Premieră de excepție: Filmul documentar “Vor veni curați și luminați“

Ciubuc Gh

„Artistul Gheorghe Ciubuc rămîne în cultura basarabeană un regizor activ, alături de bucuriile și tristețile neamului, de acele destine pe care le urmărește și le descoperă ani în șir și soarta cărora constituie integritatea, verticalitatea și onestitatea creatorului Ciubuc.” – Nicu Scorpan, autorul filmului documentar PORTRETE ÎN TIMP, dedicat regizorului Gheorghe Ciubuc.

Cunoscutul regizor Gheorghe Ciubuc, membru al Uniunii Cineaştilor din R. Moldova, autor a multor  filme documentare de mare popularitate, precum: „ Prezentaţi scenariul”, „Vama”, „Prin cumpene”, „Moştenire”, „ Trecând Rubiconul”, „ Toţi pe punte”, „Ionică și Dacia lui”, etc,  participant la diverse festivaluri internaționale: Festivalul Naţional de Film „7 ARTE”, CĂLĂRAŞI, ROMÂNIA, Festivalul Internațional de Filme Documentare « Rossia » din Ecaterinburg, Festivalul Internaţional „ Lucezarnîi anghel”, Moscova, Rusia, Festivalul Internaţional de Filme documentare, ediţia a 10-a jubiliară, „CRONOCRAF”, Festival Internaţional „SAMRUK ETNOFEST”, Kazahstan, Astana, obținînd multiple mențiuni și diplome de excelență, certificate speciale, premiul special al Uniunii Cineaştilor din R. Moldova.

Recent maestrul Gheorghe Ciubuc vine cu  un nou film documentar, în premieră, ”VOR VENI CURAŢI ŞI LUMINAŢI”, un film despre păstorii neamului, păstori care-şi duc veacul în satul Buţeni, raionul Hînceşti, Basarabia, la fel, precum pe timpurile străvechi îşi duceau veacul dacii primordiali, văzîndu-şi de rostul şi treburile lor, de munca de zi cu zi, fiind în armonie cu natura şi cu tot ce-i înconjoară în jur şi este frumos aşa cum este Maica Pămîntesacă şi Tatăl Ceresc. Autorii acestui excepţional film, veridic, plin de locuri pitoreşti basarabene, oameni frumoşi la chip şi la suflet, sînt convinşi că prin aceşti oameni minunaţi cu credinţă în istoria milenară a neamului lor de păstori, toţi, de la mic la mare, ne vom vedea pe noi înşine în oglinda satului natal la care tînjim în oraşele noastre cosmopolite.
Filmul este realizat de regizorul Gheorghe Ciubuc în colaborare cu  Valeriu Ciurea,  maestru în artă.
Imaginea este asigurată de acelaşi Valeriu Ciurea şi operatorul Valeriu Strungaru. Anatol Ştefăneţ, conducătorul artistic al formaţiei Trigon, ne desfată cu muzica sa baladescă.
Premiera filmului a avut loc la cinematograful “ODEON” din Chişinău în colaborare cu Uniunea Cineaştilor din Moldova şi Studioul “ Moldova-film”.

La solicitarea primăriei satului BUȚENI, raionul Hîncești în persoana primarului Ion Garbuz, a avut loc în data de 5 martie 2017, prezentarea filmului ”VOR VENI CURAŢI ŞI LUMINAŢI” împreună cu protagoniștii filmului în sala festivă a școlii din localitate, la care a participat elita satului, pedagoji, medici, ingineri, consilierii raionului Hîncești, cît și consilierii satului, oameni simpli, oaspeți din satele vecine. Filmul s-a bucurat de o apreciere înaltă din partea publicului, care a aplaudat cu multă căldură, scandînd îndelung:  BRAVO!…BRAVO!…BRAVO!…

Filmul ”VOR VENI CURAŢI ŞI LUMINAŢI” împreună cu echpa de filmare a fost solicitat de primăria satului BUȚENI și de săteni pentru o nouă întîlnire cu publcul din localitate în lunile de vară.

SECVENȚE DIN FILMUL ”VOR VENI CURAŢI ŞI LUMINAŢI”

SECVENȚE DE LA PREZENTAREA FILMULUI ÎN s. BUȚENI