Mircea Druc: ”Partidul meu este Reîntregirea Patriei”

mircea-druc

 

Un discurs rostit la TV România

în perioada alegerilor prezidențiale din septembrie 1992.

Stimați compatrioți,

Aveți în fața dumneavoastră  pe cel mai bogat om din lume. Dar o viață  întreagă am fost cel mai sărac de pe pământ, fiindcă eram un om fără țară. Acum câteva luni mi-am recăpătat cetățenia română pe care o pierdusem fără voia mea. În patru luni am obținut ceea ce am așteptat conștient timp de 40 de ani. Și, să știți: sunt fericit pentru că patria noastră – România – este atât de frumoasă și are un potențial enorm de  creștere și dezvoltare.

       Acum, vă rog să transmiteți, din om în om, din casă în casă, un  simplu și mare adevăr – nu există român de dincolo și de dincoace de Prut. Românii de la Chișinău-Nistru sunt aceiași români ca și cei de la Chișinău-Criș. Românii de la Cernăuți au aceleași suflet și aceleași drepturi ca românii de la Timișoara. Cei din cetățile lui Ștefan cel Mare și Sfânt de pe Nistru,  (cetățile Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Albă) sunt aceiași români ca cei din cetățile vestice ale țării  – Arad, Oradea, Baia Mare.

        Noi, românii basarabeni, participanți la campania electorală din 1992, ne transformăm într-un simbol al Continuității. După o eclipsă de 50 de ani, românii din teritoriile naționale temporar ocupate vor fi reprezentați în forul suprem al Țării-mamă. Însăși prezența noastră, a românilor înstrăinați, în actuala campanie electorală, înseamnă deja o mare victorie politică pentru întreaga națiune română. Opinia publică mondială va constata că România, urmând exemplul Germaniei, își refuză statutul de țară dezmembrată. Alegerile din 1992 vor fi fixate în cronici ca un  în preludiu al Reîntregirii Patriei.

     Nu  m-am înscris în cursa electorală din vanitate, din interese conjuncturale sau de grup. Acceptând să candidez  la funcția de președinte al României nu fac altceva decât să manifest consecvență în transpunerea în viață a rezoluțiilor Congresului al III-lea al Frontului Popular din Moldova, care s-a ținut la Chișinău, în februarie 1992. Aceste rezoluții preconizează participarea noastră, a românilor din teritoriile ocupate, la alegerile din septembrie 1992. 

      Participarea mea la alegeri semnifică de asemenea respectarea principiilor de sincronizare, interferență și transplant, principii care stau la baza activității Consiliului Național al Reîntregirii, fondat la 1 decembrie 1991, la inițiativa unui grup de parlamentari de la Chișinău și București.

       Implicarea românilor basarabeni  în alegerile actuale înseamnă consecvență în lupta pentru un ideal codificat în conștiința generațiilor de români, care a fost și este idealul  ”Dacia Phoenix”. Dacia, care  renaște din propria-i cenușă. Anume, pentru acest ideal, pentru această cauză a României Reîntregite și prospere vom activa utilizând toate mijloacele posibile.

            Candidând la funcția de președinte, eu nu pot aparține unei singure formațiuni politice. Cauza și conștiința îmi dictează să depășesc orice convenție și orice conveniențe înguste de partid. Nu pot reprezenta un partid, eu reprezint un ideal!

       Acum, ca niciodată, Patria necesită un președinte independent și echidistant. De aceea, nu pot avea ca obiectiv electoral, decât problematica strategică a renașterii națiunii române, respectând cu strictețe următoarele principii:

  • Cugetă și acționează ca și cum România ar fi reîntregită;
  • Transformă dar nu distruge, restructurează dar nu dăuna;
  • Domnia legii;
  • Proprietate, autoritate, stabilitate;
  • Revoluția managerială, unica soluție vitală;
  • Investigare, instruire, inovare.

       Timpul și spațiul alocat nu-mi permite să  comentez  aceste principii  pe care este axat programul meu electoral. Voi descifra doar două din aceste principii:

 Transformă dar nu distruge, restructurează dar nu dăuna.

 Cei care au dorit să restructureze sistemul decizional centralizat au cauzat daune grave protecției sociale și siguranței statului. Reformatorii pripiți au vrut să transforme relațiile și forma de proprietate, dar au distrus procesele tehnologice. Drept urmare, în agricultură, de exemplu, nu mai funcționează sistemul de irigare și România a pierdut  5 milioane tone de porumb, evaluate la 600 milioane dolari. Iar pierderile totale, cauzate de distrugerea sistemului de irigare, se vor ridica, anul acesta, la cifra de 1 miliard dolari. Astăzi muncitorii din industriile nocive nu mai primesc lapte  ca antidot și  grădinițele din țară nu au lactate pentru copii.

       Un alt principiu  enunțat este dictatura legii. Dar nu dorim o nouă dictatură a unei clase, a unui partid, a unei camarile, sau a unei persoane. Și dacă voi fi ales, voi cere ca portretul liderilor politici, inclusiv al președintelui, să nu depășească mărimea unui timbru poștal. Excludem orice cult, în afară de cultul lui Isus Cristos.

Cu toate că președintele are prerogative limitate, voi ”deranja” cu insistență   noul Parlament  ca să definitiveze, cât mai urgent, corpul le legi și voi face tot posibilul pentru a impune dictatura legii, în toate compartimentele societății.

Ajungând președinte voi cere ca noul guvern să aplice, riguros, toate principiile enumerate pentru atingerea a două obiective strategice:

1) reîntregirea și supraviețuirea României ca stat, în actuala conflagrație economică mondială;

2) o nouă calitate a vieții prin natalitate, longevitate, performanțe de sănătate și de creativitate;  prin antrenarea spirituală și fortificarea biopsihică a națiunii pentru o intrare onorabilă în mileniul al treilea;  prin adaptarea și rezistența românilor la șocul schimbărilor permanente și a transformărilor de ordin economic, ecologic, social și biologic.

Bineînțeles, în realizarea acestor obiective strategice, un rol esențial îl va avea știința biologică, medicina și credința în Dumnezeu. Referitor la intrarea în mileniul al III-lea, noi, creștinii, așteptăm judecata supremă la care nu vor fi admiși indivizi aparte, ci numai seminții adunate pe la vetrele lor.

Programul meu, care va fi dat publicității, include și obiective tactice, cum ar fi: asigurarea cu alimente, îmbrăcăminte, locuințe, medicamente, locuri de muncă și vom realiza aceste urgențe chiar dacă va trebui să cadă guvernul în fiecare an, cum se întâmplă în unele state occidentale. Altfel, nu are rost să mai facem politică.

 ”Realiștii” și ”pragmaticii”  mă întreabă adeseori ironic: d-le Druc, ce șanse vă acordați? Le răspund: eu nu-mi pot acorda nici o șansă, dvs. decideți. Dacă te resping tinerii, nu ai nici o șansă să faci ceva pentru România.  Chiar dacă mi-ar  garanta cineva că voi fi ales cu 80%, aș considera o înfrângere aflând că celelalte 20% sunt tineri.

 Aș vrea să mă susțină înțelepciunea națiunii, bătrânii. Căci  dacă te resping bătrânii, înseamnă că nu ai mandat de încredere și nu ai autoritate. Aș fi recunoscător dacă m-ar susține managerii, proprietarii, țăranii, muncitorii, inginerii, cercetătorii, fără de care nu poți câștiga o competiție, un război economic, în plină desfășurare. Sunt creștin și aș putea conta să fiu susținut de Biserică și de credincioși. Mai știm cu toții că Marea Unire a făcut-o armata națională. Tot armata noastră, bine echipată, este și va fi garantul perpetuării românilor în spațiul nostru ancestral, hărăzit de Dumnezeu. Dacă nu mă susțin militarii, înseamnă că nu am șanse să-mi realizez programul.

Tineri și bătrâni, manageri și proprietari, țărani și muncitori, ofițeri și preoți, cu voi aș vrea să pornesc pe calea grea, a reînnoirii din noi, activizând întreaga viață a națiunii, realizând o transformare radicală, dar fără distrugeri!

În încheiere, mă adresez tuturor cu o rugăminte: uitați-vă acum la mine, ca să mă țineți  minte. Eu nu voi putea aplica, pretutindeni, în țară, portretul lui Mircea Druc în culori. Nu dispun de mijloace financiare. Costă prea scump portretul în culori al unui candidat la președinția României! Eu, care de copil am înțeles cât de greu se câștigă existența, având bani, i-aș cheltui cu totul pe altceva: pe medicamente pentru voluntarii-combatanți și polițiștii basarabeni răniți în  lupte; pentru ajutoarele familiilor de refugiați din stânga Nistrului  și a celor căzuți pe front; pe manuale și burse pentru tinerii din Cernăuți și Herța. De aceea, vă rog, rețineți imaginea de pe ecranul televizorului și poate că vă  veți aminti de mine la urnele de vot. Vă mulțumesc!