MANUALUL REVOLUŢIEI PAŞNICE CARE VA SALVA ROMÂNIA ULTIMA PARTE, A ȘAPTEA

Stefan Dumitrescu revolutie

REALIZAREA REVOLUŢIEI AUTENTICE ÎN ROMÂNIA – CARE ÎNSEAMNĂ TRECEREA LA CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE ROMÂNESC – NE-AR AJUTA SĂ  REZOLVĂM O DATĂ PENTRU TOTDEAUNA PROBLEMA ROMÂNEASCĂ.

 

    Așadar România urmează să iasă din starea de involuție – în care a fost introdusă  în mod mascat și programat de Marii Asasini economici, când a devenit victima Războiului mascat invizibil declanșat de aceștia cu sprijinul cozilor de topor din țară în decembrie 1989,- printr-o Revoluție autentică şi paşnică. Or în cazul nostru, al României, trecerea de la Sistemului socio-economic capitalist românesc la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, nu înseamnă altceva decât a face o Revoluție autentică. În această etapă istorică în care ne aflăm acum, când toate Țările capitaliste se află în criză și lumea este total bulversată neștiind încotro ne îndreptăm ca Societate umană și ca Civilizație umană, trecerea Țărilor la construirea Sistemului socio-economic de evoluție care le-ar scoate din criză și le-ar plasa pe o traiectorie evolutivă ar fi cea mai Mare Revoluția a lor din istorie. Și singura modalitate prin care Societățile naționale se pot salva în istorie. Afirmația este valabilă pentru toate Sistemele socio-economice capitaliste care ar urma să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Valul acesta de Revoluții autentice în cazul în care s-ar face pe parcursul a un deceniu sau două decenii ar scoate Civilizația umană din criză și ar plasa-o pe un nivel superior de evoluție. Fapt care ar însemna salvarea Civilizației umane. Așadar, ca să ne fie clar, o Revoluție autentică în această perioadă istorică înseamnă trecerea Sistemului socio-economic capitalist, a Sistemelor socio-economice capitaliste, la construirea Sistemelor socio-economice de evoluție. Aceste revoluţii ar urca Sistemele socio-economice naţionale pe nivelul de evoluţie următor, când posibilităţile omului de a cunoaște realitatea, universul, de a-şi rezolva problemele, de a-și crea condiții propice de viață, de a coloniza sistemul solar, de a eradica multe din bolile pe care le cunoaștem azi și de a-și prelungi vârsta medie  dincolo de 200 de ani, ar fi mult mai mari..

     Dacă Revoluția franceză de la 1789 și revoluțiile din țările europene de la 1848, printre care și din Țările Române, au produs schimbări mari în Sistemele socio-economice feudale din vremea aceea, schimbări care au descătușat forțele progresiste și au făcut ca Sistemele socio-economice să treacă de pe nivelul de evoluție istorică denumit feudalism în nivelul superior, capitalismul, fapt care a făcut ca Societatea umană să progreseze, acum  Revoluțiile care se vor face prin trecerea la construirea Sistemului socio-economic  de evoluție vor face  lumea să se schimbe în bine într-un mod pe care nici nu putem să ni-l imaginăm, iar Societatea umană să urce pe următorul nivel de evoluție.

 În cazul în care cu ajutorul Domnului, acum că am descoperit Calea prin care se poate salva poporul român în istorie  – prin trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, adică printr-o Revoluție autentică – vom trece cu adevărat la construirea Sistemului socio-economic de evoluție românesc, aceasta va însemna totodată și rezolvarea Problemei românești

 

PRECONIZĂM, ANTICIPĂM URMĂTORUL SCENARIU VIITORIST

 

      Ţările dezvoltate, Marii Bancheri internaţional, multinaţionalele nu vor lăsa să le scape din mână Societăţile naţionale, aşa cum sunt România, Bulgaria, Grecia etc, pe care prin intermediul sistemului socio-economic capitalist le exploatează bine pentru a-şi mări Capitalul. Societăţile naţionale, în primul rând cele din Ţările dezvoltate, care sunt demult în criză şi-au dat însă seama că partidele politice şi Sistemul socio-economic nu le mai rezolvă problemele, nu le mai  realizează aspiraţiile, nu mai răspund aşteptărilor lor. Aşa cum s-a văzut la Alegerile din Franţa, din mai 2017, când francezii nu au mai votat partidele tradiţionale, de stânga şi de dreapta, văzând că acestea sunt erodate, compromise şi că nu mai sunt capabile să propună soluţii pentru dezvoltarea Societăţii. Și tocmai de aceea s-au îndreptat către alte partide. Altfel spus societățile occidentale sunt în căutarea altor partide care ar putea să vină cu soluții noi. Care pot să înnoiască societatea, să propună căi și soluţii care să rezolve problemele cu care se confruntă societatea, care să le satisfacă oamenilor aşteptările. De aceea Preşedintele ales al Franţei, dl Macron, în căutarea altei căi, a spus că el nu este nici de stânga nici de dreapta, pentru că şi dreapta şi stânga sunt erodate, compromise…

     Că societăţile capitaliste se confruntă cu o criză generală profundă (economică, morală, culturală, educaţională,a valorilor, ecologică, etc), cu o scădere drastică a nivelului de trai, că oamenii s-au săturat de criza economic prelungită, şi a ţării lor şi a Uniunii Europene, că  nu se întrevede nici o ieşire din această situaţie, că doresc o altă cale pentru societatea în care trăiesc decât cea pe care le-o oferă actualele partide politice care vin la guvernare, se ştie…Că acest sistem economic capitalist nu le mai oferă oamenilor nici satisfacerea nevoilor şi a aspiraţiilor lor şi nici o nouă perspectivă. Că este nevoie de un nou Tip de Sistem socio-economic care să fie capabil să le rezolve problemele, să satisfacă nevoile societăţii şi aspiraţiile oamenilor şi să le dea încredere în viitor. Or sistemele socio-economic capitaliste – din cauza cărora  Europa este în criză, şi din cauza cărora se poate chiar scufunda –  sunt, cum spuneam, demult perimate, învechite, produc mai multe efecte negative decât pozitive. De aceea va veni momentul când societăţile vor cere ele însele ca acest Sistem socio-economic capitalist, bazat pe sistemul pluripartidist să fie abolit. Şi să se treacă la un alt Sistem socio-economic naţional. Numai că partidele politice din Occident, de oriunde, şi nici oamenii de cultură şi de ştiinţă din această perioadă istorică foarte gravă, nu cunosc, datorită Situaţiei Minus informaţie, care este acest Sistem socio-economic care poate rezolva problemele societăţilor naţionale şi în perspectivă problemele, nevoile şi aşteptările Civilizaţiei umane.

     Ei, bine, s-a întâmplat ca Dumnezeu să aleagă România în care a apărut  Descoperirea, Soluţia prin care Societăţile naţionale aflate în criză (adică în stare de involuţie şi de stagnare), pe o Linie de evoluţie negativă, într-o Macro-situaţie negativă, distructivă şi autodistructivă, și în starea de Fundătură istorică pot să iasă din criză. În această situaţie se găseşte România, dar şi Uniunea Europeană, şi Statele Unite, și multe alte Țări. Adică se găsesc într-o Macro-situaţie Capcană-Malaxor în care Sistemul se autodistruge şi nu se întrevede nici o ieşire. Acum în SUA, după ce a ieşit Trump câştigător, este o luptă pentru putere extraordinară, care nu a mai existat în istoria Statelor Unite. Şi care poate să ducă în viitor la haos, la o criză  cu care Statele Unite nu s-au mai confruntat niciodată. Şi asta tocmai pentru că Sistemul socio-economic american era în criză, iar vechea Conducere reprezentată de doamna Clinton, dacă ar fi venit la Putere (pentru că nu avea soluţii de  ieşire din criză) ar fi agravat şi mai mult situaţia SUA. Aflat în această situaţie electoratul american a ştiut că este nevoie de o altă cale, şi această nouă cale (deşi după părerea noastră nu este cea mai bună, este o situaţia în care SUA bâjbâie, şi asta datorită Situaţiei şi Fenomenului de Minus informaţie) le-a oferit-o Preşedintele Trump. În această situaţie se găseşte şi România (şi Grecia, şi Franţa etc). După 27 de ani vedem că am mers pe o cale greşită, negativă, care ne-a distrus și ne-a adus în situația aceasta catastrofală, fiind conduşi de partidele politice, chipurile democratice, dar care dacă mai rămân la putere ne vor distruge de tot. Deci dacă România mai merge 10 ani pe această cale negativă, distructivă şi autodistructivă, ne prăbuşim de tot.  De aceea avem nevoie de o altă Cale pe care să meargă Poporul român și România. Această Cale este şi începe cu construirea Sistemului socio-economic de evoluţie.

       Ei bine, acum ştim cum să ieşim din această Macro-situaţie negativă Fundătură istorică, Dumnezeu ne-a descoperit Calea, ne-a dăruit această Soluţie. Şi Calea pe care trebuie să mergem dacă vrem să ne salvăm ca popor şi ca naţiune în Istorie este să renunţăm imediat, în mod paşnic, în urma unui referendum naţional, la Sistemul socio-economic capitalist, adică la calea capitalistă, şi să trecem, cât mai repede, în mod civilizat, pașnic, la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie. Adică să mergem pa Calea evolutiv educaţională.

 

ETAPELE TRECERII LA  CONSTRUIREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC DE EVOLUŢIE.  PAŞII CARE TREBUIE FĂCUŢI.

 

    Prima etapă, care s-a încheiat, credem că a fost cea a Creaţiei Doctrinei Organicist evolutive, a descoperiri Sistemului socio-economic de evoluţie, şi a conturării Modelului Revoluţiei autentice şi paşnice, (a structurii şi a etapelor ei) care nu este altceva decât procesul prin care Sistemul socio-economic românesc va trece în mod paşnic şi inteligent la Construirea Sistemului socio-economic de evoluţie în România. Sperăm să fim noi prima Ţară din istorie care trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluţie şi că după ce Sistemul va ieşi din starea de involuţie şi va intra în starea de evoluţie, celelalte ţări văzând progresele făcute de România, ne vor urma și ele. Această etapă a prefigurării Modelului Sistemului socio-economic de evoluție și a Modelului Revoluţiei autentice și pașnice care va scoate în istorie ţările din nivelul de evoluţie capitalist, pe care ne aflăm de câteva secole, un nivel de acum  învechit, care nu mai poate face faţă problemelor pe care i le pune istoria Omului și Societăţii, a fost deja finalizată. Desigur că nu ştim acum încă totul despre  Sistemul socio-economic pe care îl vom construi, despre problemele care se vor ivi pe drumul realizării acestei revoluţii, probleme şi lucruri pe care le vom afla în timp ce construim sistemul socio-economic.

   A doua etapă, care a început şi ea cu apariţia cărţilor noastre „Psihologia şi Pedagogia poporului român”. „Explicarea poporului român”, „Filozofia destinului românesc”, „Scrisori literare şi pedagogice adresat românilor pe drumul salvării României”, Manualul revoluţiei autentice şi paşnice care va salva poporul român şi România”, cartea de faţă, este etapa în care românii sunt informaţi şi iau cunoştinţă despre existenţa acestor descoperiri, a descoperiri Sistemului socio-economic, a descoperiri Reformei autentice, a descoperiri Modelului Revoluţiei autentice şi paşnice, a descoperiri Căii pe care vor trebui să meargă Sistemele socio-economice naționale, cale care va fi una evolutivă, Sistemele fiind înscrise pe o traiectorie evolutivă. Ca să  realizăm lucrul acesta au trebuit făcute, aşa cum vedem, mai multe descoperiri în Ştiințele socio-umane. Pentru că fără descoperirea Sistemului socio-economic de evoluţie nu am fi putut descoperi nici Modelul Reformei autentice a Sistemelor socio-economice naţionale, şi nici Modelul Revoluţiei autentice, a trecerii Societăţii umane de la  Capitalism la Evoluţionism, adică Modelul construirii Sistemului socio-economic de evoluţie. Cât mai mulţi români trebuie să ia cunoştinţă de acest Proiect de Ţară, de această Soluţie a salvării noastre în istorie, despre Calea pe care să o urmăm dacă vrem să ne salvă și să ne fie bine în istorie…Mass-media, economiştii, sociologii, SRI, CSAT, Parlamentul, Guvernul, cele care sunt şi care vor veni, întreaga intelectualitate românească trebuie să cunoască aceste descoperiri şi s Soluţia, calea  propusă de noi, descoperită de noi,  pe care ar trebui să meargă poporul român.

     Iar atunci când românii  (sau oamenii din altă ţară) se vor convinge singuri că nu ne mai putem aştepta la nimic bun de la partidele politice  care ne conduc de 27 de ani spre prăpastie, că nu mai putem merge pe această Cale capitalistă negativă, atunci ne vom convinge singuri, cu toţii, că trebuie să renunţăm la Calea aceasta pe care ne-am nenorocit, şi că trebuie să apucăm pe altă Cale. Şi când foarte mulţi români se vor convinge de lucrul acesta, pentru salvarea lor şi a  copiilor lor, pe care vrem să-i aducem în ţară,  ATUNCI SE VA NAŞTE UN CURENT LARG DE OPINIE CARE VA CERE LUCRUL ACESTA.

     Etapa a treia va fi desigur lupta acestei Doctrine şi a Curentului Organicist evolutiv cu  forțele antiprogresiste, reacționare care vor încerca să o combată, să o împiedice de a se impune. Nu putem să facem abstracţie de Forţe retrograde care sunt foarte puternice acum, cunoscute şi necunoscute, care se vor opune acestui Curent de gândire social-politică şi filozofiei lui. Aceştia vor fi în primul rând oamenii care fac parte din Conducerea partidelor politice, care nu vor renunţa pentru nimic în lume la desfiinţarea partidelor politice şi  o dată cu ele la fenomenului politic. Care a fost dintotdeauna unul politicianist. Un fenomen cancerigen, care a creat criza morală și politică în societatea românească de la Cuza încoace. Duşmanii cei mai aprigi ai acestui Curent, ai acestei Doctrine şi ai Revoluţiei autentice şi paşnice vor fi însă Marii Bancheri Internaţional, Marii Asasini Economice, structura mafiotă mondială, şi structurile mafiote naţionale. La aceştia se vor adăugă unii oameni setoși de glorie și invidioși care îşi închipuie că Proiectul lor de ţară este mai bun și vor să își impună Proiectul lor, aşa cum sunt domnul Constantin Cojocaru sau domnul Călin Georgescu. Subliniem că Ideile şi Proiectele economice  (foarte vagi, dezlânate, neconturate, niște simple Idei) ale domnilor Constantin Cojocaru, Primo Laurenţiu (Mişcarea Meritocrată) şi al domnului Călin Georgescu nu au găsit aderenţă la publicul românesc în primul rând pentru că românilor nu le pasă de ţara lor, nu sunt interesaţi să le meargă bine. (deși multe din ideile acestor Proiecte erau bune). Aşa cum este posibil să nu fie interesaţi nici de proiectul nostru de Ţară, expus în cartea de faţă.

        De asemenea un mare pericol pentru Doctrina Organicist evolutivă și educațională, și totodată pentru destinul viitor al României, este ceea ce am numit noi elita negativă a României. Elitele negative mondiale. Din păcate poporul român, după al doilea Răzbi mondial, dar mai ales după anul 1990, a creat o singură Elită, elita negativă. (Asta și datorită faptului că valorile  românești, Intelectualii patrioți, nu se adună să colaboreze, să lupte pentru Țara lor). Datorită patologiilor psihologiei poporul român noi, românii, nu am fost capabili să creăm o Elită pozitivă cu adevărat, aceasta însemnând o grupare de mari valori, de intelectuali patrioți care să gândească și să lucreze pentru poporul român, în favoarea României și a  românilor. Și nu împotriva românilor, așa cum face de 27 de ani Elita negativă, foarte periculoasă și distructivă pe care am creat-o în acești ani ! Crearea elitei negative fiind un mod de a ne sinucide ca popor în Istorie…Poporul român din păcate urmează ca o turmă de oi partidele politice și elita negativă pe care le cunoaşte bine, pe care le-a văzut cum l-au minţit și l-au nenorocit, pe care le înjură și le blestemă toată ziua, dar pe care le votează de fiecare dată. Și asta tot datorită patologiilor și complexelor psihologiei poporului român (în primul rând datorită complexului Stockholm).

       Revenind la domnii Constantin Cojocaru, Laurențiu Primo și la dl Călin Georgescu vom spune că Soluțiile propuse  de ei nu au avut aderență la români și pentru că ideile lor nu sunt aplicabile, eficiente într-un Sistem socio-economic capitalist. Care am văzut că este unul canceros, negativ, învechit, perimat, care produce efecte negative în societate şi în istorie. Şi abia în ultimul rând pentru că ideile lor nu sunt o Doctrină, adică un sistem închegat de idei, crescute din solul românesc. Nu sunt expresia simţirii şi a gândirii acestui popor. Or Doctrina Organicist evolutivă şi educaţională pe care o propunem noi este crescută, credem noi, din specificul spiritualităţii româneşti. Este o Doctrină românească. Este proiecţia, rodul simţirii şi al gândirii româneşti. Este ca o gură de aer pentru înecatul care dorește să ajungă la mal. Este ca un țipăt prin care vrem să ne salvăm.

     Oricum, o nouă Doctrină social-politică în România nu se impune uşor, cunoscând acum psihologia poporului român, patologiile și complexele psihologiei poporului român, ale românilor, care nu şi-au susţinut şi nu îşi susţin valorile, pe care le sabotează şi le distrug. Care îşi pun interesele personale deasupra intereselor sociale, care sunt înclinaţi către individualism, gândire negativă şi dezbinare. Care mai bine votează în alegeri mediocritățile și lichelele decât valorile, marile valori, și aceasta, cum spuneam, din cauza patologiiei psihologiei poporului român denumită de noi Axiofagie.

      Însă ce este foarte important este faptul că această Doctrină social politică, Doctrina Organicist evolutivă și educațională, este românească, este o expresie a simţirii şi a gândirii poporului român. Este pentru prima dată în istoria noastră când este definitivată şi fundamentate o Doctrină  social-politică românească întreagă, completă. De asemenea în ce ne mai punem noi speranța este faptul că în această perioadă cruntă, de batjocură și distrugere a poporului român, o asemenea Doctrină este absolut necesară pentru poporul român. Ca o gură de aer pentru un înecat. Este ca și cum  un bolnav ar  fi pe moarte și ar avea  mare nevoie de medicamentul care să îl salveze. Ei bine, această Doctrină Organicist evolutivă și Sistemul socio-economic de evoluție SUNT MEDICAMENTUL SALVATOR DE CARE ARE NEVOIE POPORUL ROMÂN. De aici ar veni șansa acestei Doctrine de a se impune. De aceea zicem că poate singura șansă, este aceea că românii vor ajunge într-o situație atât de grea (de fapt ne află de 27 de ani într-o situația foarte grea și poporul român nu a reacționat în nici un fel la toate agresiunile de tot felul) încât de voie, de nevoie va accepta să meargă pe Calea aceasta propusă de noi.

    A patra etapă. Să sperăm că „Doctrina Organicist evolutivă şi Calea de salvare şi de renaştere a poporului român şi a României” pe care o preconizează această perspectivă, se vor impune. Că în ceasul al 12-lea, potrivit proverbului „Dă, Doamne, mintea românului a de pe urmă”, poporul acesta se va trezi şi va înţelege că dacă mai rămâne în letargia şi tragedia în care ne scufundăm va dispare. Şi atunci românii se vor aduna, se vor coaliza, se vor organiza de la sine, sau  organizaţi de un grup paşoptist, şi se va contura, va apare  în această situaţie o Mişcare românească pentru dezvoltarea şi evoluţia maximală a poporului român şi a României pe Calea construirii Sistemului socio-economic de evoluție.

 Este absolut necesar ca această Mișcare pentru dezvoltarea și evoluția maximală a României și  Proiectul trecerii la construirea Sistemului socio-economic de evoluție să fie mediatizate de presă, de oamenii de cultură, de Intelectualii patrioți și să fie receptată de poporul român…

A cincea etapă. Ca această Doctrină să devină un Curent de gândire social-politic îmbrățișat de o mare parte a societății (aceasta este premiza viabilității Doctrinei, și a reușitei ei în istorie și societate), în primul rând ea trebuie să-i convingă pe oamenii de cultură, pe oamenii de știință, pe economiști, pe sociologi, pe educatorii națiunii, mass-media care în etapa ulterioară o vor face cunoscută  tuturor românilor. Or nu va fi posibil acest lucru dacă ea nu este o Doctrină realistă, de care societatea românească, poporul român, contextul acesta istoric au nevoie. Dacă ea nu va răspund necesității momentului, nevoii acestei etape istorice. Dacă nu va fi  Soluția cerută de realitate, de Situația problemă tragică în care se află România. Dacă ea nu va rezolvă Problema românească. Oamenii de cultură, mass media, intelectualii importanți ai societății vor avea desigur un rol primordial, decisiv atât în aprecierea, în evaluarea acestei Doctrine (în mod practic ei vor fi cei care îi vor da okeiul,) cât și în cunoașterea de către întreaga societate a Doctrinei Organicist evolutive și educaționale. Prin recunoașterea de către Oamenii de cultură a valabilității și a valorii Doctrinei, tot ei vor fi cei care vor participa la formarea și dezvoltarea Curentului, a Mișcării social politice de gândire. Mișcare de idei care în etapa ulterioară va duce la formarea unei Grupări pașoptiste care să lucreze și să lupte pentru implementarea Doctrinei în societate și Istorie. Altfel spus, ca societatea românească să se convingă singură că aceasta este Calea de urmat și să treacă la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Ca această mișcare să se dezvolte ea trebuie deci ajutată să se dezvolte. Iar ca să  fie aplicată în practică Gruparea pașoptistă va trebui să organizeze o structură social-politică, formată din grupuri și din organizații, având o structură piramidală, așa cum este un partid politic. 

 Așadar, vorbim de două lucruri când spunem Mișcare social politică generată de Doctrina Organicist evolutivă și educațională: 1. de O Mișcare de idei, ideologică, la nivelul dezbaterii teoretice, al conștiinței publice, a mentalului colectiv și 2. de Structura socială, de o Organizație socială așa cum este un partid, dar unul adevărat, nu o grupare de interese…Mai precis spus de „Partidul Dezvoltării și Evoluției maximale a României”, sau „Mișcarea românească”, așa cum am denumit noi această Mișcare. Care va aplică în practică în mod organizat, rațional, pașnic  această Doctrină. Care va construi deci în practică Sistemul socio-economic de evoluție.

 Aplecându-ne asupra ultimelor două veacuri în istorie vedem că în România au apărut numai două asemenea Mișcări social-politice și ideologice în ultimele două veacuri.

  1. Prima a fost Mișcarea pașoptistă, creată de Grupul de revoluționari pașoptiști, care își făcuseră studiile în străinătate, cei mai mulți dintre ei la Paris. Și care s-au întors în țară cu ideile inoculate de revoluția franceză pe care le-au aplicat în Țările lor, Moldova și Țara  Românească. Este pentru prima dată în istorie când se formează o asemenea Grupare de intelectuali patrioți, care au luptat pentru  binele poporului lor, acționând uniți, organizați. Mișcarea pașoptistă a fost prima revoluție autentică din Istria noastră, pentru că ea prin Programul ei, dar și prin activitatea revoluționară, practică, social-politică a Grupării pașoptiste a produs schimbări profunde în Sistemele socio-economice ale celor două Țări române, schimbări care au propulsat societatea de pe nivelul de evoluție feudal, pe cel capitalist. Revoluția gândită și preconizată de noi va ajuta Sistemul socio-economic românesc să se ridice de pe actualul nivel capitalist pe următorul nivel de evoluție, denumit de noi evoluționist. Pentru că el va produce evoluția Sistemului socio-economic românesc. Revoluția  din Țările Române de la 1848 a fost înfrântă, ideile ei însă au continuat să rămână vii. Și aceiași revoluționari pașoptiști, fugiți  încă din anul 1848 în străinătate ca să nu fie arestați, după 1852, dar mai ales după  Războiul Crimeii, din anul 1856, când contextul geo-politic s-a îmbunătățit, s-au reîntors în țară și au luptat pentru realizarea Unirii din anul 1859. Primul pas către realizarea Marii Unirii din anul 1918.

 A doua Mișcare social-politică apărută în istoria noastră, tot în momentul în care era nevoie de o asemenea Mișcare care să aducă schimbări pozitive în Sistemul socio-economic românesc a fost Mișcarea legionară. La început fost o Mișcare de idei patriotice, născută ca reacție la partidele istorice PNL și PNȚ, la climatul de  politicianism gregar, de imoralitate și la demagogia acestor partide. Care s-au dovedit în perioada interbelică ineficiente, marcate de demagogie și de politicianism. La începutul deceniului 4 al secolului trecut Mișcarea legionară a creat un climat de efervescență patriotică în țară, îndeosebi în rândul tineretului, al intelectualilor, învățători, medici profesori, dezvoltându-se foarte mult ca partid politic…În Programul ei Mișcarea lupta împotriva imoralităţii partidelor politice, a corupției, a intruziunii capitalului occidental în Economia românească, pentru un stat național care să-i ajute pe români și nu să-i apere pe străini, să nu mai fie vândut străinilor, capitalului Occidental (a se vedea ”Manifestul  Revoluției naționale”, lansat în anul 1935 , de un grup de intelectuali în frunte cu Petre Țuțea)  pentru a face o țară ca soarele pe cer. Din păcate cei care au ajuns în Conducerea Mișcării s-au dovedit a fi și ei bolnavi de același politicianism gregar, rudimentar, de o sete de putere criminală. Sub masca patriotismului s-a văzut setea de putere, incultura, și setea de răzbunare a celor care s-au aflat la Conducerea Mişcării. Așa se face că cei din Conducerea Mișcării au cultivat violența, s-au lăsat pradă instinctelor primare, setei de răzbunare, astfel că după ce au ajuns la guvernare în urma unei conjuncturi favorabile au comis zeci de crime. Mişcarea legionară a ajuns la putere alături de generalul Ion Antonescu pentru faptul că Iuliu Maniu și Brătienii, șefii celor două mari partide politice interbelice,  invitați de Ion Antonescu să formeze Guvernul și să preia conducerea Țării au refuzat. Lași și politicianiști cum au fost din păcate nu au dat curs cererii generalului Ion Antonescu. Au refuzat pentru că așa le era lor mai ușor, și mai bine. L-au trădat pe Ion Antonescu, trădând totodată și țara. (Iuliu Maniu și Brătienii aveau să-l mai trădeze o dată pe mareșalul Ion Antonescu, arestându-l la 23 august 1944, împreună cu Regele, cu Titel Petrescu. Președintele PSDR și cu Lucrețiu Pătrășcanu). Poate că dacă liberalii și țărăniștii ar fi acceptat să formeze Guvernul cu Ion Antonescu legionarii nu ar mai fi ajuns la putere şi nu ar mai fi fost crimele făcute de legionari după ce au venit la putere. Iar Ion Antonescu neavând cu cine să formeze guvernul l-a format cu legionarii. Ceea ce avea să urmeze știm. Conducerea legionară a compromis Mișcarea legionară, a compromis patriotismul românesc, șansa ca poporul acesta să o ducă și el mai bine, sinucigându-se și terminând într-o bală de sânge. Mișcarea legionară avea să-i facă poporului român mult rău, iar cei care au venit la conducerea Țării după al doilea Război mondial n-au învățat nimic din Eșecul Mișcării. Care a fost și Eșecul perioadei interbelice și eșecul statului român și eșecul nostru ca popor, incapabil să dea oameni politici autentici… Dacă Mișcarea legionară ar fi fost condusă de un Gandhi și dacă ar fi avut în locul Căpitanului un Mare Gânditor politic, altul ar fi fost destinul ei și al nostru, al românilor.

 Despre  înființarea și despre existența partidului comunist în istorie noastră nu putem să spunem că a generat un Curent de idei, o Mișcare social-politică. Dimpotrivă a generat de la început un curent de respingere al lui. A fost un partid adus la putere de tancurile sovietice  prin trădarea mareșalului Ion Antonescu de niște inconștienți, care nu s-au gândit că nenorocesc o Țară pentru decenii de aici înainte. Care avea la bază o Doctrină utopică, doctrina marxistă, falsă și criminală, care a făcut foarte mult rău multor societăți naționale pe o perioadă de 70 de ani.

 „Mișcarea pentru dezvoltarea și evoluția maximală a poporului român și a României” sau „Mișcarea Românească„, așa cum am prezentat-o mai sus, este o Mișcare educațională, creștină și gandhistă. Gandhi este unul din discipolii noștri. Această Mișcare își propune să  ajute Societatea națională românească să treacă în mod conştient şi pașnic la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Nici una din teoriile care stau la baza acestei Mișcări, care în esența ei este educațională și creștină, nu aduce atingere demnității și valorii umane. Dimpotrivă este Doctrina și Mișcarea socială care își propune să ajute Societatea omenească să evolueze. Pentru că a venit vremea ca după o istorie de suferință Omul care trăiește pe acest pământ udat cu sângele strămoșii noștri să ajungă să trăiască într-o Societate umană și educațională,  în care poate să fie fericit și să se realizeze  ca ființă umană.

 A șasea etapă. „Mișcare pentru dezvoltare și evoluție maximală a poporului român și a României” își propune să ajungă la Conducerea țării numai pe cale democratică, în urma unor alegeri sau a unui referendum. În momentul în care va ajunge la Conducerea țării va înființa Statul autentic românesc și va trece, împreună cu toți oamenii din această țară la construirea Sistemului socio-economic de evoluție. Fie ca Domnul să ajute popor acesta și țara aceasta să  ne salvăm în istorie, să construim Sistemul socio-economic de evoluție, pentru a ajunge în câteva decenii o Națiune foarte dezvoltată, suverană, independentă, puternică, în care oamenii trăiesc fericiți și se realizează în viața ca personalități umane creatoare. Mulțumim, bunule Tată ceresc, că ne-ai inspirat și ne-ai ajutat să Terminăm această carte. Domnul fie cu noi toți ! Amin ! Fierbinte Te rugăm ocroteşte şi condu Tu Poporul român  şi naţiunea română.

 

  1. 2017

 

 În final, precizare. Aceasta este Cartea de bază a Doctrinei Organicist Evolutive și Educaționale, este Manualul după care se va realiza Revoluția autentică și pașnică în România, care va salva poporul român în istorie. Manualul revoluției autentice și pașnice care va salva România conține filozofia și rațiunea, dar și Principiile care stau la baza Revoluției autentice și pașnice, care va urca națiunile pe următorul Nivel de evoluție, Direcția și Calea pe care va trebui să meargă societatea umană. Despre Principiile care stau la baza Doctrinei organicist evolutive și a Sistemului socio-economic de evoluție, a Revoluției autentice și pașnice prin acre se va realiza Sistemul socio-economic de evoluție, ca și despre Constituția care va sta la baza Sistemului socio-economic de evoluție național, în  volumul II. Fie ca Domnul să ne fi inspirat această Doctrină și această Carte, acest Manual. Fie ca Domnul să fie tot timpul cu noi, să ne conducă și să vegheze asupra noastră. Mulțumim, Doamne ! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor, amin !