Istoria interzisă de masoni: Învierea lui Apollon-Zalmoxis

invierea lui apollon

Studiul textelor și al iconografiei geto-dacice relevă că, la cumpăna veacurilor VIII-VII î.e.n., teritoriul neamului getic al Napailor se afla cucerit de Scyți. În acest neam, într-o gospodărie de pe malul lacului sacru Saratokos, actualmente Sărățuica, S-au născut Gemenii Divini, Apollon și Diana, Fiii Zeilor Supremi, Dios și Maria. Cele mai multe texte afirmă că, într-o primăvară, Apollon a fost săgetat de niște Scyți, murind de pe urma rănilor. În unele texte se spune că Zeul a fost înviat, a treia zi, în zori, de sora Sa geamănă, Diana, cu apă din izvoarele lacului Sărățuica și cu ierburi tămăduitoare. Un astfel de text este cel păstrat ca talisman, într-un manuscris românesc din leatul 1784, ca răvaș de friguri:

   S A T O R
          A R E P O
          T E N E T
          O P E R A
          R O T A S

Textul este un palindrom, adică este în așa chip întocmit, încât, din orice parte ar fi citit, de sus în jos, de jos în sus, de la dreapta la stânga ori de la stânga la dreapta, se obțin aceleași cuvinte: SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS. Traducerea: Divina Fecioară din Morți L-a ridicat pe Cel Pierdut.

Lexic:

SATOR – ”Strălucitor; Superb; Superior; Deplin; Integru; Cinstit; Slăvit; Divin”; cf. rom. a (se) sătura; ceteră; sitar (ornit.); lat. satur ”sătul; săturat; plin; bogat; saturat; închis”; satura ”tavă cu tot felul de fructe oferite anual Zeilor”; sidereus ”înstelat; de stele; astral; al Soarelui; solar; ceresc; divin”; engl. star ”stea”;
AREPO – ”Plantă; Ramură; Mlădiță; Fiică; Fecioară”; cf. rom. iarbă; aripă; Arefu (loc.); lat. oliva ”măslin”;
TENET – ”Tăiere; Înjunghiere; Înțepare;  Sfărâmare; Moarte”; cf. rom. a (se) tunde; dinte; țintă; grec. thanatos ”moarte”;
OPERA – ”Ridicare; Înălțare; Slăvire; Cinstire”; cf. rom. abur; lat. offero ”a pune în față; a prezenta; a expune; a oferi”;
ROTAS – ”Pierdere; Dispariție; Despărțire; Tăiere”; cf. rom. a (se) rătăci; a reteza.

Așadar,  ZALMOXIS A ÎNVIAT!

Adrian Bucurescu