Istoria secretă: Gemenii Divini. Moldova, în Grația Divină. Imperiul Getic

Sinaia tăbliţe

Tăblițele dacice de la Sinaia: < Gemenii Divini. Moldova, în Grația Divină. Imperiul Getic >

ROTO SARGYRE MEORIO. POEDIO ON TORNI E NEDOE.
ZAVELIO LODOE HIL EARHU LO ROUSP SOHEO DRIOSO. SOSYE O AGESO OJ SOLE TALIPION ELOE DAVO JETOF.AX TOOI ANGEO SA SORO ONI.
BOEROVYSETO ON SARYN GETOYGO UOIME ARMOSO. LYE RIEGER DAMI GIVO. LO GENOYCLO NIE DROLIE. LOELYO CARSEDUE ZORASEOI.
LO MOLEODAVO BOYERO DODINO GETOY SAPYEOLO ZOYRO DAVA.
SORMIO LO NOVI DOINI I GEUTOLOSI GIDONOE HIMPI I SOLOZY DO DAVO.
IHI VERISO SAYH DAVO PANONEO DOREGOE POLTO DAVO SARMA TIO. IHI CARNO DOLO YARTO PIEO.
NIU PARIOCOLO ERNY DAVO IHI MONGA YOLO HOPA UOE. ON GOIRO ELO COMYEODAVO PA LOELO SOR DAVO GEHYO.

Tălmăcirea:

   Uniți, o vom duce mai bine. Dușmanii vor fi aruncați în hău.
     Zavelio, mărețul fiu al lui Lodoe, de la război cu tovarășii S-a întors. Șase dintre vrednicii Săi luptători I-au înălțat un palat uriaș. A avut Acel Înger și o Soră.
     Boerovisto și-a ales viteji admirabili pentru armată. A lui domnie lungă a fost. Cu Genucla cea curată a trăit. Doamna s-a consacrat săracilor.
     În Moldova, boierii totdeauna săreau îndată să-și apere neamul.
     La Jurământul Novicilor, se cânta din cetere, și recruții se pregăteau să lupte pentru țară.
     Au vrut căpeteniile din Țara Panonilor să se împace cu marele împărat al țării. S-au prefăcut că regretă, ca să-i ierte Cel Pios.
     Divinul Conducător a împodobit țara și s-a străduit mult pentru ea. El i-a făgăduit, la Coumidava, doamnei că va mări țara la extrem.

Lexic:

ZAVELIO < ZA-VELIO – ”Cel Viteaz; Cel Războinic”; cf. rom. al său, a sa; se; slav. za ”pentru; în”; rom. fală; a se făli; a păli ”a lovi”; pală ”spadă”; latin. bellum ”război; luptă; bătălie”; rom.zaveră. Zavelio este un supranume al lui Apollon-Zalmoxis, în ipostaza de Zeu al Războiului.
LODOE – ”Măreața; Slăvita; Cântata; Invocata; Sărbătorita”; cf. rom. lat; a (se) lăți; Lado – ființă mitologică pomenită de Dimitrie Cantemir, în ”Descrierea Moldovei”, considerată a proveni din panteonul dacic, invocată mai cu seamă la nunți; a lăuda; a aldui ”a binecuvânta”; latin. ludo ”a juca; a se juca; a juca (apărând la un spectacol)”; germ. Lied ”cântec”. Lodoe este aici o variantă dialectală pentru Leto, unul dintre numele Mariei, Zeița Supremă la Geto-Daci.
SORO – ”soră”. Sora Geamănă a lui Apollon. Se numea Artemis, Bloureites, Diana etc.
BOEROVYSETO < BOERO VY SETO ”Domnul cel mai Puternic; Nobilul cel mai Mare; Apărătorul cel mai Vrednic”; cf. rom. boier; baier, baieră ”talisman, amuletă”; pe; sută; zid; zadă; alban. Zot ”Dumnezeu; domn; stăpân”. Boerovyseto este o variantă dialectală pentru numele împăratului Burebista, numit, în alte texte de la Sinaia, Boerovisto. În celebra inscripție a lui Acornion, conducătorul get este intitulat ”Cel mai mare peste regii din Tracia”.
GENUCLA < GE NUCLA ”Cea Măreață; În (cu) Putere; Cea Vrednică; Cea Harnică; Cea Vioaie”; cf. rom. cea; latin. nucleus  ”miez; sâmbure; partea interioară (cea mai dură) a unui corp”; alban. ngjall ”a învia; a (se) reanima; a (se) suscita; a (se) evoca”; ngjallje ”înviere; reînviere; reanimare; suscitate; evocare”. Genucla era soția marelui împărat Buerebista. În Dobrogea antică este atestată și o cetate cu același nume.
LO – ”în; la”; cf. rom. la.
MOLEODAVO < MOLEO DAVO ”Binecuvântată (Blagoslovită) de Zei; Care slăvește Zeii”; cf. rom. a milui; milă; latin. divus ”divin; titlul dat după moarte împăraților divinizați; Zeu”; MOLEODAVO ”Măreția; Slăvita; Sacra; Minunata; Încântătoarea; Mărinimoasa; Darnica; Ofrande”; rom. molitvă ”rugăciune citită de preot pentru iertarea păcatelor; termen de reverență folosit față de preoți”; molidv ”molid”; a mildui ”a bate (pe cineva) în glumă”; latin. melodia ”melodie”.  Așadar, nici vorbă ca denumirea Moldovei să provină de la numele unei cățele sau al râului omonim.
BOYERO – ”viteji; războinici; apărători; forță; putere”; cf. rom. fiară; baier, baieră ”talisman; amuletă”; fier; boier.
DODINO – ”mereu; repetat; obicei; tradiție”; cf. rom. totdeauna; datină.
GETOY – ”a sări; a sări (pentru cineva);a sprijini; a (se) rezema”; cf. rom. ciută (zool.); a ajuta;jeț ”tron; scaun mare”.
SAPYEOLO – ”a (se) apăra; a (se) lupta”; cf. rom. sabie; alban. sablje, germ. Sabel, slav.sablia ”sabie”. Vezi ZAVELIO!
ZOYRO – ”îndată; degrabă”; cf. rom. zor; a (se) zori.
DAVA – ”neam; soi”; cf. rom. teapă; latin. typus ”tip; gen; fel”; alban. tufe ”grup”.

Adrian Bucurescu