Declarație privind modificarea sistemului electoral în Republica Moldova RIDU 2017

CONFERINTA

 

 

Doamnelor şi domnilor,

La 20 iulie curent, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea nr. 154 privind trecerea de la sistemul electoral proporțional către un sistem mixt de alegere a deputaţilor. Organizaţiile semnatare recunosc dreptul Parlamentului Republicii Moldova de a modifica sistemul electoral.

Organizaţiile subliniază, totuși, că o astfel de modificare dramatică a sistemului electoral ar trebui să aibă loc în strânsă corelație cu standardele naţionale stabilite în Constituţia Republicii Moldova, precum și cu angajamentele internaţionale și recomandările ONU, Consiliului Europei/Comisiei de la Veneția, OSCE/BIDDO.

Organizaţiile semnatare atrag atenţia că modificarea sistemului electoral a fost efectuată fără a se ține cont de principala recomandare a Comisiei de la Veneția, care a menţionat că schimbarea sistemului de vot proporţional pe unul mixt nu este recomandată pentru Republica Moldova.

În plus, organizaţiile vor să vă atragă atenţia asupra mai multor deficienţe importante din aşa-zisa lege, și anume:

 1. Alegerea deputaţilor într-un singur tur de scrutin, după cum este prevăzut în legea adoptată, va asigura o reprezentativitate mai redusă a Parlamentului, comparativ cu alegerea Preşedintelui și a primarilor, care are loc în două tururi de scrutin. În aceste condiţii, organizaţiile semnatare consideră că Parlamentul a încălcat prevederile art. 60 din Constituţie, unde este stipulat că Parlamentul este organul reprezentativ suprem;
 2. Organizaţiile sunt foarte îngrijorate de încălcarea principiului egalităţii de vot, prevăzut în legea recent adoptată. Observaţia dată are la bază faptul că pragul minim de accedere în Parlament în baza listei de candidaţi, înaintată de partidele politice în circumscripţia naţională, va fi mai mare decât cel care va fi înregistrat în anumite circumscripții electorale uninominale. De exemplu, la o participare de circa 50% din alegători și un scor electoral minim de 6%, un partid politic va putea delega în Parlament doar 3 deputați din lista națională de candidați, ceea ce este egal cu aproximativ 28.000 de voturi per mandat. În acelaşi timp, în circumscripţiile electorale uninominale, cu aceeaşi rată de participare, un deputat ar fi ales cu doar aproximativ 3-5 mii de voturi; O preocupare deosebită constă și în faptul că principiul egalităţii de vot ar fi imposibil să fie aplicat în circumscripțiile electorale create pe teritoriul autonomiei găgăuze, în regiunea transnistreană, precum și în cazul alegătorilor stabiliți peste hotare;
 3. Având în vedere deficienţa menţionată mai sus, organizaţiile semnatare regretă faptul că Parlamentul Republicii Moldova a ignorat recomandarea Comisiei de la Veneţia legată de micșorarea pragului electoral de la bariera de 6%. Trebuie subliniat faptul că pragul electoral pentru accederea partidelor politice în Parlament, conform sistemului electoral mixt adoptat, a fost, de fapt, dublat. Astfel, conform noului sistem electoral, comparativ cu sistemul proporțional precedent, un partid politic cu o susținere din partea populaţiei de 6% la nivel naţional va putea delega doar 3 deputaţi;
 4. Organizaţiile sunt extrem de îngrijorate de faptul că în legea adoptată sunt excluse din procesul electoral circa 5% din alegători, adică aproximativ 158.000 de alegători care nu au nici domiciliu, nici reședință;
 5. Ultima deficienţă semnificativă, asupra căreia vreau să vă atrag atenţia, se referă la ignorarea recomandării Comisiei de la Veneţia, prin care Parlamentului i s-a solicitat să creeze o comisie independentă pentru delimitarea hotarelor circumscripțiilor electorale uninominale. Dimpotrivă, Parlamentul a atribuit dreptul de creare a comisiei pentru stabilirea circumscripțiilor electorale uninominale Guvernului, care este un organ politic subordonat majorității parlamentare. Cu părere de rău, Parlamentul nu a inclus nici hotarele circumscripțiilor uninominale în Codul Electoral, după cum au recomandat multe organizaţii ale societăţii civile.

În concluzie, având în vedere încălcarea principiilor și a standardelor menţionate mai sus, organizaţiile semnatare se adresează autorităţilor moldoveneşti în vederea retragerii legii privind modificarea sistemului electoral și revenirii la un sistem electoral proporţional.

De asemenea, organizaţiile subsemnate se adresează reprezentanţilor statelor participante și altor părţi interesate internaţionale cu următoarele recomandări:

 1. Recunoaşterea și susţinerea tuturor solicitărilor legale inițiate la nivel naţional pentru eliminarea sistemului de vot mixt și revenirea la un sistem de vot proporţional;
 2. Monitorizarea implementării recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale OSCE/BIDDO, formulate în contextul alegerilor recent organizate și al sistemului electoral modificat.

 

Organizaţiile semnatare:

 • Asociaţia Promo-LEX
 • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 • Asociaţia Presei Independente
 • Institutul pentru Politici și Reforme Europene
 • Transparency International Moldova
 • Asociaţia pentru Democraţie Participativă
 • Fundația Est Europeană