De ce nu i s-a acordat Premiul de Stat dlui Ion Ciocanu?

Ciocanu

Membrilor Comisiei pentru decernarea Premiului Naţional

Prin conferirea Premiului de Stat este apreciată contribuţia intelectuală a autorilor la construcţia statală naţională. Scriitorul şi dr. hab. Ion Ciocanu este cazul unical şi fericit al integrităţii personalităţii: are operă şi capodoperă, reeditând cazul similar evaluat de R. Safranski: cea mai mare capodoperă a lui Goethe a fost chiar viaţa sa. Dl Ion Ciocanu este o simbioză organică, opera şi viaţa personală se completează reciproc, se asimilează şi alimentează ca vasele comunicante…
În epoca tiraniei ideologice erau posibile orice divagații și aberații non valorice. Aici se ralia şi lucrarea lectorului bălțean B. Șvacikin din 1964 “Maikovski și poezia sovietică moldovenească”. Era un viol pretins exegetic al poeziei timpului – prin care o suspecta, umilea și-i atribuia paternitate maikovskiană… Dar n-a fost să fie, deoarece apărea pe arena critică Ion Ciocanu, care nu admitea umilirea și subaprecierea axiologică a sfintei literaturi etice – fenomen inadmisibil şi incompatibil unei culturi. Aspirantul Ion Ciocanu se dezlănțuia în paginile ziarului „Cultura Moldovei” din 22 noiembrie 1964 împotriva lui Șvacikin maiakovskianul, intuind şi uluind mentorii săi universitari în evaluarea fenomenului descendenţei scriitorilor, lăsând să se înțeleagă că ei vin din marii clasici români, filosofia şi creaţia populară (matricea) naţională, nu din alogenism slav imperial, ostil, capturator şi umilitor, devalizator-profanator – adevăruri ce nu puteau fi rostite atunci…
Era un eroism fără precedent să gândeşti astfel în imperiul răului absolut. Dar încă să şi mai publici atari ipoteze explosive, „periculoase”, incorecte politic? Evident, tânărul literaturolog nu intuia plenar la ce atenta și ce putea urma, cât de frumos și spectaculos, fundamental apăra literatura și cultura naţională. Atunci se anunța viitorul cercetător literar şi scriitor, declanşa prima bătălie și repurta o victorie a gânditorului neconformist – nationalist iluminist, versat şi documentat. A urmat recenzia elogioasă despre Ion Druță, publicată la 23 iunie 1970, când I.I. Bodiul îl detesta şi persecuta cu ferocitate…

II

…Cititorii revistelor „Viaţa Basarabiei”, „Revista Literară”, „Destin românesc”, „Sud-Est cultural”, „Literatura şi arta”, „Florile dalbe” etc. au constatat faptul că dl Ion Ciocanu, alături de Mircea V. Ciobanu şi Eugen Lungu, rămâne cel mai activ critic literar, un neobosit popularizator al limbii şi literaturii române (susţine rubrică Limba maternă – ca floarea eternă în „Gazeta satelor”, este prezent sistematic la emisiuni radiofonice şi televizate. Dumnealui este laureat al unor premii ale Ministerului Culturii, Educaţiei, Bibliotecii Naţionale, e posesorul premiului Omnia al Uniunii Scriitorilor, multiplu laureat al premiilor Uniunii Scriitorilor (1998, 1999, 2002, 2003, 2006, 2008, 2009, 2011), Maestru emerit al artei (1990), i s-au conferit medaliile „M. Eminescu” (2000), „DimitrieCantemir” (2010) şi Ordinul Republicii (2010).
Palmaresul editorial al dlui Ion Ciocanu este constituit din circa trei mii de articole şi 40 de cărţi de critică şi istorie literară, sociolingvistică, cultivarea limbii (inclusiv nenumărate studii şi articole ştiinţifice, 3 monografii şi 2 manuale), dintre care „Literatura română contemporană din Republica Moldova” (1998), „Zborul frânt al limbii române” (1999), „Literatura română. Studii şi materiale pentru învăţământul preuniversitar” (2003), ultima înaintată la Premiul Naţional la 19 noiembrie 2009 în domeniul literaturii.
Dl Ion Ciocanu, pe parcursul a cinci decenii, a fost și rămâne în avangarda publicisticii naționale, a activat mulți ani în presă, este autorul cărților de publicistică de rezonanță națională – „Reflecții și atitudini” (1992), „Zborul frânt al limbii române” (1999) ș.a. – care, indiscutabil, merită a fi apreciate cu Premiul Național.
Recentele cărţi editate – „Absenţa exclusă” (Iaşi, 2013), „În marginea şi-n miezul poeziei” (Iaşi, 2015), „Popas analitic în proza contemporană” (2015) – cu siguranţă merită prestigioasa distincţie naţională în domeniul ştiinţei.
Activitatea fructuoasă a savantului şi scriitorului Ion Ciocanu a fost evaluată şi elogiată de către acad. Mihai Cimpoi, Grigore Vieru, Mihail Gh. Cibotaru, Arcadie Suceveanu, Ana Bantoş, Nicolae Dabija, Nicolae Bileţchi, Vitalie Răileanu, Timofei Roşca, Vlad Caraman, Nina Corcinschi, Nicolae Busuioc, Eugen Lungu, Tudor Paladi, Ion Buruiană, Vitalie Ciobanu etc. „Ion Ciocanu… este, indiscutabil, o conştiinţă critică lucidă, capabilă a delimita esenţialul şi a refuza accidentalul şi valoarea falsă…” – menționa Mihai Cimpoi în „Literatura și arta” din 20 ianuarie 2000; „Dl Ion Ciocanu este unul dintre puţinii care pun diagnostic prompt la noile apariţii editoriale… E un mare risc. Domnia Sa are însă în spate un bogat palmares, un şir de ani de exerciţiu critic, pe care l-a practicat cu har şi hărnicie…” specifica autoritar distinsul cercetător din Timişoara Adrian Dinu Rachieru („Literatura şi arta”, 13 septembrie 2002); „Ion Ciocanu este un profund cunoscător al istoriei literare din spaţiul românesc, dar mai ales din cel al Basarabiei… este, înainte de toate, un meticulos cercetător, a cărui discernere valorică nu poate fi pusă la îndoială. Gândurile sale despre scriitori şi cărţi conduc coerent şi viguros spre concluzii axiologice demne de reţinut…” – scria cunoscutul cercetător Nicolae Busuioc din Iaşi („Limba română”, 2006, nr. 4, p. 44). Andrei Ţurcanu, laureat al Premiului de Stat, scria lapidar: „În perseverenţa sa, îninsistenţa explicării şi explicitării de sensuri, de subtexte şi înţelesuri, regăsim un patos persuasiv, o dorinţă tenace de a ajunge la public, la mase…”
Studiile de cultivare a limbii ale exegetului au fost apreciate înalt de renumiţii lingvişti Nicolae Corlăteanu, Silviu Berejan şi Anatol Ciobanu, care l-a numit „filolog în sensul clasic al termenului, fiind în egală măsură atât un literat de mare anvergură (critic şi istoric literar), cât şi lingvist pasionat” („Literatura şi arta” din 20 ianuarie 2000). Întreaga operă testează şi demonstrează că Ion Ciocanu este un filolog total.

III

Cercetătorul Ion Buruiană a publicat în revista „Fhilologia” din 2015 (nr.1-2, p.122-133) un studiu amănunțit și obiectiv, demonstrând – pe parcursul a 11 pagini – meritele dlui Ion Ciocanu intitulat sacramental: „Un academician fără titlu sau cu tristeţe despre scriitorul şi savantul Ion Ciocanu”. Reproducem numai două pasaje elocvente: „…Pe parcursul celor cincizeci de ani de activitate, a muncit cât şapte. De parcă a vrut să-l contrazică pe Dimitrie Cantemir în cele scrise de acesta despre atitudinea moldovenilor faţă de carte. Cazul Ion Ciocanu este, credem, unul dintre cele mai concludente care demonstrează încă o dată că n-am ştiut şi nu ştim a ne preţui valorile. Fiindcă, de rând cu alte personalităţi de marcă de la noi, Ion Ciocanu constituie floarea, aurul, mândria naţională, tot ce avem mai bun. Dacă cuiva i se pare că exagerăm, îi recomandăm să citească cu atenţie cartea „Ion Ciocanu. Biobibliografie.Chişinău, „Museum”, 2005, dar şi tot ce a publicat remarcabilul autor până azi. Iată, cu multă părere de rău, cât valorează în Basarabia de astăzi un profesor, un scriitor, un savant, un artist. Asta-idurerea” (p.130).
Al doilea pasaj referenţial este la fel de elocvent-consecvent şi etalator: „Nimic nu ne revoltă mai mult decât nedreptatea; toate tipurile de rău, pe care ni-i dat să le suportăm, sunt nimic în comparaţie cu ea”, scria Immanuel Kant. Iar ceea ce s-a întâmplat cu profesorul, scriitorul, doctorul habilitat Ion Ciocanu este, din punctul nostru de vedere, o nedreptate. Model de hărnicie, modestie, onestitate, integritate, demnitate, verticalitate, competenţă, curaj civic; exemplu de cărturar, profesor, cetăţean, intelectual, luptător, patriot, om al cetăţii”.
Sperăm că am răspuns la întrebarea abordată, iar lecturarea integrală a studiuluilui Ion Buruiană va explica, cel puțin parțial, sacrilegiul comis de două ori de către decidenţii din cadrul Comisiei pentru decernarea Premiului de Stat faţă de aportul intelectual inegalabil, incontestabil şi venerabil al dlui Ion Ciocanu la dezvoltarea patrimoniului spiritual national.

GrigoreGrigorescu, scriitor
dr. hab. Nicanor Babără
dr. Gheorghe Bârsan
dr. Ion Andronic
Alexandru Moraru
Chişinău, bd. Dacia nr.46, ap.1  tel. 069077821, iulie 2017