HIENA BOLŞEVICĂ

 

Daniel Culcer

O hienă bolșevică,
„Mister” James D. Pettit
Se luă de țara noastră,
Fiindcă rușii l-au plătit.

Se preface că nu știe
De poporul ce-l hulește
Că a fost o Românie
Sfâșiată pe rusește.

Să nu știe că asasinii
De la nemți și de la ruși
Au umblat pe harta lumii
Și-au trasat-o cu alt tuș ?

Să nu știe că răpiră
Din pământ moldovenesc
Că pământul ăsta-i Dacic
Din pământul strămoșesc ?

Că Ștefan, domn al Moldovei
Un atlet creștin și sfânt
Era văr primar cu Țepeș
Cel cu lege și cuvânt ?

Că Mihai Vodă Viteazul
Cel numit Dacul cel Mare
A luat Moldova toată,
Fără luptă, doar călare ?

A strigat la toți plăieșii
„- Fraților, azi nu murim !
O să facem horă mare
Și apoi să ne unim !”

Avem dacii pe columnă
Iar noi suntem strănepoții
Și-au ajuns să ne insulte
Toți tâmpiții și cu hoții…

Și au năvălit bețivii
Fii ai urii, fără mame,
Strânși sub steaua bolșevică,
Rupând cruci, strivind icoane…

Aveam oameni de ispravă
Meșteri mari și cărturari
Uciși toți de această pleavă,
De cazacii cei barbari.

Fete mândre și frumoase
Cum sunt îngerii-n icoane
Au ajuns în gropi comune
La un loc cu lighioane.

Tineri drepți, frumoși ca merii
Care își păstrau cuvântul
Au fost duși până-n Siberii
Unde-au îngrășat pământul…

Iar copiii și bătrânii
Au fost puși să flămânzească,
Vai de viața lor, săracii …
Mâncau șoareci, să trăiască.

Au pus tunul pe biserici
Au ucis și preoți sfinți
Când le-au demolat cu totul
Peste pruncii cu părinți.

Iar femeile, forțate,
Munceau mult pentru o fiertură
Tu, canalie bătrână,
Trebuia să taci din gură !

Cu cât te-au plătit, păgâne ?
Cu câte ruble, cu câți bani ?
Noi suntem pe-această glie
De vreo 9 mii de ani.

Aicia-i vatra omenirii,
Aici scrisul s-a născut
Când voi toți erați maimuțe
Noi aveam vase de lut.

Aveam case și bordeie,
Vite multe și armăsari,
Aveam multe obiceie
Și colinde între ani.

Aici, cea dintâia mină
Primul stup, primul rotar
Am fost primii cu grădină,
Am avut primul brutar.

Am făcut cetăți și poduri
Scoteam sarea din pământ
Iar voi rătăceați cu toții
Făcând umbră la pământ.

Când băteau fierul fierarii
Iar olarii scoteau lut
Cei ce le ții partea acuma
Ieșeau turme, la păscut.

Mii de ani, ca animale
Au vânat de prin taiga
Ce le ții mă javră partea ?
Asta este munca ta ?

Când au stat drepți în picioare
Au dat buzna peste noi
Nu să învețe a fi oameni,
Ci cu jafuri și război.

Când au prins să bată fierul
N-au făcut pluguri să are
Au plecat ca să ucidă
Și să fure de mâncare

Ține minte, slugă proastă
Crima lor nu-i doar un caz
Au distrus, ucis grotește
Trib de daci din Caucaz.

La fel au trecut de Volga
Și de Nipru, peste ape
Au venit să facă rele
De pământul nu-i încape.

Și în goana lor barbară
Tot la fel trecură Nistru
Pustiind Cetăți și Sate
Lăsând peisaj sinistru.

Nu le-ajunse continentul
Și-ncepu s-ascută cnutul
Să dorească și să spere
Să însângereze Prutul.

Nu puteau să ne învingă
Fără sprijin de yankei,
Astă nație perversă
De iude și farisei.

Așteptau oameni cu frica
Să vină să ne salveze
Și-au venit, rănind pământul,
Au venit să bombardeze.

Au rămas printre ruine
Doar cadvre și orfani mici
Că au venit americanii
Și i-au salvat pe bolșevici…

Asta vă e omenia ?
Ăsta e obraz la voi ?
Suntem victime și îngeri
Și ne vindeți tot pe noi ?