De ce Preşedintele Dodon trebuie demis şi judecat pentru trădare naţională?

Dodon la tomberon

Preşedintele Igor Dodon a declarat miercuri, 18 ianuarie 2017, în cadrul vizitei sale oficiale la Moscova, că discuţiile potrivit cărora Uniunea Sovietică a ocupat Moldova nu reprezintă opinia majorităţii moldovenilor. În acest sens, el îşi exprimă speranţa că ruşii vor înţelege asta.

„Majoritatea cetăţenilor Republicii Moldova, mai mult de 65%, consideră Federaţia Rusă ca pe un stat prietenos. Pe oricine întrebi în Moldova el va spune: desigur că trebuie să prietenim cu Rusia. Ceea ce a făcut guvernarea din Moldova în ultimii ani, nu corespunde cu părerea majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova. Eu sper că cetăţenii Rusiei înţeleg că ceea ce spun unii din guvernatori în tot acest timp, că ocupaţie sovietică, că Rusia e agresivă, asta e nu opinia majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova”, a afirmat Igor Dodon într-un interviu pentru Sputnik Moldova. Dodon a mai adăugat că postul de televiziune Rossia24 nu trebuia interzis în Moldova, căci este un canal bun pe care el însuşi îl urmăreşte. Totodată, preşedintele a dat asigurări că va face ce-i stă în puteri pentru a întoarce postul rusesc pe piaţa media din Moldova. Amintim că preşedintele Republicii Moldova se află în perioada 16-18 ianuarie într-o vizită oficială la Moscova. Cea mai aşteptată întrevedere a fost cea dintre Igor Dodon şi Vladimir Putin. Părţile au discutat despre problema conflictului din Transnistria, problema migranţilor moldoveni aflaţi la muncă în Rusia, despre perspectivele parteneriatului strategic moldo-rus şi altele.  Dodon l-a asigurat pe liderul de la Kremlin că dacă socialiştii obţin majoritatea parlamentară în 2018, ei vor rezilia Acordul de Ascoiere UE-Republica Moldova. De remarcat că la finalul întrevederii, Dodon i-a dăruit lui Putin o statuie cu chipul lui Petru I şi domnitorul Dimitrie Cantemir, iar liderul de la Kremlin harta Moldovei din secolul XVIII.

http://adevarul.ro/moldova/politica/igor-dodon-cetatenii-rusi-majoritatea-moldovenilor-nu-considera-uniunea-sovietica-ne-a-ocupat-1_587f445d5ab6550cb88a7aa5/index.html

Ce s-a întîmplat, de fapt, la Moscova? Președintele Republicii Moldova, în calitatea sa de șef al statului, reprezintă statul și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării (articolul 77 din Constituție). Prin declaraţiile sale la Moscova Preşedintele Igor Dodon, a încălcat Declaraţia de Independenţă a R. Moldova şi este pasibil de demitere din funcţia Preşedintelui R. Moldova şi tras la răspundere pentru trădare naţională. Mai jos prezentăm hotărârea Curţii Constituţionale din 5 decembrie 2013.

„Audiind argumentele părţilor şi examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că Declaraţia de Independenţă consacră crearea noului stat independent Republica Moldova şi stabileşte temeliile, principiile şi valorile fundamentale ale organizării statale a Republicii Moldova.

Curtea a reţinut că Declaraţia de Independenţă, fiind parte integrantă a Preambulului Constituţiei, are valoare de text constituţional şi face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate.

Curtea a statuat că Declaraţia de Independenţă constituie fundamentul juridic şi politic al Constituţiei, astfel încât nici o prevedere a acesteia din urmă nu poate depăşi cadrul Declaraţiei de Independenţă.

Prin urmare, orice control de constituţionalitate sau interpretare urmează a avea în vedere nu doar textul Constituţiei, ci şi principiile constituţionale enunţate în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

Astfel, Curtea a conchis că, în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează.

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a hotărât că, în sensul Preambulului Constituţiei, Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate. De asemenea, Curtea a statuat că, în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

– See more at: http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&id=512&idc=7#sthash.OSlG7C38.dpuf

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ A R. MOLDOVA

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere și democratice,

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei , acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internațională „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituționale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declarația suveranității Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, și de la faptul că populația Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menținerii URSS;

ȚINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, de edificare a statelor de drept și de trecere la economia de piață:

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki și normelor de drept internațional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrșirii unui act de justiție, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional,

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN și INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:

SOLICITĂ tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, și își exprimă dorința de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practicii existente în lume în această materie.

ADRESEAZĂ Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa și la mecanismele sale:

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație a acesteia și să retragă trupele sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova;

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertății politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținînd grupurilor naționale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991
– See more at: http://www.president.md/rom/declaration#sthash.Y86ljhG3.dpuf

Harta lui Bartolomeo Borghi şi cea a „Moldovei Mari”

Conferinţa de presă de la Moscova (versiune integrală)

De ce Putin i-a dăruit lui Dodon harta Principatului Moldovei? De ce anume harta de la 1792? De ce anume acum? Se ştie că după războiul ruso-turc din 1787–1792, Imperiul Rus a reuşit să ajungă la Nistru. Acest moment a deschis poarta expansiunii Rusiei în Balcani. În aceeaşi perioadă, a secolului XVIII, Rusia a cucerit pământurile de la sud-vest, aşa-numita „Novorosie”, în care urmăreşte astăzi să provoace tulburări.

Se ştie că aşa-numita „Moldova istorică”, la care visează sau se preface că aspiră Dodon, nu este altceva decât o teza falsă, kominternistă, de distrugere a României. Vom prezenta mai jos un plan al URSS din 1943 de distrugere a României prin edificarea unei „Moldove Mari”, care nu este inedit, dar care explică gestul lui Putin şi originea inepţiilor lui Dodon. Vladimir Putin i-a dăruit lui Igor Dodon, cu ocazia primei vizite a acestuia la Moscova în noua sa calitate, o hartă a Principatului Moldovei. După asta, Dodon a prezentat, mândru, darul lui Putin într-o conferință de presă ţinută după întrevederea de la Kremlin.

„Existenţa separată a poporului moldovenesc a determinat dezvoltarea sa independentă ca naţie care a beneficiat de dezvoltarea sa multilaterală doar în URSS, unde poporul moldovenesc a primit pentru prima dată posibilitatea de a-şi crea cultura naţională, socialistă după conţinut, în familia frăţească a popoarelor Uniunii Sovietice.” SURSA: Notă explicativă privind harta hotarelor poporului şi limbii moldoveneşti, Institutul de Etnografie al Academiei de Ştiinţe a URSS, 9 decembrie 1943

Să vedem ce-a spus Dodon în cadrul acestei conferinţe şi să confruntăm spusele acestuia cu un plan al URSS din 1943 de distrugere a României. Mai întâi, el, ca şef de stat, le-a declarat jurnaliștilor ruși că „jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc!”. După aceasta, actualul preşedinte al R. Moldova și-a exprimat regretul că, în 1812, Imperiul Rus nu a anexat întreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. „Dacă Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, a debitat el, am fi avut acum o Moldovă întregită”.

„Asta-i ‚pohta muscălească’ pentru spațiul românesc! Asociația cu harta ce a însoțit nota ultimativă adresată guvernului român în iunie 1940 este evidentă. Anume către 1790, Rusia țaristă atinge o maximă extindere în spațiul românesc. În opinia mea, prin prezentarea distorsionată a evenimentelor, gestul lui Putin denotă intenţia Moscovei de a provoca disensiuni între R. Moldova şi România și de a alimenta în continuare războiul identitar din R. Moldova”, a comentat istoricul Ion Negrei.

Asta-i pohta muscălească

„Cred că acest gest, continuă Negrei, va fi urmat de o campanie de propagandă în care Moldova din dreapta Prutului va fi prezentată ca ‚felie de drept’ a R. Moldova, ‚ocupată’ abuziv de către România. Acţiunea nu este altceva decât reanimarea tezei kominterniste a ‚Moldovei Mari’”. „Dacă R. Moldova ar fi avut un președinte pertinent, drept replică, i-ar fi dăruit lui Putin harta republicii Novgorod. Gestul președintelui Putin provoacă mari îngrijorări, nu doar pentru R. Moldova”, a observat istoricul.

Dodon a mai declarat la Moscova că nu are intenția de a ridica „un gard de fier” pe Prut, subliniind că programele umanitare pe care le are R. Moldova cu România sunt benefice și nu ar trebui să li se pună capăt. „Știți, nu poți să-ți alegi vecinii. R. Moldova și România au multe proiecte bune și intenționez să fiu prieten cu România”, a spus Dodon. Potrivit lui, Chișinăul și Bucureștiul au „o singură problemă: încercările de unire a R. Moldova cu România”. „Atunci când România declară la nivel politic că trebuie lichidată statalitatea R. Moldova, vom riposta”, a ameninţat el.

Cine ameninţă, Dodon sau Putin?

„În România sunt interzise organizațiile care au încercat să facă propagandă cu privire la faptul că o parte din teritoriul românesc înseamnă Ungaria, altă parte – Moldova. Și atunci, de ce la voi acest lucru este interzis, iar la noi nu? La începutul anului trecut, i-am scris o scrisoare deschisă președintelui României, Klaus Iohannis, rugându-l să explice poziția pe marginea acestei probleme și nu am primit un răspuns”, a declarat Igor Dodon, potrivit TASS.
Drept replică, preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, 18 ianuarie, în cadrul întâlnirii anuale cu şefii misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti: „Reiterez aşteptarea României ca noul preşedinte (al RM) să acţioneze conform atribuţiilor sale constituţionale. O spun inclusiv în lumina declarațiilor sale cele mai recente. Indiferent de acestea, România va continua să sprijine drumul european al R. Moldova. Republica Moldova are nevoie de stabilitate, de implicarea responsabilă – subliniez acest cuvânt, responsabilă – a tuturor factorilor politici și instituționali în continuarea și consolidarea procesului de reforme”.

Obârşia aberaţiilor lui Dodon

Revenind la harta lui Putin, evocăm că, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, URSS a elaborat un proiect de strângere a etnicilor moldoveni în cadrul unei „Moldove Mari”, care prevedea unirea tuturor „moldovenilor” atât din stânga Nistrului, cât și a celor din dreapta Prutului în cadrul RSS Moldovenești proclamată abuziv la Moscova în august 1940.

Stalin a solicitat atunci directorului Institutului de Etnografie al Academiei de Ştiinţe a URSS, S.P. Tolstov, să elaboreze un studiu despre „harta hotarelor poporului şi limbii moldoveneşti”. Acest document elaborat de către căpeteniile ştiinţei istorice sovietice, după cum v-aţi dat seama, avea misiunea să stabilească hotarele poporului moldovenesc şi ale limbii moldoveneşti.

Cei care l-au încropit au indicat mai întâi că această sarcină este foarte dificilă, întrucât dacă pentru URSS răspândirea poporului moldovenesc coincide cu limitele RSS Moldoveneşti, în România, statistica oficială nu îi deosebeşte pe moldoveni din totalitatea românilor şi, în general, nu îi consideră drept naţionalitate aparte. Şi atunci, autorii au decis să stabilească hotarele moldovenilor „mai întâi, în funcţie de datele lingvistice, şi apoi de cele istorico-etnografice”. Ca, în cele din urmă, în funcţie de aceste note, Stalin să proclame „Moldova Mare”, idee ce a fost din fericire abandonată.

Proiectul „Moldova Mare” sau agresiunea împotriva României

Nu vom da tezele acestor note, căci nu avem spaţiu şi sunt oricum nişte aiureli, ci vom relua doar încheierea lor, colportată astăzi la infinit de Dodon: „Vorba moldovenilor şi-a păstrat trăsăturile fonetice şi lexicale, care persistă şi în unele locuri de trai ale moldovenilor în Transilvania [sic!]. Astfel, moldovenii, oriunde s-ar afla, se identifică drept entitate etnică şi

lingvistică separată de valahi. Această conştiinţă s-a păstrat şi la moldovenii din România, unde a luat forma particularităţilor sale lingvistice, şi, în special, în afara hotarelor acesteia, unde existenţa separată a poporului moldovenesc a determinat dezvoltarea sa independentă ca naţie care a beneficiat de dezvoltarea sa multilaterală doar în URSS, unde poporul moldovenesc a primit pentru prima dată posibilitatea de a-şi crea cultura naţională, socialistă după conţinut, în familia frăţească a popoarelor Uniunii Sovietice”.

Aşadar, urmând logica ideologilor sovietici, moldovenii, ATENŢIE!, nu au avut cultura lor naţională până la URSS, nici chiar în Evul Mediu, ci şi-au CREAT-O în Uniunea Sovietică.

Harta lui Bartolomeo Borghi şi cea a „Moldovei Mari” elaborată la indicaţia lui Stalin pentru distrugerea României