Eminescu sub pază la VI-lea Congres Mondial al Eminescologilor

Eminescu

Ca de obicei, când vine prim-ministrul R. Moldova Pavel Filip la un eveniment intervine Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,care îi asigură  protecţia şi ia clădirea şi sala unde va avea loc evenimentul sub un control total. Şi de data aceasta toţi participanţii la Congresul Mondial al Eminescologilor, ziariştii au fost impuşi să treacă prin cadrul unei instalaţii electronice de control, să-şi deschidă sacoşele şi genţile. Ironia sorţii şi asta s-a petrecut la acest eveniment de suflet dedicat lui Eminescu, unui spirit profund liber, absolut sincer şi deschis către oameni şi iubitor de oameni. Să ni ai încredere în lumea cea care-l iubeşte şi-i aduce recunoştinţă marelui geniu al românilor care s-a adunat în sală, este un lucru foarte umilitor şi trist.

Mihai Ciubotaru

Cercetători, poeţi şi traducători din R. Moldova, România, Austria, Bulgaria, Chile, Italia, Turcia şi Ucraina s-au întrunit astăzi la Academia de Ştiinţe a Moldovei, în cadrul Congresului VI Mondial al Eminescologilor, care se desfăşoară la Chişinău în perioada 4-5 septembrie, informează MOLDPRES.

La eveniment au participat prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, ministrul Educaţiei,Culturii şi Cercetării, Monica Babuc, membri ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, profesori, cercetători, oameni de cultură și scriitori din țară și de peste hotare.

În alocuţiunea sa, prim-ministrul Pavel Filip a menţionat că opera, viziunea şi activitatea multilaterală prodigioasă a marelui Eminescu reprezintă atât un veritabil model literar, cât şi un exemplu de conduită civică şi probitate morală, de patriotism şi dragoste de ţară, elemente indispensabile societăţii noastre.

Academicianul Mihai Cimpoi a afirmat că Mihai Eminescu este în continuare călăuza noastră spirituală, poetul naţional al tuturor românilor. El a spus că a ales drept generic pentru acest congres publicistica lui Eminescu  şi traducerile acesteia în limbile străine. „Publicistica lui Eminescu este de o actualitate indiscutabilă. Ea ne vorbeşte despre ideea europeană şi despre conceptul european, precum şi despre alte probleme importante pentru noi astăzi”, a accentuat Mihai Cimpoi.

La rândul său, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Gheorghe Duca, a remarcat că prin aceste congrese, academicianul Mihai Cimpoi l-a descoperit pe Eminescu lumii întregi. Cu ocazia aniversării reputatului eminescolog, el i-a înmânat omagiatului Medalia AŞM „Meritul ştiinţific” de gradul I.

Cea de-a VI-a ediţie a Congresului Mondial al Eminescologilor va continua mâine, la Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu.