au fost inventate mult mai târziu – n.n.)

Andrei GROZA
dr., conf. univ.