Un mare succes : Conferința de totalizare a proiectului ”Parteneriate pentru incluziune

Parteneriat pentru incluziune

La 29 noiembrie s-a desfăşurat la Institutul Muncii din Chisinau conferința de totalizare a proiectului ”Parteneriate pentru incluziune”, susținut financiar de către Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă și implementat de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin în parteneriat cu Caritas Republica Cehă, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Proteției Sociale.

Scopul general al proiectului a fost identificat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare (CDA): la 4 august 2015, publicând ulterior o cerere de propuneri de proiecte intitulată „Prin parteneriat pentru incluziune”.

CDA recunoaște că, în pofida succeselor obținute în domeniul educației incluzive, situația copiilor cu nevoi speciale în Republica Moldova rămâne  cu probleme mari. Situația trebuie îmbunătățită sau cel puțin atenuată de un proiect care vizează consolidarea capacităților în domeniul educației incluzive a grupurilor marginalizate. Pe lângă anunțul publicat de CDA, proiectul răspunde, de asemenea, solicitării organizației „Femei și Copil – Protecție și Sprijin” (FCPS) și a Ministerului Educației din Republica Moldova. Așa cum este descris în această propunere de proiect, în ultimii ani au avut loc schimbări esențiale în Moldova. Schimbările sunt susținute de fundații străine și organizații neguvernamentale care se străduiesc să facă schimbări radicale în tratarea copiilor cu nevoi speciale. Nu este deloc surprinzător faptul că a fost făcut un apel similar la ambasada cehă de la Chișinău și la reprezentanții Agenției de Dezvoltare din Cehia. Activitățile și rezultatele proiectului au fost, de asemenea, consultate cu reprezentanți ai Ministerului Educației din Moldova. Alți donatori activi în domeniul educației incluzive au fost invitați să participe la activitățile selectate ale proiectului pentru a preveni interferența activităților proiectului cu alte intervenții.
Proiectul a  avut un impact important în societate şi s-a bucurat de rezuliate notorii.

Cel puțin 1000 de persoane au fost instruite în circa 40 de cursuri de formare, cuprinzând aproximativ 25 de participanți:
650 de profesori care reprezintă preșcolari selectați (aproximativ 230 preșcolari din 1.418 operaționali în țară în 2013), inclusiv 150 de mentori locali;
35 de cadre didactice preșcolare pentru  munca în Serviciile de asistență pedagogică (PAS) la nivel de raioane;
35 de specialiști din cadrul Departamentului Educație responsabili cu educația timpurie la nivel regional (raional);
280 reprezentanți ai APL;
Au fost organizate 35 reuniuni raionale;
6 întâlniri regionale (platforme) organizate;
1 conferință organizată cu participarea a 150 de persoane;
Acoperire media: 5 emisiuni radio; 1 post de televiziune; 6 articole publicate în presa regională; și, 1 articol publicat în presa națională;
Echipe mobile: efectuarea a cel puțin 96 de vizite în decurs de 6 luni (semestrul al doilea al anului 2017);
4 membri ai echipei mobile angajate;

Partenerii au fost:

Ministerul Educației (MEC);
Institutul de Științe ale Educației;
Departamentul Educațional Sectorial ;
Servicii raionale de asistență psihopedagogică (PAS);
Instituții de învățământ preșcolar selectate (grădiniță).

Proiectul s-a desfăşurat în perioada:

Octombrie 2015 – decembrie 2017 (27 luni).

Fondată în martie 2000, Asociația Obștească ”Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin” (în text – AO “FCPS”) a apărut din necesitatea de a promova și acorda șanse egale de acces la servicii sociale de calitate pentru persoanele defavorizate în parteneriat cu familia și comunitatea.

De la fondare şi până în prezent, misiunea asociaţiei a fost “Asigurarea accesului la un trai de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi şi cele defavorizate, prin dezvoltarea de servicii şi elaborarea de politici la nivel local şi central, în parteneriat cu autorităţile publice şi familia”.

De 15 ani, viziunea asociaţiei a rămas neschimbată: “Nici un copil lipsit de şansa de a fi inclus în instituţiile de învăţământ şi societate”.

AO FCPS în domeniul incluziunii și-a început activitatea în raionul Criuleni, ca peste 12 ani de activitate locală să se bucure de numeroase proiecte implementate cu rezultate bune şi o poziţie fermă la nivel naţional. Este o organizație cunoscută de publicul larg, dar și de beneficiari pentru serviciile pe care le-a creat în localităţile raioanelor Criuleni, Dubăsari şi în raioanele unde a dezvoltat grădiniţe cu practici incluzive – Edineţ, Orhei, Nisporeni, Leova, Ştefan Vodă.

FCPS a implementat din 2000 peste 56 proiecte derulate cu impact local şi naţional în care au benefeciat 10000 de persoane. Au fost create 80 locuri de muncă. Au fost atraşi peste 38 milioane de lei. Au fost defalcate la bugetul de stat cca 695000 lei. În caz de necesitate se poate contacta echipa la tel: +373 24821809 sau office@fcps.md.

 

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.

Fotografia postată de Asociaţia Obștească ”Femeia şi Copilul - Protecţie şi Sprijin”.