MANUALUL REVOLUŢIEI PAŞNICE CARE VA SALVA ROMÂNIA. PARTEA A PATRA

Stefan Dumitrescu revolutie

CE TREBUIE SĂ FACEM DACĂ VREM SĂ MAI EXISTĂM ÎN ISTORIE. DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ A  DEZVOLTĂRII ŞI  EVOLUŢIE MAXIMALE A POPORULUI ROMÂN

 

      În concluzie după aproape două mii de ani, deducem  această  Lege a istoriei poporului daco-român: întotdeauna când s-a găsit într-o situaţie de inferioritate (ca Mărime şi ca Putere de a respinge agresiunile care se exercită asupra sa) în raport cu Puterile din mediul geopolitic Poporul român a fost victima acestora.  Ca să nu mai fie victima lor EL TREBUIE SĂ CREASCĂ, SĂ SE DEZVOLTE ŞI SĂ EVOLUEZE PESTE UN NIVEL DE LA CARE NICI O ALTĂ PUTERE NU-I MAI POATE FACE RĂU. Aceasta  este esenţa  Doctrinei dezvoltării şi evoluţie maximale a poporului român, a Organismului naţional românesc peste Nivelul de la care el nu mai poate fi victimă a istoriei, a lui însuşi şi a altora.

         Din păcate până la noi nici unui Om de cultură român, care  s-a exersat în domeniul Gândirii social politice româneşti și al gazetăriei, nu i-a venit în minte această Idee.  Aşadar, dacă noi, poporul daco-român, vrem să mai existăm în istorie va trebui să  avem o Conducere înţeleaptă (și nu partide politice, care am văzut că ne-au nenorocit toată istoria), formată din mari Intelectuali patrioți (nu din oameni ca Iliescu, Băsescu,  Udrea, Tăriceanu, etc) care să ne conducă în aşa fel o perioadă de timp în care să ne dezvoltăm şi să evoluăm (atenţie să ne dezvoltăm şi să EVOLUĂM. Evoluția fiind  foarte importantă) atât de mult încât să urcăm peste Nivelul de la care nimeni nu ne mai poate face nimic.

      Acum trebuie să facem această precizare. Dacă istoria noastră a fost o permanentă luptă dintre Vectorul agresiv extern (Sistemul de vectori externi) şi Vectorul intern (Sistemul de vectori interni) noi am fost toată Istoria un popor victimă și pentru că nu a apărut în Istoria noastră un Gânditor politic şi un Om politic care să ne spună; fraţilor, atâta timp cât Vectorul intern va fi mai slab decât Vectorule extern, noi vom fi victime. Ni l-a dăruit Dumnezeu pe Mihai Eminescu, dar l-am asasinat! Pe Ion Antonescu l-am trădat și l-am asasinat. Pe Nicolae Ceaușescu l-am trădat și l-am  asasinat. Și atunci cum să ne meargă bine în istorie. Cum să ne mai ajute Dumnezeu și cum să ne mai salveze. Cum să ne mai dăruiască mari Conductori. De aceea trebuie să ne gândim şi să facem în aşa fel încât Vectorul intern să fie superior vectorului extern, astfel încât într-o confruntare să-l învingă pe acesta. Or asta s-a întâmplat doar de câteva ori în istorie: în momentul Mircea acel Bătrân, la Rovine, în momentul Ştefan cel Mare, şi în momentul Mihai Viteazul. În restul istoriei noi am fost tot timpul la mâna Dușmanului, a întâmplării, a trădării şi a lui Dumnezeu.

  Și din păcate, în ultimele două veacuri, Domnul nu ne-a dăruit nici un Mare Om politic, un geniu politic de talie europeană. Un fel de Napoleon sau de Ataturc care să ne scoată din starea noastră de amorțeală, de victimă a istoriei.

       Am răspuns mai sus la întrebarea de ce ne-au agresat Marile Puteri, începând cu Imperiul Roman şi continuând cu toate Marile Puteri de-a lungul istoriei, şi terminând cu Marii Asasini Economici care au pus ghearele pe România după 1990 : pentru că  România deţine bogăţii, acesta fiind  momeala care îi cheamă, 2. Pentru că deţinem o poziţie strategică geopolitică foarte bună aici în centru Punţii Euroasiatice, şi cine deţine această poziţie strategică poate controla şi atinge ţinte în Asia şi în Orientul apropiat şi mijlociu, şi 3 pentru că suntem în calea Imperiilor care se găsesc într-o continuă criză și expansiune. Acum, dacă suntem inteligenți va trebui ca să fructificăm aceste trei condiții, să le fructificăm în favoarea noastră, nu în favoarea străinilor, așa cum am făcut toată istorie. Dacă suntem deștepți, dar nu suntem…Situația în care în viitor va fi rău de noi !

 

DE CE AM  RATAT ȘI RATĂM ÎN ISTORIE TOATE ȘANSELE PE CARE NI LE DĂ DUMNEZEU ?

 

    Noi am arătat în mai multe lucrări ale noastre, cum această poziţia a noastră în acest spaţiu Carpato-istoro-pontic ne este dezavantajoasă şi periculoasă pentru noi, atâta timp cât suntem mici. Când suntem sub acel nivel de vulnerabilitatea. În momentul în care noi  ne-am dezvolta foarte mult ca Organism naţional, peste acel Nivel de la care în sus nici o Forţă, nici o Putere nu ne mai poate face rău, această poziţie ne este  favorabilă, ne avantajează. Or istoria mostră s-a frânt în două după înfrângerea lui Decebal, când a dispărut statul dac şi Instituţia regalităţii care menţinea Statul dac. Și de atunci nu ne-am mai revenit. A părut că ne revenim, că ne regăsim pe noi după Primul război mondial, o dată cu Realizarea României Mari…După care datorită în primul rând trădării clasei politice din toate perioadele, sistemului pluripartidist bazat pe alegeri libere, dar și nouă ca popor, care suntem delăsători, un popor suicidal, noi nu ne-am mai regăsit. Nu am știut să fructificăm marea șansă a realizării României Mari, nu am știut să fructificăm șansa pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca Ion Antonescu să încheie Pactul secret cu Stalin, nu am știut să fructificăm șansa pe care am avut-o în anul 1990 de a realiza Unirea cu Moldova…Nu suntem în stare să fructificăm nici o șansă a istoriei, datorită în primul rând clasei politice, dar și datorită  patologiilor psihologiei poporului român…De aceea ratăm toate șansele pe care ni le oferă Dumnezeu și Istoria.

        Revenim acum la momentul 1989 când România sub Ceauşescu era o Ţară suverană şi independentă, condusă de un Stat autentic, Staul comunist dictatorial, care într-o perioadă istorică relativ scurtă de 25 de ani a industrializat Ţara, a dezvoltat-o din punct de vedere economic. Numai că acest popor nefericit toată istoria lui a avut nenorocul să aibă un Conductor paranoic, setos de putere, care s-a înconjurat de mediocrităţi şi lingăi. Şi care pe lângă instinctul puterii nu a avut şi o gândire politică vastă, de perspectivă. Ca și Ion Antonescu nu a fost nici un geniu politic, așa cum îi plăcea să fie cântat, nici măcar un Mare om politic. A fost un mare om politicianist.

     În 1989 România a fost atacată, aşa cum am spus, de Uniunea Sovietică şi de Statele Unite care doreau să ne distrugă Economia, pentru a transforma Ţara în colonie şi piaţă de desfacere pentru Corporațiile și Multinaționalele lor şi pentru a pune mâna pe acest spaţiu strategic și pe bogăţiile ţării. Ceea ce au şi reuşit. Ruşii au cumpărat toată industria metalurgică pe care au închis-o și au distrus-o, multinaţionalele occidentale au pus mâna pe 90 la sută din Economia noastră. O dată cu distrugerea Economiei românești în aceşti 27 de ani a fost distrusă şi societatea românească. A fost distrus poporul român, pentru că la ora actuală poporul român aflat în interiorul ţării a fost înjumătăţit, dezorganizat, făcut vraiște, lipsit fiind de forța de muncă activă, în ţară mai rămânând doar bătrânii. Satele şi oraşele ţării sunt depopulate, învăţământul, cultura şi sănătatea sunt la pământ, iar în timpul acesta românii pleacă din ţară pe capete, fug ca potârnichiile. Cu alte cuvinte România nu a fost distrusă de cele două Războaie mondiale fiind însă distrusă aproape totalmente acum.

    Cum a fost posibil acest lucru ?  În lucrările noastre noi am arătat că România după căderea lui Ceauşescu a devenit Victima şi Obiectul celui mai Mare, mai perfid şi distructiv Război din istoria noastră. Am numit acest tip de război Război mascat invizibil, pentru că în acest tip de Război Agresorul îți apare ca prieten. Iar Entitatea statală agresată habar nu are că este distrusă milimetru cu milimetru, acest tip de Război fiind invizibil. Investitorii străini, Multinaționalele, Băncile internaționale, FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană sunt prietenii noștri, nu-i așa, iar tu  te aștepți ca aceste Entități să te ajute. Peste un timp te trezești cu Economia distrusă, iar Țara transformată în piață de desfacere și în colonie. Este exact ce s-a întâmplat cu România, cu Bulgaria, cu Grecia…Este, cum spuneam, binecunoscutul Război economic practicat de Asasinii Economici despre care ne vorbește John Perkins în cartea sa „Spovedania unui Asasin Economici”.

Ajunși aici ne întrebăm, a câta oară, MAI POATE FI SALVAT POPORUL ROMÂN, MAI POATE FI SALVATĂ ROMÂNIA ?

 

 

CUM SE EXPLICĂ NEPĂSAREA ROMÂNILOR ȘI LAȘITATEA LOR ÎN FAȚA CELOR CARE LE-AU JEFUIT ȘI LE-AU DISTRUS ECONOMIA. ÎN FAȚA CELOR CARE LE-AU LUAT ȚARA ȘI I-AU TRANSFORMAT ÎN NEOSCLAVI ?

 

 

     În mai multe lucrări ale noastre,  (a se vedea „Explicarea poporului român”, ” Filozofia destinului românesc”, „Psihologia și pedagogia poporului român”) în urma unor analize detaliate noi am arătat că pe parcursul istoriei noastre, în acest frecuș neîncetat, în această luptă a Vectorului Extern / cu Vectorul intern, Rezultanta căruia a fost destinul poporului daco-român,  : 1 Vectorul intern a fost de cele mai multe ori slab şi învins, fapt care a făcut ca poporul să fie dominat și jefuit de Agresor, și 2. Această înfrângere a Vectorului intern s-a datorat în primul rând Vectorului intern, slăbiciunilor noastre, defectelor noastre. Am arătat în capitolele de mai sus acest lucru : dacă Decebal ar fi fost un strateg genial l-ar fi învins pe Traian şi atunci popor dac ar fi avut un destin mai bun. Nu un destin de popor Victimă. Dacă Vlad Țepeș nu ar fi fost trădat de Matei Corvin, apoi, în timpul ultimei lui bătălii dacă nu ar fi fost asasinat pe la spate de un grup de boieri, Vlad Ţepeş ar fi putut să-i alunge pe turci de la Dunăre pentru o bună bucată de timp. Dacă Ion Antonescu nu ar fi fost și el înjunghiat pe la spate de Grupul de complotişti condus de regele Mihai tocmai când era pe punctul de a încheia acel Pact secret cu Stalin, favorabil nouă, ar fi fost foarte bine pentru acest popor. Dacă în locul clasei politice negative care în istoria noastră a produs mai multe efecte toxice, distructive decât pozitive am fi avut o Clasă politică, inteligentă, formată din oameni politici autentici, inteligenţi, patrioţi, care ar fi lucrat pentru interesele poporului român şi nu pentru interesele lor meschine România s-ar fi putut dezvoltat mult mai mult.

   Dacă noi, românii, am fi avut o altă psihologie, psihologia unui popor unit, cu vocaţia unităţii, şi nu de popor atomizat, şi asta datorită sistemului de patologii al psihologiei poporului român, altul ar fi fost  destinul nostru în istorie. Unul mai bun desigur.

     Aşa cum am mai spus, Nicolae Ceauşescu a fost dat jos în urma evenimentelor din decembrie 1989, adică a unui Război mascat şi a unui Război hibrid sovieto-americano-maghiar, rod al unei conspiraţii mondiale la nivel înalt, ca România (toate Ţările din Estul Europei, care făceau parte din sfera de influenţă a Uniunii Sovietice) să revină din nou în sfera Occidentului, adică a Capitalului occidental, despre care am vorbit mai sus. Aceasta fiind o înţelegere care s-a făcut peste capul popoarelor din Răsăritul Europei în urma întâlnirii şi a înţelegerii din 3-4 decembrie 1989 de la Malta dintre G Busch, Preşedintele SUA şi Mihail Gorbaciov, Preşedintele URSS.

      Dacă la Yalta, în februarie 1945 Occidentul, Capitalul Occidental, SUA şi Anglia, au dat Ţările din Răsăritul Europei lui Stalin, pentru a intra în sfera de influenţă, de dominare a  Uniunii Sovietice (ca Experimentul mondial comunist să fie trecut peste graniţele URSS, adică să devină un  Experiment mondial) ei bine, tot în urma unei înţelegeri mai vechi, acum, în anul 1989,  Uniunea Sovietică trebuia să restituie Ţările din Răsăritul Europei Occidentului, ale cărui Ţări se aflau într-o criză economică profundă, ameninţate fiind cu prăbuşirea. Ceea ce Marii Bancheri mondiali, Capitalul occidental nu ar fi putut accepta, căci aceasta ar fi însemnat şi prăbuşirea lui. Şi atunci Marii Bancheri Mondiali au hotărât să scarifice Sistemul comunist mondial, inclusiv Uniunea Sovietică, pentru a salva Economiile Ţărilor occidentale, şi o dată cu ele şi Economia mondială. Şi au făcut-o prin acea manipulare grosolană a popoarelor europene care s-a numit Sistemul de revoluţii din Europa de Răsărit al anului 1989, care de fapt a fost un Sistem de lovituri de stat aranjate şi executate de serviciile secrete ale celor două Ţări.

      Ei bine, aşa după cum se ştie, după 1990 România, ca şi Polonia, Ungaria și Cehoslovacia au fost trecute în urma înţelegerii de la Yalta nr 2 (Malta, 1989) în sfera de influenţă a Occidentului, a Capitalului Occidental. Toate aceste trei Ţări de acum făcând parte din Uniunea Europeană, al Doilea Mare Experiment mondial după Experimentul comunist mondial, care va fi şi el distrus la momentul potrivit, când va hotărî Capitalul occidental, aşa cum s-a întâmplat în cazul Experimentului comunist mondial. Ei bine, după 25 de ani de când aceste trei Ţări se află în sfera de influenţă a Capitalului occidental, Cehia (care s-a separat de Slovacia în mod onorabil, printr-o bună înţelegere)  are un PIB  în euro de 16 ori mai mare decât îl avea în anul 1990, iar Polonia are o avuţie naţională de patru ori mai mare decât o avea în anul 1990.

      Ce observăm, ? că pe când Cehia şi Polonia au continuat să se dezvolte, aflându-se ca şi noi în Uniunea Europeană, România nu numai că nu s-a dezvoltat, dar nu a fost în stare nici măcar să îşi conserve Economia, avuţia pe care  o avea în anul 1989. Ba mai mult, cu noi s-a întâmplat cea mai mare catastrofă din istoria noastră, mai mare decât catastrofa trăită de Dacia (care a dispărut ca stat şi ca Ţară) şi de poporul dac în urma înfrângerii în războaiele daco-romane. Când Dacia a fost jefuită de bogăţiile ei, iar sute de mii de daci au fost luaţi sclavi…Acum în această perioadă istorică postcomunistă România trăieşte cea mai mare tragedie, cel mai mare dezastru din istoria milenară a poporului daco-român, pentru că după 27 de ani Organismul naţional românesc este aproape distrus. Suntem o țară ocupată, captivă, colonie a marilor interese străine, și o țară de sclavi. De neosclavi. Civilizația umană găsindu-se, paradoxal, într-o nouă Perioadă Sclavagistă, Perioada Neosclavagistă, oamenii fiind sclavii Marilor Bancheri internaționali, ai Stăpânilor lumii

       De ce ? Cum să ne explicăm faptul că în timp ce Polonia şi Cehia au prosperat în cadrul Uniunii Europene (Polonia fiind singura Ţară din UE care nu a cunoscut Criza economică declanşată în anul 2008, pe când România nici după 9 ani nu a ieşit din această Criză) România şi-a distrus  aproape întreaga industrie, că populaţia ţării a scăzut la mai mult de jumătate, că suntem a doua Ţară din lume ca număr de emigranţi după Siria, unde de ani de zile este război ? Că suntem o ţară distrusă, prăbuşită la pământ. În timp ce nimeni nu zice nimic, Clasa politică, cea care a distrus Economia românească, o ţine numai într-un circ şi într-o bălăcăreală ordinară, mințindu-ne că Economia se dezvoltă, care ne-a îmbolnăvit. În timp ce mass-media ne ascunde acest adevăr, că suntem o colonie, o țară captivă și distrusă, în timp ce oamenii de ştiinţă şi de cultură tac, în timp ce intelectualitatea laşă tace şi ea ? În timp ce nimeni nu vorbeşte despre acest Dezastru general şi nici nu face nimic ca să-l oprească !  Aşadar România a fost aproape distrusă în aceşti 27 de ani, în timp ce nimănui nu i-a păsat, şi nimeni nu a mişcat un deget ca să oprească acest incomensurabil dezastru. Cum se explică acest lucru, că-ţi vine să te iei cu mâinile de cap şi să urli o mie de ani ? Iar în tot acest timp românii nu au făcut altceva decât să fugă ca potârnichiile din ţară.

       Lucrul acesta se explică foarte simplu, aşa cum arătam în lucrările noastre „Psihologia şi Pedagogia poporului român”, şi „Explicarea poporului român”. Datorită sistemului de patologii al psihologiei poporului român, el acest Sistem de patologii explică totul, şi el este cel care ne-a nenorocit de-a lungul întregii istorii. Şi probabil ne va nenoroci definitiv. Pe când polonezii au caracter, sunt demni, sunt patrioţi, căci au pus pe primul plan interesul naţional, noi, românii, bolnavi fiind de individualită, şi de egoplasm, de axiofagie, de inteligenţă negativă, de viclenie, de şmecherie, de hoţie am pus pe primul plan interesele noastre personale. Şi cum a ajuns un român într-o funcţie de conducere primul lui gând a fost să fure ca să se îmbogăţească el, nu Ţara. Aşa a fost jefuită România. Noi suntem bolnavi de atomită, ne atomizăm, suntem bolnavi de inteligenţă negativă, ne merge mintea la rău, şi nu la bine, suntem bolnavi de axiofagie, ne urâm şi ne asasinăm valorile. 

     Aşadar de aceea polonezii au prosperat şi Ţara lor s-a dezvoltat, pentru că sunt patrioţi, cinstiţi, muncitori, au caracter, sunt celule care au lucrat întâi pentru Organismul naţional, apoi pentru ei, pe când noi, suntem celule care am furat din Organismul naţional ca să ne îmbogăţim noi. Românul nu este interesat de Ţară, de Organismul a cărui celulă este, (mai mult nu este) el este interesat de el, să-i meargă lui bine. Sub Ceauşescu s-a muncit în România şi s-a construit o Industrie dezvoltată, pentru că noi, românii, am fost înrolaţi într-un partid, într-o Macrostructură socială care ne ţinea bine în chingile ei, şi pentru că fiind dotaţi ca indivizi umani am fost organizaţi şi obligaţi să muncim.  Subliniem, am muncit în comunism pentru că am fost organizați și forțați să muncim. Ni s-a pus sula în coaste ! Dacă am fi fost lăsaţi „liberi”, aşa cum s-a întâmplat după 1990, şi ar fi existat  mai multe partide politice s-ar fi ales praful de noi şi de ţară şi în socialism. Aşa cum s-a întâmplat în perioada postcomunistă.

    Apoi în al doilea rând, aşa cum arătam în „Scrisorile literare şi pedagogice adresate românilor pe drumul salvării României, nr 15, 16 şi 17” pentru noi sistemul politic pluripartidist bazat pe alegeri libere, care a format chipurile  „statul de drept”, şi a asigurat, tot chipurile „democraţia” în ţara aceasta, este o structură statală canceroasă. Datorită patologiilor psihologiei poporului român pentru noi Partidele politice sunt aparate-capcană-malaxor care adună indivizii setoşi de putere, lipsiţi de caracter şi de patriotism, care îşi urmăresc vicleni doar interesele lor, aparate politice în care ne consumăm energiile măcinându-ne între noi şi  prin care ne nenorocim. Ne distrugem. Aşa cum s-a întâmplat în realitate după 1989. Dar şi în perioada interbelică !

      În concluzie după 1990, noi, românii, suntem  vinovaţi de distrugerea Economiei şi a poporului român, pentru că Vectorul intern nu numai că nu şi-a apărat România, dar şi-a trădat ţara şi şi-a jefuit-o. Să ne intre bine în cap, dacă vrem să  mai dăinuim pe pământul acesta ca neam, să învăţăm din istoria noastră CĂ NOI, ROMÂNII, AM FOST CEL MAI MARE DUŞMAN AL NOSTRU, ŞI CĂ NOI SUNTEM CEI CARE NE-AM FĂCUT MAI MULT RĂU DECÂT BINE ŞI ÎN ISTORIE ŞI ÎN CONTEMPORANEITATE. Dacă am fi fost mai inteligenţi, şi dacă nu am fi avut patologiile psihologiei poporului român, după 1990 văzându-ne scăpaţi de Dictatura comunistă am fi fructificat din plin noul context istoric şi geopolitic în care ne-am trezit. Din păcate noi am reacţionat invers, ÎN LOC SĂ FIM CONSTRUCTIVI ne-am autodistrus cu sete şi cu imaginaţie făcând jocul Agresorilor noştri externi, Capitalul occidental, Multinaţionalele, Rusia, Ungaria…Acum suntem  atât de slabi de distruşi încât orice Agresor ne poate scoate din istorie !

 Aflaţi în această situaţia, fiind bolnavi de toate patologiile pe care le-am descris în „Psihologia şi Pedagogia  poporului  român”, şi în „Explicarea porului român”, într-o perioadă istorică furtunoasă şi periculoasă când Marile Puteri se pândesc să se ia la harţă,  NE ÎNTREBĂM A CÂTA OARĂ, NE  MAI PUTEM NOI, POPORUL DACO-ROMÂN, SALVA ÎN ISTORIE ? ŞI CUM ?!

 

                     CUM NE PUTEM SALVA ÎN ISTORIE

 

      Cum ne putem salva în istorie am arătat în „DOCTRINA ORGANICIST EVOLUTIVĂ sau DOCTRINA SALVĂRII ŞI A RENAŞTERII POPORULUI ROMÂN ŞI A ROMÂNIEI”. Ne vom putea salva în istorie dacă nu vom mai accepta să fim poporul acesta mic, defensiv, obedient, bolnav de toate patologiile, laşi, prostiţi de toţii hoţii şi mafioţii. Dacă nu ne vom ridica să dăm cu partidele politice de pământ și să le trimitem în istorie. Și dacă vom dori să devenim un mare popor. Atâta timp cât vom fi un popor mic, format din oameni mici, dezbinaţi, laşi, vicleni, lipsii de patriotism vom fi Victima tuturor.  Ca să nu mai fim un Popor Victimă în istorie, (aceasta fiind problema noastră nr 1, denumită de noi Problema românească) va trebui să rezolvăm PROBLEMA ROMÂNEASCĂ, aceasta însemnând să ieșim o dată pentru totdeauna din situația de Victimă a istoriei. Acesta trebuie deci, să fie Obiectivul nr 1 al nostru, al Românilor, în Istorie.

 

VECTORII EXTERNI AGRESIVI POTENŢIAL DE PERICULOZITATE

 

       Ca să nu mai fim în istorie un popor victimă trebuie să investigăm şi să analizăm toate cauzele, toţi factorii, sau mai precis tot sistemul de factori care formează Vectorul extern agresiv care  ne poate face rău în istorie, care ne poate chiar distruge.  Pentru a putea să luăm contramăsurile de apărare.

    În primul rând cel mai mare şi mai pe periculos Factor care ne-a agresat toată istoria, ne-a făcut mult rău, ne-a împiedicat dezvoltarea ca popor, care a făcut să fim în istorie tot timpul un Popor victimă și care ne poate face rău în continuare, şi chiar ne pot duce la distrugere au fost şi sunt în continuare Imperiile. În evul mediu a venit peste noi  să ne călărească Imperiul otoman, acum a venit și ne călărește Imperiul financiar mondial, Marea finanță mondială. În epoca modernă ele se numesc Marile Puteri, şi într-o mare măsură hotărăsc acum chiar destinul Omenirii, nu numai al unui continent.

     Istoria noastră s-a frânt, și de atunci ne-a mers numai rău, în momentul astral al înfrângerii lui Decebal de către Imperiul Roman. Dacă am fi trecut peste hopul acesta, și dacă Dacia fi continuat să existe condusă fiind de Regi, având deci Instituţia statalităţii este posibil să fi avut un destin cu mult mai bun. Un Stat autentic și puternic a fost întotdeauna garantul existenței acestui popor în istorie. Așa cum spuneam, pentru noi Imperiile au fost un pericol permanent. Întâi Imperiul Roman, apoi Turcii, apoi Austro-ungarii, apoi rușii. Ne-au supus și ne-au jefuit la sânge. Din păcate Domnul nu ne-a dăruit un Mare Conductor de tipul lui Alexandru cel Mare sau Napoleon, care ar fi putut să înfrângă și să îndepărteze de noi pericolul Imperiilor. Acesta ar fi putut să fie Mihai Viteazul, dacă nu s-ar fi întâmplat nenorocirea să fie asasinat. Asasinare care a fost pusă la cale de Împăratul Rudolf al Austriei, adică tot de un Imperiu. Deci tot de la un Imperiu ne-a venit nenorocirea

     Subliniem însă, Imperiile au putut să ne facă nouă, poporului daco-român rău, şi să fie un pericol permanent pentru noi, pentru că aici în aria din jurul Carpaţilor a existat o Entitate statală mică, un popor slab. Slăbiciunea noastră a venit de acolo că am fost dezbinaţi (pentru că am avut şi avem în gena noastră dezbinarea, patologie pe care noi am denumit-o Atomita şi pe care o moştenim de la traci), un popor defensiv, atomizat, laş, complexat în faţa  străinului, a Agresorului. Dacă nu am fi avut în gena noastră patologiile, despre care tot vorbim noi de zeci de ani, ale psihologiei poporului daco-român şi am fi fost un popor unit, ofensiv, cuceritor, demn, care nu acceptă să trăiască plecat în faţa duşmanului ALTUL AR FI FOST DESTINUL NOSTRU ISTORIC. Noi nu am mai fi vorbit astăzi despre veşnica Problemă românească, despre faptul că am fost şi suntem un popor victimă în istorie.

     Imperiile au continuat să fie pentru nou un pericol major și în epoca modernă, în ultimele două secole. În 1812 Rusia ne răpeşte Basarabia. În anul 1939 Germania și Uniunea Sovietică, în urma semnării Pactului Ribbentrop-Molotov, ne răpesc Bucovina, Basarabia şi Ardealul de Nord. Iar în 1945 la Yalta se întâmplă un lucru greu de imaginat. Două dintre Marile  Puteri, este vorba de Anglia şi de SUA, (alături de care am luptat în ultima parte a războiului) vând Ţările din Răsăritul Europei (printre care şi România) lui Stalin. Pentru că acest aranjament făcea parte dintr-un Plan masonic mai vechi făcut de Marii Bancheri internaţionali cu decenii înainte prin care era stabilit ca Experimentul Comunist mondial să fie extins în afara graniţelor Uniunii Sovietice. Să precizăm că cele două Mari Puteri, Anglia şi SUA, nu au vrut ca Războiul cu Germania lui Hitler să fie scurtat cu aproape doi ani, când mareşalul Ion Antonescu le-a propus ieşirea României din Război, tocmai pentru că Planul era stabilit dinainte. Plan care mai târziu avea să fie cunoscut sub numele de Noua Ordine Mondială. Autoritatea care stabilise acest Plan al dezvoltării Sistemului comunist mondial dincolo de graniţele Uniunii Sovietice (după ce tot această Autoritate ajutase să fie implementat Comunismul în Rusia prin Lovitura de stat de la 25 octombrie 1989, stil vechi, Lovitură de stat cunoscută sub numele de Marea Revoluţie din octombrie) se afla pe un nivel superior şi Preşedintelui SUA, şi Primului Ministru al Angliei, şi Conductorului Uniunii Sovietice…

     În anul 1989 când este realizat Sistemul de lovituri de stat prin care Regimurile comuniste din Europa de Răsărit sunt date jos, şi înapoiate Sferei de influenţă a Occidentului, o dată cu aceasta punându-se capăt Experimentului comunist mondial, am înţeles şi mai bine că aici a fost vorba un aranjament la nivel înalt, care era în strânsă legătură cu aranjamentul de la Yalta, din februarie 1945. Atâta la Yalta, în 1945, unde s-a hotărât extinderea Experimentului comunist mondial, cât şi la Malta, unde s-a hotărât o nouă reîmpărţire a Sferelor de influenţă, Preşedinţii Statelor Unite, Theodor Roosevelt şi G Busch, Primul ministru al Angliei, Wiston Churchill, Stalin şi Mihail Gorbaciov, fuseseră  doar  pionii care parafaseră un Aranjament, un Plan existent cu mult înainte. Şi pe care ei doar îl aplicau în practică

       Revenind la România şi la Vectorul distructiv extern. Vom spune că dacă până la Al Doilea Război mondial poporul român fusese atacat de Armate ale Unor Imperii, care utilizaseră Războiul de tip militar, cu trupe şi cu mijloace militare, o dată cu Al doilea Război mondial pe scena istoriei a apărut un alt Imperiu, de fapt un Supra imperiu nevăzut. Este vorba despre Imperiul Financiar mondial, cunoscut sub numele de Marea Finanţă mondială, care se folosea acum de Marile Puteri ale vremii ca de nişte instrumente. Acest Imperiu Financiar, mai bine zis Vârful lui, acţionase din umbră încă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. O dată cu instaurarea  primului stat comunist în istorie în Rusia vedem cum puterea lui este de acum foarte mare. Cum acest Imperiu financiar poate răsturna guverne şi instaura guverne, schimbând cursul istoriei unor popoare. Mai mult, acest Imperiu se va folosi de metode de distrugere ale unor Economii naţionale, de supunere a unor State pentru a le exploata, necunoscute mai înainte, cum ar fi  crizele economice, revoluţiile şi războaiele.

      În spatele Războaielor mondiale din secolul XX, în spatele crizelor economice şi ale revoluţiilor, de fapt pseudorevoluţiilor şi anti-revoluţiilor care se vor produce în secolul XX, (şi acum în secolul XXI) stă de fapt acest Imperiu  financiar nevăzut. A cărui putere ştiinţifică de cunoaştere a victimelor, de manipulare, de distrugere, a cărui putere de a schimba realităţi statele şi mondiale a atins demult un prag foarte periculos. Scopul acestui Imperiu  este, aşa după cum se ştie, instaurarea unei Noi Ordine Mondiale, când Vârful financiar mondial va desfiinţa popoarele şi naţiunile şi va prelua Conducerea asupra întregii lumi. Imperiul financiar mondial funcţionează demult din umbră. El nu se mai foloseşte de Armate şi de Războiul clasic militar (uneori se foloseşte şi de aceste instrumente şi metode), ci de metode, mijloace şi strategii foarte savante, subtile, mascate şi foarte distructive, de care Agresatul nici nu are habar…El a inventat un nou tip de Război pe care noi l-am numit Războiul mascat invizibil, o creaţie absolut diabolică a minţii umane. Am vorbit pe larg în alte lucrări despre acest tip de Război care este mult mai distructiv şi mai patogen decât războiul de tip clasic.

     El are la bază Ştiinţa economică pe care noi am numit-o Economia negativă care îi învaţă pe Marii Bancheri cum să se îmbogăţească prin distrugerea Economiilor altor ţări, prin manipularea clienţilor lor. Prin controlarea şi orientarea Economiilor ţărilor pe care în urma manipulării, a păcălirii Conducătorilor acelor ţări le distrug din punct de vedere economic, ca apoi în etapa a două să vină să se împrumute la ele, la Marile Bănci mondiale, care îşi sporesc astfel Capitalul. Dacă în secolul XX declanşarea Războaiele între Ţări şi crizele economice au fost metodele prin care Marii Bancheri internaţionali şi-au mărit Capitalul, o dată cu acestea şi-au diversificat şi şi-au dezvoltat Metodele prin care distrugeau Economiile ţărilor care deveneau clienţii, sclavii lor. Aşa a apărut şi s-a dezvoltat Războiul Economic, pe care abia târziu în secolului XXI ni l-a dezvăluit John Perkins. După care de aici înainte a urmat o etapă cu adevărat diabolică în care Marii Bancheri Internaţionali, şi slugoii lor, au combinat Războiul de tip economic cu războiul de tip informaţional, financiar, psihologic, cultural, educaţional, psihotronic, ecologic, axiologic etc. Iar mai recent cu ceea ce vedem că se întâmplă sub ochii noştri, cu Războiul cibernetic.   

        Experimentul comunist mondial a fost o Metodă a acestui Imperiu financiar. După al doilea Război mondial România a fost și este Victima acestor Experimente. Uniunea Europeană este un asemenea Experiment economic, creaţie a Marilor Bancheri Internaţionali (care sunt Marii Asasini Economici mondiali, şi totodată Stăpânii lumii), ca şi Experimentul Mondial postcomunist şi Globalizarea. Toate aceste Experimente mondiale fiind făcute ca să manipuleze popoarele şi naţiunile, să le exploateze, să le controleze în folosul lor. Pe drumul creării Noii Ordini Mondiale. Care mai întâi va trebui să fie o MARE DEZORDINE MONDIALĂ, SITUAŢIA ÎN CARE NE GĂSIM ACUM.

      Ce observăm ?, că Vectorii agresivi externi din evul mediu, Imperiile, care veneau asupra poporului român cu Armate în comparaţie cu Vectorul agresiv (cu Sistemul de factori care formează Vectorul agresiv din această perioadă istorică postcomunistă) care acţionează astăzi asupra României (asupra tuturor Ţărilor) erau mici copii. Dacă atunci Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, îi mai putea îi învinge pe turci aşteptându-i la o posadă sau rovină, utilizând atragerea duşmanului în locuri prielnice, DE DATA ACEASTA CUM SĂ TE MAI APERI DE ACEST RĂZBOI MASCAT INVIZIBIL DIABOLIC ŞI  IMENS ?.  Asta vrem noi să-l învăţăm pe poporul român, pe cei care în viitor  vor conduce România, dacă va mei exista, pentru că cei care conduc acum ţara de 27 de ani sunt vânduţi demult Agresorului, Marilor Asasini economici. Cum să se apere în fața acestui Război mascat invizibil, în fața Multinaționalelor și a Marilor Bancheri internaționali.

    Biroul de Viitorologie de la Bucureşti le spune încă din anii 1990 celor care s-au aflat la conducerea României că Organismul naţional românesc este Victima şi Obiectul celui mai Mare Război mascat din Istoria noastră, care ne-a distrus aproape total, şi nimeni nu a făcut nimic să apere această ţară de acest Tip diabolic de Război. Care este format dintr-o sinteză de Războaie informaţionale, psihologice, financiare, economice, politice, culturale, educaţionale, sunt o mulţime, nici nu le cunoaştem pe toate. Repetăm aceste lucruri și a mia oară ca să ne intre bine în cap ! Aceste războaie care acum străbat, intoxică, îmbolnăvesc, penetrează toate societăţile şi Ţările, toate Sistemele socio-economice naţionale, întregul Sistem socio-economic al Civilizaţie umane, formează ceea ce noi am numit AL PATRULEA RĂZBOI MONDIAL. Războiul Rece care a început după al Doilea Război mondial şi a ţinut până la prăbuşirea Experimentului mondial  comunist fiind Al Treilea război mondial.

    Aşadar, în concluzie, Noile Imperii, adică Marile Puteri din această perioadă istorică postcomunistă sunt Vectorii agresivi care ne-au distrus după căderea lui Ceauşescu, şi ne distrug în continuare.

       La aceasta adăugăm Vectorul pe care noi l-am numit Războiul mascat invizibil  a cărui Victimă a fost din 1990 până astăzi Sistemul socio-economic românesc. Să nu ne lăsăm păcăliţi că facem parte din Uniunea Europeană şi din NATO, iar asta ne asigură Securitatea ca Entitate Statală şi ca Organism naţional. Nicidecum. Înainte de 1989 România avea o industrie foarte dezvoltată şi o Economie excedentare, care dădeau de lucru întregului popor, asigurându-i un nivel acceptabil de trai și făceam parte din CAER și din Tratatul  de la Varșovia. Ne-au apărat aceste Tratate și Uniunea Sovietică  într-un fel. Dimpotrivă, în 1989  Mihail Gorbaciov, Președintele URSS care era aliatul nostru (fratele de la Răsărit) ne-au trădat și ne-au dat pe mâna Occidentului de nu ne-am văzut.  Același păcat, stăteam în calea intereselor lor. (va trebui, dacă vrem să ne salvăm în istorie, să investigăm această hartă a intereselor  geopolitice, și a căilor Dușmanilor noștri în fața cărora stăm)  Acum, după ce am intrat în Uniunea Europeană nu mai avem nimic, populaţia ţării s-a înjumătăţit, forţa de muncă  activă ne-a fost luată, etc. Suntem o ţară distrusă, depopulată, neputincioasă, aflată în situaţia  de a dispărea. Și ca  situația să fie și mai periculoasă, înainte de 1989 făceam  parte din Tratatul de la Varșovia, când nu se întrevedea nici un război cu Occidentul, cu NATO. Atunci nu eram tampon între cele două Blocuri militare. Acum suntem la marginea Uniunii Europene și a NATO, și suntem Țară tampon între NATO și  Rusia.  Așadar, situația noastră acum este mult mai gravă și mai periculoasă.

      Acesta este cel mai mare dezastru din istoria noastră. Suntem atât de distruşi ca  naţiune încât suntem la pământ ! România după 1989 se află  într-o primejdie de moarte cum nu a fost niciodată în Istoria sa. Aşa cum am arătat, după căderea lui Ceauşescu Statul Român autentic a dispărut fiind înlocuit cu un  Pseudo-stat şi Anti-stat, format dintr-o grupare de mafioţi, de oameni vânduţi Vectorului extern occidental, iar Organismul naţional românesc este aproape distrus. Din păcate nimeni, în afară de Biroul de Viitorologie de la Bucureşti, nu vorbeşte despre asta. România nu mai este o Ţară Suverană şi independentă, ci o colonie şi o piaţă de desfacere.  Asta s-a mai spus şi se spune mai des.

        Vorbind despre pericolul pe care îl reprezintă Marile Puteri. Să nu uităm  că la 23 august 1939 Germania şi Uniunea Sovietică s-au unit ca să ne împartă teritoriul naţional, prin Tratatul Ribbentrop-Molotov. Că aceste Mari Puteri ale perioadei interbelice au declanşat Al Doilea război mondial care pe noi,  pe români, ne-a nenorocit. A fost bine că România a făcut parte din tabăra Germaniei, din sfera de influenţă a Germaniei, luptând alături de ea împotriva celeilalte tabere ? Ne-a asigurat asta securitatea şi continuitatea dezvoltării ? NU !  Să nu uităm că Anglia şi Statele Unite au colaborat, s-au unit în februarie 1945 la Yalta, când războiul nu se terminase încă şi ne-au dat pe mâna ruşilor. Deşi noi, după 23 august 1944 am luptat împotriva Germaniei, adică am fost Ţară cobeligerantă, alături de URSS, de Anglia, de SUA. Iar după ce am intrat în sfera de influenţă a  URSS a fost vai de mama acestui popor şi a acestei Ţări. Să nu uităm că prin anii 1950  la Posturile de radio Libertatea, Vocea Americii,  Europa liberă li se spunea românilor că „vin americanii”.  Foarte mulţi români au crezut, au luat arma în mâini şi au luptat în munţi.  A fost desigur o diversiune, o metodă de manipulare a românilor, în cadrul Războiului Rece.

     Să nu uităm că evenimentele din decembrie 1989 au fost de fapt un război hibrid americano-sovieto-maghiar împotriva poporului român. Acest Război a avut rolul de a-l distruge pe Ceauşescu şi o dată cu el Statul Român autentic, cel care asigura integritatea, independenţa şi suveranitatea României. O dată distrus Statul Român autentic România a încăput pe mâna Marilor Asasini Economici din Est şi din Vest, care au distrus Organismul naţional românesc. Concluzia este zdrobitoare: pe noi, pe poporul daco-român, Marile Puteri ale timpului ne-au nenorocit pe parcursul întregii istorii. Datorită lor am fost toată istorie un popor victimă !

    Aşadar să nu ne culcăm pe laurii urechii că fiind în NATO, poporul român (aproape distrus acum după 27 de ani) are asigurată securitatea şi continuitatea. Ba, dimpotrivă  Marile Puteri ale acestei perioade istorice rămân Marii noştri Agresori periculoşi, care atunci când va fi bine pentru ei ne vor distruge. (Să nu se înţeleagă acum că pledăm pentru ieşirea din NATO sau din Uniunea Europană. Nu!)

   Un al doilea Vectori extern distructiv care ne-a pus mari probleme de-a lungul istorie şi ne va pune în continuare este format din Ţările cu care se învecinează România. Ungaria a devenit după 1990 foarte vehementă şi agresivă la adresa Organismului naţional românesc (pentru că un Stat românesc autentic am spus că nu avem), jocurile politice externe ale Ungariei, legăturile ei cu Rusia lui Putin, cu Soros sunt foarte periculoase pentru noi…Să nu uităm că Ungaria şi Bulgaria în anul 1940, înaintea începerii celui de Al Doilea Război mondial, au rupt hălci mari din teritoriul istoric al României. Să nu uităm că cei care stau în spatele lor atâta așteaptă, să ne împartă. Planurile sunt demult gândite.

    Să nu uităm că Serbia în decembrie 1989, prin Serviciile sale secrete, a colaborat cu Ungaria, la destabilizarea României, la producerea Războiului americano-sovieto-maghiar împotriva poporului român…Ucraina nu ne priveşte nici ea cu ochi buni, şi nu vrea câtuşi de puţin să ne dea teritoriile luate cu japca de Uniunea Sovietică, ne referim la Basarabia şi Bucovina. Concluzia care se impune în urma evenimentelor istorice şi al comportamentului acestor Ţării în această perioadă istorică este că ele sunt un potenţial de periculozitate pentru noi, şi cu primul prilej ne vor înjunghia pe la spate.

      Un al treilea vectori extern (şi intern deopotrivă) care ne poate face rău, este spaţiul geopolitic carpato-istro-pontic în care ne găsim aşezaţi de Domnul pe turnanta euro-asiatică. Am mai spus în alte lucrări, acest spaţiu  geopolitic este foarte important pentru Marile Puteri, (mult mai important este pentru noi!)  pentru că cine  controlează acest nod geopolitic, această turnantă geopolitică, de fapt controlează din punct de vedere strategic, militar, mii de kilometri înspre Asia şi Orientul Apropiat. Am mai spus-o, acum subliniem: acest loc geografic în care ne găsim de la începutul istoriei este unul pozitiv, benefic pentru noi dacă suntem O ŢARĂ, O NAŢIUNEA FOARTE DEZVOLTATĂ, O PUTERE ECONOMICĂ EVOLUATĂ. Dacă, dimpotrivă, suntem o ţară mică, slabă, nedezvoltată, acest spaţiu pentru noi este unul negativ, periculos (ne produce efecte negative, ameninţări, distrugeri). Pentru că Marile Puteri vor avea grijă totdeauna ca aici să se afle un popor mic, slab, neputincios, pe  care ele să-l controleze, să-l manipuleze şi să-l exploateze cum vor. Este ceea ce s-a întâmplat toată istoria şi se întâmplă şi în această perioadă istorică. 

     Şi al cincilea Factor, Vector de periculozitate pentru noi este SITUAŢIA MAXIMĂ DE CONFLICTUALITATE DE PERICULOZITATE DINTRE MARILE PUTERI, dintre Ţări. Situația tensionată și periculoasă care este astăzi în lume…Epoca în care ne găsim și pe care o traversăm este foarte periculoasă pentru Organismul național românesc și pentru destinul nostru viitor. (Pentru alte multe țări și pentru întreaga Civilizație). Epoca, privită în totalitatea ei, produce efecte negative atât în interiorul Sistemului socio-economic românesc, în psihologia și cultura românilor, cât și în mediul geopolitic în care viețuim ca națiune. Această epocă ne marchează în mod negativ mai mult de cât în mod pozitiv. Am spune, să fim atenți la lucrul acesta, să realizăm un Studiu, o investigație a factorilor pozitivi, pe care îi putem folosi în favoarea noastră, pe care să-i fructificăm, și a factorilor negativi, care acționează în această epocă istorică, de care să ne ferim și pe care să-i anulăm, cărora să le limităm efectele negative. Dar există Cineva în țara aceasta care să facă lucrul acesta, când Președinții, Guvernele și Parlamentele României au fost formate din oameni pe care nu i-a interesat absolut deloc Țara și destinul poporului român ? Când nici oamenii de cultură nu sunt conștienți de dezastrul în care se află poporul român și nu fac nimic pentru a-l ajuta. Când avem o Elită negativă, distructivă, și când nu avem patrioți adevărați mai deloc !

      Un alt factor care ne-a ajutat să nu fim  acaparaţi şi distruşi totalmente de  Duşmanii care au vrut pământiul şi bogăţiile noastră a fost, dar a  fost și un factor negativ (poate este greu de crezut)  a fost faptul că ne-am aflat între trei Imperii, la întretăierea forţelor şi a direcţiilor de expansiune a trei imperii. Cele trei imperii s-au luptat între ele, (turcii cu ruşii, turcii cu austriecii) pe deasupra noastră, noi fiind la mijloc am  avut mereu un spate de care celelalte imperii nu puteau să treacă. Dacă ne-am fi aflat în calea numai a unui singur imperiu acesta ne-ar fi înglobat în corpul său trecând mai departe pentru a cuceri alte ţări. Am fi fost paşalâc turcesc, aşa cum a fost Ungaria, sau gubernie rusească. De multe ori istoria îşi are ascunzişurile ei greu de descifrat.

 

VECTORII INTERNI CARE AU HOTĂRÂT ȘI  CARE HOTĂRĂSC DESTINUL POPORULUI ROMÂN

 

     Aici vorbim despre două categorii de factori: 1 Categoria de evenimente,  cauze și de factori interni care au lucrat și lucrează pentru poporul român, participând direct sau indirect la prefigurarea destinului lui în istorie și 2.  Categoria de evenimente, cauze și factori care au lucrat din interior la lezarea intereselor poporului român, la slăbirea și distrugerea lui, ȘI CARE AU FĂCUT SĂ AVEM DESTINUL DE VICTIMĂ A ISTORIEI ! !

        Din prima categoria fac parte următorii factori care ne-au ajutat să supraviețuim ca popor : 1. Munții Carpați. Poporul român, cel mai vechi popor european, (Valea Dunării și spațiul carato-pontic sunt creuzetul în care s-au format rădăcinile și temelia Europei) există de la începutul istoriei în acest spațiu intra și extra carpatic. Aici în acest spațiu s-a coagulat ceea ce am numi creuzetul  european, în spațiul geografic intracarpatic și în jurul Carpaților, un spațiu bogat în condiții de viață, dar și în păduri. Când au început să vină popoarele migratoare noi ne-am adăpostit de fiecare dată în cetatea de umbră a codrilor și a munților. Munții și codri au fost cei care ne-au apărat și au asigurat stabilitatea și continuitatea genetică și culturală a poporului dac. 2. Faptul că poporul dac apucase să devină un popor coagulat încă din timpul lui Burebista a fost un alt factor care ne-a ajutat. După asasinarea lui Burebista, sub conducerea regilor care aveau s-o conducă până la înfrângerea lui Decebal, populația care locuia pe teritoriului nostru de la Bug până în Centru Europei s-a coagulat devenind un popor unit. Celelalte triburi, din sudul Dunării și de la marginile regatului tracic al lui Burebista s-au desprins din păcate din marele regat tracic, dispărând în secolele următoare. A rămas să dăinuie poporul dac, adică nucleul tare al regatului condus de Burebista. Acest nucleu etno-cultural stă și astăzi la baza poporului român. 3. Cultura poporului dac care avea la baza ei învățăturile lui Zamolxe, reformele lui Deceneu, caracterul și morala geților, o cultură bogată și profundă care ulterior a continuat să dăinuie și să fie fondul cultural al proto-românilor în primul mileniu, al poporului român până azi. 4. Sănătatea biologică și psihică a dacilor, a poporului daco-român…5. Inteligența și creativitatea poporului daco-român, mai ales a indivizilor umani, pe care din păcate, deturnate de patologiile psihologiei poporului daco-roman, le-am folosit mai mult ca să ne fie bine nouă ca indivizi umani…Și nouă ca neam. 6. Şi cu siguranţă, şi acesta ar părea un lucru greu de crezut, ne-a ajutat să supravieţuim în istorie, însăşi psihologia noastră păcătoasă (care ne-a făcut şi mult rău) faptul că am fost cu capul aplecat în faţa imperiilor, şi am suportat toată istoria să fin victima lor. Ba mai mult, ne-am îmbolnăvit chiar de sindromul Stockholm, ne-am obişnuit cu această condiţie umană de popor victimă care am terminat prin a fi dependenţi de Călăii noştri. 7. Faptul că Dumnezeu ni i-a dăruit în istorie pe marii Domnitori inteligenți și viteji care au reușit să-i respingă pe cotropitori și să păstreze hotarele Țării întregi, Basarab I, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, și Mihai Viteazul

 

CATEGORIA DE CAUZE ȘI DE FACTORI CARE AU LUCRAT DIN INTERIOR LA LEZAREA INTERESELOR POPORULUI ROMÂN ȘI LA SLĂBIREA POPORULUI DACO-ROMÂN.

 

  1. Factorul care ne-a produs ce mai mult rău și care ne-a hotărât într-o mare măsură destinul istoric a fost desigur Sistemul de patologii și complexe al poporului daco-român. Patologiile și complexele psihologiei poporului român au comunicat și colaborat între ele, fiind tot timpul într-un raport de intro-deschidere. Am dezvoltat și am argumentat în detaliu această temă în „Explicarea poporului român”. Dacă nu am fi avut în gena noastră moștenite de la traci aceste patologii, egoplasmul, individualita, atomita și complexele de frică și de inferioritate în fața străinului, a dușmanului căpătate în primul mileniu în urma venirii repetate a popoarelor migratoare, noi ne-am fi unit imediat după retragerea romanilor din Dacia, în anul 271. Și în cazul acesta am fi fost imbatabili în fața tuturor agresiunilor care au urmat de atunci până azi. 2. Tot din cauza psihologiei poporului daco-român acest popor nu a fost capabil să dea mari conductori cuceritori și nici să fie un popor activ, ofensiv și cuceritor. Spre deosebire de unguri, care, deși un popor mult mai mic, au fost și sunt foarte ofensivi, și au dat conductori ofensivi. 3. Tot datoriră patologiilor psihologiei poporului român am fost un popor care a produs mulți trădători. Trădarea la noi, la români, a fost o însușire genetică și o dimensiune permanentă a istoriei noastre, fapt care ne-a condamnat pur și simplu în istorie la a fi un popor slab. Dacă nu i-am fi trădat și asasinat pe Burebista, pe Decebal (care înconjurat fiind de dușmani s-a autojertfit) astăzi am fi unul din marile popoare ale Europei sau ale lumii. Trădându-l și asasinându-l pe Burebista căpeteniile care l-au asasinat au condamnat de fapt marele neam al tracilor la dispariția din istorie.

      Trădându-l pe Ion Antonescu, mizerabilul Grup de complotiști în frunte cu regele Mihai și șefii partidelor politice au dat acest popor nefericit pe mâna dușmanului, condamnându-ne la decenii de suferință. Trădându-l pe Ceaușescu, șefii securității, ai armatei au vândut România în anii 1990 Uniunii Sovietice. După care  cei care au venit la Putere după 1996 au vândut România intereselor occidentale. De ce trădează cei care s-au aflat în eșalonul doi al puterii ? În evul mediu partidele de boieri care voiau să-și pună Domnul lor pe tronul țării, adică să vină ei la putere, îl trădau pe Domnul Țării, complotau și îl asasinau, sau îl izgoneau…Pentru că erau setoși, bolnavi de putere, și ca să vină ei la Putere !

      În secolul XX, cei care i-au trădat pe Ion Antonescu și pe Nicolae Ceaușescu au făcut-o pentru că, 1. erau bolnavi de putere, voiau ei să ajungă la putere (patologia denumită de noi egoplasm), pentru că îl invidiau și îl urau pe Conducătorul care era la putere, din cauza patologiei denumită de noi axiofagie. Vedem foarte clar cum la baza fenomenului trădării stau aceste patologii ale psihologiei umane, pe care poporul român le are din plin. Așa se explică de ce trădarea a fost o dimensiune permanentă a istoriei poporului român, și una din cauzele fundamentale pentru care am fost un popor victimă în istorie. Și pentru care suntem și acum popor victimă. Tot din cauza patologiei psihologiei poporului român denumită de noi Axiofagie, care este boala care ne face să ne invidiem, să ne mâncăm, să ne distrugem valorile, nu am dat Conducători mari, și nici valori mari, atât cât am fi putut să dăm.  Și cât ar fi avut nevoie Țara ca să se dezvolte. Faptul că noi am avut boala aceasta care ne-a făcut să ne asasinăm valorile ne-a condamnat și ea la a fi un popor mic, laș, retractil, la înapoiere în istorie. Progresează, se dezvoltă popoarele care dau valori, care își promovează oamenii înțelepți, conducătorii mari, inventatorii, descoperitorii, oamenii de știință, geniile. Valorile sunt cele care trag după ele și ridică popoarele în istorie, putând să facă din ele mari popoare…Or noi, dacă ne-am mâncat valorile toată istoria, ne-am condamna singuri la înapoiere și la a fi un popor mic,  sărac, călărit de alții. !

       Şi tot datorită patologiilor psihologiei poporului român, datorită axiofagiei în primul rând, dar şi celorlalte patologii, la alegeri noi în loc să votăm oamenii de caracter, valorile, noi am votat lichelele politicianiste. Urâm valorile, Oamenii politici adevărați, nu îi suportăm, în schimb când mergem la vot  îi votăm pe demagogi, pe cei care ne mint, pe politicianişti. Clasa politică românească de la Cuza încoace a fost formată mai mult din politicianişti, adică din  mediocrităţi şi lichele setoase de putere, care o dată ajunse în parlament, în guvern sau în funcţii înalte, şi-au urmărit în primul rând interesele lor personale, şi nu pe ale ţării. Eminescu le spunea adevărul acesta în faţă politicienilor din cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Clasa politică din vremea lui Eminescu este aşa cum ne-o descrie el. Şi la fel a fost și clasa politică interbelică, şi la fel este şi clasa politică postcomunistă. Ceea ce s-a întâmplat cu poporul român şi cu România în perioada postcomunistă, de 27 de ani încoace, îl putem privi ca pe un Experiment care s-a făcut la scară naţională. Şi acest Experiment ne arată limpede cum după 1990 noi, românii, ne-am votat mediocrităţile şi lichelele setoase de putere şi de îmbogăţire, i-am votat pe demagogi, şi nu i-am votat pe oamenii cinstiţi şi patrioţi care ar fi luptat pentru ţară. Aşadar să reţinem: noi, românii, în perioadele de aşa zisă democraţie, bazată pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere ne-am sinucis votând lichelele politicianiste care ajunse în posturi de conducere ne-au  minţit şi ne-au jefuit.

    Despre clasa politică, unul din vectorii interni negativi importanți care ne-au făcut mult rău am vorbit mai sus. Clasa politică românească, a fost  așa cum a fost în toate perioadele istorice, pentru că ea a fost creația și expresia poporului român, a patologiilor psihologiei poporului român. Dintr-un popor bolnav de patologiile pe care le-am numit mai sus nu putea să iasă o clasă politică cinstită, luptătoare, incoruptibilă, formată din patrioți, care să lupte pentru propășirea neamului. Și cum Statul este și el expresia clasei politice din membrii cărei este format Statul român a fost în toate perioadele de la Cuza încoace un stat captiv, mafiot, vândut străinilor (așa cum ne spun Autorii  „Manifestului Revoluției naționale”, în anul 1935), un instrument de îmbogățire al clasei politice și  al străinilor. Așa cum este această rușine de Anti-stat din perioada postcomunistă pe care ca să își bată joc de noi Asasinii economici din străinătate și politicianiștii din țară, și proștii de noi îl numim Statul  de drept.

 

Sfârșitul părții a patra