ROMÂNIA MEA. Codul getic de pe statuia de la Adamclisi


ROMÂNIA MEA. Codul getic de pe statuia de la Adamclisi

Năravul lui Traian de a-şi imortaliza trecerea prin tot felul de inscripţii i-a năucit multă vreme pe istorici, care i-au atribuit greşit multe monumente. Cum s-a întâmplat și cu cel de la Adamclisi.

De altfel, acest obicei al împăratului i-a atras porecla încă din timpul domniei sale de „herba parietaria”, „iarba zidurilor”. Fiindcă „năpădea” tot. De fapt, el doar a consacrat monumentul de la Adamclisi zeului Marte, punându-şi inscipţia ca pe un sigiliu domnesc pe acest impunător edificiu. Şi când şi-a pus „amprenta”, s-a simţit îndreptăţit să-şi aroge şi titlul de PONTIF MAXIMUS, Mare Preot al cultului geto-dac!

Din epoca bronzului
În 1980, Nicolaie Copoiu, secretar ştiinţific al Institutului de Studii Istorice, l-a trimis pe cercetătorul Vasile Rudan pentru a face un studiu asupra componentelor originale ale monumentului, în vederea reconstituirii. Concluziile cercetătorului au fost că monumentul datează din epoca bronzului, mai fusese restaurat în vechime, evidenţiindu-se două şcoli diferite de sculpură, că „gorgona romană” este o zeiţă locală a fertilităţii şi prosperităţii, fiind împodobită cu spice de grâu şi coarde de viţă de vie, iar într-o metopă, o amazoană şi un uriaş amintesc de bătălii mitice. Sunt foarte multe detalii care dovedesc faptul că monumentul nu e ridicat în timpul lui Traian.

Zeiţă a fertilităţii, împodobită cu grâu şi coarde de viţă de vie

Zeul fără chip protejând puiul de dac
Friza interioară este decorată cu steagul de luptă al dacilor, şarpele cu cap de lup, ceea ce-l dovedeşte clar de origine geto-dacă.  Istoricul Jean Deshayes, autorul lucrării ”Civilizațiile vechiului Orient”, atribuie genul de construcție circulară geţilor şi masageților, care au  răspândit  religia și simbolistica solară. Deshayes concluziona că aceste monumente au influențat ulterior şi arta funerară a vechiului Orient. Cercetătorul Vasile Rudan a constatat că în jurul monumentului, la o adâncime de 12-14 metri, sub depuneri aluvionare, există vestigii ale unei aşezări de tip protourban, cu temple, edificii, locuinţe, canalizări, neexplorate de arheologi. Şi tot datorită cercetătorului Vasile Rudan s-a păstrat fotografia celei mai importante metope, astăzi dispărută, înfăţişând un zeu fără chip, ce protejează un pui de dac, un copil cu păr cârlionţat, acoperit de celebra căciuliţă dacică.

Zeul fără chip, metopă dispărută

Conceput de Marele Preot
Un studiu al compoziţiei Monumentului conduce la convingerea că el este opera unui iniţiat. Scriitorii antici sunt unanimi în a spune că Marele Preot al dacilor cunoştea tainele Cerului şi ale Pamântului. Semnele geometrice de pe Monument sunt simboluri, ce în limba iniţiaţilor reprezintă forţe cereşti. Marele Preot al dacilor ar fi fost singurul în stare să conceapă compoziţia Monumentului de la Adamclisi.

Monumentul de la Adamclisi

Şi aici trebuie să vorbim despre nemaipomenita statuetă a preotului de la Adamclisi,  scoasă la iveală de plugul unui ţăran în anul 1894. Aceasta a fost achiziţionată de colecţionarul Jean Eleutheriade, ginerele pictorului Gheorghe Tattarescu şi a făcut parte din colecţia particulară a administratorului muzeului memorial al pictorului, de unde s-a încercat de multe ori sustragerea şi scoaterea din ţară. Supusă unui studiu de către o echipă de arheologi, lingvişti şi istorici, în 1986, s-a concluzionat că este vorba de statueta unui Mare Preot solar, sculptată din marmură de la Deleni-Dobrogea.

Statuia Marelui Preot solar

Vechimea a fost datată din epoca bronzului. Insignele de pe piept, două stele a câte şapte raze, îl indică Mare Pontif al cultului solar.

Matricea lingvistică unică în lume
Matricea lingvistică de pe patrafir este unică în lume. Aceasta demonstrează că scrierea hieratică, codificată, era folosită de marii iniţiaţi care erau preoţii geto-daci. Este primul document care dovedeşte existenţa codului getic, despre care se vorbeşte adesea în derâdere.

Matricea lingvistică, unică în lume

Profesorul Tudor Diaconu din Piteşti este cel care a descifrat codul din matricea ligvistică a statuii, ordonând-o după ordinul 10, al castei regilor-preoţi IO ! Vom reveni cu un articol despre codul getic, descifrat de cercetătorii Tudor Diaconu și Ilie Stancu.

Profesorul Tudor Diaconu (stânga) şi Ilie Stancu (dreapta), care au descifrat codul getic

Prima citire a descifrat astfel: „Îndepliniţi ale voastre îndatoriri!” Iată ce a ieşit din descifrarea profundă, in spirală (cheia codului getic) a  lui Tudor Diaconu, publicată în volumul „Limba vorbită de Adam şi Eva” (de Tudor Diaconu şi Ilie Stancu, editura Brio Star): „Ăsta este OM Ikaron, scut alb, mag Adam, îi ram Cogaion!” Poate de aceea se şi numeşte monumentul Adam Clisi, clisa lui Adam, „pământul primului om”.


Amazoană şi uriaş de pe metopa de la Adamclisi

evzmd.md