Forumul de discuție al ombudsmanului cu copiii din Moldova la ediția a doua

La 20 iunie 2017 s-a desfășurat cel de-a doilea Forum de discuție al ombudsmanului cu copiii din Moldova  „Participarea copiilor și adolescenților în procesul de raportare şi monitorizare  a Convenției ONU pentru drepturile copilului – provocări și implicarea autorităților publice”.

Forumul a fost organizat în colaborare și cu susținerea UNCEF Moldova.

La eveniment au participat copii din toată țara:  din mai multe licee din capitală, dar și din Comrat, Dondușeni, Orhei, Ștefan Vodă. În mare parte acești copii au stabilit o colaborare strânsă cu Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Prima parte a Forumului a constituit-o dialogul copiilor cu reprezentanții autorităților publice, care au fost reprezentate de către: Președintele Comisiei juridice, numiri şi imunităţi din Parlamentul Republicii Moldova Raisa Apolschii, viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii MoldovaGheorghe Balan, ministrul Sănătății Ruxanda Glavan, vice-ministrul Muncii Protecției Sociale și Familiei Viorica Dumbrăveanu, șeful Direcției învățământ primar din Ministerul Educației Valentin Crudu, vice-ministrul Justiției Anatolie Munteanu, șeful Direcției control și Metodologie a Serviciului Stare Civilă Liudmila Guțu, șeful Direcției Protecție a Drepturilor Copilului municipiul Chișinău Rodica Terehovschi.

În cuvântul de salut, gazda evenimentului, Maia Bănărescu, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, a menționat că la peste un an de la începutul activității în calitate de ombudsman al copiilor a fost creată o relație de încerede cu copiii din țara noastră. Aceasta drept rezultat al mai multor activități printre care întâlnirile cu elevii (în prima jumătate a anului 2017 Avocatului Poporului pentru drepturile copilului a reușit să viziteze 17 instituții de învățământ și să se întâlnească cu 1600 copii), dar și primul Forum de discuție cu copiii (din 16 noiembrie 2016). Drept continuare a activităților începute vine cel de-al doilea Forum, la care va avea loc un dialog deschis între copii și reprezentanții autorităților publice.

Nune Mangasaryan, Reprezentantul UNICEF Moldova, a salutat forumul și a subliniat importanța respectării drepturilor copilului. În acest sens Nune Mangasaryan a menționat mai multe activități desfășurate de UNICEF în Moldova. De asemenea Nune Mangasaryan a menționat sprijinul acordat de UNICEF Moldova Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor copilului. Drept exemplu a fost adusă recenta publicație – Raportul anual al Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, editat cu sprijinul UNICEF Moldova. Nune Mangasaryan a vorbit despre importanța asigurării implementării Convenției ONU pentru respectarea drepturilor copilului. Nune Mangasaryan și-a exprimat speranța că Forumul copiilor va permite acestora să-și exprime opinia și să fie ascultați și auziți de autoritățile publice din Moldova, ceea ce în final va contribui la sporirea îmbunătățirea calității vieții copiilor din Moldova.

Raisa Apolschii, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a salutat participarea copiilor la un astfel de eveniment.  Opinia și participarea copiilor fiind foarte importantă, rămîne la fel de important ca reprezentanții  autorităților publice să audă această opinie și să acționeze în interesul copiilor, a subliniat deputatul. În caliatate de ex-ombudsman Raisa Apolschii a apreciat organizarea dialogului dintre copii și autorități.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova Gheorghe Balan a remarcat în discursul său de salut că Guvernul Republicii Moldova întreprinde acțiuni pentru a asigura respectarea drepturilor copilului și implementarea Convenției ONU pentru respectarea drepturilor copilului

Prima sesiune a Forumului a lansat dialogul copiilor cu autoritățile publice privind progresele și provocările în implementarea Convenției ONU pentru respectarea drepturilor copilului. Mai mulți copii, care au vorbit în acest compartiment, au abordat respectarea diferitor drepturi ale copiilor.

Despre dreptul la educație prin prisma comparării sistemului de educație și a propriei experiențe, despre cum învață copii în Moldova și Franța a povestit Maria-Mihaela Fetcu, elevă la Liceul de limbi străine și management. Subiectul sistemului de educație și a deficiențelor cu care se confruntă elevii și profesorii a fost abordat și de Cornițel Elena,  directorul Liceului teoretic „Ștefan Vodă” din Ștefan Vodă.

Respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități de auz au fost abordate de Coca Vasilița  elevă de la Școala pentru copii hipoacuzici nr.12 din Chișinău.

Renata Carp beneficiară a Centrului pentru copilărie, adolescență și de familie a vorbit  despre respectarea drepturilor copiilor rămași fără grijă părintească  sau care se află  în situație de risc.

De asemenea a fost pus în discuție și subiectul respectării drepturilor copiilor aflați în conflict cu legea. Subiectul a fost prezentat de Rada Racu, elevă la Liceul teoretic „N.Iorga”.

Copii au mai discutat despre respectarea drepturilor copiilor din raioanele din stânga Nistrului. La acest subiect Palii Veronica, elevă la Liceul teoretic din Varnița a relatat experiența copiilor din zona dată. Dreptul la identitate și libera circulație a copiilor din  raioanele din stânga Nistrului a fost pus în discuție de către Daniel Bandarciuc, elev la Liceul teoretic din Varnița. La subiectul documentării copiilor din stânga Nistrului, cazurile soluționate de Reprezentanța Varnița OAP s-a referit Șeful reprezentanței Veaceslav Ursu.

Despre respectarea dreptului la sănătate, condițiile sanitare din școli  a vorbit Vlada Șimon, elevă la  Liceul „Mihai Viteazul”. Părintele  Elena Mocanu a pus în discuție respectarea dreptului copiilor la sănătate în cadrul procesului instructiv-educativ.

Reprezentanții autorităților publice au apreciat dialogul cu copiii ca pe platformă deschisă pentru schimb de opinii. În ceea ce privește faptele expuse de copii, autoritățile publice au dat răspunsuri mai mult sau mai puțin exhaustive.

Ministrul Sănătății Ruxanda Glavan a vorbit despre colaborarea reușită a Ministerului Șănătății cu Avocatul Poporului  pentru protecția dreptului copilului. În acest sens au fost menționate pe lângă mai multe activități și faptul că Ministerul reacționează prompt la orice adresare din partea ombudsmanului. Ministrul a povestit despre mai multe acțiuni întreprinse de Minister, pentru a asigura respectarea drepturilor copilului.

Vice-ministrul Muncii Protecției Sociale și Familiei Viorica Dumbrăveanu a relatat despre mai multe programe inițiate și în desfășurare ale Ministerului menite să asigure respectarea drepturilor copiilor cu dizabilități și a copiilor rămași fără grijă părintească  sau ale celor care se află în situație de risc.

Șeful Direcției învățământ primar din Ministerul Educației Valentin Crudu a adus la cunoștință poziția Ministerului în problemele abordate. De asemenea Valentin Crudu a relatat despre cîteva inițiative ale Ministerului menite să amelioreze situația din sistem, în special, acțiuni de revizuire a unor principii care stau la baza Curriculumului școlar, menționând că rezultatele acestor schimbări vor fi resimțite de elevi începând cu anul viitor.

Vice-ministrul Justiției Anatolie Munteanu s-a referit la fenomenul delincvenței juvenile, menționând că pentru soluționarea acestei probleme este necesară o abordare de sistem, deoarece cauzele fenomenului sunt multiple și țin de mai multe probleme din diverse domenii ale vieții sociale.

Șefa Direcției control și Metodologie a  Serviciului Stare Civilă Liudmila Guțu a vorbit despre eforturile întreprinse de SSC pentru a asista copiii din regiunea transnistreană în perfectarea actelor de identitate.

Șefa Direcției Protecție a Drepturilor Copilului municipiul Chișinău Rodica Terehovschi a vorbit despre activitatea direcției și despre abordarea specială necesară în lucrul cu copiii rămași fără grijă părintească  sau care se află  în situație de risc, interesul superior al copiilor și participarea personală în soarta fiecărui copil fiind nelipsite acestui mod de a lucra cu copiii.

În a doua sesiune, Tamara Tentiuc, Șef al Direcției drepturilor copilului, OAP a povestit copiilor despre rolul Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului și participarea copiilor la procesul de monitorizare a implementării Convenției pentru drepturile copiilor.

Despre procesul de raportare la Comitetul ONU pentru drepturile copilului privind implementarea  Convenției pentru drepturile copiilor a povestit Dumitru Darea, consultant în Direcția Drepturile Copilului OAP.

De asemenea copii au discuta propria experiență și activitatea consiliilor de tineri și a celor de elevi. Experiența Consiliului național al elevilor a fost împărtășită de Marcela Bordian, elevă la Liceul teoretic „A.Mateevici” din Dondușeni, membră a Consiliului național al elevilor.

Cristina Boțan, secretar general al Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova, a relatat despre experiența și activitatea  Rețelei Naționale a Consiliilor Locale ale Tinerilor din Moldova.

Cei 44 copii- participanți au discutat despre activitățile de monitorizare a implementării Convenției pentru drepturile copiilor, activități care ar putea sta la baza planului de acâiuni pentru monitorizarea  implementării Convenției.

Acesta va fi unul dintre subiectele viitorului forum al copiilor, când, copiii vor veni cu acțiuni și activități realizate în colaborare cu ombudsmanul copiilor și/sau realizate de sine stătător.