CE SE ÎNTÎMPLĂ, DE FAPT, ÎN ROMÂNIA? POPORUL ROMÂN ATRAS ÎN LUPTA DINTRE MAFIA INTERNAŢIONALĂ ŞI MAFIA NAŢIONALĂ

Pentru a putea acuza poporul Român de consecinţe, agitatorii atrag poporul în acţiuni de masă, sub pretextul că acţionează pentru binele justiţiei, chipurile înspre binele poporului.

Adevărul este cu totul altundeva şi nu îl veţi găsi la nici un post de radio, tv sau ziar.

Pentru început să observăm cine decide, adică de fapt conduce Statul Român şi societatea românească şi cine este doar figurant şi doar pune în aplicare deciziile luate altundeva, figurant-marionetă care de fapt nu conduce nimic.

Statul Român şi societatea românească nu au fost şi nu sunt conduse de politicieni. Ele sunt conduse de proprietarii sistemului financiar care au constituit, cu multe generaţii în urmă, o mafie la nivel internaţional cu sucursale locale în fiecare stat. Politicienii oferă serviciul de protecţie a identităţii adevăraţilor conducători, care, nici măcar nu au călcat vreodată prin România.

Sucursalele Mafiei Internaţionale în fiecare stat au două aripi: una formată din străini sub reală sau falsă identitate şi una formată din localnicii cu caracter de rea credinţă, prădători, infractori adică, de medie şi înaltă inteligenta.

Mafia Internaţională are o conducere extrem de adânc conspirată pentru a i se putea asigura protecţia şi continuitatea. Metodele lor de menţinere a puterii în societate se bazează exclusiv pe incitarea de conflicte de categoriile şi mărimile, meticulos şi amplu întreţinute pe lungimea a sute de ani. Conflictele sunt pe tot spectrul de mărime şi tip, de la nivelul cel mai mic cum ar fi conflicte între membrii unei familii până la cel mai mare nivel care este războiul între popoare, între cele două extreme fiind mii de categorii de conflicte de exemplu: între generaţii, între etnii, între sexe, între profesii, între apartenenţe confesionale, între rase, între suporteri de echipe sportive, între categorii sociale pe bază de afinităţi, avere, preferinţe, gusturi… Procedeul utilizat este de a stabili raporturile personale în baza diferenţelor dupa care se incită conflict în baza acestor diferenţe. Ca soluţie se oferă … destrămarea relaţiei, aşadar, procesul conduce la dezbinarea dintre toţi membrii societăţii.

Conducerea Mafiei Internaţionale deţine monopol absolut asupra tuturor componentelor sistemului planetar de circulaţie a banilor şi a informaţiei, astfel încât prin sărăcire generalizată şi distribuţie discriminatorie a banilor aceasta poate dirija forţele sociale spre direcţiile stabilite de mafioţi, atât prin constrângere financiară cât şi prin înşelare informaţională în masă. Mass Media este doar una din componentele prin care publicul este înşelat.

Scopul urmărit este acelaşi de 2,000 de ani: instaurarea unui sistem global de exploatare a popoarelor în beneficiul unei minorităţi adânc conspirată. Toate încercările trecute au eşuat pentru că exploatării s-au opus exploatării. Mai recent, în ultimii 350 de ani mafioţii au imaginat mijloace prin care exploataţii să participe cu entuziasm la propria exploatare şi mai ales în ultimii 120 de ani prin mijloacele de comunicare unidirecţională care nu permit interogarea, radio, TV şi filmele, exploataţii au indus publicului convingerile că sistemul actual este cel mai bun posibil şi  aşa au realizat susţinerea sistemului de exploatare de către membrii societaţii cu toată puterea fiinţei lor.

Pentru ca sistemul să poată funcţiona, este esenţial ca populaţia unei ţări să fie privată de orice avere şi de orice informaţie adevărată, mai ales modul în care mafioţii acţionează, instrumentele şi procedeele de jefuire, condiţionare financiară, condiţionare mentală în masă şi distrugere adevărului.

Ce nu se poate realiza prin înşelare, terorizare, jaf şi sărăcire, Mafia Internaţională rezolvă prin crimă.

Acestea fiind conturate, cine nu poate cuprinde cele spuse mai sus, nu va putea cuprinde fenomenul care se derulează prin faţa noastră şi în care românii sunt atraşi tocmai ca rezultat al necunoaşterii structurii de conducere a statului şi a societăţii.

La 1989 nu s-a prăbuşit nici un comunism. La 1989 doar a fost înlocuit sistemul de exploatare care prin terorizare realiza subordonarea celor exploataţi contra voinţei lor cu un sistem de exploatare care prin înşelare mediatică realizează subordonarea celor exploataţi din proprie iniţiativă şi cu entuziasm, îndelung perfecţionat în ţările aşa-zis dezvoltate.

Prin lungă pregătire psihologică în masă, sabotarea condiţiilor de trai şi calomniere, prin amplă înşelare mediatică locală şi internaţională, prin asasinat, Mafia Internaţională a preluat în 1989 conducerea Statului Român după care instituise un sistem de exploatare a românilor prin sărăcire a întregii populaţii, condiţionarea financiară, condiţionare mentală în masă şi distrugerea adevărului.

Preluarea statului la 1989 a fost făcută cu colaborarea funcţionarilor de cel mai înalt nivel în stat la acel moment, cărora li s-a promis o mare abundenţă materială.

În cursul procesului de preluare a averii românilor în perioada de 27 de ani scursă de la 1989, pentru a-şi ascunde identitatea, mafioţii internaţionali s-au folosit de români cu caracter infracţional dispuşi, ca şi predecesorii care au oferit statul mafioţilor la 1989, să ajute mafioţii să preia averea de la Poporul Român pentru ample beneficii personale. Prin acest proces s-a constituit o clasă de mafioţi autohtoni la care a ajuns o parte a averii românilor, respectiv ce le-au oferit mafioţii internaţionali din ce au jefuit împreună de la români.

Această clasă de bogaţi fiind constituită pe criteriul interesului material prin orice mijloc moral sau imoral, deşi proveniţi dintre români ei nu sunt nici caracteristici pentru Poporul Român şi nici nu vor urmări interesul Poporului Român pe care au ajutat să fie jefuit şi înrobit de Mafia Internaţională. Poporul Român nu are absolut nimic de aşteptat de la aceştia decât răul, aşa cum la fel nu are de astepatat nimic de la Mafia Internaţională care ne vrea exterminaţi cu totul.

Mafioţii locali au fost înşelaţi de mafioţii internaţionali să creadă că dacă jefuiesc cot la cot pe români, sunt colegi de furt şi se vor apăra unii pe alţii, vor avea sanctuar în rândurile Mafiei Internaţionale, că îşi vor putea păstra averea pe termen lung şi vor avea astfel o stabilitate în viaţă, o vor putea transmite la copii lor, le va oferi o oarecare independenţă de decizie şi mişcare.

Mafia Internaţională are nevoie de executanţi docili şi complet dependenţi pe care îi dirijează prin masonerie. Nici o formă de independenţă nu este permisă. În consecinţă, independenţa mafioţilor locali este un fapt cu totul inacceptabil pentru Mafia Internaţională şi urmează să fie eliminată prin mijloace juridice sau criminale.

Procesul de preluare de către mafioţii internaţionali a averii Poporului Român este spre finalizare. A venit timpul ca Mafia Internaţională să elimine din calea sa şi pe cei de care s-a folosit pentru preluarea statului şi averii românilor.

De câţiva ani asistăm la o luptă pe viaţă şi pe moarte între Mafia Internaţională şi mafioţii autohtoni. Mafioţii internaţionali atacă cu mijloacele justiţiei şi Mass Mediei pe care le controlează integral iar mafioţii locali se zbat în disperare să apere agoniseala jefuită cu orice mijloc pe care pot pune mâna.

Mafioţii Internaţionali îi ajută pe cei locali să ajungă în funcţii politice că să le fie paravan doar pentru că imediat să îi compromită prin Mass Media şi justiţie când ajung în funcţii. Mafioţii locali se bucura că ajung în funcţii de unde încearcă cu mijloacele funcţiei să se apere de atacul mafioţilor internaţionali, precum fac cu ordonanţe de guvern care speră să îi protejeze de atacul în justiţie.

Asistăm la o luptă între mafioţi. Poporul Român nu are absolut nimic de a face cu această luptă, nici una dintre părţi un are în minte decât jefuirea şi exploatarea cruntă a poporului.

Victoria va fi cu certitudine de partea mafiei internaţionale întrucât că mafia locală nu are de partea ei pe nimeni şi nimic, nu poate spune adevărul întrucât s-ar auto incrimina, nu poate apela la protecţia poporului pentru că l-a jefuit în favoarea străinilor, mafioţii locali sunt izolaţi şi dependenţi de cei internaţionali care îi vor morţi pe cei locali, aşa cum au făcut în toate cazurile de preluare a unui stat, şi aşa vor şi realiză.

Mafioţii locali sunt stupefiaţi şi îngroziţi pentru că au descoperit că nu există loialitate din partea celor internaţionali, deoarece, pentru mafioţii internaţionali cei locali sunt tot nişte goyimi.

Azi asistăm la atragerea românilor în lupta Mafiei Internaţionale împotriva aripii sale locale, ocazie cu care se va încerca justificarea declanşării unui război intern pentru înrobirea definitivă a Poporului Român prin dezmembrarea teritorială şi trecerea românilor sub jurisdicţia altor state cu scopul de a fi supuşi proceselor de ştergere a conştiinţei identăţii etnice simultan cu preluarea patrimoniului strămoşesc al românilor în integralitate de către Mafia Internaţională. În final mafioţii vor învinui tot pe români pentru dezastrul produs asupra lor arătând ca românii au ieşit la proteste care au degenerat în război intern.

Asistăm la repetarea situaţiei de la 1989 când Poporul Român a fost atras în capcana participării la un eveniment planificat şi executat de mafioţi străini şi locali după care de 27 de ani Poporul Româneste continuu acuzat că el însuşi este cauza nenorocirilor care au urmat până în prezent. Nici una din acest acuzaţii nu ar fi putut să fie aruncată împotriva românilor dacă nu ar fi fost implicaţi în evenimentele din 1989. Mai mult, s-ar fi văzut cu claritate cine sunt cu adevărat cei care au executat operaţiunile de la 1989.

Poporul însă este atras în lupta aceasta de partea Mafiei Internaţionale prin înşelare comisă de Mass Media, pentru multiple scopuri, dar unul fiind acela de a întări în mintea românilor înşelarea că prin proteste se poate influenţa statul şi se pot rezolva probleme de funcţionare a statului etc.

Momeala cu care este prins poporul în acest joc cumplit este falsa imagine despre rolul justiţiei în societate. Prin mijloacele mediatice, timp de 27 de ani s-a inoculat în mintea românilor că rolul justiţiei este să condamne şi să recupereze prejudiciile. Ori asta implică faptul că infracţiunea s-a comis deja, prejudiciul s-a realizat deja.

SISTEMUL JURIDIC AXAT PE CONDAMNARE ŞI RECUPERAREA

PREJUDICIILOR ESTE GÂNDIT DE LA BUN ÎNCEPUT PENTRU A FACILITA

JEFUIREA MAJORITĂŢII DE CĂTRE MINORITATEA CARE CONTROLEAZĂ

SISTEMUL STATAL.

Sistemul juridic actual deschide toate căile comiterii de infracţiuni fără nici un obstacol, de la jaf, delapidare, înşelăciune, abuz în serviciu până la trădare şi crimă pentru infractorii străini şi locali. În acest sistem, infractorii se focalizează asupra procedeelor de a împiedica funcţionarea sistemului de cercetare, condamnare, pe reducerea,uşurarea şi chiar eliminarea pedepselor şi desigur împiedicarea recuperării prejudiciilor.

SISTEMUL JURIDIC ACTUAL ESTE PROFUND VICIAT DIN CONCEPŢIE.

PENTRU CA UN SISTEM JURIDIC SĂ FUNCŢIONEZE ÎN FAVOAREA POPORULUI, EL TREBUIE SĂ AIBĂ CA SCOP PREVENIREA INFRACŢIUNILOR ŞI A PREJUDICIILOR.

În actualul sistem nu se utilizează absolut nici un mijloc de prevenire a infracţiunilor. Aşadar prejudiciile se ţin lanţ fără nici o împiedicare, infractorii de anvergură sunt liberi să acţioneze nestingheriţi. Asta este explicaţia pentru care asistăm neputincioşi la continua jefuire a românilor iar ce nu se jefuieşte, se distruge. Pe de altă parte tot ceea ce se construieşte este strict pentru înrobire şi exploatare.

Actualul sistem juridic a fost introdus în 1864 sub falsă calitate de cod juridic francez, în realitate este un sistem juridic pentru organizarea unei societăţi de exploatare cruntă a omului de către om, sistem juridic bazat pe principiile şi procedeele talmudice. Aspectul fundamental în sistemul juridic talmudic este acela de respectare strictă exclusiv a hotărârilor judecătoreşti şi nerespectarea legilor, cu atât mai puţin de către judecători. Astfel, statul este în fapt în mâna celor care decid ce anume vor conţine hotărârile judecătoreşti, respectiv cei care au putere supremă asupra judecătorilor prin pârghiile sistemului masoneriei care se bazează exclusiv pe ameninţarea cu moartea. Pentru popor, judecătorii sunt prezentaţi ca fiind independenţi. În realitate ei sunt slugi docile ale conducerii Mafiei Internaţionale. Pe această cale statul este folosit pentru înrobire şi nu poate fi folosit pentru dezrobire sau prevenirea înrobirii.

Însăşi epoca noastră a început sub legea talmudică, când printr-o hotărâre judecătorească pronunţată şi pusă în executare cu nerespectarea legilor, vârful statului a fost asasinat, tot prin nerespectarea nu au fost identifîcaţi legilor asasinii celor 1,100 de români ucişi la evenimentele din 1989, prin nerespectarea legilor averea românilor a fost trecută la Mafia Internaţională, prin nerespectarea legilor statul Român este utilizat pentru a ataca Poporul Român şi Biserica Ortodoxă Română.

În cartea „Spitalul, Coranul, Talmudul, Cahalul şi Francmasoneria” scrisă de Dr. Nicolae C. Paulescu, descoperitorul insulinei, găsim o selecţie a celor mai relevante texte din Talmud între care găsim:

„Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat, însă violatorul preceptelor hahamilor, trebuie să fie pedepsit cu moartea… Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori, nici dojeni prealabile, nici judecători nu sunt trebuincioşi. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune”

Vedem că conform Talmudului, chiar şi cele 10 porunci pot fi încălcate, nemaivorbind de alte legi, dar nerespectarea deciziei rabinice se pedepseşte cu moartea fără judecată. În baza aceluiaşi principiu funcţionează linia de comandă şi în justiţia din România prin masonerie. Masoneria fiind în fapt o organizaţie talmudica pentru neevrei, organizaţie prin care Mafia Internaţională controlează despotic instituţiile statului.

Precizez că Talmudul este prezentat în fals drept o carte sfântă. În realitate este un regulament militar elaborat în secolul doi după Hristos, a căror prevederi sunt exact opuse celor din Noul Testament, fiind elaborat cu scopul de a organiza forţele ateilor pentru atacarea şi distrugerea Creştinismului.

Aplicarea regulilor conţinute în Talmud asigură organizarea forţelor ateilor şi infractorilor în chip militar şi clandestin, asigură disciplina internă prin terorism intern respectiv prin executarea celor care nu respectă ordinele rabinice, şi în ansamblul societăţii realizează preemţiunea conducerii Mafiei Internaţionale în societate. Supremaţia mafioţilor în societate se bazează exclusiv pe exonerarea de orice responsabilitate pentru orice nedreptate sau crimă şi pe imunitatea juridică a răufăcătorilor.

Sistemul juridic actual a înlocuit prin înşelare sistemul juridic nomocanonic bazat pe principiile şi valorile exprimate în Noului Testament care aveau la baza dragostea, dreptatea şi echitatea în societate, sistem care a stat la baza formării Poporului Român şi i-a asigurat invincibilitatea până la introducea actualului sistem juridic care este efectiv anticreştin.

CUM NE PUTEM APĂRA DE RĂU DACĂ NU ÎL CUNOAŞTEM?

Unde puteam afla despre manifestarea răului, despre modul în care se face înşelăciunea, despre viclenie, despre perfidie, despre trădare? La care facultate, la care şcoală?

Există un singur loc unde putem învăţa în detaliu şi în profunzime despre manifestarea răului şi acela este Vechiul dar mai ales Noul Testament. Cadrul este Biserica Ortodoxă Română. Doar aflând despre manifestările răului vom putea să le recunoaştem în realitate şi să ne ferim de acesta. Cei ce nu le cunosc vor cădea pradă înşelării şi vor muri nedumeriţi.

Acum poate unii se vor dezmeticii şi vor putea înţelege motivul pentru care suntem împiedicaţi să studiem Biblia precum şi scopul pentru care Mafia Internaţională duce o luptă acerbă împotriva Bisericii prin toate instrumentele sale: Mass Media, Justiţia, autorităţile statului, sistemul financiar etc. Un popor bine educat ortodox şi bun practicant ortodox nu poate fi păcălit şi deci nu poate fi înrobit.

Poporul Român a fost stabil şi invincibil până când statul a fost preluat de Mafia Internaţionala in 1859 si a fost utilizat pentru distrugera unitaţii dintre Biserica si popor.

Acţiunea de sabotare a învăţământului religios, care a început cu jefuirea românilor de averea bisericilor de către statul ateu în 1863 şi este continuată în prezent de forţe ample de spioni ai Mafiei Internaţionale infiltraţi în rândurile românilor.

CUM AR PUTEA SISTEMUL JURIDIC SĂ SERVEASCĂ EFECTIV INTERESELE POPORULUI ŞI NU ALE MAFIOŢILOR?

Răspunsul este evident: sistemul juridic trebuie să fie orientat strict către PREVENIREA INECHITĂŢII, NEDREPTĂŢII ŞI PREJUDICIILOR, spre împiedicarea comiterii de infracţiuni şi descurajarea celor care contemplă o astfel de activitate antisocială.

Cum exact se se poate realiza acest deziderat?

Cu siguranţă nu se realizează prin proteste, mase de români atraşi pe străzi, prin petiţii, nu vom afla pe ce căi de la televiziuni, care toate sunt ale mafioţilor. Dimpotrivă, din tot ce ni se arată, nu numai că nu aflăm nimic dar intoxicaţia informaţională ne împiedică să aflăm adevărul, să înţelegem cum ne putem proteja de rău şi cum să construim o societate bazată pe valorile pozitive perene.

Interesul Poporului Român se va realiza numai în condiţiile în care se va reveni la valorile care au asigurat dezvoltarea şi întărirea şi invincibilitate sa din ultimele milenii, respectiv valorile ortodoxe, în mod efectiv şi continuu. Acestea pot fi aplicate numai de o conducere a societăţii de către patrioţi care îşi dedică viaţa binelui Poporului Român şi care la rândul lor vor fi protejaţi efectiv pentru a nu fi înşelaţi şi distruşi de către Mafia Internaţională.

Doamne, ajută!

Adrian Grigoriu, 28 ian 2017

Bibliografie din articole personale:

UNITATEA MILENARĂ dintre BISERICĂ ORTODOXĂ şi POPORUL ROMÂN atacată vicios si imoral de către AGENTURILE GLOBALISTE.13 DEC 2016 https://www.facebook.com/adrian.grigoriu.ro/posts/2468934496578780

SECULARIZAREA AVERILOR MĂNĂSTIREŞTI DE CĂTRE STAT A AVUT CA SCOP DISTRUGEREA ORTODOXIEI ÎN ÎNTREGIMEA EI. 04 mai 2016 https://www.facebook.com/adrian.grigoriu.ro/posts/2353037084835189

ATACUL LA PATRIARH, UN ATAC LA ADRESA POPORULUI ÎNTREG! 07 NOV

2015

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2275788012560097&set=a.1832453496893 553.38017.100003867614875&type=3&theater

http://www.justitiarul.ro/conducerea-evreiasca-masoneria-s^/

Se impun nişte clarificări pentru înţelegerea fenomenului asasinării şi prigonirii atât a conducerii cât şi a zecilor de mii de legionari, precum şi continua calomniere, minciuna şi prigoana asupra acestora şi a urmaşilor până în prezent. 28 noiembrie 2015. https ://www.facebook.com/adrian.grigoriu.ro/posts/2281795771959321

Există un singur grup de oameni care în ultimii 1,200 de ani a atacat şi continuă să atace Poporul Român, 15 OCT 2016

https://www.facebook.com/adrian.grigoriu.ro/posts/2433159866822910