Manualul revoluţiei paşnice care va salva România. Prima parte

Stefan Dumitrescu revolutie

CUVÂNT ÎNAINTE

 

          Cartea aceasta, care se intitulează „MANUALUL REVOLUȚIEI AUTENTICE ȘI PAȘNICE CARE VA SALVA  ROMÂNIA”, ca să fie înțeleasă mai profund și mai complex de către cititori, de către români, este bine ca aceștia să cunoască Teoriile  pe care se sprijină lucrarea noastră. Teoriile nu sunt altceva decât Adevăruri demonstrate de cunoașterea umană și de către realitate de-a lungul timpului pe care ne putem sprijini în  viață, în încercarea noastră de a cunoaște realitatea, lumea în care trăim, și în activitățile noastre. Este adevărat că de-a lungul timpului unele teorii nu și-au dovedit valabilitatea. Alte teorii s-au dovedit a fi nocive, așa cum a foste teoria comunismului, teoria marxist leninistă, sau teoria fascistă a superiorității rasei ariene, și ele o dată îmbrățișate de oameni, le-au dirijat comportamentul și viața într-o direcție greșită. Aceste teorii, după ce și-au dovedit falsitatea sau nocivitatea au fost condamnate și părăsite în istorie.

     Alte teorii însă, dimpotrivă, o dată  gândite de Om, au jucat în istorie și în viața oamenilor și a societăților umane un rol pozitive. Ne-au luminat nouă, oamenilor, mintea, ne-au făcut să înțelegem mai bine istoria, societatea, omul, viața și ne-au direcționat cunoașterea într-un sens pozitiv și productiv, ajutând mintea umană să facă mari salturi în cunoașterea materiei, a lumii  și a universului. Așa a fost Teoria relativității, formulată de Einstein. Ideea însă îi aparține altui fizician. Ei bine, așa cum știm această Teorie ne-a ajutat să înțelegem și mai bine materia, timpul, universul, ce suntem noi în infinitatea timpului și a universului. Pe parcursul istoriei învățații au elaborat în toate domeniile teorii. Și chiar dacă peste secole vedem că ele nu mai sunt adevărate, foarte important este faptul că în epoca în care au fost gândite ele au fost un fel de „concentrate de gândire”, „nuclee de sinteză informațională”  și au orientat gătirea și acțiunile oamenilor într-un sens bun.

 Ne rugăm Domnului, pe care l-am rugat să ne inspire în tot ce gândim și facem noi în această existență, ca Teoriile pe care le vom prezenta mai jos  (și în toate lucrările noastre) să joace un rol pozitiv în viața oamenilor, o societăților umane, în modul lor de a gândi și de a reflecta realitatea,  în modul lor de a-și concepe viitorul și de a se forma ca oameni.

 1. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC CAPITALIST (Capitalismul) ESTE UN SISTEM ÎNVECHIT, PERIMAT, care și-a jucat în istorie rolul, iar acum, o dată cu progresele făcute în cunoașterea umană, în dezvoltarea tehnologiilor, în evoluția societății, o dată cu creșterea și agravarea nevoilor și a problemelor cu care se confruntă Omul și societatea el a devenit un sistem caduc. Care nu mai poate răspunde cerințelor omului, nu mai poate rezolva problemele pe care viața, istoria, intrarea într-o altă perioadă istorică ni le pun spre rezolvare. Ba, dimpotrivă, a devenit un Sistem negativ, care produce efecte negative, toxice, care orientează societățile umană pe o traiectorie negativă, producând stagnarea progresului, a cunoașterii umane, a dezvoltării și evoluției societății. Ideea, Teoria  aceasta nu ne aparține, ea este veche. În mai multe lucrări ale noastre  noi am argumentat însă și mai bine și mai profund această teorie, demonstrând cu un mare număr de argumente că acest Sistem este folosit de Marii Bancheri internațional ca o unealtă prin care își măresc capitalul. Cum în sistemul socio-economic capitalist banul este valoarea supremă, aceasta a făcut ca ființa umană să devină o ființă de consum, o mașină de produs bani, o victimă a consumului și a banului, iar societate umană o societate de consum. Rezultatul a fost că cest sistem socio-economic a transformat pentru multe veacuri Omul în sclav, în neosclav, în marfă, l-a limitat și l-a îmbolnăvit. Noi trăim de mult timp într-o perioadă pe care am putea-o numi a Neosclaviei, în care suntem formați ca neosclavi, ca victime ale acestui Sistem. Chiar și bancherii, capitaliștii sunt sclavii și victimele Capitalului, pe care trudesc ca niște robi bolnavi de putere să-l mărească. La ora actuală Civilizația umană arată așa cum arată, adică deplorabil și periculos, fiind o Specie și o Civilizație în criză, datorită în primul rând Sistemului socio-economic capitalist, care a introdus Civilizația umană într-o criză atât de gravă și de profundă, încât aceasta nu mai poate fi rezolvată, și pentru că se agravează în continuare amenință Civilizația umană cu dispariția. Este posibil ca Civilizația umană chiar să se găsească  în pragul dispariție.
 2. TEORIA NECESITĂȚII STRINGENTE A SALVĂRII OMULUI, POPOARELOR ȘI NAȚIUNILOR ȘI A CIVILIZAȚIEI UMANE ÎN ISTORIE. Această teorie ne aparține într-o anumită măsură. Ocupându-ne încă din anii 1970 cu studiul Viitorologie și dedicându-ne acestui domeniu științific am văzut cât se poate de clar că o dată cu generalizarea industrializării și epuizarea resurselor, o dată cu poluarea mediului, dar și cu poluarea culturală, educațională, informațională, o dată cu adâncirea și generalizarea crizei educației, a crizei culturii la nivel mondial, o dată cu creșterea luptei pentru hegemonie dintre Marile Centre de putere mondiale și cu dezvoltarea celui de Al Patrulea Război mondial care este unul mascat,  a crescut enorm de mult numărul și greutatea factorilor care produc involuția societății și a civilizației umane, în comparație cu numărul și importanța factorilor care ajută Civilizația umană să existe și progreseze. Și într-adevăr convingerea noastră dureroasă este că Civilizația umană se îndreaptă către un colaps care devine din ce în ce de neevitat. De aceea am scris cartea „Salvarea Civilizației umane” apărută la Editura Anamarol din București în anul 2007. De aici necesitatea Țărilor dezvoltate, a centrelor de putere mondiale de a renunța la Războiul mascat invizibil declanșat de ele, de a opri poluarea planetară, de a renunța la lupta pentru hegemonia planetară, și trecerea lor într-o etapă a cooperării în vederea salvării Civilizației umane.
 3. TEORIA SALVĂRII CIVILIZAȚIEI UMANE PRIN TRECEREA, PRIN URCAREA EI PE UN NIVEL SUPERIOR DE EVOLUȚIE. Această Teorie chiar ne aparține în totalitate, (a fost expusă în cartea noastră „Salvarea civilizației umane”, apărută la editura Anamarol, București, în anul 2007) și ea ne arată modul în care ne putem noi, pământenii, salva în istorie. Teoria aceasta este produsul gândirii românești sută la sută. S-a întâmplat ca în deceniul al 8-lea să descoperim  Sistemul socio-economic de evoluție, probabil una dintre cele mai mari descoperiri din istorie. Ce este acest Sistem socio-economic de evoluție ? Este Sistemul economic al viitorului, este Sistemul socio-economic (această descoperire este tratată în cartea noastră „Noua Știință economică a secolului XX sau Psiho-economia” publicată de mulți ani pe www.amazon.com) care spre deosebire de Sistemul socio-economic capitalist care este axat pe producerea de Capital și care duce Civilizația umană în prăpastie, prin faptul că își creează propria sa evoluție, el introduce Sistemul socio-economic național pe o traiectorie evolutivă. Ei bine, dacă toate națiunile, care acum se află în criză generalizată, în starea de stagnare și de involuție, ar ieși din criză și s-ar înscrie pe o traiectorie  evolutivă, nu  după mulți ani Civilizația umană evoluând ar urca și ea pe următorul nivel de evoluție. Așa cum s-a întâmplat când Societatea umană a trecut de la Comuna Primitivă la Sclavagism, când a trecut de la Sclavagism la Capitalism. Ei bine, acum, datorită acestui Sistem socio-economic de evoluție care produce evoluția Societăților umane, Omenirea va trece, făcând un mare salt în istorie, de la Capitalism la Evoluționism. Aceasta va fi următoarea etapă istorică în care va intra Omul și Civilizația umană. Renunțând la capitalism, părăsind acest nivel de evoluție, capitalist, să-l numim așa, și trecând la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, Societățile naționale și Civilizația umană vor urca pe următorul nivel de evoluție.
 4. TEORIE. VIITORUL PLANETEI NOASTRE AL CIVILIZAȚIEI UMANE VA FI AL NAȚIUNILOR SUVERANE, INDEPENDENTE CARE COLABOREAZĂ ÎNTRE ELE ÎN MOD FRĂȚESC, FĂRĂ SĂ SE EXPLOATEZE SAU DISTRUGE UNA PE ALTA, CI AJUTÂNDU-SE ÎNTRE ELE, ORI NU VA MAI FI DELOC…RĂZBOIUL MILITAR, RĂZBOIUL MASCAT INVIZIBIL, RĂZBOIUL DE ORICE FEL TREBUI SCOS ÎN AFARA LEGII O DATĂ PENTRU TOTDEAUNA ÎN ISTORIE.

     Proiectul Masonic al Marilor Bancheri internaționali, al Societăților Secrete  mondiale de a construi Noua Ordina Mondială este o Metodă a Războiului mascat invizibil, și acest Proiect secret al Guvernului mondial care conduce lumea din umbră va duce la crearea haosului planetar și va orienta Civilizația umană către distrugere și autodistrugere. Mai Marii care conduc planeta ar fi bine să renunțe la acest Proiect diabolic și să se gândească mai bine la salvarea civilizației umane și la orientarea ei pe o traiectorie evolutivă. Iar societățile naționale ar fi bine să se ridice și să respingă acest Proiect care deja a fost demarat și care va duce la distrugerea Culturii și a  Civilizației umane.

     În concluzie dacă lectorii acestei Cărți vor citi tot ce am spus noi în acest „Manual al revoluție autentice care va slava România”, vor înțelege cât se poate de bine că aceasta este Calea pe care trebuie să meargă poporul român și România. Că altă cale nu există ! Fie ca Domnul să fie tot timpul cu noi și să ne inspire permanent.

 1. TEORIA CLASEI POLITICE BOLNAVE, DISTRUCTIVE, LA NIVEL NAȚIONAL ȘI MONDIAL. Din mai multe cauze, pe care le studiem aprofundat în alte lucrări, constatăm că de mai multe decenii clasa politică, atât la nivel național (așa cum o vedem în România, dar și în celelalte țări) cât și la nivel mondial este o clasă bolnavă, inconștientă, marcată mai mult de interesele personale ale indivizilor care o compun, mediocri, egoiști, limitați, cinici, politicianiști, incapabili să se ridice la nivelul intereselor, ale nevoilor și aspirațiilor naționale. Așa se face că această clasă politică lipsită de inventivitate, de orizont și de patriotism nu mai este capabilă să se ridice la nivelul cerințelor societăților umane, să ia deciziile necesare care să rezolve problemele societăților, și să conducă națiunile pe noi trepte de progres. Datorită acestor însușiri negative ale indivizilor ei clasa politică la nivel național, cât și la nivel mondial prin deciziile proaste pe care le ia este o clasă negativă. O clasă care produce societăților pe care le conduce mai mult rău decât bine. De aceea se impune cu necesitate înlocuirea ei cât mai repede cu o altă formă de conducere a societăților naționale. Oricum această clasă politică a devenit demult o piedică în calea progresului și evoluției popoarelor, societăților umane și a Civilizației umane.
 2. TEORIA SOCIETĂȚILOR UMANE BOLNAVE, ANESTEZIATE, INCAPABILE SĂ SE APERE ÎN FAȚA FENOMENULUI MANIPULĂRII DE CĂTRE MARII ASASINI ECONOMICI ȘI DE CĂTRE POLITICIENI, INCAPABILE SĂ SE ORGANIZEZE ȘI SĂ IA DECIZII PROGRESISTE. Așa cum am văzut că s-a întâmplat în România, atât în perioada comunistă, dar mai ales în perioada postcomunistă, societățile umane, mai peste tot în lume, chiar și în Țările dezvoltate, cu tradiție democratică, se lasă prea ușor manipulate, mințite și exploatate, fiind incapabile să se organizeze și să ia decizii în favoarea lor. Societatea românească după 1989 a fost total pasivă, lăsând clasa politică, mafia națională și internațională să-i jefuiască și să-i distrugă economia fără să reacționeze în nici un fel. Singura reacție de apărare a societății românești a fost fuga indivizilor umani la muncă în străinătate, unde s-au băgat sclavi la patronii din occident. Aceiași atitudine de lipsă de reacție, de acceptare a manipulării o întâlnim și la societățile din Țările occidentale dezvoltate. De mai mulți ani asistăm la atacuri teroriste în Franța, Spania, în Germania, în Anglia, atacuri ale islamiștilor care i-au îngrozit pe oameni. În Franța măsurile de securitate sunt ca în vremuri de război. Și acesta este un fel de război. Și asta ca urmare a faptului că Oamenii politici occidentali au decis ca Țările lor să fie invadate de musulmani. Aceste societăți naționale pasive, bolnave, lipsite de Idei și de reacție sunt ca și clasa lor politică o frână în calea progresului și a evoluției. Ele se fac vinovate că acceptă pasive, fără să conștientizeze cât de mare este acest rău, să fie de ani de zile mințite și manipulate de o clasă politică inconștientă, incapabilă să gândească soluții care ar scoate societățile din criză.
 3. TEORIA SAU LEGEA NIVELULUI EDUCAŢIONAL RIDICAT ÎN SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE NAŢIONALE ŞI ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC AL CIVILIZAŢIEI UMANE. Această Teorie ne spune că într-un Sistem socio-economic naţional Factorul nr 1 din Sistem care participă direct şi indirect la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic nu este nici populaţia, numărul ei, nici suprafaţa, nici bogăţiile, nici capitalul acelei ţări, ci Nivelul educaţional al Sistemului socio-economic naţional. Nivelul educaţional al sistemului socio-economic este puţin diferit (sunt foarte apropiate ca valori) de Nivelul educaţional al societăţii, care este o sumă şi o sinteză a Nivelului  educaţional al indivizilor umani care formează acea societate. Nivelul educaţional al Sistemului socio-economic, care este un Indice sintetic (o sumă şi o sinteză a unui număr de Indicatori) înglobează în el Nivelul educaţional  al societăţii. Cu cât o Societate are un nivel educaţional mai ridicat cu atât acea societate este mai dezvoltată şi se dezvoltă în continuare mai bine într-o perioadă istorică, în general în istorie. Dimpotrivă, cu cât o Societate naţională (un Sistem socio-economic naţional) are un Indice educaţional mai scăzut cu atât ea va fi  mai săracă, mai înapoiată (chiar dacă Domnul i-a dăruit resurse naturale din belşug, cazul României). De asemenea atunci când acea societate va trece prin crize, sau va fi  atacată de un Agresor, fie cu războiul de tip militar, fie cu Războiul  de tip mascat invizibil, ea nu va şti să se descurce, să găsească soluţiile cele mai bune de a ieşi din criză. Cel mai elocvent caz, poporul român şi România, care după 1990, devenind Obiectul unui Mare Război mascat invizibil, în loc să găsim acele soluţii care să-l combată pe agresor, noi, românii, ne-am apucat să ne jefuim economia, să ne dezbinăm, să fugim din ţară, lăsându-i pe politicieni să hăcuiască România. Cu alte cuvinte nu am fost atât de inteligenţi, nu am avut Nivelul educațional care să ne ajute să găsim metodele şi mijloacele prin care putem să facem faţă acestui Război  economic. Dar am fost atât de neinteligenţi, datorită nivelului educațional scăzut, încât ne-am apucat să ne distrugem economia, făcându-ne enorm de mult rău. Altfel spus, am făcut jocul Duşmanului.

     Precizăm că atunci când vorbim despre Nivelul educaţional al unei Societăţi, al unui popor, al unui Sistem soci-economi naţional acesta nu se referă numai la inteligenţa indivizilor care-l formează, ci şi la  nivelul cunoştinţelor lor de specialitate, la Nivelul Culturii generale, la calitatea sistemului de relaţii interumane, la valorile acelei societăţi, la deprinderile de muncă, de creaţie ale oamenilor, la nivelul creativităţii al societăţii, la nivelul educaţional al tehnologiilor pe care le foloseşte acea societate, dar mai ales la nivelul moral al oamenilor, la nivelul lor de înţelegere al sensului lor în viaţă, la nivelul de înţelegere al lumii şi al istoriei în care trăiesc, la nivelul evoluţiei lor spirituale. Când o Societate naţională are un nivel educaţional ridicat ea devine un mare Factor economic, educaţional şi cultural. În Sistemele socio-economice capitaliste, pentru că nu se pune un mare accent pe educaţie, pe valoarea umană, ci doar pe acumularea de bani, omul şi societatea fiind robii Banului, omul devenind o maşină dezumanizată de consum (trăind într-o societate de consum) pentru a produce cât mai mulţi bani, Nivelul educaţional al societăţii este scăzut. De ce au nevoie englezii, germanii, francezii, de medicii, de cercetătorii noştri ştiinţifici, pentru  că ei nu şi i-au creat. Sistemul lor de învăţământ nu a fost capabil să-i creeze…De aceea în Sistemul socio-economic de evoluţie se pune un mare accent pe creşterea Nivelului educaţional al oamenilor şi al societăţii, pentru că Nivelul educaţional participă în mod direct la dezvoltarea şi evoluţia Sistemului socio-economic de evoluţie. Nivelul educaţional al unei societăţi începe cu educaţia din familie şi se termină cu cea mai înaltă treaptă de realizare a personalităţii umane, când omul devine un Cercetător, un Creator. Marii Asasini Economici ca  să distrugă Economia unei Ţări, utilizează în mod mascat şi subtil Războiul informaţional, psihologic, cultural şi educaţional. Distruge-i unei Ţări cultura şi educaţia şi i-ai distrus viitorul. Este ceea ce ni s-a întâmplat şi ni se întâmplă nouă ca Naţiune, şi desigur altor multe Ţări. Subliniem că în Sistemul socio-economic de evoluţie Nivelul educaţional al societăţii este foarte ridicat. De aceea Doctrina care stă la baza construirii acestui Sistem se numeşte Doctrina organicist evolutivă şi educaţională.

 1. TEORIA POTRIVIT CĂREIA UN SISTEM SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL SE DEZVOLTĂ MAI REPEDE ŞI MAI BINE ATUNCI CÂND INDIVIZII LUI UMANI, TOATE ADICĂ CELULE ORGANISMULUI NAŢIONAL, TOATE ELEMENTELE SALE ACŢIONEAZĂ ÎN ACELAŞI SENS PRODUCÂND EFECTE POZITIVE, ŞI ANUME ÎN SENSUL DEZVOLTĂRII ŞI EVOLUŢIEI SISTEMULUI PE O TRAIECTORIE EVOLUTIVĂ. Aşa se explică de ce în perioada cât la conducerea Ţării s-a aflat Ceauşescu (1965-1989) Sistemul socio-economic românesc s-a dezvoltat atât de mult. Pentru că  având o singură Conducere, un Singur Creier, toţi românii fiind organizaţi şi puşi să lucrăm în acelaşi sens, am construit o Economie dezvoltată chiar excedentară. Sub Ceauşescu ne-am dezvoltat foarte mult şi a fost epoca în care s-a construit cel mai mult în istoria poporului daco-român, pentru că toţi am tras în aceiaşi direcţie. Mai precis am fost puşi să tragem în aceiaşi direcţie. Pentru că dacă ar fi fost după noi am fi tras în toate părţile şi s-ar fi ales praful, aşa cum s-a ales după 1990. De ce am distrus, am vândut şi am jefuit Economia după 1990 ? Pentru că în loc să muncim toţi în aceiaşi direcţie, am tras toţi în toate părţile. Şi am tras toţi în toate părţile pentru că Sistemul socio-economic românesc a fost condus în această perioadă de mai multe creiere, (Partidele politice şi guvernele formate de ele, grupările de interese care au condus România), fapt care a făcu ca şi românii, lăsându-se manipulaţi şi prostiţi să tragă şi ei în toate direcţiile…şi am văzut ce s-a întâmplat. Trebuie să fim conştienţi că atâta timp cât nu vom desfiinţa Partidele politice, ca să punem în locul lor o altă Structură statală de conducere a ţării (pe care o prezentăm mai jos), care în loc să ne dezbine, ne organizează, ne uneşte şi ne face să muncim în aceiaşi direcţie, noi, românii, ne vom distruge trăgând toţi în toate direcţiile. În Sistemul socio-economic de evoluţie pe care  va trebui să-l construim cât de curând, pentru că aceasta este singura noastră şansă de a ne salva ca naţiune în istorie,  toţi oamenii din sistem vor munci în aceiaşi direcţie. Direcţia fiind dezvoltarea şi evoluţia maximală a României.

   9 În continuarea Teoriei de mai sus prezentăm TEORIA CARE NE SPUNE CĂ  SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC NAŢIONAL ESTE AL TUTUROR OAMENILOR CARE TRĂIESC ÎN ACEA ŢARĂ, EL TREBUIE SĂ-I AJUTE ȘI SĂ/I INTEGREZE PE TOȚI ÎN FUNCȚIE DE CAPACITATEA FIECĂRUI OM DE A PARTICIPA LA DEZVOLTAREA ȘI EVOLUȚIE LUI. LA RÂNDUL LOR, OAMENII, CARE SUNT CELULELE ORGANISMULUI NAȚIONAL ROMÂNESC (ALE ORGANISMULUI NAȚIONAL ÎN GENERAL) AU DATORIA DE A LUCRA CU TOATĂ CAPACITATEA LOR DE MUNCĂ ȘI DE CREAȚIE LA DEZVOLTAREA ȘI EVOLUȚIA ORGANISMULUI NAȚIONAL. Nu  este numai al mafioţilor, şi al clasei politice. Este Organismul  tuturor celulelor care trăiesc în el, din care este constituit, de aceea el există şi îşi trage forţa de a se dezvolta şi de a evolua din slujirea tuturor celulelor sale pe care are grijă să le pună în cele mai bune condiţii de viaţă şi de muncă, dat mai ales din FRUCTIFICAREA LA MAXIMUL A INTELIGENŢEI ŞI CAPACITĂŢII DE CREAŢIE A INDIVIZILOR UMANI. Or acesta  este Sistemul socio-economic de evoluţie care a fost deja gândit demult şi care în mod normal ar trebui să apară în curând pe scena istoriei.

 1. Teoria nr 10, ne spune CĂ UN SISTEM SOCIO-ECONOMIC CU CÂT SE DEZVOLTĂ ȘI EVOLUEAZĂ MAI BINE ȘI MAI REPEDE CU ATÂT VA EVOLUA MAI BINE ȘI MAI REPEDE ÎN ETAPELE ULTERIOARE și va ajunge mai repede pe următorul nivel de evoluție. Acesta este Sistemul socio-economic de evoluție, aceasta este esența și funcția lui.
 2. Teoria nr 11, a DEZVOLTĂRII PE ORIZONTALĂ ȘI PE VERTICALĂ A SISTEMELOR SOCIO-ECONOMICE…Sistemele socio-economice capitaliste prin natura, structura, logica și funcția lor se pot dezvolta numai pe orizontală. (sau nu se pot dezvolta pe orizontală dacă sunt ineficiente) Cu cât produc mai mult în goana după capital cu atât au nevoie de o piață mai mare. Așa se face că ele, logic, se vor întâlni cu un alt sau cu alte  sisteme socio-economice capitaliste care se extind, își măresc și ele piața pe orizontală. De aceea Sistemele socio-economice capitaliste sunt imperialiste, mai devreme sau mai târziu ajung la conflict, la războaie, se distrug între ele. De aceea Multinaționalele, Corporațiile sunt distructive, utilizează Războiul de tip mascat. Așa cum s-a întâmplat cu România după 1989. Dimpotrivă, Sistemul socio-economic național de evoluție, pentru faptul că el evoluează, își produce propria sa evoluție, el se dezvoltă pe verticală, putând după un timp să propulseze Sistemul socio-economic pe următorul nivel de evoluție. Șansa Națiunilor și a Civilizației umane este ca  Statele naționale să treacă într-un viitor cât  mai apropiat la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, când dezvoltarea lor nu va mai fi una cantitativă, pe orizontală, ci evolutivă, pe verticală. Atunci nu va mai fi războaie între Sistemele socio-economice naționale…Acesta ar trebui să fie viitorul Omenirii.
 3. TEORIA EFECTELOR POZITIVE PRODUSE DE SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE NAȚIONALE. Teoria care susține că sistemele socio-economice trebuie să producă efecte pozitive, atât în interiorul lor cât și în mediul geopolitic, în relația cu alte State, în prezent și în viitor. Toate elemente Sistemului trebuie să producă efecte pozitive, dezvoltare și evoluție. Un Sistem socio-economic național care produce foarte multe efecte pozitive, cu mult mai multe decât cele negative, este un Sistem care se dezvoltă și evoluează. Acesta este Sistemul socio-economic de evoluție. El se înscrie și funcționează pe o traiectorie evolutivă. Sistemele socio-economice capitaliste, pentru că și-au jucat rolul în istorie, sunt perimate, învechite, nu mai sunt capabile să  rezolve problemele  oamenilor și ale societăților umane. Uitați-vă ce este în România, în Bulgaria, în Grecia, în Europa, ce se întâmplă cu Uniunea europeană, și ce se întâmplă și cu Statele Unite. Sistemele socio-economice capitaliste producând mai multe efecte negative decât pozitive ele își produc  singure involuția. Dacă involuția durează ani de zile și coboară sub acea limită inferioară fatidică ele se dezintegrează, dispare.
 4. TEORIA ALEGERII CELEI MAI BUNE SOLUȚII, DECIZII. Orice există, fie că este o ființă umană, o societate sau Civilizația umană se găsește în orice moment într-o anumită Situație. Dacă ființa umană, pentru că este de dimensiuni mai mici, se găsește într-o Situație, Societatea umană, sau Civilizația umană, pentru că sunt de dimensiuni foarte mari, se găsesc într-o Macro-situație. Datorită curgerii timpului în clipa următoare suntem într-o nouă situație, deși starea ființei umane sau a unei societăți poate să fie asemănătoare cu situația din clipa anterioară. Din momentul anterior. Dacă eu care mă aflu într-o Situație iau decizia cea mai bună în momentul următor voi fi într-o situația foarte bună, și dacă iau din nou  decizia cea mai bună, în momentul următor voi fi tot într-o situație foarte bună. Același lucru se întâmplă și cu o Societatea națională. Dacă cei care o conduc iau cele mai bune decizii în momentul următor Societatea se va afla într-o situația foarte bună, și așa la infinit am putea spune. Fie că ești Ființă umană, fie că ești Societate națională întotdeauna te găsești într-o situație sau macro-situație, și ai în fața ta mai multe opțiuni, mai multe soluției, poți să iei mai multe decizii: 1. Poți să optezi, să decizi pentru cea mai bună soluție, 2. Iei o decizie pentru o soluție puțin mai bună, 3. Iei o decizie pentru o soluție medie, 4. iei o decizie pentru o soluție proastă, 5. iei o decizie pentru o soluție foarte proastă.  Decizia cea mai bună produce cele mai multe efecte pozitive, decizia  medie produce efecte medii, decizia proastă produce efecte negative.

De aceea trebuie să luăm întotdeauna  cea mai bună decizie, soluție.  Legea și Teoria ne spun că atunci când optăm pentru cea mai bună decizie, soluție, noi vom progresa, vom evolua și ne vom găsi tot într-o situație foarte bună…Aceasta este Teoria celei mai bune decizii, soluții, pe care o poate lua un om sau Conducerea unei națiuni. Din păcate vedem că oamenii în viață sunt neînțelepți și nu se gândesc înainte de a lua o decizie, și de multe ori iau o decizie medie, sau proaste. La fel procedează și Conducerile națiunilor, Statele. Oamenii care se găsesc în Conducerea națiunilor din păcate  își urmăresc în primul rând interesele, scopurile lor, (așa cum s-a întâmplat în România, în toate perioadele) și apoi pe ale națiunii, sau deloc pe ale societății pe care o conduc. De aceea ei iau decizii care le satisfac lor interesele, și nu Organismelor naționale din care fac parte. Faptul acesta produce foarte multe efecte negative pentru Sistem

 1. TEORIA CONDUCĂTORULUI MARE. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ AVEM NEVOIE DE UN MARE CONDUCĂTOR CARE SĂ FIE UN MARE EDUCATOR. Dacă ne uităm în istorie vedem că poporul român a fost toată istoria lui Victima Agresorilor, că am fost toată istoria un popor victimă. Spuneam că aceasta este Problema românească pe care va trebui să o rezolvăm, dacă nu o vom rezolva vom dispărea. Poporul român a fost  credem noi în primul rând  victima lui, așa cum demonstrăm în „Explicarea poporului român” și în „Filozofia destinului românesc”. Am fost un popor care nu „a funcționat” ca popor în Istorie. Ei bine în câteva rânduri s-a întâmplat un miracol, poporul român s-a comportat extraordinar în istorie, ca un popor viteaz, inteligent, așa cum s-a întâmplat în momentul Posada, în anul 1330 , când Carol Robert de Anjou a invadat Țara Românească iar Domnul Țării, Basarab I, a găsit  strategia, soluția cea mai  bună  prin care l-a învins. În momentul Ștefan cel Mare  cel mare, în momentul Mihai Viteazul  am fost de asemenea extraordinari, reușind să învingem Agresorul. În momentele în care Domnul Țării a fost mic, mediocru, slab, laș, partidele boierești s-au mâncat  între ele căutând fiecare să-și impună Omul ei la tron, trădându-i și asasinându-i pe Domnitori. Rezultatul a fost că țara a fost încălecată de Dușman, exploatată, jefuită. Poporului român i-a mers rău. În cea de-a doua jumătate a secolului XIX au apărut pe scena României partidele politice, Partidul național liberal în 1875 și Partidul Conservator în 1982. Am demonstrat cât se poate de limpede că partidele politice nu au făcut altceva decât să se lupte între ele pentru putere, cei care erau la conducerea partidelor și a țării și-au urmărit numai interesele lor iar pe ale Țării deloc, au dezvoltat politicianismul, demagogia, imoralitatea, hoția și lipsa de patriotism.  Imoralitatea, lipsa de patriotism a clasei politice a făcut ca aceste defecte să se transmită și în societate. Așa se explică de ce stricăciunea a pătruns  profund în societatea romanescă  Țara a avut de suferit, și ce este mai rău că nu ne-am dezvoltat  atât cât am fi putut să ne dezvoltăm, și atât cât ar fi trebuit ca să nu fim o pradă ușoară pentru Dușmanii care urmăreau să ne supună… De aici tragem concluzia că România, ca să fie o națiune care funcționează, care se dezvoltă și evoluează ar avea nevoie de un Conducător înțelept, viteaz, drept, curajos.  Dar mai ales am  avea nevoie de un Conductor Mare care să fie și un bun Educator, un bun Reformator. De ce ? Pentru că prea a intrat stricăciunea morală în poporul român, în mentalul și în psihologia noastră și asta ne-a distrus și ne va distruge definitiv…S-a văzut limpede lucrul acesta după 1990 când singuri ne-am furat, ne-am jefuit Economia.  Credem că am avea  nevoie de un mare Conducător Educator și Reformator din tipologia din care face parte  Burebista, cel care a reușit să integreze în regatul trac toate triburile trace. De un alt Burebista, de un Conductor complet am avea nevoie. Nu de partide politice care sunt găști de interese.
 2. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ LOCUL ÎN CARE NE-A AȘEZAT DOMNUL, SPAȚIU CARPATO PONTIC, ESTE UNUL FOARTE BUN, MINUNAT. În cultura și în istoriografia noastră a apărut de la Cronicari încoace idee, care s-a încetățenit, că locul în care ne găsim de la începutul lumii, este unul rău. Pentru că Domnul ne-a așezat în calea tuturor răotăților” și că de aceea ne-a mers nouă rău în istorie, și am fost un popor  jefuit  și călcat de toți în picioare. În cărțile noastre ”Explicarea poporului român” și „Filozofia destinului românesc” noi am argumentat că am fost  un popor Victimă în istorie în primul rând din cauza noastră, și apoi din cauza imperiilor. Din cauza locului dăruit cu de toate în care ne-a așezat Domnul, nu !  Locul în care ne-a așezat Domnul ne este nefavorabil, și a fost și poate fi periculos pentru noi (pentru că suntem în calea intereselor Imperiilor) pentru că noi de la Decebal încoace am fost un popor dezbinat, atomizat, un popor mic, laș și fricos. Și asta datorită patologiilor psihologiei poporului român, așa cum arătăm în cartea noastră ”Psihologia și pedagogia poporului român”. Și dacă vom fi în continuare așa locul în care ne găsim va fi periculos și rău în continuare pentru noi. Să nu uităm însă că așa dezbinați și defensivi, cu capul plecat cum am fost ca popor, pădurile munților Carpați au fost cele care ne-au salvat. Când veneau hoardele barbare ne refugiam în ascunzișul codrilor, de unde reveneam iar la vetrele noastre după ce trecea pericolul. Adevărul este că acest loc dăruit de Dumnezeu, cu toate bogățiile, ne este favorabil dacă suntem un Popor mare, dezvoltat, demn, o Națiune dezvoltată, puternică, mare, cu o capacitate de apărare capabilă să facă față oricărei Agresiuni, de orice fel. Cum să ne fie acest loc favorabil dacă după 1990 ne-am distrus Economia, am vândut toate resursele pe nimic străinilor, am vândut pădurile în cel mai criminal mod și am vândut  mai mult de jumătate din pământul arabil al Țării. Cum să ne fie favorabil acest loc dacă ne-am bătut joc de el. Și dacă fugim toți ca potârnichiile și lăsăm pământul și economia hoților. În loc să fructificăm după 1990 resursele țării, petrolul, gazul metan,  pădurile  solul fertil etc, economia construită în perioada comunistă, noi ne batem joc de tot și de toate. Atunci când vom trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție și Sistemul socio-economic românesc se va dezvolta și va evolua rapid și foarte mult, locul în care ne-a așezat Dumnezeu va fi foarte bun…Să nu vindem și să nu distrugem însă până atunci toate  resursele Țării, să nu ne mai rămână nimic.
 3. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ DATORITĂ PATOLOGIILOR PSIHOLOGIEI POPORULUI ROMÂN NOI SUNTEM UN POPOR CARE NE FACEM SINGUR RĂU, SUNTEM UN POPOR SUICIDAL. Ne-am gândit mult până să elaborăm această teorie. Ne-am temut de efectele negative pe care le-ar putea avea  această Teorie, dar apoi ne-am gândit că este mai bine să-i spunem poporului român în față. În mai mute cărți ale noastre (în „Explicarea poporului român”, în ”Filozofia destinului românesc”) noi am arătat cum datorită trădării, care a fost o dimensiune permanentă a istoriei noastre, noi ne-am făcut  singuri foarte mult rău de-a lungul istoriei. Ne-am trădat și ne-am asasinat mulți conductori, efectele acestor asasinate fiind catastrofale pentru poporul daco-român. Pe Burebista l-am trădat și l-am asasinat, pe Decebal l-am trădat, pe Vlad Țepeș l-am trădat și l-am asasinat, pe Radu de la Afumați, pe Mihai Viteazul l-am trădat, pe Constantin Brîncoveanu l-am trădat, pe Tudor Vladimirescu, pe Cuza, pe Ion Antonescu, pe Nicolae Ceaușescu. În realitate ei sunt mult mai mulți. S-a văzut însă cel mai bine lucrul acesta în perioada postcomunistă când lăsați în libertate, fără frica de Stăpânul care avea grijă de țară, (de Ceaușescu) ne-am apucat și ne-am jefuit economia, ne-am dezbinat între noi  într-un mod urât și foarte grav.  Am fugit din țară ca să ne îmbogățim în occident, unde ne-am băgat slugi la patronii occidentali, fără să se gândească cineva la ce se va întâmpla cu poporul român. Autodistrugerea noastră ca popor și ca națiune după 1990  nu este altceva decât o modalitate dureroasă prin care ne-am sinucis și ne sinucidem în istorie. O dată cu trecerea la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, care este în același timp și un Sistem educațional, nivelul educațional al societății va fi foarte ridicat, acest mod suicidal de a ne autodistruge va înceta.
 4. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ DISCREPANȚA ȘI CREȘTEREA DISCREPANȚEI DINTRE DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ A UNEI NAȚIUNI, ORICARE AR FI EA, ȘI NIVELUL EDUCAȚIONAL, MORAL ȘI SPIRITUAL AL SOCIETĂȚII ESTE PERICULOASĂ. În ultimul secol vedem că progresul științific și tehnologic s-a dezvoltat foarte mult, în același timp nivelul moral educațional al oamenilor, al societăților este tot mai scăzut, fiind într-o involuție evidentă. Trăim într-o civilizație materialistă, gregară în care capitalismul ne-a transformat în ființe și societăți de consum, în care nimeni nu mai pune nici un accent pe cultură și educație, pe dezvoltarea spirituală. Creșterea acestei discrepanțe va produce efecte negative incomensurabile atât la nivelul individului uman, al societăților naționale, cât și la nivel Civilizației umane. La toate nivelele Sistemului socio-economic național, cultură, educație, decizie și control, psihologic, sistem de valori, comportament uman, mental, economic etc . Din păcate nimeni nu a observat lucrul acesta și nu s-a gândit la remedierea acestei adevărate bombe care explodează continuu. Așa cum ne preocupă la nivel global reducerea poluării în atmosferă pentru a stopa încălzirea globală la fel trebuie să ne preocupe și reducerea acestei discrepanțe, a acestei prăpăstii periculoase care în ultimele decenii a tot crescut. Și crește în continuare, din mai multe cauze, în primul rând din cauza Sistemului socio-economici capitalist, din cauza cursei pentru îmbogățire a Marilor Bancheri internaționali, din cauza celui de al Patrulea Războiului mondial și din cauza încercării de către Stăpânii lumii de a se realiza Noua Ordine Mondială…Ei bine, când vom renunța la Sistemul capitalist și vom trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție, sistem care își produce propria sa evoluție și produce un Nivel educațional ridicat, această discrepanță va scădea…Credem că este singura modalitate prin care se poate reface echilibrul între cele două dimensiuni i prin care se pot însănătoși, măcar puțin la început, Sistemele socio-economice…
 5. TEORIA CARE NE SPUNE CĂ STATUL ROMÂN MODERN, DE LA CUZA PÂNĂ AZI A FOST UN STAT INFILTRAT, UN STAT NEPUTINCIOS, ȘI CHIAR UN STAT VÂNDUT, TRĂDĂTOR. IAR DE LA 23 AUGUST 1944 PÂNĂ ÎN ANUL 1964, DECI 20 DE ANI, ȘI DE LA 22 DECEMBRIE 1989 PÂNĂ AZI UN STAT  INEXISTENT, DISPĂRUT, ÎNLOCUIT CU O GRUPARE DE MAFIOȚI. Analizând „Manifestul revoluției naționale”, publicat în anul 1935 de un grup de Intelectuali patrioți în frunte cu filozoful Petre Țuțea am înțeles cât se poate de bine că statul român interbelic, bazat pe sistemul pluripartidist care rezulta din alegerile libere, a fost un stat vândut capitalului european, care i-a apărat mai mult pe străini de români, și nu pe români de străini. Care a favorizat, a slujit  mai mult  capitalul străin decât pe cel românesc. Pentru că era un stat infiltrat de agenți de influență ai capitalului european, în această măsură putem să afirmăm că a fost un stat vândut.  Bine, dar un stat infiltrat a fost Statul român și în perioada  lui Cuza, și în perioada cât a domnit regele Carol I, deci până la primul război mondial. Și este exact ceea ce se întâmplă în perioada postcomunistă când cei aflați la putere, oameni din conducerea partidelor politice,  rezultați în urma alegerilor, chipurile libere, și-au urmărit interesele lor și au vândut economia românească Asasinilor Economici din exterior, lucrând astfel împotriva propriului popor. Precizăm de asemenea că Statul român autentic a dispărut o dată cu arestarea mareșalului Ion Antonescu, de la 24 august 1944 până în anul 1964, el devenind un stat captiv. Sau mai bine zis devenind Instrumentul de jefuire al României de către sovietici. Statul român, autentic, a reapărut în anul 1964 o dată cu Declarația de independență a lui Gheorghiu Dej, fiind consolidat de către Nicole Ceaușescu.  Ca să dispară, sperăm că nu pentru totdeauna, o dată cu Nicolae Ceaușescu, când pseudo-statul a devenit din nou un instrument de jefuire al României, de data aceasta în mâinile Asasinilor economic din exterior. Și cât a fost un instrument al sovieticilor de jefuire a Românie și când este un instrument de jefuire al Economiei românești de către Asasinii Economici din exterior el este de fapt un Anti-stat. Adică un instrument care are funcția inversă a Statului autentic.
 6. TEORIA TRIUNGHIULUI MORȚII DE LA VÂRFUL SISTEMULUI SOCIO-ECONOMIC ROMÂNESC. Teoria aceasta am construit-o după o analiză îndelungată și dureroasă a evenimentelor istorice  de la Decebal încoace. Studiind documente istorice, mărturii, am văzut cu Statul condus de Alexandru Ian Cuza era înțesat de Agenți (care erau români, dar trădători) cumpărați de alte state, cei mai mulți de Austro-Ungaria, Germania, Franța, Turcia,dar și Rusia. De asemenea în structurile Statului se găseau mulți oameni care îl urau pe Cuza și care își urmăreau doar interesele lor. De aceea au și complotat împotriva lui, reușind să îl detroneze. Asta când el singur urma să lase locul unui Prinț străin. Starea aceasta s-a perpetuat și în timpul domniei lui Carol I. Eminescu a  fost eliminat la ordinele Serviciilor secrete austro-maghiare și germane de către uneltele lor din țară, Titu Maiorescu, Petre Carp, de către o conspirație formată din masoni și oameni politici care au dorit să scape de Eminescu. Apoi în perioada interbelică lucrurile au stat la fel. Iar faptul că prin intermediul partidelor politice în structurile de la vârful Statului ajungeau oameni setoși de putere, demagogi cinici, care pentru a ajunge și a rămâne la putere erau în stare să trădeze și să asasineze, ceea ce au și făcut, aceasta ne-a convins să numim Triunghi de la Vârful Puterii ca fiind un Triunghi al morții. Ca dovadă numărul mare de asasinate produse în acest triunghi. În timpul domniei lui Cuza este asasinat Primul Ministru, Barbu Catargiu. În perioada interbelică are loc un mare număr de asasinate la vârful puterii. Asasinarea primilor Miniștri, I G Duca și Armand Călinescu. Apoi asasinatele comandate de regele Carol  al II-lea, ne referim la asasinarea lui Zelea Codreanu, a întregii Conduceri legionare. (care  mai târziu ca răzbunare au comis alte zeci de crima) Apoi din surse am aflat că Nae Ionescu a fost otrăvit tot la ordinul  Regelui Carol I,  ca și poetul Octavian Goga. Iar din jurnalul lui Goga aflăm că și fratele lui a fost asasinat. Legionarii îl izgonesc pe regele Carol al II-lea în 1940 pe care vor să îl împuște. În  toamna anului 1941 ca răzbunare legionarii fac mai multe asasinate, printre care asasinarea lui Iorga și a lui Madgearu. Se spune că grupul care l-a asasinat pe Iorga a fost condus de un  agent sovietic strecurat în mișcare. Venim acum după Război. Ion Antonescu este  trădat și asasinat.  De fapt el a fost asasinat în primul rând de cei care l-au arestat în după amiaza zilei de 23 august 1944… După 1944, dar mai ales după 1948, conducerea Partidului comunist a băgat în pușcărie întreaga clasă politică interbelică asasinând-o. Cei mai mulți politicieni interbelici murind în pușcăriile comuniste. În partidul comunist Gheorghiu Dej îi omoară pe tovarășii săi de partid, Ștefan Foriș și Lucrețiu Pătrășcanu. În 1952 sunt condamnați la moarte Vasile Luca și Teohari Georgescu, fruntași ai partidului Comunist. Iar Ana Pauker și grupul ei de deviaționiști sunt excluși din partid și condamnați la domiciliu. Venim în anul 1989, Ion Iliescu, Brucan, tot grupul celor  6, care au făcut parte din Conducerea partidului comunist român, îl condamnă pe Nicolae Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu la moarte. Ce observăm? Că în triunghiul de la Vârful puterii în România au fost foarte multe trădări și asasinate. Lucrul acesta ne-a îndreptățit să numim acest triunghi Triunghiul Morții. Iar faptul că triunghiul de la Vârful Puterii a fost Triunghiul morții a făcut ca Statul român să fie un stat slav, sfâșiat de crime, de orgolii, de trădări  și de interese antiromânești.  Cu alte cuvinte a fost un Creier bolnav, ineficient, care nu a lucrat pentru Organismul lui, adică pentru  poporul român și pentru România, ci mai mut împotriva poporului român. Așa se explică de ce Organismul național românesc s-a dezvoltat foarte puțin în toate perioadele în raport cu  resursele, talentele și energia românilor, dar mai ale cu acea limită superioară de la care în sus eram o Țară atât de dezvoltată și de puternică încât nici un alt Dușman nu ne mai putea face rău. Statul acesta captiv, înjunghiat, bolnav, sfâșiat de interese antiromânești și de trădări a fost  creația clasei politice românești, a sistemului  pluripartidist și a alegerilor libere, toate  falsificate. De pe urma clasei politice românești, a statului bolnav român, a triunghiului morții au avut de câștigat în primul rând dușmanii noștri. Trebuie să subliniem însă că în perioada 1965-1082 statul român a lucrat mai mult pentru poporul român, asigurându-i Țării independența și suveranitatea, ajutând  România să se dezvolte. Este meritul lui Nicole Ceaușescu și al Conducerii partidului comunist din această perioadă. Păcat însă că Ceaușescu a făcut și mari greșeli care au condamnat poporul român la suferință, iar pe el l-au condamnat la moarte. În Sistemul socio-economic de evoluție , datorită esenței, specificului, logicii și filozofiei care stau la baza sa, a nivelului educațional ridicat în Sistemul socio-economic de evoluție nu există acest triunghi al morții. Pentru că Statul evolutiv și educațional care este creierul sănătos al Sistemului și care conduce societatea pe Linia de evoluție nu ar permite în nici un caz existența acestui triunghi al morții..
 7. TEORIA POTRIVITĂ CĂREIA STAREA DE EVOLUȚIE A UNUI SISTEM SOCIO-ECONOMIC ESTE O STARE NORMALĂ ȘI SISTEMUL ESTE VIABIL PUTÂND SĂ  SE DEZVOLTE ȘI EVOLUEZE, adică numai dacă  se găsește în starea de evoluție mișcându-se pe o traiectorie ascendentă. Un sistem socio-economic național, orice Sistem socio-economic de pe planetă se găsește în acest trei stări și numai în aceste  trei stări : 1. Starea de evoluție,  cea mai bună, 2. Starea de stagnare, este mai mult o stare proastă decât bună, și 3. Starea de involuție,  o stare foarte proastă. Cei care se află la conducerea unui Sistem socio-economic național trebuie să aibă grijă și să facă tot ce trebuie pentru ca Sistemul socio-economic să evolueze. Or Sistemul socio-economic care prin esența, natura, specificul, psihologia, doctrina sa, care evoluează permanent este Sistemul socio-economic de evoluție.  Numai în acest Sistem oamenii sunt fericiți și se pot realiza plenar ca personalități umane. De aceea este absolut imperios necesar ca România să treacă la construirea primului Sistem socio-economic din lume. După care vizând cum se dezvoltă și Evoluează România vor trece la construirea Sistemului socio-economic de evoluție și alte Țări.

 

STAREA SISTEMULUI SOCIO-ECONOMI ROMÂNESC ÎN PERIOADA POSTCOMUNISTĂ.

STRATEGIA SALVĂRII ROMÂNIEI

 

      Suntem în anul 2017, când Organismul naţional românesc este distrus într-o mare măsură, datorită Războiului mascat invizibil a cărui victimă suntem de la căderea Dictaturii comuniste, şi datorită trădătorilor din ţară care au jefuit Economia Românei sau s-au pus în slujba Asasinilor economici din afară. Am numit acest Război, Războiul de 30 de ani, cel mai lung din istoria noastră şi cel mai distructiv pe care l-a cunoscut poporul român. De 28 de ani Organismul românesc este distrus bucată cu bucată, milimetru cu milimetru. Pierde substanță, Energie și Informație. Numai noi, Biroul de viitorologie de la Bucureşti, am vorbit despre acest Război mascat invizibil şi am atenţionat Preşedinţii României, clasa politică, mass-media, intelectualitatea că poporul român este Victima celui mai mare şi distructiv război din istoria noastră. Politicienii continuă să se certe între ei şi să se îmbogăţească, făcând acelaşi circ de 28 de ani, ca şi cum ţara n-ar fi în război, ca şi cum România nu s-ar fi depopulat, ca şi cum satul românesc nu ar fi distrus, ca şi cum  cultura, învăţământul, sănătatea nu ar fi la pământ. Dar dacă politicienii sunt oameni bolnavi şi inconştienţi, nici presa, nici oamenii de ştiinţă şi de cultură  nu vorbesc despre  acest Război despre care noi vorbim din anii 1990.

     Concluzia noastră este că după 28 de ani de involuţie a Sistemului socio-economic românesc, de distrugere constantă a Organismului naţional românesc Involuţia noastră va continua, iar NOI RISCĂM SĂ DISPĂREM CA POPOR ŞI CA  NAŢIUNE.

    Deja nu mai suntem o naţiune suverană şi independentă, (aşa cum am fost pe vremea lui Nicolae Ceauşescu) suntem o colonie şi o piaţă de desfacere pentru Economiile occidentale. Şi deja se vorbeşte de mai mult timp despre împărţirea României. Despre un Plan care viza dezmembrarea României am aflat că ar fi existat şi în momentul  decembrie 1989.

 Ajunşi aici ne întrebăm de mulţi ani, poate fi oprită involuţie, decăderea, distrugerea totală a României ? Am putea noi să gândim să construim o Ştiinţă a salvării poporului român, (a salvării popoarelor în general), să elaborăm o Strategie pe baza căreia să iniţiem o Acţiune colectivă, coordonată, inteligentă a salvării poporului român, care să ne ducă la izbândă ?

 Noi am demarat acest demers, şi îl rugăm pe Domnul să ne ajute să-l şi finalizăm cu bine.

 

CAPITOLELE STRATEGIEI SALVĂRII POPORULUI ROMÂN

REZOLVAREA PROBLEMEI ROMÂNEŞTI

 

    Capitolele unei asemenea Strategii a Salvării poporului român, ale Proiectul de ţară care ca Scop salvarea Românei ar fi acestea :

 1. Studiul şi analiza detaliată, explicativă a cauzelor şi a factorilor care au făcut ca  Organismul naţional românesc să fie distrus într-o măsură atât de mare după 1990, după căderea lui Ceauşescu.
 2. Studiul şi analiza factorilor şi a cauzelor care au făcut ca poporul român să fie toată istoria un popor victimă. Faptul că poporul român a fost toată istoria lui un popor victimă şi că nu am reuşit să ieşim din starea de popor victimă nici după 1900 de ani constituie ceea ce noi am numit Problema românească. Şi aceasta este Problema noastră nr 1. Problema cea mai mare şi cea mai dureroasă. Atunci când noi, românii, vom ieşi pentru totdeauna din starea de popor victimă vom spune că am rezolvat Problema românească. Or noi, Biroul de Viitorologie de la București, suntem de peste 25 de ani preocupaţi de Rezolvarea Problemei româneşti.
 3. Starea actuală a Organismului naţional românesc, laturile lui slabe, şi laturile lui tari pe care ne putem baza în procesul de redresare, de salvare a poporului român şi de re-lansare a Sistemului socio-economic al României pe Linia de evoluţie.
 4. Care este Idealul nostru naţional, acel obiectiv istoric din viitor către care trebuie să ne îndreptăm (ne arată Calea pe care să mergem) şi pe care trebuie să-l realizăm în mod practic, economic, social şi istoric, şi

5 Modalitatea, Metodele, Strategia, Calea, Etapele, Doctrina social politică naţională prin care poate fi realizat Idealul naţional al Poporului român, acela de a fi un popor bogat, stăpân pe destinul lui, creator al destinului lui, suveran, independent şi puternic, care nu mai poate fi Victima oricui, ŞI NU MAI POATE DISPĂREA CA POPOR ÎN ISTORIE…Acestea constituind Doctrina social politică naţională a poporului daco-român pe care Mihai Eminescu  intenţiona să o creeze, dar pe care nu a mai creat-o pentru că a  fost asasinat. Este pentru prima dată în ultimele două veacuri, de fapt pentru prima dată în Istorie, când poporul român are de acum acea Doctrină social politică după care să se orienteze, pe care să o urmeze, dacă vrea să-i fie lui şi fiilor lui bine în istorie, şi să nu dispară niciodată. Să fie un  popor etern, un Mare popor. Poporul român numai dacă va fi un Mare popor, un popor de peste 50-70 de milioane de locuitori, un popor foarte dezvoltat, având Economia, Cultura şi Educaţia foarte dezvoltate, nu va dispărea. Dacă va rămâne însă în continuare poporul mic și lipsit de ofensivitate care am fost și care suntem vom dispărea cu siguranță. Dar ca să ajungă în situaţia aceasta el va trebuie ca o perioadă optimă de 20-40 de ani să se dezvolte şi să evolueze maximal. Situaţie pe care poporul român nu a mai trăit-o în istorie.

     În primul rând pentru că nu a fost lăsat de Agresori externi, şi în al doilea rând pentru că nu a fost în firea, în psihologia lui această tendinţă către dezvoltare, această atitudine activă și ofensivă către creştere şi expansiune. Şi în al treilea rând pentru că Domnul nu i-a dăruit acestui neam Mari Conducători, Mari Gânditori politici, Mari Oameni politici care să îl conducă pe această Cale. Care să îi arate modalitatea prin care el poate ieşi din această situaţie de Popor Victimă al istorie care durează de două mii de ani, şi cum poate deveni un mare popor. Pentru că atâta timp cât va rămâne un popor mic în istorie, format din oameni slabi, laşi, vicleni, bolnavi de patologiile psihologiei poporului român de care vorbim în „Psihologia şi Pedagogia poporului român”, condus de o Clasă politică formată din hoţi şi demagogi, aşa cum a fost dintotdeauna clasa politică românească, noi vom fi sigur o Victimă a istoriei. Şi vom dispărea

 

                           Sfârșitul primei părți