Istoria Atlanților: Sublimul Egipt. Misterele Sfinxului și ale piramidelor

Egiptus

În ordinea cuceririlor atlante, Egiptul figura ca AEGYPTUS ”Al Optulea”; cf. rom. opt; dalmat. guapto ”opt”. Geografic, urma după Sumer. Întru aceasta, Egiptenii au ridicat o droaie de piramide, corpuri geometrice cu OPT laturi, confirmând astfel numărătoarea principatelor. Egiptenii de astăzi scriu ei înșiși, în ghidurile turistice, că marile monumente ale țării lor au fost făurite de Atlanți.
Am afirmat, într-un episod precedent, că numele divinului întemeietor al Atlantidei, PO SEIDON, se traduce, printre altele, prin ”Cel care stă; Cel Așezat; Care cugetă; Care (se) așează; Care (se) întemeiază”; cf. rom. a ședea; stână; stană ”stâncă”; Stan (n.); lat. sedes ”scaun; bancă; jilț; tron; loc de așezare; lăcaș; locuință; sălaș; sediu; bază; temelie”. Un sinonim al acestui titlu, era VA SILEOS ”Care stă; Care locuiește; Cel Așezat; Cel Împăcat; Cu Mulțumire”; cf. rom. sălaș; ital. salla ”sală”; alban. seli ”sediu”; slav. selo ”sat”; rom. veselie. La Geto-Daci, unde este atestat pe numeroase monede descoperite la Sarmizegetusa, și la Greci, VASILEOS însemna și ”Rege; Împărat; Domn”. Dar, cum am mai văzut și vom mai vedea în cercetarea trecutului, atlanta, limba primordială și poetică, avea mai multe tâlcuri într-o sintagmă, astfel că și titlul imperial, rostit VAS I LEOS, însemna și ”Trup de Leu; Forța Leului”; cf. rom. vas; de vază; piază; lat. basis ”postament; soclu; temelie; talpa piciorului”; rom. leu; lat. leo ”leu”. Dar oare nu așa arată Sfinxul de la Gizeh?

Nu numai că are trup de leu, dar celebrul Sfinx stă așezat, calm, cu labele întinse, sugerând astfel și celelalte sensuri din titlul de VASILEOS, inclusiv cel de ”Împărat”, căci capul său poartă însemnele de faraon. Au trecut ceva ani de când, vreme de aproape două ceasuri, l-am privit ca vrăjit, simțindu-l divin. Cu siguranță, nu-l voi uita niciodată…
S-a constatat că Egiptul este plin de piramide, unele în trepte, altele din care s-a păstrat doar temelia, iar altele observate doar din satelit, ascunse în nisip. Piramidele de la Gezeh, cele mai cunoscute, fiind și cele mai spectaculoase, formează un aliniament, de parcă ar vrea să semnalizeze ceva. Dar acesta este și unul din tâlcurile denumirii lor atlante, AEGY P’TUS ”Semne pentru Vase; Semnalizând Navelor; Vizibile pentru Navigatori”; cf. rom. oiagă, uiagă ”vas de sticlă; garafă; clondir”; ș-aică ”luntre”; turc. k-ayak ”caiac”; k-ayik ”caic”; engl. egg ”ou”; rom. pată; vada (se) vedea; butaș; grec. phos, photos ”lumină”; alban. botoj ”a (se) publica”; engl., franc. bit ”bit, unitate de măsură a cantității de informații”. În termeni moderni, am spune că la Gizeh se afla un …cosmodrom!

Nu e o fantezie! Însuși titlul de VAS ILEOS mai însemna și ”Trup Înaripat; Vasul cu Aripi”; cf. rom. vasuliu; lat. ala ”aripă”. Astfel VASILEOS se tălmăcea și ca ”Zburătorul; Plutitorul; Navigatorul”; cf. rom. pasăre; pajeră, pajură; vâslaș; vâslă; a vâsli; Vasile, Văsălie (n.); rus. pcela ”albină”. În acest sens, episodul următor va fi și mai lămuritor.

Adrian Bucurescu