Lansarea Programului pentru Justiție Transparentă în Moldova

USAID

COMUNICAT DE PRESĂ

22 iunie 2017, ChișinăuMinisterul Justiției în comun cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a lansat un proiect pentru îmbunătățirea administrării și sporirea transparenței instituțiilor din sectorul justiției. Echipa proiectului va elabora soluții și va implementa tehnologii informaționale prin internet, accesibile tuturor cetățenilor.

Bugetul Programului pentru Justiție Transparentă este în valoare de 4,9 milioane dolari. În perioada 2017 – 2019, USAID va acorda asistență tehnică partenerilor locali pentru a actualiza Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) interconectat la alte softuri guvernamentale. PIGD va fi un instrument de automatizare pentru reducerea corupției și pentru promovarea transparenței în sistemul judecătoresc prin utilizarea datelor și gestionarea electronică a dosarelor, dar și monitorizarea standardelor de performanță

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, a afirmat că „programul va actualiza existentul PIGD, va extinde funcționalitățile acestuia și va ușura lucrul instanțelor de judecată. Totodată, va fi un instrument excepțional de util pentru justițiabili, ce va face posibilă desfășurarea ședințelor on-line. De asemenea, PIGD va genera automat o analiză statistică a activității instanțelor, pentru o bună evaluare a acestora și pentru procedurile disciplinare”.

Prin consolidarea și perfecționarea administrării, transparenței instituțiilor din sectorul justiției și prin utilizarea tehnologilor moderne, programul USAID va contribui la îmbunătățirea accesului cetățenilor la serviciile judiciare de înaltă calitate. Mecanismele IT avansate în sistemul judecătoresc reprezintă o modalitate eficientă de îmbunătățire a managementului informației și de creare a unui sistem transparent, aproape de cetățeni.

PIGD va include serviciul e-notificare, ce va permite cetățenilor să primească actualizări ale instanțelor judecătorești prin alerte automate pe e-mail, cum ar fi înștiințări despre ședințe și termenele limită. De asemenea, va fi implementat serviciul e-filling, ce va permite înregistrarea electronică a dosarelor.