MANUALUL REVOLUŢIEI AUTENTICE ŞI PAŞNICE CARE VA SALVA ROMÂNIA PARTEA A TREIA

Stefan Dumitrescu revolutie

VECTORUL INTERN AL TRĂDĂRII

     Iar dacă ne întoarcem în istorie putem să concluzionăm cu certitudine: destinul poporului daco-român nu a depins atât de vectorul extern cât de vectorul intern. Mai precis de trădarea unei părţi a Vectorului intern, de slăbiciunile noastre ca popor.

      În anul 44 î. e-n Cezar se pregătea să vină cu Război asupra Regatului trac condus de  Burebista. Înfruntarea dintre ei l-ar fi zdrobit pe  Cezar, ar fi întărit unitatea Regatului trac şi ar fi dus la involuţia Imperiului roman. Această linie viitoristă ar fi făcut ca astăzi Tracia să fie una din Marile Naţiuni europene ca India şi China. Istoria noastră a neamului traco-daco-român ar fi fost mai fericită. Din păcate a intervenit vectorul intern al trădării care a decis linia de evoluţie a tracilor, și care a dus la dispariţia lor.

 Acelaşi vectori al trădării interne îl întâlnim şi în cazul războiului daco-roman din anul 105-106. Decebal a fost trădat de ai lui, şi trădarea lui Decebal, deci acest vector al trădării, a hotărât destinul nefericit al poporului daco-român,.

    Venim  acum în evul mediu în momentul Vlad Ţepeş. Dacă Matei Corvin l-ar fi ajutat pe Vad Ţepeş cu Armată Vlad Ţepeş i-ar fi învins pe turci şi i-ar fi alungat în stepele Asiei. Nu s-a întâmplat aşa, Vad Ţepeş a fost trădat de regele de origine română Matei Corvin, ţinut  prizonier la Buda până la bătrâneţe. Iar când a revenit pe tron a fost trădat şi asasinat de chiar boierii lui. Acelaşi vector al trădării, component al Vectorului din interiorul țării, al factorului intern care trebuia să apere Ţara, vedem că deşi mic (pentru că trădătorii au fost mai întotdeauna un grup nu foarte numeros) a hotărât destinul poporului român. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul lui Mihai Viteazul. De data aceasta vectorul care l-a asasinat pe Mihai Viteazul a fost unul extern, da, dar Mihai Viteazul a fost trădat şi de ai lui. Iar pe câmpia Turzii ar fi trebuit apărat de boierii lui, ori aceștia nu au făcut-o. Vectorul trădării interne a acţionat şi în cazul lui Radu de la Afumaţi, şi în cazul lui Constantin Brâncoveanu, şi în cazul lui Tudor Vladimirescu. Şi în cazul lui Al Ioan Cuza, şi în cazul lui Ion Antonescu şi în cazul cel mai recent al lui Nicolae Ceauşescu

     Să ne imaginăm că mareşalul Ion Antonescu nu ar fi fost trădat şi arestat la 23 august 1944, şi ar fi  încheiat acel Pact secret cu Stalin, favorabil nouă. În cazul acesta ar fi avut şi poporul român noroc. Nu am fi intrat sub talpa ruşilor 20 de ani şi poporul român nu ar fi cunoscut gulagul comunist. Să ne imaginăm că nu ar fi existat războiul hibrid ruso-americano-maghiar din decembrie 1989 împotriva poporului român, că Ceauşescu (pe care românii nu-l mai suportau) care era foarte bolnav ar fi murit peste câteva luni, nu ar mai fi existat acea mascaradă numită revoluţie, nu ar mai fi existat cei peste o mie de morţi, chipurile chemați la revoluţie, ca să apere televiziunea.

     În finalul acestui capitol concluzia care se impune este că vectorul intern al poporului daco-român, şi asta în primul rând Vectorul trădării de la vârful Conducerii Ţării, se face vinovat de neapărarea ţării, de tragediile prin care a trecut acest popor. Și nu în ultimul rând de destinul de victimă nefericită al acestui popor.

      De aceea în încercarea noastră de a gândi strategia prin care poporul român şi România se pot salva în istorie ne vom axa foarte mult atenţia pe studierea Vectorului intern. Vom căuta să găsim acele metode, soluţii, strategii prin care Puterea vectorului intern va trebui să crească în confruntarea lui cu Vectorul extern agresiv. Care în anii viitori va exploada, devenind și mai complex, și mai periculos, și mai distructiv.  Deocamdată plecăm de la acest moment al anului 2017 când poporul român şi România sunt aproape distruse,  prăbuşite la pământ.

 

     VECTORUL EXTERN A FOST ȘI ESTE UN PERICOL PERMANENT PENTRU NOI

 

    România se afla după Primul război mondial pe o cale bună, o Cale a dezvoltării. Se  realizase visul milenar al poporului daco-român acela al reîntregirii, vis pe care ni l-au lăsat să-l înfăptuim Mihai Viteazul şi Decebal. Nenorocul nostru a fost că datorită patologiilor psihologei poporului român și datorită faptului că la noi partidele politice au fost un fel de capcane-aparate care au absorbit și au perfecționat elementul negativ românesc (pe cei setoși de putere, demagogi, bolnavi de egoplasm, de individualită, de inteligență negativă, lipsiţi de caracter şi de patriotism) pe care l-au propulsat în funcții de conducere, asta a făcut ca politicienii, clasa politică românească să fie o clasă politică  bolnavă, negativă. O clasă care a produs mai multe efecte negative în Corpul Organismului românesc decât pozitive. Asta avea în apropierea anului 1940 să ducă la eșecul clasei politice  românești, la eșecul statului român infiltrat și subminat (în realitate un pseudo-stat vândut străinilor), la eșecul poporului român și al Țării.

         În acest moment când România era foarte slăbită de luptele intestine dintre partidele politice, când politicianismul era cancerul și mocirla care rodea pe dinăuntru România, când Ţara datorită cancerizării Subsistemului de decizie şi control (Aparatul de conducere al ţării, politic şi administrativ) Vectorul extern a aplicat Organismului  românesc cea mai groaznică lovitură. Este vorba de lovitura pe care ne-a dat-o Germania, condusă de marele criminal Hitler, şi de lovitura pe care ne-a dat-o Uniunea Sovietică, şi ea condusă de un mare criminal, de Stalin. Aşa după cum se ştie cele două Mari Puteri  ale perioadei interbelice, Germania şi URSS, au avut între anii 1938-1941 o perioadă ce colaborare, de înfrăţire, scopul lor fiind acela de a împărţi Europa. La 23 august 1939 cei doi Satrapi ai Europei, Stalin şi Hitler, prin Miniştri lor de externe, Ribbentrop şi Molotov, semnează Tratatul Ribbentrop-Molotov, prin care Germania îi cedează Uniunii Sovietice Basarabia şi Bucovina, străvechi pământuri româneşti. Ruşii aveau să ne ia  Basarabia şi Bucovina în  iunie 1940, când Guvernul Sovietic i-a dat Guvernului român un ultimatum prin care îi cerea să-şi retragă armata şi administraţia din Basarabia şi Bucovina în trei zile. Termenul fiind extrem de scurt. Stalin nu  a mai aşteptat însă să treacă cele trei zile şi în timp ce armata şi administraţia română din Basarabia, împreună cu populaţia care încerca să se salveze se retrăgeau în Țară au fost atacate de trupele sovietice. Cine a putut să scape a avut noroc, dar foarte mulţi români în retragere, că erau populaţie civilă, administraţie sau armată au fost ucişi. Un lucru absolut regretabil, o mare parte din populaţia evreiască din Basarabia s-a alăturat trupelor sovietice şi i-au atacat pe români în retragere. Deși se știe că poporul român a fost dintotdeauna un popor cuminte, calm, prost  de bun,  ospitalier pentru toate naționalitățile conlocuitoare

      Ne este greu să înţelegem această ură a evreilor împotriva românilor şi atacurile lor criminale la adresa  românilor aflaţi în retragere cu atât mai mult cu cât românii sunt, cum spuneam, un popor foarte ospitalier. Tot în vara aceluiaşi an Germania îi dă Ungariei Ardealul de Nord, iar în august, desigur cu acordul Germaniei, Bulgaria ne ia cele două judeţe din sudul Dobrogei care formau Cadrilaterul. În acel an fatidic pentru noi România a fost ca un vită sacrificată asupra căreia vecinii se reped ca nişte fiare să o sfâşie, luându-şi fiecare halca de carne dorită. Astfel Bulgaria ne-a luat Cadrilaterul cu cele două judeţe Caliacra şi Durostorum, Uniunea Sovietică ne-a luat Basarabia şi Bucovina, Ungaria ne-a luat Ardealul de Nord, în care soldaţii maghiari au săvârşit crime și atrocități de nedescris, mergând până acolo că au  executat toţi locuitorii unor sate şi comune.

   Am învăţat noi, poporul român, ceva din această tragedie prin care am trecut ? Nu ! A învăţat clasa politică ceva din tragedia aceasta ? Nu ! A învățat clasa intelectuală românească ceva din această nenorocire ? Dar oamenii de cultură, scriitorii, artiștii, oamenii de știință, profesorii care sunt avangarda unui popor ? NU !

    De ce a fost posibilă această sfâşiere a Ţării, această execuţie a poporului român de către vecinii lui ? Din cauza Clasei politice româneşti, care de când există în istoria  acestui neam, în afară de câteva excepţii, a fost o clasă conductoare negativă. Care s-a slujit întâi pe ea, și mai deloc poporul. Altfel spus prin deciziile pe care le-a luat şi prin comportamentul său i-a produs poporului român mai mult rău decât bine. A produs în Organismul naţional mai multe efecte negative decât pozitive. Și am arătat în lucrările noastre  cum se explică acest lucru : datorită patologiilor psihologiei poporului român la noi partidele politice au fost și au funcționat ca un aparat care i-a momit în interiorul lui pe cei mai setoși oameni de putere, mediocrități viclene, demagogi, hoți lipsiți de caracter și de patriotism. Care o dată ajunși în funcțiile de conduce din structurile Statului și-au pus mai presus interesele lor personale. Ei, oamenii politici, în toate perioadele, au gândit și au acționat prin prisma intereselor lor personale, egoiste, mărginite, și nu prin prisma nevoilor și aspirațiilor, poporului român. 

     Afirmația noastră este întărită atât de modul cum caracterizează Eminescu clasa politică din vremea lui, de comportamentul clasei politice interbelice (a se vecea „Manifestul revoluției naționale”, comentat de noi), dar mai ales de comportamentul clasei politice din această perioadă postcomunistă, când oamenii politici și partidele politice au desăvârșit DISTRUGEREA ROMÂNIEI.

 

CÂND  ȘI CUM ESTE POSIBIL CA POPORUL ROMÂN ȘI ROMÂNIA SĂ NU  DISPARĂ NICIODATĂ

 

    Pentru că în anul 1940 România ca Sistem socio-economic naţional se dezvoltase foarte puţin de la realizarea României Mari, în anul 1918, EA A FOST O PRADĂ FOARTE UȘOARĂ PENTRU VECINII CĂLĂI. Dezvoltându-se foarte puţin în perioada interbelică (dar și înainte de război, sub regele Carol I) ea s-a găsit sub acea Linie de dezvoltare și evoluţie de la care încolo nici o altă Putere, nici un al Duşman nu-i  mai poate face rău. Aşa am ajuns noi să construim Teoria potrivit căreia dacă poporul român şi România vor să dăinuie pe acest pământ Organismul naţional românesc trebuie să se dezvolte şi să evolueze peste un nivel superior de la care nici un al Duşman nu-i mai poate pune existenţa în primejdie. Din acel moment noi suntem un mare popor şi un popor care nu va dispărea niciodată. Această Teorie, sau Legea dezvoltării  şi a evoluţiei maximale a poporului român pe o durată  istorică optimă, astfel încât să ne ridicăm deasupra Nivelului de evoluţie de la care încolo nu mai putem dispărea, a funcţionat de-a lungul istoriei, a funcţionat în secolul XX şi va funcţiona şi în secolul acesta. Dacă ni se va spune că sub Regele Carol I, și în perioada Interbelică România s-a dezvoltat, vom spune că, da, este adevărat, s-a dezvoltat, nu a stat pe loc. Numai că s-a dezvoltat foarte puțin în raport cu posibilitățile noastre, cu resursele naturale și umane. Și  mai ales  s-a dezvoltat puțin în raport cu Mărimea pericolelor care ne așteptau în istorie.  Și nu s-a dezvoltat peste acel Nivel de la care România ar fi fost o țară puternică, dezvoltată, căreia dușmanii nu  puteau să-i facă rău, pentru că  știau că nu o pot învinge. Că ea ar fi putut să-i respingă, și să le facă rău la rândul ei. Acesta trebuie să fie Idealul național  al poporului daco-român, să ajungă la acest nivel de dezvoltare și evoluție de la care nimeni nu-i mai poate face rău. Și când va fi o Țară bogată, sănătoasă, demnă, suverană și fericită !

       Clasa politică interbelică nu a avut grijă și nici nu a fost interesată, conștientă de acest lucru, ca Sistemul socio-economic românesc să se dezvolte foarte mult. Politicienii români şi-au urmărit interesele lor, s-au mâncat între ei ca nişte câini, partidele politice au dezvoltat corupţia şi imoralitatea, astfel că în anul 1938 când Carol I a dizolvat partidele politice, pentru că Ţara devenise realmente neguvernabilă, înlocuindu-le cu Dictatura Carlistă, România era foarte slăbită. De ceea ea a fost o pradă uşoară şi a lui Stalin şi a lui Hitler, și a ungurilor și a bulgarilor. Ca şi Polonia, pe care cei doi mari criminali, Hitler şi Stalin, (înainte de 1941, când Germania a atacat Uniunea Sovietică) prieteni la cataramă și-au împărțit Polonia pe care au atacat-o din ambele părți.

  Aşadar politicienilor români, de fapt politicianişti ordinari, din perioada interbelică nu le-a trecut nici unuia prin minte, (și nici oamenilor de știință și cultură din perioada interbelică. Perioadă în care nu am avut nici Mari Gânditori politici și nici Mari Oameni politici, ci doar politicianiști interesați de puterea și de bogăția lor și a familiilor lor.) că dacă ne-a ajutat Dumnezeu să realizăm România Mare, apoi ea trebuie dezvoltată  într-un  timp istoriceşte cât mai scurt, astfel încât să fie atât de evoluată, de puternică încât nici un alt Duşman să nu-i  poată face rău.

       Altfel spus România trebuie să aibă tot timpul în atenție acest Sistem de vectori interni care pot să opună rezistenţă şi chiar să învingă Dușmanul, Agresorii. Aşa cum s-a întâmplat în momentul Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. Din păcate, de la Mihai Eminescu încoace, până azi, anul 2017, Dumnezeu nu ne-a dat, cum spuneam, nici un alt mare Gânditor politic care să ne spună lucrul acesta. Îi mulţumim Domnului că ne-a inspirat pe noi să descoperim Legea Dezvoltării şi Evoluţie poporului român şi a României peste acel Nivel superior de la care nici un alt duşman nu ne mai poate face rău.

      A venit al Doilea Război mondial, ca să obţină Basarabia şi Bucovina şi Reîntregirea Ţării generalul Ion Antonescu a fost obligat de împrejurarea istorică foarte dură, (o altă variantă nici nu exista) să i se alăture lui Hitler în Războiul împotriva Uniunii Sovietice pentru ca după Război să obţină din nou Reîntregirea României. La începutul Războiul Hitler părea să învingă Uniunea Sovietică, și dacă nu ar fi intervenit în Răzbi SUA, de partea URSS și a Angliei, Germania și Japonia ar fi învins Uniunea Sovietică, și atunci istoria ar fi avut alt curs…Marele Criminal german, un paranoic inconştient, a făcut mari greşeli, astfel că alături de Hitler Armata Română nu ar fi avut nici un sorț de izbândă. Inteligent şi patriot, un bun strateg, Mareşalul Ion Antonescu şi-a dat seama după bătălia de la Stalingrad că Războiul este pierdut. Astfel că şi-a orientat acum lupta pe frontul diplomatic. A trimis emisari la Lisabona, la Cairo şi la Ankara prin care le-a propus englezilor şi americanilor ca România  să se predea lor şi să iasă din Război. 

       Antonescu a făcut mari eforturi ca să-i înduplece pe englezi şi pe americani să accepte ieşirea României din Război. Soluţia propusă de Antonescu americanilor şi englezilor de a ieşi din război era benefică în primul rând pentru englezi şi pentru americani. Era benefică pentru toată Europa, pentru toate ţările angrenate în Război. Era benefică în primul rând pentru Uniunea Sovietică, dar şi pentru Germania, căci războiul, aşa cum spuneam, s-ar fi scurtat cu mai mult de un an. Şi dacă Războiul al Doilea mondial s-ar fi scurtat cu peste un an, America şi Anglia nu ar fi avut atât de multe pierderi de vieţi omeneşti şi materiale. Şi era desigur foarte profitabilă şi României, care şi-ar fi retras Armata în graniţele ţării, situaţie în care nu am mai fi avut atât de multe pierderi omeneşti şi materiale. Iar România şi-ar fi continuat dezvoltarea sa, chipurile democratică, la putere rotindu-se partidele istorice PNL şi PNŢ, care au distrus România interbelică. Aceiaşi politicieni, acelaşi stat burghezo-liberal, demascat de Autorii „Manifestului Revoluției naționale”, care au eşuat la sfârşitul perioadei interbelice împotmolind de fiecare data Ţara în mocirla politicianismului canceros care ne-a distrus în toate perioadele istorice.

      Cum  englezii și americanii  n-au au acceptat ieșirea României din Război, după bătălia de la Stalingrad, Dumnezeu i-a hotărât României un alt destin şi mai crunt. Ca un blestem care a căzut şi asupra clasei politice interbelice, o clasă  politică bolnavă, oribilă, ca şi clasa politică postcomunistă, şi asupra  poporului român.  Putem să privim acest destin ca pe o lecţie pe care ne-a dat-o Domnul, ca pe-o încercare la care ne-a supus ca să învăţăm ceva. Iar noi, din păcate, nu am învăţat nimic. Dacă poporul acesta se va salva în istorie, deşi sunt şanse minime, va trebui să înveţe din greşelile  pe care le-a făcut, el, şi desigur clasa politică, şi din tragediile prin care a trecut.

 

    DESTINUL TRAGIC AL POPORULUI ROMÂN, O REZULTANTĂ CONTINUĂ

 

    Am spus că destinul poporului român, soarta lui mai bună sau mai rea, a fost o Rezultantă a luptei permanente, a frecuşului permanent dintre aceste două Sisteme de vectori, Vectorii agresivi din exterior, şi vectorii din interior care au avut funcţia de a contracara şi distruge vectorii agresivi din exterior. S-a întâmplat însă de multe ori ca Sistemul de vectori din interior să fie format din două categorii, sau subsisteme de vectori : 1. vectori pozitivi, formaţi din elemente patriotice, care au luptat pentru apărarea ţării, şi 2.  Vectori negativi, un sistem de vectori negativi, care a trădat ţara, care l-a trădat pe conductorul Ţării, care i-a trădat pe români. Acest subsistem de vectori negativi a decis, cum spuneam, de multe ori destinul poporului daco-român. Subliniem, această Știinţă a salvării poporului român pe care dorim noi să o fundamentăm  trebuie să studieze cu mare atenţie  aceşti vectori, toţi vectorii şi pe fiecare în parte, și cum pot ei evolua. Trebuie de asemenea să ținem sub control și să anulăm tot timpul vectorul trădării, astfel încât acesta să nu mai existe.

      Să ne imaginăm că pe când Mircea cel Bătrân sau Ştefan cel Mare erau angajaţi în bătălia cu turcii, un grup de boieri ar fi uneltit şi al fi venit pe la spate, când aceştia nici nu se aşteptau şi i-ar fi asasinat pe Mircea sau pe Ştefan. În acest caz cu siguranţă oştirea română ar fi fost învinsă iar Ţara ar fi fost predată turcilor, s-o jefuiască. Şi cu siguranţă că dacă nu i-am fi avut pe acești patru mari Domnitori geniali, pe Basarab I, întemeietorul de ţară, care l-a învins pe Carol Robert de Anjou la Posada în toamna anului 1330, pe Mircea cel Bătrân, pe Ştefan cel Mare, şi pe Mihai Viteazul care i-au oprit pe turci la Dunăre, Ţările Române, Moldova şi Ţara Românească ar fi f fost transformate în paşalâc. Situaţia în care poporul român ar fi avut un destin şi mai trist. Şi este posibil să nici nu mai fi existat în istorie. Dar și Europa ar fi avut ca și noi un destin trist.

      Mai repetăm  și subliniem, ca să ne intre bine în mine ! Această trădare pe la spate de către un grup de trădători a Conductorului Ţării care era angajat în lupta cu turcii chiar aşa s-a întâmplat. În ultima bătălie pe care o da cu turcii Vlad Ţepeş a fost asasinat pe la spate de un grup de boieri trădători. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Radu de la Afumaţi, un strateg  strălucit care a domnit numai 8 ani, dar care i-a învins de mai multe ori pe turci și ar fi putut să fie un fel de Mihai Viteazul. Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi viteazului domnitor Ion Vodă cel Cumplit, trădat când nu se aştepta de un grup de boieri în frunte cu boierul Movilă. Şi Mihai Viteazul a fost asasinat pe la spate, când nu se aştepta, dar de oamenii lui Basta. Oamenii lui Mihai Viteazul se fac însă vinovați că l-au trădat și ei pentru că nu l-au apărat pe Domnitor şi nu au sărit în ajutorul lui, lăsând să fie ucis. Toate aceste trădări, toţi aceşti vectori negativi au făcut mult rău neamului daco-românilor. Cu asemenea trădători şi cu asemenea trădări este de mirare că am supravieţuit ca popor în istorie.

      Ei bine, la 23 august 1944 se întâmplă una dintre cele mai mari nenorociri din istoria noastră. Armata română care luptase pe frontul de Est alături de Germania era în retrage.  Comuniștii infiltrați în Armată au spart frontul la Iași. Mareșalul Ion Antonescu se pregătise să reziste pe linia Galați-Nămoloasa. Era de mai multe luni în tratative cu Stalin, care  în dimineața zilei de 23 august  acceptase să semneze un Pact secret (separat de englezi și de americani) foarte favorabil nouă, când regele și șefii partidelor politice, care complotau demult împotriva lui Antonescu, îl arestează în după amiaza zilei de 23 august 1944. Este cea mai mare lovitură pe care trădătorii și criminalii acestui neam au dat-o poporului daco-român de la Mihai Viteazul încoace.

      Revenind la raportului dintre Sistemele de Vectori externi agresivi și Sistemul de vectori interni a căror misiune este să apere Țara, observăm cum încă o dată în istorie acest Vector trădător a dinamitat pur și simplu  destinul poporului român. Lovitura de stat de la 23 august 1944, pe care culmea ironiei comuniștii au numită-o revoluție, a vândut  Soarta țării, Țara, și bogățiile României pe mai bine de 20 de ani Uniunii Sovietice. Ei, Complotiştii, care l-au răsturnat pe Ion Antonescu, ei sunt cei care au adus Gulagul  sovietic în României, ei i-au băgat indirect pe oamenii politici interbelici şi pe intelectuali în puşcăriile comuniste, unde au murit majoritatea. Faptul că după 1945, după 1948 majoritatea celor care formau clasa politică interbelică au murit în pușcăriile comuniste nu a fost decât judecata Domnului. Soldaţii români care s-au jertfit în primul război mondial ca să facă România Mare, au predat-o apoi oamenilor politici interbelici să o administreze şi să o dezvolte ei. Iar clasa politică  românească ce a făcut ?

     A făcut România Mare praf. Clasa politică interbelică după 1945, cum spuneam, şi-a primit pedeapsa fiind distrusă totalmente de către comunişti. Dar oare au învăţat politicienii români din perioada comunistă şi din perioada postcomunistă ceva din drama clasei politice interbelice, rasă de pe faţa pământului ? Au învăţat clasa intelectuală, oamenii de cultură români de după al doilea război mondial ceva din această tragedie ? Nu ! După ce au ieşit din puşcăriile comuniste intelectualii interbelici au spus că nu se vor răzbuna şi-i vor ierta pe călăii lor. Dar s-au gândit ei că cei care i-au băgat în puşcăriile comuniste pe ei, pe oamenii politici şi pe intelectualii din perioada interbelică în puşcării, au fost în primul rând Regele şi complotiştii care l-au arestat pe Ion Antonescu, și în al doilea rând comuniștii ? Și i-au iertat și pe aceștia desigur !

     Ce vedem  ? Că după ce a distrus România Mare în perioada dintre cele două Războaie clasa politică românesc la sfârşitul războiului a ţinut morţiş, să predea Ţara lui Stalin, cu Armată, cu bogăţii, cu învăţământ, cu cultură, cu viitorul copiilor cu tot, sinucigându-se apoi şi ea. Este posibil un act de trădare mai absurd decât acesta ? Actul de la 23 august 1944 prin care a fost trădat capul Armatei, mareşalul Ion Antonescu, a însemnat actul de sinucidere al Clasei politice româneşti interbelice, al asasinării intelectualităţii româneşti, al predării ţării şi armatei duşmanului secular. Asta au făcut măritul rege Mihai şi deştepţii de şefi ai partidelor politice, Iuliu Maniu, Brătienii, Titel Petrescu, şeful partidului democrat social, şi Lucreţiu Pătrăşcanu și Emil Bodnăraș, din partea comuniştilor. Şi toţi au murit în puşcării. În afară de rege și de Bodnăraș, care înainte de a muri, scârbit a cerut să fie înmormântat în satul lui din Bucovina. Ce-a fost în minţile lor mediocre, dotate cu inteligenţă negativă, de oameni politicianişti, incapabil să gândească în viitor mai mult decât lungul nasului ? Oamenii aceştia nu au fost oameni politici, ci politicianişti, adică oameni bolnavi de putere, sclavi ai puterii, care şi-au urmărit numai interesele lor de demagogi, lipsiţi de gândire politică. Atunci când l-au aretat pe Ion Antonescu ei sau gândit în primul rând la ei și deloc șa Țară.  Au crezut că daca îl arestează  şi îl predau ruşilor pe Ion Antonescu ei vor scăpa, Stalin le va mulţumi şi îi va lăsa în continuare la putere. Asta și-au imaginat ei, nenorociții ! Şi chiar aşa s-a întâmplat dar numai cu regele Mihai.  La începutul celui de al Doilea Război mondial Regele Mihai a fost decorat de Hitler pentru că a susținut Războiul din Est. Iar pentru trădarea de al 23 august 1944, pentru marea lovitură pe care  a data-o poporului român, prin faptul că nu l-a lăsat pe Ion Antonescu să încheie Pactul secret cu Stalin, favorabil nouă, a fost decorat  și  de Stalin. Ca să vedem cât de curvă şi de trădătoare (şi lipsită de minte, de inteligenţă şi de patriotism) poate să fie clasa politică românească, şi  cât de curvă și de cinică avea să fie şi istoria cu ea.

   

     Ce observăm: că înaintea celui de al Doilea Război mondial Marile Puteri, Germania şi Rusia, s-au unit prin Pactul Ribbentrop-Molotov ca să ne înjumătăţească Ţara,  ca apoi să se războiască între ele şi NOI SĂ FIM VICTIMA LOR. Am fost aşadar în perioada interbelică și după război o Ţară victimă a capitalului occidental dar și a Uniunii Sovietice. O victimă și a Vestului și a Estului…Aproape că ne vine să spunem că în istorie poporul român a fost de profesie Popor victimă.

     La 23 august 1944 România a fost victima unul Complot intern, format din Rege şi din şefii partidelor politice,  a Vectorului intern trădător, (sau a Sistemului de vectori, pentru că ei au fost toată istoria mai mulţi, de multe ori coalizându-se), care au distrus Statul român, condus de mareşal Ion Antonescu, distrugând o dată cu Antonescu, întregul Subsistem de decizie şi control al Sistemului socio-economic românesc. Subsistemul de decizie şi Control al Unei Ţări, sau Statul este Creierul acelei naţiuni…Toate Tratatele de strategie militară spun foarte clar că atunci când armata unei ţări se află în retragere nu ai voie să-i arestezi Comandantul, pentru că în cazul acesta ai dat lovitura decisivă Armatei aflate în retragere. Ai distrus-o, ai predat-o Duşmanului. Asta au făcut deştepţii de Regele Mihai, de Iuliu Maniu, preşedintele PNŢ, de Vintilă Brătianu, preşedintele PNL, şi tot neamul lor, de Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu, au arestat Capul Armatei Române, aflate în retragere. Şi cu aceasta au predat şi Armata şi Ţara duşmanului. Asta a fost ceea ce comuniştii mai târziu aveau să numească  Revoluţia de eliberare de sub jugul fascist. Cei care au dat Lovitura de stat de la 23 august  1944 au predat Ţara duşmanului secular care ne putea distruge de tot.

 

                    ISTORIA NE ESTE FĂCUTĂ DE MARILE PUTERI

 

        În februarie 1945, de acum România era sub ocupaţi sovietică, era o Ţară ocupată, ca să ne fie clar, la întrunirea de la Yalta, dintre Stalin, Churchill, şi Roosevelt, ni se mai dă o lovitură groaznică. România este cedată Ruşilor, toate Ţările din Răsăritul Europei sunt cedate lui Stalin. Fac parte de acum din sfera de influenţă sovietică, vor fi colonii sovietice. Şi vom fi colonie sovietică exploatată la sânge de ruşi până în anii 1964-65 când obţinem o relativă independenţă faţă de  Uniunea Sovietică.

      Ce observăm ?: că pe parcursul secolului XX Duşmanii României care ne-au împiedicat dezvoltarea şi evoluţia ca naţiune au fost: Capitalul Occidental (aşa cum ne spun Autorii „Manifestului Revoluţiei naţionale”, din 1935), Marile Puteri, Germania şi Rusia, la sfârşitul perioadei interbelice, Partidele politice care au vândut Ţara, în perioada dintre cele două războaie Capitalului occidental, după aceea la 23 august 1944 Uniunii sovietice şi Uniunea sovietică. Aceştia au fost duşmanii, Vectorii care au făcut ca poporul român să fie Victima lor în secolul XX. Şi în timp ce ne mulgeau, ne jefuiau pe noi, ei se îmbogăţeau şi creşteau.  Organismul național românesc după al Doilea Război mondial a sărăcit enorm de mult, a pierdut enorm de mult Substanță, Informație, Energie. Cu toții am pierdut enorm de mult. Aşadar şi în secolele XIX şi XX am fost perdanţi în istorie, aşa cum suntem şi acum în secolul XXI, în perioada postcomunistă.

     După 1965, o dată cu venirea lui Ceauşescu la Conducerea Partidului comunist se părea că istoria începe să ne fie favorabilă. Se întâmplă însă să nu avem noroc în istorie. Aşa cum nu am avut noroc în perioada interbelică, da, când Domnul în loc să ne dăruiască un rege înțelept, bun gospodar de țară, cum au fost Carol I şi Ferdinand, Domnul ne-a dăruit un  rege afemeiat, un cartofor, un om corupt şi cinic,  iubitor  de lux şi de paradă, bolnav de cultul personalităţii, care a încăierat partidele politice între ele. Care a ordonat asasinate, care aveau la rândul lor să provoace valuri de răzbunare, alte asasinate. Într-un cuvânt Domnul ne-a dăruit un Rege Rău. Un rege rău aşa cum avea să fie şi regele Mihai, om fără minte, dar foarte cinic şi viclean, care a făcut nerozia criminală să dea Lovitura de stat de la 23 august 1944, prin care a predat Ţara ruşilor şi a nenorocit poporul român pe 20 de ani…

     Apoi, după Război ne-a dăruit Domnul un Conductor cinic, setos de putere, de o abilitate de vulpe, care a băgat sute de mii de români, majoritatea nevinovaţi în puşcării. Este vorba de Gheorghiu Dej. Şi apoi Domnul ni l-a dat pe Nicolae Ceauşescu, un paranoic bolnav de putere, care a forţat dezvoltarea Ţării, și care a făcut mari greşeli în mai toate domeniile. Astfel că în decembrie 1989 românii, cum s-a ivit prilejul, chiar s-au revoltat împotriva lui (deși stârniți de forțe din afară, de serviciile secrete sovieto-maghiare) pentru că nu mai puteau suporta sărăcia, umilinţa, dictatura securităţii şi cultul personalităţii. Şi ca să fie nenorocul complet, Domnul i-a dăruit lui Ceauşescu nu o femeie înţeleaptă, care să-l aducă pe făgaşul bun, ci tot o paranoică setoasă de putere şi de glorie ca şi soţul ei.

 

UNA DIN METODELE CELUI MAI MARE RĂZBOI MASCAT INVIZIBIL CARE NE-A DISTRUS DUPĂ AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 

      Aşa cum spuneam, făcând împrumutul de 11 miliarde de dolari în anul 1967 pentru a industrializa Ţara, Ceauşescu nu şi-a dat seama că el căzuse de fapt în capcana Marilor Asasini economici din exterior. Deveniserăm, şi el şi România, și noi toți, Victima Finanţei mondiale. Pentru că Sistemele economice capitaliste din Ţările dezvoltate erau de ani de zile în criză, ameninţate cu prăbuşirea, Marii Bancheri internaţionali, Marile Societăţi secrete mondiale au hotărât la Malta pe 3 și 4 decembrie 1989, prin  Preşedinţii celor două Mari Puteri, URSS şi SUA, ca Sistemul comunist mondial să fie demolat. Ţările din Răsăritul Europei să fie redate din nou Capitalului Occidental (aşa cum la Yalta, în februarie 1945 Anglia şi Franţa au  dat Ţările din Europa de Răsărit lui Stalin, tocmai pentru că Experimentul comunist început în Rusia o dată cu venirea bolşevicilor conduşi de Lenin la Putere în 1917, trebuia să se întindă în afara graniţelor URSS, pentru a  deveni un Experiment comunist mondial) potrivit  Planului masonic mai vechi.

       Se ştia că trecerea unei Ţări de la Capitalism la Comunism este o metodă prin care o Economie şi o ţară sunt distruse, sunt „trase înapoi”, date înapoi. Şi la fel, când o Ţară este trecută de la Comunism la Capitalism  aceasta este o Metodă prin care economia acelei ţări este distrusă. Aşa s-a întâmplat cu România după al Doilea Război mondial, când a trecut la comunism, şi la fel s-a întâmplat cu România după ce a trecut de la Comunism la Capitalism. Această Metodă, care aparține Războiului mascat invizibil, a distrus Economia României deci în două rânduri. Economiile Ţărilor dezvoltate din Occident (ale capitalului occidental) trebuiau salvate de la prăbuşirea datorată crizei economice, şi au fost scoase din criză prin sacrificării Ţărilor din Est în urma Sistemului de lovituri de  stat (nu de revoluţii) ale anului 1989, când Ţările din Răsăritul Europei au devenit piaţă de desfacere şi colonii pentru Economiile occidentale.

    Cum Ceauşescu nu voia să plece de la putere în anul 1989, Serviciile secrete ale  SUA, CIA, ale URSS, KGB, ale Ungariei au colaborat să-l dea jos pe Ceauşescu. Şi l-au dat în  urma unui Război Mascat şi Hibrid gândit dinainte, declanșat împotriva lui Ceaușescu, (stânca ce le stătea în cale) dar de fapt împotriva Statului român, a poporului român și a României. Război hibrid în care s-au folosit de trădătorii din securitate, din armată și de revolta populară împotriva lui Ceauşescu, având în centru Lovitura de stat care l-a alungat pe Ceauşescu de la Putere şi l-a asasinat. O dată asasinat Ceaușescu și distrus statul român (care a dispărut o dată cu Ceaușescu și nu a mai reapărut nici până astăzi, el fiind înlocuit cu un Anti-Stat, altfel spus cu o grupare de mafioți, vânduți intereselor străine, care au jefuit Țara)  România a încăput din nou în ghearele Marilor Asasini Economici occidentali, ai Capitalului occidental, cum spuneau Autorii „Manifestului revoluției naționale”, în anul 1935.  Dar și în ghearele Rusiei.

    Dacă evenimentele din anul 1989 din România, în primul rând din decembrie 1989, au fost un Război hibrid ruso-americano-maghiar declanșat împotriva poporului român și a României pentru a pune mâna pe bogățiile noastre, pentru a ne distruge Economia și societatea, și ca să ne transforme țara în colonie și piață de desfacere, ei bine, o dată Ceaușescu înlăturat și statul român autentic distrus, România, întregul Organism național românesc a devenit Obiectul celui mai Mare și mai distructiv Răzbi din istoria noastră, care după 10 ani ne distrusese mai mult de jumătate, iar după 27 de ani ne-a distrus aproape complet.

 

CAUZELE PENTRU CARE A FOST AGRESAT POPORUL ROMÂN DE-A LUNGUL ISTORIEI. PE SCENA ISTORIEI ÎNCEPE JOCUL MARILOR PUTERI. POPOARELE ȘI NAȚIUNILE MAI MICI SUNT VICTIMELE LOR

 

     Înainte de a analiza Sistemele de vectori care au distrus Organismul național românesc să analizăm istoria Sistemului de vectori externi care au atacat poporul daco-român, cauzele pentru care ne-au agresat, modalitățile în care și prin care au făcut-o și care ne-au condamnat să avem destinul de popor Victimă toată istoria.

    De ce au venit cu Război asupra dacilor romanii lui Traian ? Pentru că Dacia avea bogății, și pentru că Imperiul Roman fiind într-o expansiune continuă ajunse se să se împiedice de Dacia. Dacia îi stătea în cale, iar Imperiul trebuia să înglobeze Dacia, pentru a o transforma în provincie romană. (haideți să vedem în această perioadă postcomunistă, cui îi stăm în cale ?)  Altfel spus războiul dintre Imperiul roman și Dacia era inevitabil, trebuia să aibă loc. Acesta a fost momentul astral negativ al poporului daco-român. Dacă ar fi învins Decebal poporul dac ar fi avut un cu totul alt destin, UN DESTIN MAI BUN. A învins Traian și poporul daco-român  a fost condamnat să fie poporul victimă al istoriei.

      Popoarele migratoare au venit din stepe Asiei chemate și ele de bogățiile Daciei. Nu de aurul și de argintul luat de romani, ci de pășunile bogate și de pământul mănos. Și de faptul că pământul român le stătea și lor în cale, fiind așezat în centrul Punții Euro-asiatice, la întretăierea drumurile  nord sud, și est-vest ale Euro-Asiei.

ATENȚIE LE ACEST „LE STĂTEAM ÎN CALE”. SĂ VEDEM CUI ÎI STĂM ÎN CALE.

     Mai târziu, în secolul IX au venit dinspre Asia ungurii care au traversat Carpații și s-au stabilit în câmpia Panoniei, vechi pământ dacic, de unde în secolele următoare au atacat triburile românești din Transilvania ale lui Gelu, Menumerut și Glad pe care le-au  învins. Precizăm, dacă cnezatele lui Gelu, Menumerut și Glad s-ar fi unit mai devreme, așa cum s-au unit în Țara Românească, ungurii ar fi fost învinși și Ardealul românesc ar fi avut alt destin. (Observăm că și acum  stăteam în calea cuiva. Stăm în calea expansiunii maghiare)

 Același lucru s-ar fi întâmplat dacă cele trei Țări Române, Țara Românească, Moldova și Ardealul s-ar fi unit înainte de a ajunge turcii la Dunăre. Aici în spațiul Țării noastre, Dacia refăcută ar fi fost o forță destul de mare și de puternică astfel încât turcii ar fi fost învinși și aruncați în Asia.

       Ideea care se impune este aceasta: dacă poporul român vrea să dăinuiască în istorie și să-i fie bine, aici în  spațiul Carpato-pontic trebuie să existe un popor mai mare și mai puternic, un popor care să se dezvolte și să evolueze peste un nivel superior, de la care încolo nici o altă forță nu-i mai poate face rău.

Atât timp cât vom fi un popor mic și o țară mică și nedezvoltată noi vom fi un popor victimă,  putând oricând să dispărem.

      În evul mediu poporul român a stat de asemenea patru secole în calea Imperiului otoman.

       Urcând prin istorie și ajungând la începutul secolului XIX, se întâmplă că o altă  Putere, de data aceasta venind de la răsărit (pe drumul popoarelor migratoare), ajungând la granițele noastre vrea și ea să ne înglodeze. Îi stăteam în cale. Din păcate noi suntem două Țărișoare mici, sărace și jefuite de secole de turci, sub dominația cărora eram. (Dacă am fi fost o țară mare și puternică, având o armată vitează, alata ar fi fost soarta noastră!)

      Urcând în secolul XX, observăm că înaintea celui de al Doilea Război mondial destinul nostru istoric a fost frânt de cele două Mari Puteri, Germania de la Apus și Uniunea Sovietică de la Răsărit (Ne aflam deci pe Axa lor de interese, pe axa lor de expansiune, eram în drumul lor), care și-au dat mâna ca să ne ciopârțească. Și ce a reușit poporul acesta să construiască în perioada interbelică s-a distrus ca zidul din Balada Meșterului Manole după Război, astfel că după 1945 a trebuit să începem de la capăt. Înaintea terminării celui de al Doilea război mondial, în februarie 1945 la Yalta, alte  trei Puteri își dau mâna ca să ne distrugă. Anglia și SUA ne cedează lui Stalin, pentru că așa era hotărât Planul ocult mondial. Planul Marilor Bancheri mondiali care inițiaseră Experimentul comunist mondial, în Rusia în 1917. Experiment Mondial care acum trebuia să dea peste marginile Uniunii Sovietice, să devină adică Experiment Mondial. Destinul nostru este hotărât de cele două Puteri de la Apus, SUA și Anglia, care ne cedează  Uniunii Sovietice. Și de Uniunea Sovietică.

      Nu mersese Ioan Antonescu cu mâna întinsă să se milogească de englezi și de americani după bătălia de la Stalingrad când se convinsese că Germania a pierdut Războiul, la Lisabona, la Cairo și la Ankara, să le ceară să accepte ca România să se predea lor și să iasă din Război ? De ce nu au acceptat ? Ion Antonescu a mers până acolo încât le-a propus englezilor ca Româna  să devină dominion englez, numai să accepte ieșirea noastră din Război. Fapt care ar fi avut, cum am mai spus, efecte benefice extraordinare atât pentru România, cât și pentru Anglia, SUA, și Uniunea Sovietică. De ce nu au vrut englezii să ieșim din război după bătălia de la Stalingrad, noi devenind dominion englez ? Prima explicație:  Pentru că Planul masonic al Marilor Bancheri internaționali era făcut dinainte. Iar acest Plan prevedea ca Țările din Răsăritul Europei să fie cedate Uniunii Sovietice, pentru ca Experimentul mondial comunist să se externalizeze, să devină un Experiment mondial. Și pentru ca Uniunea Sovietică să jefuiască bine Țările din Răsăritul Europei intrate în sfera ei de influență după Întâlnirea celor trei Mari din februarie 1945 de la Yalta. Urmând ca peste o perioadă de timp când Capitalul Occidental se va afla în Criză, Uniunea Sovietică să redea din nou Țările din Răsăritul Europei Capitalului Occidental, Marilor Societăți secrete prin care este condusă Lumea.

       A doua Explicație: pentru că Războiul a căpătat în istorie o nouă Funcție, acea de a fi un Instrument și o Modalitate a Marilor Bănci Internaționale de a se îmbogăți. De a-și mări Capitalul. Și abia în al doilea rând modalitate de a cuceri alte Țări. De asemenea Raporturile dintre Marile Puteri au intrat într-o altă etapă istorică. Într-o altă paradigmă. Să observăm, înainte de Al Doilea război mondial Germania nu s-a confruntat cu Uniunea Sovietică direct, ci a colaborat cu aceasta ca să împartă Polonia și celelalte țări, cum ar fi România, de pe puntea Euro-asiatică, aflate în spațiul dintre ele. Pentru că se aflau în calea lor. Abia după aceea s-au  atacat între ele.

  1. Să vedem acum ce se întâmplă peste câteva decenii. În perioada 1965-1985 România reușise să se industrializeze și să-și construiască o Economie, nu foarte performantă, dar excedentară, care avea meritul că putea să dea de lucru întregului popor român și să asigure existența unei populații românești de 23 de milioane. Și să producă absolut orice avea nevoie populația României. În tipul dictaturii lui Ceaușescu România devenea pentru prima dată în istorie o Ţară suverană şi independentă. Nu sută la sută este adevărat. O ţară care îşi construise o Economie care producea tot ce avea nevoie societatea românească şi ea ca ţară. România nu mai era deci dependentă economic de alte țări. Din păcate Ceauşescu a făcut mari greşeli economice, (fiind şi manipulat) fiind paranoic, un om bolnav de putere, cu o gândire de tip stalinist, care punea puterea lui mai presus de orice.

      Ca să plătească datoriile României şi-a condamnat poporul să stea la cozi şi să îngheţe iarna în apartamente. Dar chiar dacă Ceauşescu nu ar fi fost Dictatorul crud, care dusese cultul personalităţii pe cele mai înalte culmi, care se folosea de o Securitate draconică, şi dacă ar fi fost un om  mai înţelept, mai larg în vederi, mai  bun cu poporul lui, el tot ar fi fost dat jos în anul 1989. Şi ţara tot ar fi încăput pe mâinile Capitalului occidental, adică a Marilor Bancheri internaţionali, aşa cum a fost între cele două războaie mondiale, şi înainte de Primul Război mondial. Pentru că acum deasupra Marilor Puteri și a tuturor Țărilor se află o Putere și mai mare, nevăzută, o Entitate ocultă, care are o  altă Filozofie, o altă rațiune de a exista.  Este vorba despre Imperiul financiar. Și care se folosește de Marile Puteri ca de niște pioni, ca de niște instrumente. Care are alte interese, o altă logică și filozofie de a exista. Cum ar fi realizarea Noii Ordini Mondiale.

      Chiar dacă Ceauşescu l-ar fi pus în locul lui pe fiul său, Nicu, la cel de al 14-lea Congres al Partidului comunist român, Sistemul de lovituri de stat din Ţările socialiste care a dat jos Dictaturile comuniste în anul 1989, l-ar fi înlăturat și pe Nicu Ceauşescu, Occidentul cerând instituirea în România a sistemului pluripartidist bazat pe alegeri libere, şi trecerea României  la  democraţie şi  economia de piaţă capitalistă. Aducă s-ar fi întâmplat acelaşi lucru care s-a și întâmplat. România ar fi devenit Obiectul şi Victima celui mai Mare Război mascat din istorie noastră, urmând să fie distrusă milimetru cu milimetru. Şi astăzi în anul 2017 am fi fost aceiaşi Ţară distrusă, transformată în piaţă de desfacere şi în colonie.

    Concluzia noastă este deci aceasta. ROMÂNIA TOT AR FI FOST DISTRUSĂ. Aşa cum s-a întâmplat cu Iugoslavia. De ce ? Pentru că acesta era Planul Marilor Bancheri internaţionali, al Marii Finanţe mondiale, sau al Marilor Asasini Economici, cum ar spune  John Perkins, gândit şi pus la punct cu multe decenii înainte.

 Ar fi existat o singură situația în care România nu ar fi fost distrusă. Dacă ar fi fost o Țară foarte dezvoltată demografic și economic, și  foarte puternică. Adică un fel de Putere medie, nu de Mare Putere, dar o Putere.

 

SUNTEM VICTIMA INTERESELOR MARILOR PUTERI PENTRU CĂ STĂM ÎN CALEA INTERESELOR LOR. ALTE METODE ALE RĂZBOIULUI MASCAT INVIZIBIL

 

      Dacă la 23 august 1939 s-au coalizat Marile Puteri ale perioadei interbelice, Germania condusă Hitler şi Uniunea Sovietică stăpânită şi condusă de țarul Stalin, să ne ciopârţească, astfel încât România să o ia de la început pentru a-şi refece Graniţele și economia, dacă  în februarie 1945 la Yalta s-au coalizat Anglia şi SUA pe de o parte (care ne-au cedat Uniunii Sovietice) şi Uniunea Sovietică, pentru a ne distruge și pentru a introduce România în sfera de influenţă a URSS, prilej cu care România a luat-o iar de la capăt…Ei bine, acum în anul 1989 Marile Puteri care se coalizează împotriva României sunt Statele Unite, conduse acum de Preşedintele G Busch şi Uniunea Sovietică, al cărei Preşedinte și ţar era Mihail Gorbaciov. Dar și Franța, condusă de Președintele Mitterand, și Germania și Ungaria care stăteau în spatele lor. Pentru că stăm în calea intereselor lor. Aceiași cale care ne-a nenorocit toată istoria (Atențiune în viitor  trebuie să cunoaștem în calea căror interese stăm!)

    G Bush , Preşedintele SUA şi Mihail Gorbaciov, Președintele URSS, se întâlnesc pe 3 şi 4 decembrie 1989 la Malta (care nu întâmplător rimează cu Ialta, este un limbaj masonic) şi hotărăsc alungarea lui Nicolae Ceauşescu de la  putere, nu printr-o lovitură de palat, cum se făcuse în celelalte Ţări socialiste, CI PRINTR-UN RĂZBOI HIBRID MASCAT. Pentru că, aşa cum am mai demonstrat, evenimentele din decembrie 1989 care i-au scos în stradă pe români, şi lovitura de stat care l-a răsturnat pe Ceauşescu au fost mai mult decât o revoltă populară (care a fost inițiată şi dirijată potrivit Scenariului construit înainte de CIA şi KGB) şi decât o lovitură de stat, mascată de revolta populară, au fost un RĂZBOI HIBRID. Adică un război care a conţinut şi elemente ale războiului militar, războiul electronic şi de gherilă urbană, şi elemente ale războiului mascat. Şi aşa cum spuneam, o dată cu Nicolae Ceauşescu, care era stânca ce le stătea în calea Marilor Asasini economici oprindu-i să pună mâna pe România, a fost distrus şi Statul Român autentic. Din acest moment, Statul român autentic va dispare pentru multă vreme, poate pentru totdeauna, fiind înlocuit cu un Anti-stat. Și o dată cu el este posibilă dispariția poporului român și a României din istorie.

     O dată cu dispariţia lui Ceauşescu şi a Statului Român, aşa cum spuneam, Marii Asasini Economici pun ghearele pe România, pe care : 1 o vor introduce pe o Linie de evoluţie negativă, distructivă şi autodistructiv, 2. Îi vor impune un Sistem socio-economic capitalist, (experimentat şi în perioada interbelică. Da, când s-a văzut că nu a dat rezultate. Atunci s-a văzut limpede că Statul bazat pe sistemul pluripartidist care se formează în urma alegerilor, chipurile libere, este un stat  negativ, produce mai multe efecte negative decât pozitive. Este toxic, eșuează, și o dată cu el face ca și România să eșueze. Este cum spuneam un vector intern negativ, care a produs și produce eșecul României) care se știe că produce mai multe efecte negative decât pozitive, contribuind din plin la distrugerea Economiei României, a Organismului naţional românesc, lucrând de fapt pentru ei. Pentru vectorul extern 3. I-a impus un Subsistem de conducere şi autoconducere bazat pe sistemul pluripartidist şi pe alegeri libere, impus din afară de Marii Bancheri internaţionali, care a produs numai efecte negative. Și el fiind experimentat în perioada interbelică, așa cum bine știm, când nu a dat rezultate pozitive ci negative și a produs falimentul clasei politice românești, al Statului român și al României. şi 4 întregul Organism naţional românesc a fost introdus într-o Macro-situaţie geopolitică şi istorică fără soluţie, numită Fundătură istorică. Aşadar după 1990 România s-a aflat permanent într-o Fundătură istorică, Fundătura istorică fiind Macro-situaţia în care se găseşte o naţiune, autodistructivă şi fără  soluţie. Singurul efect al unei Țări care se găsește în situația de Fundătură istorică este că ea se autodistruge. Când o naţiune se găseşte în aceste Stări ea este o Victimă sigură. În primul rând a ei însăşi, şi  în al doilea rând a Agresorilor din mediul geopolitic. Al Marilor Asasini economici.

 

Sfârșitul părții a treia