ŞTIRE-BOMBĂ: Cine este Patriarhul Kiril care recunoaşte deschis că lucrează pentru înscăunarea falsului Mesia pe care îl aşteaptă poporul evreu cel ucigaş de Dumnezeu:

kiril-evrei

În fotografie: Domnul Kiril Gundiaev aici alături de rabinul din New-York Arthur Schneier (cel din stânga sa) şi rabinul israelian Iona Metzger

 

PATRIARHUL KIRIL: «Dragii mei frați hasidici… EU VOI FACE PENTRU VOI TOTUL CA VISUL VOSTRU SĂ SE ÎMPLINEASCĂ!”

«Aceasta să ştii, că în zilele cele de apoi vor veni vremi cumplite.

Că vor fi oamenii […] având chipul bunei credinţe,

iar puterea ei tăgăduind. Şi de aceştia te fereşte

II Tim. 3: 1-2, 5

În articolul acesta de pe site-ul lumea-ortodoxa.ro, apare următoarea zguduitoare mărturie a monahiei Fotini, ucenica de chilie a patriarhului întemnițat Irineu al Ierusalimului:

«În […] 2007, […] pe 29 august a venit aici Kiril, el încă era pe atunci mitropolit, și s-a întâlnit solemn la Zidul Plângerii cu frații săi dragi și scumpi, jidovii hasidici, unde a pronunțat sus și tare în public la canalul de televiziune al Israelului următoarele cuvinte: „Dragii mei frați hasidici, eu – următorul patriarh, eu voi face pentru voi totul ca visul vostru să se împlinească!”».

Este deci mai mult decât evident că acest pseudo-episcop e un veritabil vrăjmaş al lui Hristos şi al turmei Sale, un al doilea Iuda Iscarioteanul, care şi-a însuşit perfect doctrina bolnavă a rabinului sefard de tristă amintire Iosif Ovadia, expusă şi de The Jerusalim Post [a se vedea aici], ce afirma că«goimii [n.n. apelativul din talmud pentru neevrei] s-au  născut doar pentru a ne sluji pe noi. Fără aceasta, ei nu au ce căuta în lume; [s-au născut] doar pentru a sluji Poporul lui Israel[1]»

Domnul Kiril Gundiaev este un adevărat lup în piele de oaie, care deghizat în ortodox înşală mulţimi de oameni, fiind promovat inclusiv şi în România de către sinodalii eretici din B.O.R. care îl recunosc drept ierarh ortodox şi îi dau o cinstire pe care acest domn sub nicio formă nu ar trebui să o primească.