Istoria Atlanților: Un etnonim sacru: Român.Un număr fast: 666. Ce înseamnă?

Romani atlanţi geţi

Un etnonim sacru: Român. Un număr fast: 666

Motto:
Suntem Români și punctum.”
Mihai Eminescu

Nu neapărat din naționalism am ajuns la localizarea Atlantidei în actuala Românie. Până ce să plec din satul natal, citisem deja câteva cărți despre acest misterios tărâm, care nu mi-a mai dat pace nici până astăzi. Iată titlurile și autorii acelor cărți minunate, pe care le-am și păstrat cu evlavie: ”Lumi dispărute” de Aurel Lecca, ”Luntrea sublimă” de Victor Kernbach și ”Ultimul om din Atlantida” de Aleksandr Beleaev. Ultimele două sunt de ficțiune, așadar, cea mai importantă pentru cercetările mele  a fost și încă este ”Lumi dispărute”. Însă, pe vremea copilăriei mele, nu știam că începuturile Atlantidei fuseseră chiar în patria mea, loc de aterizare – oare de unde? – al Oaspeților Astrali, al celor ”Trimiși de Sus”, adică al RO-MANI-lor; cf. rom. Rai; rouă; roi; a roi; rui ”ciocârlan; ciocârlie”; alban. re ”nor”; egipt: Rha, Rhe ”Soare”, rom. a meni; a mâna. Desigur, de la acest tâlc româna a moștenit a rămâne ”a câștiga; a învinge”. Așadar, Român înseamnă și ”Învingător”, ceea ce explică și dăinuirea noastră multimilenară până astăzi.

În limba română, alte variante ale acestui străvechi cuvânt sunt: rumen; roman ”crizantemă; dumitriță; granat; margaretă; mușețel; spilcuță; tufănică”; romaniță ”un soi de mușețel”; râmnă ”ardoare; zel; hărnicie; vrednicie”; roman – dans popular din Muntenia și Dobrogea; luminăa (se) lumina; liman; Roman – un voievod al Moldovei; Roman (oraș); Romanați – județ în Oltenia.
Până deunăzi, ceea ce se înțelege și din volumele pe care le-am publicat până acum, am crezut că numărul 666, benefic la Geto-Daci, vine de la restaurarea cultului zalmoxian de către marele rege Buerebuistas. Iată însă că o nouă privire asupra unui opaiț descoperit în ruinele cetății de la Drobeta, precum și asupra unui colț din Arcul de Triumf al lui Constantin cel Mare, de la Roma, demonstrează o vechime mult mai mare a acestui controversat număr.
Am luat-o băbește, așa cum se spune în divina noastră limbă. Inscripția de pe opaițul de la Drobeta poate fi citită în cu mai multe tălcuri, printre care și acesta: ROMAN E SSS. De aici se ajunge la controversatul număr 666, notat în foarte multe inscripții geto-dacice SSS, după inițiala numeralului. Oricum, din această lectură se deduce că ROMAN este echivalent cu SSS, deci cu 666!

Ca să înțelegem mai bine inscripția geto-dacică de la Drobeta, trebuie să transcriem textul sugerat: ROMANI SASE SASE SASE. Tălmăcirea; Cei Luminoși (Curați) primesc Forță de Sus; Cei Cinstiți (Vrednici) primesc Întremare (Alinare; Har; Mângîiere) de Sus”; cf. rom. lumină; rămnă; roman (bot.); a sosi; a (-și) însuși; șes. seșă ”șezătoare; clacă”; șiș ”cuțit”; alban. sasi ”cantiate”; sesa ”de prefeință”; syze ”ochelari”; saze ”lăută; cobză”; sise ”mamelă; sân; țâță”; rom. sus.
Așadar, nu mai e surprinzător că, în textele de pe tăblițele de plumb de la Sinaia, Dacii sunt numiți uneori și ROMANI, încât numai din context reiese că e vorba de ei și nicidecum de dușmanii lor. Altminteri, tâlcul din inscripția de pe opaițul de la Drobeta n-ar avea rost. Iată că DAC este sinonim cu ROMAN, însemnând tot ”Luminos; Strălucitor; Ardent; Vrednic”; cf. rom. ducă ”duce; principe”; duh; germ. Tag, sued. dag ”zi, ziuă”; lat. audacia ”curaj; îndrăzneală; cutezanță”; audax ”îndrăzneț; curajos; cutezător; temerar; încrezător”. Echivalența ROMAN 666 – DAC 666 este confirmată și pe celebrul Arc de Triumf al lui Constantin cel Mare, de la Roma.

După cum se știe, marele împărat era Geto-Dac, născut în provincia Moesia Superior, în orașul Naissus. Așadar, n-ar trebui să ne mire prezența, în susul Arcului, a opt nobili daci, patru de-o parte și patru de cealaltă parte. Aceștia fuseseră de fapt chiar Atlanți, iar Dacii îi divinizau. Când le va veni rândul, în acest serial, se va vădi cine erau și ei. De o importanță cu totul aparte, pentru demonstrația de mai sus, este inscripția SSS alături de statuia unuia dintre Dacii de pe Arcul de Triumf.

Este limpede că această inscripție se citește DACI SSS, adică DACI SASE SASE SASE, ca pe opaițul de la Drobeta, doar că, în loc de ROMANI apar DACII. Quod erat demonstrandum, cum spuneau cei ce-și ziceau și ei Romani. Cum vom vedea în episoadele următoare, acest măreț neam, înscris de-a lungul vremurilor ca ATLANT, GET, ROMAN și DAC, va stăpâni, vreme de câteva milenii, cel mai întins imperiu din istorie.

Autor: Adrian Bucurescu