Istoria Secretă: Argumentele localizării Atlantidei pe teritoriul României. Poseidon și Kleitho

atlantida 1

Referindu-se la centrul religios, militar, politic și cultural al Atlantidei, Platon insistă că acesta era situat pe o insulă mare. Așa și era Dobrogea din vremea primilor Atlanți, o insulă întinsă, înconjurată din trei părți de Dunăre, iar dinspre Est, de Marea Neagră. Astăzi, partea de Sud, prin care curgea Dunărea, este Valea Carasu, Fundul acestei văi, urmat în mare măsură de actualul Canal Dunăre-Marea Neagră, are versanți abrupți și înalți din loess, obârșia Văii Carasu aflându-se foarte aproape de Mare, cumpăna de ape situându-se în zona Straja, la câțiva kilometri de Constanța. De altminteri, în turcește, Kara Su înseamnă ”Apa Neagră”, denumirea fiindu-i tradusă din limba autohtonilor. Încă din anul 1903, specialiștii au emis ideea unui curs al Dunării pe direcția Văii Carasu spre Mare. Cu siguranță, și pe acolo curgea fluviul în Mare, de vreme ce numele văii vine de la ”Apă”.
De-a lungul mileniilor, litoralul Mării Negre a suferit numeroase modificări, cele mai multe în urma cutremurelor și potopului ce au distrus Primul Imperiu Atlant. Din ostroavele ce vor fi format un mare arhipelag, s-au mai păstrat doar câteva, printre care celebra Insulă a Șerpilor, Insula Popina, din Nordul actualului liman Razelm, Insula Ovidiu, pe lacul Siutghiol, și altele. Delta Dunării e plină de ostroave, mai mari sau mai mici. În Antichitate, cetatea Histria era port pe țărmul golfului Sinoe, ultimul fiind astăzi doar un liman. Schimbări pe țărmul de Vest al Mării Negre au loc chiar și astăzi, aluviunile Dunării întinzând pământul cu câțiva metri pe an.

Insula Șerpilor

La începutul secolului al XIX-lea, s-au descoperit, în mijlocul Insulei Șerpilor, ruinele unui templu uriaș, din calcar alb, cu multe fragmente de sculpturi în marmură, templu ce-i va fi fost închinat cu certitudine lui Poseidon, primul rege al Atlantidei. La rândul ei, Insula Popina, e plină de ruine străvechi, și ceea ce e foarte important, are izvoare calde, despre care Platon scrie că se găseau în aria metropolitană a capitalei Atlanților. În adâncul Mării Negre, în fața Mangaliei, fostă cetatea Callatis, se găsesc ruinele unui întins oraș scufundat, așteptând să fie explorate de arheologii subacvatici și admirate de turiști.

Insula Popina

În legătură cu situarea Atlantidei, de către Platon dincolo de Coloanele lui Herakles, trebuie reamintit că această denumire au avut-o și stâncile situate la ieșirea din Strâmtoarea Bosphor în Marea Neagră.
Un argument incontestabil în favoarea localizării centrului Imperiului Atlant pe teritoriul României îl constituie cuplul zis ”Gânditorul și Femeia lui”, descoperit la Hamangia, în pământul Dobrogei, care-i reprezintă pe părinții fondatori, ai poporului nostru, Sfinții Împărați Poseidon și Kleitho.

Gânditorul și Doamna lui, la Hamangia

Iată cum se traduce PO-SEIDON: ”Cel care stă; Cel Așezat; Cel (de) Neclintit”; cf. rom. a ședea; stană; ”stâncă”; baștină; buștean; a dormi buștean. ”Cel Așezat” este și astăzi, în limba română, ”Cel Cugetat; Care cugetă”, așa că titlul de ”Gânditorul” este foarte nimerit.
Iată cum se tălmăcește K-LEITHO: ”Cea Multă; Cea Măreață; Cea Mărinimoasă”; cf. rom. lat; a (se) lăți; liotă; Letea – cea mai nordică pădure subtropicală, în Delta Dunării; Laiotă – numele unui voievod muntean; Leaota – masiv muntos; gloată; a clădi.
Înfățișarea și atitudinea acestor statuete sunt de fapt hieroglife, care trebuie citite precum numele lor. Încă un Gânditor a fost descoperit în Moldova, la Târpești. Nicăieri, în lume, nu s-a mai găsit așa ceva, fiindcă de aici, din România, a pornit Imperiul Atlant, de întindere planetară și de durată multimilenară.

Gânditorul de la Târpești

Atât cât se întrezărește în lumina documentelor și a altor mărturii, întreaga și fascinanta istorie a Atlantidei va fi prezentată în continuare în acest serial.

Adrian Bucurescu