Promo-lex: Este oare atractivă cetățenia Republicii Moldova pentru militarii ruși din regiunea transnistreană? Cât de ușor poate fi obținută?

Promolex

 

La data de 26.05.2014. la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, a fost înregistrată sesizarea privind interpretarea dispozițiilor art. 11 din Constituția Republicii Moldova. Obiectul sesizării se referea la faptul dacă dislocarea pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor militare ale unor state sau sub mandat internațional contravine sau nu prevederilor art. 11 din Constituție.

Această sesizare nu a rămas neobservată de administrația de la Tiraspol, astfel la data de 24.10.2016 a fost înaintat în ,,Sovietul Suprem” de la Tiraspol proiectul de lege cu privire la modificarea Legii privind cetățenia Republicii Moldovenești Nistrene, care printre altele elimina până la absurd anumite condiții obligatorii de obținere a ,,cetățeniei Republicii Moldovenești Nistrene”.

Ulterior, la data de 2 mai 2017, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a pronunțat Hotărârea nr. 14 privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă a Republicii Moldova), confirmând în acest sens neconstituționalitatea dislocării pe teritoriul Republicii Moldova a oricăror trupe sau baze militare, conduse și controlate de către state străine.

După pronunțarea Hotărârii Curții Constituționale nr. 14 din 02 mai 2017, administrația de la Tiraspol, prin intermediul ultimelor modificări legislative din 31 mai 2017, ,,a oficializat” acel mecanism artificial înaintat la 24.10.2016, care are scopul de a facilita la maximum obținerea ,,cetățeniei Republicii Moldovenești Nistrene” de către cetățenii Federației Ruse care sprijină necondiționat și/sau fac parte din forțele armate ruse (cetățeni ruși care își satisfac serviciul militar de cel puțin un an în organele de menținere a păcii, inclusiv în grupul operațional al trupelor rusești staționate în regiunea transnistreană, precum și reprezentanți ai procuraturilor și ale altor organe de stat din Federația Rusă).

De asemenea, prin aceste modificări legislative au fost eliminate și anumite condiții generale de obținere a ,,cetățeniei transnistrene”, cum ar fi: cunoașterea limbii, refuzul în deținerea unei alte cetățenii și prezența unor surse legale de venit.

Ca urmare a acestor modificări, administrația de la Tiraspol insistă asupra rămânerii forțelor armate rusești pe teritoriul din stânga Nistrului prin acordarea ,,cetățeniei transnistrene”. Astfel sunt create premise prin care militarii străini vor putea ulterior sa obțină destul de ușor cetățenia Republicii Moldova.

Impactul acestor modificări se va resimți în timp, or aceste măsuri vin să consolideze controlul efectiv al Federației Ruse asupra teritoriului din stânga Nistrului. Control efectiv, care pe de-o parte reprezintă un obstacol evident în reintegrarea Republicii Moldova, iar pe de altă parte datorită caracterului nelegitim și samavolnic al acestuia, generează în final violări constante ale drepturilor omului pentru cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc în regiunea transnistreană.

Mai mult ca atât, din cauza imposibilității verificării veridicității informațiilor ,,oficiale” provenite din regiunea transnistreană, riscul de manipulare a acestor date în scopul obținerii în mod fraudulos a cetățeniei Republicii Moldova, este foarte ridicat.

Astfel, ultimele modificări ale ”cadrului normativ”, efectuate de administrația de facto au capacitatea să compromită eforturile de a asigura securitatea Republicii Moldova, inclusiv prin posibilitatea de a oferi cetățenia Republicii Moldova militarilor ruși. Cetățenia Republicii Moldova așadar ar putea fi atractivă pentru militarii ruși sau alte persoane din Federația Rusă ori spațiul CSI și datorită regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, fapt ce ar crea anumite situații dificile nu numai pentru securitatea Republicii Moldova dar și pentru relația cu Uniunea Europeană.

 

Pentru că autoritățile constituționale nu dispun de toate datele complete și veridice privind persoanele aflate la 1 ianuarie 1990 în teritoriul controlat astăzi de administrația de facto de la Tiraspol și nici cele privind persoanele născute în ultimii 27 ani, recomandăm instituirea unor filtre suplimentare la procedurile de acordare a cetățeniei Republicii Moldova locuitorilor din estul țării, tocmai pentru a evita situații de acest gen.

Pentru detalii contactați: Ion Manole, Director executiv Asociația Promo-LEX, Tel: 0 22 45 00 24, GSM: 069070800, e-mail: ion.manole@promolex.md