Marele secret al lumii: Cine este Pindar, liderul Illuminaţilor

The yesuits world power

 

by Stewart A. Swerdlow

Liderul Illuminatilor de pe Terra este numit „Pindar”. Pindar este membru al uneia dintre cele 13 familii Illuminati care conduc și este întotdeauna de sex masculin. Titlul, Pindar, este un termen abreviat pentru „Pinnacle of the Draco”, cunoscut și ca „Penisul dragonului”. Din punct de vedere simbolic, acesta reprezintă vârful puterii, controlului, creației, penetrării, expansiunii, invaziei și fricii. Titularul acestui rang se raportează conducătorului reptilian al Pământului interior.

În ultimul timp, există rapoarte că Marquis de Libeaux este Pindar, dar aceasta este dezinformare. Adevăul este că actualul Pindar este capul familiei Rothschild, așa cum a fost de câteva sute de ani. El se află în Germania lângă Frankfurt. La sfârșitul anilor ’70, el a supervizat proiectul surorii lui Montauk, numit M.A.D.A. care este o anagramă pentru activarea dimensionala Montauk-Alsacia-Lorraine. Acest proiect a fost amplasat în apropiere de orașul Strasbourg, Franța, istoric o dată fiind parte din Germania.

Interestingly, there is a winery on the east end of Long Island, not far from Montauk Point, called Pindar Vineyards. This wine is growing in popularity, gaining international accolades. This fits nicely into the plan, as this area will be a part of the capital district of the Earth/United Nations in the Empire State! Red wine is symbolic of the blood ingested by the Reptilians. The wine can become sanctified as it did in the Roman Catholic Church, a patsy for the Reptilians. In the Catholic Church, wine replaced the blood in ceremony.

Interesant este că există o fabrică de vinuri în partea de est a insulei Long Island, nu departe de Montauk Point, numită Pindar Vineyards. Acest vin crește în popularitate, câștigând distincții internaționale. Acest lucru se potrivește de minune planului , deoarece această zonă va face parte din cartierul de capital al Pământului / Națiunilor Unite în statul Imperiu! Vinul roșu este simbol al sângelui ingerat de reptilieni. Vinul poate deveni sfințit, așa cum a făcut-o în Biserica Romano-Catolică, un patch pentru reptilieni. În biserica catolică, vinul a înlocuit sângele în ceremonie.

Iluminații de aici de pe Pământ au stabilit o structură piramidală de control identică cu sistemul care există în Imperiul Draco. Piramida cu ochiul reptilian, aflată pe factura americană de un dolar, este simbolică a acestei structuri de control. Ochiul este capacul pe piramida, explicând astfel de ce suprafața originală a Marii Piramide din Egipt a fost acoperită cu aur solid.

Pindar este reprezentat de capacul de aur de pe piramida. Următorul strat, sau „ochiul”, pe piramida reprezintă cele 13 familii de conducere. Ele sunt după cum urmează:

 • Rothschild (Bauer or Bower) – Pindar
 • Bruce
 • Cavendish (Kennedy)
 • De Medici
 • Hanover
 • Hapsburg
 • Krupp
 • Plantagenet
 • Rockefeller
 • Romanov
 • Sinclair (St. Clair)
 • Warburg (del Banco)
 • Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

Fiecare dintre cele 13 familii de guvernământ are o suprafață a Pământului și / sau o funcție specială de îndeplinit. Aceste funcții specifice includ finanțele globale, tehnologia / dezvoltarea militară, controlul minții, religia și mass-media.

Each of the 13 ruling families is given an area of the Earth and/or a particular function to fulfill on the Earth. These particular functions include global finances, military technology/development, mind-control, religion, and media.

Fiecare dintre cele 13 familii de guvernământ are și un Consiliu de 13 ani. Numarul, 13, are o mare importanta pentru ei. Ei știu că există 12 tipuri de energii care trec prin cele 10 aspecte ale minții lui Dumnezeu. Totalitatea celor 12 energii este egală cu a 13-a energie. Aceasta este considerată cea mai puternică cunoaștere.

Ei știu, de asemenea, că există cu adevărat 13 semne zodiacale, nu cele recunoscute în mod obișnuit, 12. Au păstrat secolul 13, pentru că este semnul dragonului. Ei păstrează calitățile și trăsăturile acestui semn în secret pentru a evita să dea indiciile modelului minții reptiliene.

 

Următorul strat este familia secundă care conduce munca de sprijin pentru familiile de guvernământ din Pindarand 13. În timp ce toți cei 13 membri ai familiei care conduc sunt formați-mutanți, toți membrii celor 300 de familii care îi susțin nu sunt. Cu toate acestea, ei au un procent ridicat de ADN reptilian.

Ele sunt cunoscute sub numele de „Comitetul de 300”. Aceste familii includ astfel de nume notabile precum Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodes, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart / Stuart, Taft și Wilson. Există multe altele.

The Committee of 300 use many well-known institutions to accomplish their goals, including the Council on Foreign Relations, Bilderburgers, Trilateral Commission, Club of Rome, Royal Institute for International Affairs, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, International Monetary Fund, Federal Reserve, Internal Revenue Service, and Interpol, to name a few. All of these are private organizations or corporations set up as public service devices, but this is far from the truth.

Comitetul din 300,  utilizează multe instituții bine-cunoscute pentru a-și îndeplini obiectivele, inclusiv Consiliul pentru relații externe, Bilderburg, Comisia Trilaterală, Clubul Romei, Institutul Regal pentru Afaceri Internaționale, Mafia, CIA, NSA, Mossad, Serviciul Secret, Fondul Monetar Internațional, Rezerva Federală, Serviciul de Venituri Intern și Interpol, pentru a numi câteva. Toate acestea sunt organizații private sau corporații înființate ca dispozitive de serviciu public, dar acest lucru este departe de adevăr.

Structura Illuminati creează, de asemenea, țări artificiale pentru a-și continua obiectivele. Exemple sunt Statele Unite, Elveția, Kuweit, Uniunea Sovietică, Panama, Israel, Italia, Iugoslavia, Marea Britanie, cea mai mare parte a Africii Negre, toate țările arabe și întreaga America Centrală și de Sud. Aceste națiuni au fost create pentru a acumula avere pentru familiile conducătoare și suporterii lor, pentru a-și ascunde sau păstra averea și pentru a crea condiții instabile necesare pentru a începe războaiele sau a crește bugetul.

Elveția a fost creată ca un centru bancar neutru, astfel încât familiile Illuminati să aibă un loc sigur pentru a-și păstra fondurile fără teama de a fi distruse de războaie și ochi curioși.

The United States was established with 13 colonies, one for each of the Illuminati families. The original flag had 13 stars, and still has 13 stripes. The eagle, the symbol of the United States, holds 13 arrows in its talons. The United States is actually a corporate asset of the Virginia Company that was established in 1604 in England with direct involvement of theRothschilds. The finances of the Rothschilds were necessary to fund the exploration and exploitation of the North American continent.

Statele Unite au fost înființate cu 13 colonii, câte una pentru fiecare dintre familiile Illuminati. Steagul original avea 13 stele și mai sunt 13 dungi. Vulturul, simbolul Statelor Unite, deține în sălbăticie 13 săgeți. Statele Unite sunt de fapt un corporatie  a Companiei Virginia, care a fost înființată în 1604 în Anglia, cu implicarea directă a lui Rothschild. Finanțele lui Rothschild au fost necesare pentru finanțarea explorării și exploatării continentului nord-american.

The assets of the Virginia Company, including the United States, are owned by the Holy Roman Empire via the Vatican. This occurred in 1213 when King James gave all English assets to the Reptilian Pope. Executorship remains with the British royal family, but actual ownership lies with the Roman Catholic Church.

Activele companiei Virginia, inclusiv Statele Unite, sunt deținute de Sfântul Imperiu Roman prin intermediul Vaticanului. Acest lucru a avut loc în 1213, când regele James a dat toate bunurile engleze papalului reptilian. Executoratul rămâne cu familia regală britanică, dar proprietatea reală revine Bisericii Romano-Catolice.

Statele Unite ale Americii nu sunt numite după Amerigo Vespucci, așa cum ați învățat la școală. Iluminații nu vor numi niciodată un continent, de fapt două continente, după un cartograf italian. Numele este de fapt o combinație de cuvinte.

„Am” este cuvântul ebraic pentru „popor”

  • „Ame” este, de asemenea, forma de comandă a verbului spaniol / latin „de a iubi”
  • „Eri” sau „ari” este un termen ebraic pentru „leu”
  • „Rica” este forma feminină a cuvântului spaniol pentru „bogat”
  • „Ka” este cuvântul vechi egiptean pentru suflet, sau forța spirituală în interiorul unui corp”poporul leului cu forța spirituală”
  • Este deosebit de importantă nevoia lor de a elimina culturile native cu cunoștințe antice despre Atlantis și Lyrae.Pretenția japoneză este descendența directă a reptilienilor de rasă pură din Lemuria.Distrugerea Japoniei și a familiei ei regale va continua în lunile următoare.În fiecare an, iluminații organizează întâlniri pentru a planifica evenimentele din anul următor pentru a-și atinge obiectivul principal, formulat cu milenii în urmă, de control global și dominație, și de a ține populația de le a afla vreodată istoria noastră reală

 

Există două straturi de semnificații. Vechiul evreu / egiptean se traduce să spună:

„Poporul leului cu forța spirituală”

Prin urmare, piramida și ochiul înconjurător pe factura de un dolar. Versiunea latinizată se traduce „să iubești bogățiile”, într-un mod de feminizare / realitate fizică. Aceasta oferă o idee despre ceea ce au avut în minte.

 

Take this a step further, and one sees the mixture of the feminine Latin/eagle ideas with the masculine Hebrew/lion ideas. The symbolic statement of America is that it is a combination of Lemuria and Atlantis; a blend of the human/Lyrae with Reptilian/Draco. Perhaps the anagram LSD, an Illuminati created drug, has a hidden meaning as well: Lyrae-Sirius-Draco!

 

Faceți un pas mai departe și vedeți amestecul ideilor feminine de latină / vultur cu ideile masculine evreiești / leu. Declarația simbolică a Americii este că este o combinație între Lemuria și Atlantis; un amestec de om / Lyra cu Reptilian / Draco. Poate că anagrama LSD, un medicament creat de Illuminați, are și un înțeles ascuns: Lyrae-Sirius-Draco!

Combinația acestor trei civilizații ar produce cel mai puternic, tehnologic Imperiu cunoscut vreodată!

 

În 1776, crearea Statelor Unite ca națiune independentă a coincis cu declararea în existența publică a organizației oficiale Illuminati de către membrul Adam Weishaupt, în Bavaria. În mod public, domnul Weishaupt părea hotărât să creeze o organizație compusă din elita europeană care să ridice omenirea.

Desigur, aceasta a făcut parte dintr-o ceremonie globală Illuminati. Creația pentru ceremonia globală a Statelor Unite și Illuminati. Crearea Statelor Unite și a organizației Illuminati au fost începutul  pentru consumul public. Statele Unite au fost dispozitivul care urma să fie folosit pentru a aduce Iluminații în accepțiunea publică. Membrii actualului Illuminati cred ca Adam Weishaupt a fost un look-alike pentru George Washington, si este de fapt imaginea Weishaupts care apare pe factura de un dolar.

George Washington was a wealthy slave and plantation owner. He is known to have raped some of his female slaves and used some of the male slaves in ritualistic ceremony. There are many people of the Black race who can literally trace their genetics to the founding fathers. George Washington also ordered the building of the Montauk Lighthouse in 1796. This lighthouse included an underground area for supply storage in case of a British coastline invasion. If he had only known what that area would become - or did he?

George Washington a fost un bogat proprietar de sclavi și plantații.  Se știe că el a violat unii dintre sclavi de sex feminin și a folosit unii dintre sclavii masculini în ceremonie ritualică. Există mulți oameni din rasa neagră care își pot urmări literalmente genetica la părinții fondatori. George Washington a ordonat construirea Farului Montauk în 1796. Acest far a inclus o zonă subterană pentru depozitarea provizorie în cazul unei invazii britanice de coastă. Dacă ar fi știut doar ce ar deveni acea zonă – sau a făcut-o?

Cele 13 familii Illuminati aflate la conducere se luptă constant pentru controlul dintre ele. În această perioadă de timp, Illuminati spanioli, britanici și francezi s-au luptat pentru a câștiga controlul asupra Americii de Nord și de Sud. Rothschildii au păstrat aceste fracțiuni Illuminati în linie, trimițând trupe din Hessian pentru a monitoriza situația. Liderii se bucurau de aceste jocuri de război, punându-se unul împotriva celuilalt pentru a vedea cine ar câștiga. Cele sute de mii de vieți pierdute nu aveau sens.

The Manifest Destiny of the United States was created to expand the territory of the Aryans at the expense of the native populations. As always, the Illuminati seek to destroy native peoples and their cultures. This is an attempt to destroy their knowledge of God-Mind, as well as the possibility that the natives will impart this information on to others. Especially important is their need to eliminate native cultures with ancient knowledge of Atlantis and Lyrae.

Destinul Manifest al Statelor Unite a fost creat pentru a extinde teritoriul arienilor în detrimentul populațiilor native. Ca întotdeauna, Iluminații caută să distrugă popoarele native și culturile lor. Aceasta este o încercare de a distruge cunoștințele lor despre mintea lui Dumnezeu, precum și posibilitatea ca nativii să transmită această informație altora. O importanță deosebită este nevoia lor de a elimina culturile native cu cunoștințe antice despre Atlantis și Lyrae.

Locuitorii care le-au dat cea mai mare problemă au fost indienii din Cherokee, deoarece acest trib și-a păstrat cea mai mare parte a cunoștințelor lor atlanteene, chiar accesând frecvența Bear / Bigfoot pentru informații. Din acest motiv, acești oameni au fost dezrădăcinați din patria lor în sudul Munților Appalachieni și au mers forțat la Oklahoma pe ceea ce este acum cunoscut sub numele de „Traseul de lacrimi”. Mulți au murit de-a lungul drumului. Doar o rămășiță a rămas în Carolina de Nord, Tennessee și Georgia. În nord, vasta națiune Iroquois / Mohawk a fost desființată. Montauk, descendenții direcți ai Atlantienilor care îi numesc pe liderul lor Faraon, au fost sistematic eliminați.

The Rothschilds were aggressively involved with the slave trade from Africa, importing slaves to North and South America as well as the Caribbean. They were very careful not to import Blacks from the eastern areas of Ethiopia or Sudan where the descendents of Solomon were located, instead concentrating on western and central Africa for the slave populations. These areas had the pure mixture of Anunnaki and simian genetics, and the programming desirable for the Illuminati agenda.

Rothschildii erau implicați agresiv în comerțul cu sclavi din Africa, importând sclavi în America de Nord și de Sud, precum și în Caraibe. Ei au fost foarte atenți să nu importe negrii din zonele estice ale Etiopiei sau Sudanului unde locuiau descendenții lui Solomon, în loc să se concentreze pe Africa de vest și centrală pentru populațiile de sclavi. Aceste zone au avut amestecul pur de gene Anunnaki și simian, iar programarea dorită pentru agenda Illuminati.

Rothschildii au decis că împărțirea coloniilor Statelor Unite ar dubla profiturile. Deci au creat politic și au susținut financiar războiul civil. Războiul civil era de fapt un ritual ceremonial la nivel mondial pentru a aduce sclavia la nivelul următor. Acest război a permis Nordului să câștige și să anuleze în mod public sclavia. Cei mai buni sclavi sunt cei care nu-și dau seama că sunt sclavi. Acest lucru ușurează răzvrătirea și rezistența. Acesta a fost statutul imediat următor Războiului Civil. Negrii din sud sunt încă sclavi. Mai există segregare, chiar și în nord. Iluminații consideră că negrii sunt cetățeni de clasa a doua sau a treia. Numai acum sclavia este subtilă și mascată.

In5D Nota: Cei de la putere ne considera pe noi toţi inutili si am folosit tehnici de divizare si cucerire impotriva noastra pentru a ne impiedica sa ne unim. Ceea ce trebuie să ținem cont în totalitate este că odată ce fundul piramidei se unește, restul se va prăbuși.

Încă de la războiul civil, au existat și alte războaie organizate care au înrădăcinat tendința spre globalizare. Războiul spaniol-american din 1898-1899 a dobândit mai mult teren pentru Illuminati americani, plasând o mare parte din suprafața Pământului sub jurisdicția americană. Primul război mondial a fost conceput pentru a schimba harta Europei, precum și pentru a testa tehnologia germinativă și de război chimic pentru o utilizare ulterioară. Acest lucru a coincis cu epidemia de gripă la nivel mondial menită să reducă populația globală, făcând mai ușor controlul. Războiul mondial I a pus, de asemenea, fundamentul rolului german în următorul război.

Al doilea război mondial a fost un test al proiectelor finale de globalizare și exterminare. De asemenea, a fost conceput pentru a testa mecanismele de control al minții; pentru a testa utilizarea fluorurii care dăunează activității creierului și încetinește rezistența la autoritate; să experimenteze cu lagărele de muncă pentru sclavi și să studieze dezvoltarea rezistenței; și să învețe masele să spioneze și să se raporteze unul la celălalt.

Related: The HIDDEN History Of Fluoride

World War II brought three primary goals of the Illuminati to fruition.

 • The first was that hidden Illuminati symbolisms were brought to public attention from the underground strongholds in Tibet and Egypt, such as the Swastika and the ankh.
 • The second was the creation of the State of Israel as a foundation for the New World Religion.
 • The last was the creation of nuclear weapons as part of the Illuminati global ceremony.

During World War II, the Germans helped to perfect “sex-slaves” as a means of transmitting information amongst the elite. Sex-slaves can be either male or female, who are sexually programmed using Wilhelm Reich procedures, which are illegal in the United States, but used by the Illuminati and government.

These sex-slaves deliver messages and keep programmed sleepers in line. The sex-slave is downloaded with a message or function through various sexual acts and drugs, which can only be
released by repeating the same sexual act with the target, or person, to be activated. They are trained to know their target’s trigger words and trigger events to activate, delete, or change programming.

In recent years, several women have come forward claiming to be the sex-slaves of globally recognized political figures. Many were used as information couriers between high-level male Illuminati. Usually, look-alikes of the political figures are used in the incipient programming as a focal point for the sex-slave. The slave is put through a desensitizing process, so there is no pleasure in the sexual act; it is merely a duty to be performed. Many times the slave becomes sexually promiscuous, repeatedly having sex with people who look like the intended target. It is a sad life.

Related: Istoria fluorurilor

Al Doilea Război Mondial a adus trei obiective primare ale Illuminatilor.

Primul a fost că simbolurile ascunse Illuminati au fost aduse în atenția publicului din fortărețele subterane din Tibet și Egipt, cum ar fi Swastika și ankh.

A doua a fost crearea statului Israel ca temelie pentru noua religie a lumii.

Ultima a fost crearea de arme nucleare ca parte a ceremoniei globale Illuminati.

În timpul celui de-al doilea război mondial, germanii au ajutat la perfecționarea „sclavilor sexuali” ca mijloc de transmitere a informațiilor între elită. Sclavii sexuali pot fi fie bărbați, fie femei, care sunt programați sexual folosind procedurile lui Wilhelm Reich, care sunt ilegale în Statele Unite, dar folosite de Illuminați și de guvern.

In recent years, several women have come forward claiming to be the sex-slaves of globally recognized political figures. Many were used as information couriers between high-level male Illuminati. Usually, look-alikes of the political figures are used in the incipient programming as a focal point for the sex-slave. The slave is put through a desensitizing process, so there is no pleasure in the sexual act; it is merely a duty to be performed. Many times the slave becomes sexually promiscuous, repeatedly having sex with people who look like the intended target. It is a sad life.

Acești sclavi sexuali transmit mesaje și păstrează traversele programate în linie. Sclavul sexual este descărcat cu un mesaj sau o funcție prin diferite acte sexuale și droguri, care pot fi doar eliberat prin repetarea aceluiași act sexual cu ținta sau persoana care urmează să fie activată. Ei sunt instruiți să cunoască cuvintele declanșatoare ale țintă și să declanșeze evenimente pentru a activa, a șterge sau a schimba programarea.

În ultimii ani, au apărut mai multe femei care pretind că sunt sclave sexuale ale unor figuri politice recunoscute la nivel mondial. Mulți au fost folosiți ca curieri de informații între Iluminații de sex masculin la nivel înalt. În mod obișnuit, în programarea incipientă se folosesc figurile politice ale figurilor politice ca punct focal pentru sclavul sexual. Sclavul este pus într-un proces de desensibilizare, astfel încât nu există nici o plăcere în actul sexual; este doar o obligație de a fi îndeplinită. De multe ori, sclavul devine promiscuu sexual, făcând în mod repetat sex cu oameni care arată ca ținta dorită. Este o viață tristă.

 

Până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, a fost realizat unul dintre cele trei mari ritualuri Illuminati globale. Aceasta a fost explozia nucleară care a avut loc în 1945 la paralela 33 ca un test pentru atacul nuclear asupra Japoniei. Această explozie a fost simbolică, reprezentând crearea și distrugerea simultană a materiei și a energiei. Și anul a fost simbolic. În numerologie, 1 + 9 = 10, reprezentând cele 10 aspecte ale minții lui Dumnezeu. Numărul 10 se împarte în continuare la 1 + 0 = 1, reprezentând un nou început. Continuând, 4 + 5 = 9, reprezentând sfârșitul unui ciclu. Din punct de vedere simbolic, întregul eveniment a reprezentat sfârșitul unui ciclu pentru a se pregăti pentru un nou început care folosește noua creație a lui Dumnezeu-minte din distrugere.

În plus, un cilindru care conține materiale care nu sunt încă explicate de guvern a fost transportat în testele de explozie nucleară. Acest cilindru a fost fabricat din oțel pur și, presupus, a avut aceleași dimensiuni fizice ca și descrierea Kabala pentru crearea golemelor. Kabala este vechea metafizică evreiască care a fost o bază pentru Illuminați de milenii. Golemii sunt ființe artificiale care sunt folosite ca forță slave. Este foarte probabil ca acesta să fie un ritual simbolic pentru crearea societății lui Golems.

 

The European/American Illuminati claim that the Japanese Illuminati are descendents from a lower species in the Draco hierarchy. This lower species is considered a worker class without any political clout or influence. The European/American Illuminati also claim that East Indians are a lower species in the Draco hierarchy. The 13 ruling families consider light skin and hair to be an elite characteristic.

Al doilea război mondial a permis, de asemenea, iluminaților europeni / americani să distrugă dorințele iluminative japoneze de dominație globală. Familia regală japoneză, reprezentată de Emperor Hirohito, a fost întotdeauna ostracizată ca nelegitimă de către cele 13 familii care conduc. Declarația japoneză este descendența directă a reptilienilor de rasă pură din Lemuria.

Illuminații europeni / americani susțin că Illuminati japonezi sunt descendenți dintr-o specie inferioară în ierarhia Draco. Această specie inferioară este considerată o clasă muncitoare fără influență sau influență politică. Illuminații europeni / americani susțin, de asemenea, că indienii din est sunt o specie mai mică în ierarhia Draco. Cele 13 familii de conducere consideră că pielea și părul ușoare sunt o caracteristică de elită.

La 17 ianuarie 1994, Japonia a trimis un eveniment seismic în California. Exact un an mai târziu, pe 17 ianuarie 1995, orașul Kobe, Japonia, a fost distrus seismic. Kobe a fost casa centrelor japoneze de armament electromagnetic. Illuminații europeni / americani nu vor tolera spini în părțile lor. Distrugerea Japoniei și a familiei ei regale va continua în lunile următoare.

În fiecare an, Illuminati organizează întâlniri pentru a planifica evenimentele din anul următor pentru a-și atinge obiectivul principal, formulat cu milenii în urmă, al controlului global și al dominației. În anii 1850, ei și-au stabilit data țintă pentru o dominare completă, cu o agendă numită Plan 2000. Acest lucru a fost revizuit până în anul 2003. Alegerea lui George W. Bush Jr. în filosofică este un semn cheie în care se află la țintă. Lecția publică a „alegerilor” prezidențiale din Statele Unite din 2000 este că cetățenii nu votează pentru nimeni! Chiar și Iluminații găsesc acum din ce în ce mai greu să-și ascundă planurile.

 

Despre autor:

Un intuitiv medical talentat, Stewart Swerdlow este un clarvăzător care are capacitatea de a vedea câmpuri aurice și arhetipuri personale, precum și a citi secvențe de ADN și modele de minte. Marele său unchi, Iakov Sverdlov, a fost primul președinte al Uniunii Sovietice, iar bunicul său a contribuit la formarea Partidului Comunist în Statele Unite în anii 1930. Pentru a se asigura că loialitățile sale au rămas la guvernul Statelor Unite, el a fost „recrutat” pentru experimente guvernamentale specifice de control al minții care și-au îmbunătățit abilitățile naturale.

Acest articol a fost extras din cartea lui Stewart, Blue Blood, True Blood: Conflict & Creation

Reptilians And The Council Of 13