ONU PREGĂTEŞTE O CONSTITUŢIE GLOBALĂ PRIN CARE ELITA MONDIALĂ VA DECIDE TOTUL, PESTE VOINŢA NAŢIUNILOR!

un-agenda

Dr. Ileana Johnson Paugh este o româncă mai puţin cunoscută la noi în ţară, fiind autoarea unei cărți extraordinare, intitulată “Agenda 21 a Naţiunilor Unite: Piraţii mediului”. Ca o persoană care a crescut sub autoritarismul regimului comunist din România, Dr. Paugh a observat pericolul “Agendei 21 a ONU”, ca reprezentând calea către un guvern marxist la nivel mondial.

În al șaptelea capitol al cărții sale, intitulat “DICED reprezintă Constituția mondială a ONU”, Dr. Paugh ia act de faptul că mecanismele unui guvern mondial (“visul de aur al Illuminati”) au progresat până la punctul în care s-a publicat cel de-al patrulea proiect al unei Constituții globale. Acesta este cunoscut sub numele de DICED (Draft International Covenant on Environment and Development – Proiect Internaţional privind un Acord asupra Mediului şi Dezvoltării), ce a fost elaborat pe 22 septembrie 2010. Autorii săi îl descriu ca fiind “cea mai înaltă formă de lege pentru orice activitate umană.”

DICED conține 79 de articole, care acoperă 242 de pagini, preluând din principiile Agendei 21 a ONU. El este destinat să înlocuiască toate constituțiile tuturor națiunilor de pe planetă. Cine a redactat această Constituţie globală? Nişte organizaţii care, cu siguranţă, că au în spate Oculta Mondială, ca, de exemplu, Consiliul Internațional pentru Dreptul Mediului din Bonn (Germania) sau Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (ICUN). Sub masca “dezvoltării durabile” a omenirii, scopul acestui document este acela de a îngrădi libertatea indivizilor şi a naţiunilor şi de a naşte o monstruoasă guvernare globală.

Iată câteva articole din acest DICED:

– Articolul 3 propune ca întregul glob să se afle sub “protecția dreptului internațional”. Aceasta ar însemna, de exemplu, ca România să nu poată decidă asupra zăcămintelor sale de aur sau asupra Deltei Dunării. Cine vor decide asupra acestor bogăţii ale noastre? Globaliştii!

– Articolul 5 – se referă la “echitate și justiție”, cuvinte care le-am mai auzit în timpul regimului comunism.

– Articolul 16 – cere tuturor națiunilor membre ca toate deciziile naționale cu privire la mediul înconjurător să fie luate de o comisie globalistă, la nivelul ONU.

– Articolul 33 – se ocupă cu ceea ce descrie ca fiind “politici demografice”, cerând ţărilor să-şi calculeze populaţia în funcţie de ceea mediul lor este capabil să le ofere. Am demonstrat de mai multe ori pe acest site că dacă s-ar face unele investiţii inteligente (de exemplu, transformarea deşertului Sahara într-o oază agricolă, prin irigaţii) sau dacă s-ar da drumul la tehnologia nepoluantă a “energiei libere”, pe Terra ar putea trăi fără probleme zeci de miliarde de oameni. Dar, Oculta Mondială nu doreşte acest lucru, pentru că un număr imens de oameni înseamnă o posibilitate mai mică a manipulării şi controlului.

– Articolul 41- propune sisteme integrate de planificare globală, indiferent de limitele administrative ale unei ţări. Adică, nişte globalişti de la New York, ca pe timpul lui Stalin, vor decide în cazul fiecărei ţări ce investiţii publice (construcţii, infrastructură etc.) să se facă, pentru “dezvoltarea durabilă” a omenirii.

– Articolele 51 şi 52 ne spune că vom fi obligați să plătim pentru “privilegiul” de a exista în această nouă tiranie globală.

– Articolul 69 – instituie un sistem judiciar superior celui al națiunilor anterior independente pentru soluționarea internațională a litigiilor. Adică, Illuminati vor judeca ce e mai bine pentru noi (de fapt, pentru ei).

În încheiere, Paugh remarcă faptul că acest DICED este, evident, o formă mascată a unei Constituții mondiale, pentru o guvernare globală, o modalitate de a controla creșterea populației, de a redistribui bogăția, forța socială și “echitatea economică”, de a controla economic naţiunile lumii, printr-o nouă formă de inginerie socială.

V-am atras atenţia de mult timp că spre asta ne îndreptăm: spre o guvernare globală Illuminati, în care câţiva oameni putrezi de bogaţi din elita Illuminati vor decide viitorul omenirii… Excepţionala carte a româncei, apărută în 2012, o puteţi găsi pe Amazon.com.