RUGĂCIUNE PENTRU REÎNTREGIREA ŢĂRII ( dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918)

Vasile Ciubuc

 

Publicăm această rugăciune a marelui patriot, publicistului, istoricului şi doctorului Vasile D. CIUBUC, dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1918, sperand să fie binecuvantată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Rugăciunea ar întări la semenii noştri duhul Adevărului. O, Doamne, revarsă darurile Tale sfinte peste această ţară aleasă să-şi ducă misiunea de redresare spirituală, să fie un centru al înţelepciunii şi iubirii divine, un nucleu al civilizaţiei universale. Ajută-ne Doamne la reîntregirea României – Grădina Maicii Domnului, Patria noastră sfantă!
Creştinii să se roage pentru neam şi reintregirea Ţării şi cu această rugăciune sfantă:

RUGĂCIUNE CĂTRE DUHUL SFÂNT
AL ADEVĂRULUI PENTRU REÎNTREGIREA ŢĂRII

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.
Şi acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin!
Împărate ceresc, Mângâietorule – Duhule Sfinte – auzi-ne
rugăciunea plină de durere.
Ne rugăm Ţie pentru România noastră dreaptă şi sfantă,
care prea multă vreme mai rămâne destrămată, iar copiii
ei imprăştiaţi şi îndepărtaţi, sunt deznădăjduiţi, în derută şi
nesiguranţă, ca puii rătăciţi de cloşcă.
Te rugăm, Mângâietorule, să ne fii ocrotitor şi îndrumător
în lucrarea noastră de reîntregire a României.
Ştim că acestor copii rătăciţi şi înstrăinaţi de mama lor le
poate lumina calea numai Lumina Ta călăuzitoare.
Doamne, milostiveşte-Te spre noi şi nu ne părăsi!
Doamne, auzi-ne durerea din suflet!
Timp de veacuri prea mulţi fii ai neamului nostru au căzut
în nenumărate bătălii, prea mult sânge a vărsat neamul
românesc pentru existenţă, poporul nostru cu prea mulţi
martiri şi-a plătit supravieţuirea, cu prea mulţi martiri şi-a
plătit libertatea şi unitatea, prea mulţi au pătimit de pe urma
străinilor potrivnici care le-au schilodit destinele.
Deşi dreptatea şi sfântul adevăr sunt de partea acestui popor
creştin, el mai rămâne destrămat şi cu fii şi fiice umilite.
Duhule Sfinte, Te rugăm să ne fii grabnic ajutător şi ocrotitor
al Ţării.
Revarsă lumina sfintelor Tale adevăruri deşteptătoare
asupra fiicelor şi fiilor neamului, asupra tuturor celor ce au
ochi să vadă, urechi să audă şi cuget să înţeleagă.
Trimite-ne, Doamne Sfinte, dragostea Ta desăvârşită şi
unificatoare şi ajută-ne să ne reîntregim neamul şi Ţara noastră
sfântă România! Amin!