Istoria Secretă: Atlantida – primul și cel mai durabil imperiu din lume. Renașterea pământenilor

atlantida 1

Am văzut, în episodul trecut, că misterioșii Oaspeți Astrali, conduși de SIMOEISIS, zis și Semyaza, Poseidon și Neptun, au răpit Amazoane, luându-le de soții. Ceilalți Amazonieni, în frunte cu regina Leukippe, au fugit spre Apus, peste munți, întemeind un nou regat și mai multe cetăți, printre care și TIB ISCON ”Fortăreața Pribegilor (Izgoniților)”, în apropierea actualului municipiu Caransebeș. Iată însă că, la un moment dat, cetatea apare cu alte denumiri, printre care TIBISCO și TIBISCUM, ce se tălmăcesc prin ”Înscrierea; Semnăturile; Însemnarea; Recunoașterea; Acordul”; cf. rom. tibișir ”cretă de scris”; zapis ”document”; zapiscă ”adeverință; certificat;dovadă; mărturie”; franc. depeche ”depeșă”; devis ”deviz”; devise ”deviză”. Este, cu siguranță, primul acord de pace din istorie, în urma căruia a fost constituită Confederația Atlantă, alcătuită din Amazonieni și Moesieni, sub conducerea împăratului Poseidon și a împărătesei Kleitho. Evenimentul s-a mai numit și RUCCO NIUM ”Înțelegerea Regilor”; cf. rom. rigă; lat. rex ”rege”; rom. noimă; a (se) năimi. Sintagma se mai traduce și prin ”Neamul Regal”, și prin ”Arcul Înțelegerii (Concordiei); Arcul Înrudirii; Arcul Strălucitor (Străveziu)”; cf. rom. rugău ”arc”; noimă; a (se) năimi; neam; nămete; nemeș ”nobil”; alban. i njome ”proaspăt; fraged”; njomesi ”prospetțime; frăgezime”.

Acesta este Curcubeul, considerat și astăzi ca simbol al înțelegerii dintre Dumnezeu și oamenii curați. În fine, RUC C-ONIUM poate fi înțeles și ca ”Dorința de Unire; Unirea prin Voința Fiecăruia”; cf. rom. rugăa (se) ruga; a (se) uni; uniune. De la acest ultim tâlc a apărut și AT LANTAI sau AT LANTIS ”Cei Uniți; Cei Legați; Foarte Vânjoși; Foarte Voinici; Prea Puternici; Cei Închegați; Cei Zămisliți”; cf. alban. ata ”ei; acei; aceia”; rus. eto ”acesta”; rom. hăt; hat; lanț; a (se) înlănțui; alban. lind ”a (se) naște; a răsări; lat. athleta ”atlet”; talentum ”măsură de greutate; monedă”. Atunci, prin căsătoriile dintre Oaspeții Astrali și Pământence se pare că s-a schimbat însuși ADN-ul unor oameni, născuți pe jumătate divini, pe jumătate oameni. 

Atunci a început de fapt Istoria Lumii, atunci s-a declanșat așa-numita Revoluție Neolitică, ale cărei ecouri se simt și astăzi.
Încă un sens al denumirii acestui prim regat din istorie: AT(Ă)L ANTAI ”Cei mai Puternici; Forța Supremă”; cf. rom. idol; oțel; întâi; undă; lat. ante ”mai presus decât; mai mult decât”.
Urmele acestui multimilenar imperiu, cu centrul în actuala Românie, se găsesc peste tot. Am văzut că statuetele zise ”Gânditorul și Femeia lui”, descoperite la Hamangia, îi reprezintă pe Poseidon și pe Kleitho. Exact în răstimpul constituirii Atlantidei, pe un  teritoriu întins a apărut și celebra cultură Cucuteni, printre primele din lume. Tot atunci este atestată altă mare și celebră cultură, Gumelnița.

– Va urma –

Adrian Bucurescu