PAUL GOMA: SĂPTĂMÂNA ROŞIE 28 iunie – 3 iulie 1940 sau BASARABIA ŞI EVREII ( 11 )

Goma

( Urmare)
Fireşte, Evreii s-au păzit să exprime cu glas tare interesul lor de a (men)ţine „în componenţa” Rusiei Basarabia care, în un secol 1812-1918) de ocupaţie feroce, desnaţionalizatoare, căpătase statut de surogat de eretz a/al lor, cei fără de patrie şi unde aveau mult mai multe drepturi decât băştinaşii. Denunţau gălăgios „răpirea samavolnică de către boierii români”, „zmulge-rea de la sânul Rusiei” („sânul rus” alterna cu „pieptul ucrainean”, după balansul meteorologiei politicii kremlineze). De la inventarea „Bessarabiei” de către francezi în folosul ruşilor la începutul secolului al XIX-lea, evreii s-au simţit infinit mai bine în această nouă şi meridională gubernie decât în restul Rusiei, ca să nu mai vorbim de Galiţia tradiţională din care coborîseră cu vreo 500 kilometri spre Sud. într-atât, încât în unele texte klezmer oneste (spre deosebire de cele necinstite, obraznice de tipul David Krakauer), poate fi auzit, în idiş, refrenul: „Basarabia ţara mea” (grafiat: „Basarabia”, nu ruseşte: Bessarabia; şi „tzara mia”); într-atât de mai-bine, încât pogromul rusesc, declanşat de fiecare dată când Rusia îşi făcea semestriala criză de delirium tremens, dacă nu a fost cu totul uitat, atunci, din complexul eternei-victime-inocente-a-rusului (ah, sadomasochismul ruso-evreiesc!), a fost minimizat, minorizat, trecut pe al n-lea plan, după 1944 pe primul fiind avansat „masacrul făptuit de români în Basarabia, Bucovina şi Transnistria”, cel care „a devansat în timp, a egalat prin cruzime Auschwitzul” – citat din Matatias Carp…
Rezumat: evreii (nu doar cei din URSS, ci şi din Polonia, Franţa, Ungaria, Anglia, Italia, Turcia, Germania, Canada, Argentina, USA) au făcut fixaţie pe Basarabia pierdută la 1918, ca şi cum a lor ar fi fost din moşi-strămoşi – „dinainte de Daci şi de Romani!”- vezi-i pe protocroniştii lor ; de parcă ei ar fi, tragic, abandonat-o, după lupte îndârjite, sângeroase. Nu au încetat de a activa pe toate căile, unele sinucigaşe, fiindcă în „România burgheză” care includea Basarabia peste trei sferturi dintre deţinuţii comunişti erau evrei. Grăitoare a fost şi cerinţa-condiţie insolentă, neinteligentă, provocatoare, pusă de evrei diferitelor comitete revoluţionare întrunite pe solul Basarabiei, în perioada 1917-1918 (până la 27 martie): vorbitorii să folosească în intervenţiile lor numai limba rusă!, chiar dacă toţi cei de faţă: evrei, germani, polonezi, bulgari, ucraineni, ruşi, „basarabeni” fiind, fatal, cunoşteau româna, limbă a pământului, a indigenilor.

[O explicaţie a „iubirii de Basarabia”, sic! (‘Basarabia, tzara mia”) există, însă evreii nu ar recunoaşte-o pentru nimic în lume:
Prima, cronologic: una din utopiile sioniste aşeza patria (eretz), statul, ţara, evreilor pe un teritoriu cuprinzînd: sudul Galiţiei, Maramureşul, Bucovina întreagă, nordul actualei Moldove, Basarabia (deşi, începînd din 28 iunie 1940, evreii cereau: «Vrem Moldova până la Seret!») şi TransNistria (Ucraina dintre Nistru şi Bug).
A doua – cronologic – explicaţie: începînd din 23 august 1939 – pactul Stalin-Hitler! – printre evrei a început a circula zvonul că în curând Tovarăşul lor Stalin va preface Basarabia românească în Republică Socialistă Sovietică Evreiască. A treia: povestesc o întâmplare:
Încă din ianuarie 1978, Noel Bernard, directorul secţiei române a Europei libere, îmi propusese o emisiune dedicată drepturilor omului. Am răspuns că accept cu plăcere dacă mă angajează în… „redacţia Basarabia”… Bernard a răspuns că gluma e bună, dar „să discutăm despre ale noastre”. I-am răspuns că o redacţie Basarabia la Europa liberă ar face parte din ale-noastre, dacă ar fi înfiinţată – uite, vorbesc cu „prietenul meu Jimmy Carter, el a mai intervenit pentru noi, pentru mine”.
Bernard a râs, a ridicat din umeri şi a spus – păstrînd tonul de glumă – că nici chiar preşedintele Statelor Unite nu are pute¬rea de a hotărî ceva peste capul vicepreşedintelui Comitetului pentru Europa liberă… Am întrebat cine-i Superman?
«Evreu de-al meu, basarabean de-al dumitale, un tip redutabil. Când careva de la noi l-a întrebat de ce nu se vorbeşte despre Basarabia la Europa liberă, l-a repezit, i-a spus că nu e treaba lui, Basarabia nu a fost niciodată românească şi că nici ruşii nu au dreptul la ea.».
«Nici ruşii?», am făcut eu, uluit. «Atunci cine are dreptul la Basarabia.?»
Bernard a ridicat din umeri şi a zis, agasat:
«Ei, cine!»
Plecînd, a rostit:
«larov – se scrie cu Y iniţial, cu dublu-ve final…».
Mai târziu am aflat că Superman purtase, în Basarabia, alt nume, şi-l scurtase, ruseşte, însă ca american, semna: „Yarrow „. £i că făcea parte dintre… protocroniştii evrei, cei care susţin sus şi tare că evreii colonizaseră Dacia cu câteva secole înaintea romanilor (sic), khazarii îşi stabiliseră „vatra” taman în Basarabia de azi (sic-sic), concluzie: vatra cu pricina aparţine evreilor, nu românilor – şi nici ruşilor! – după tovarişci’ Iarov, fost komisar bolşevic, devenit american cu drepturi (ceva) mai mari decât ale preşedintelui…]

Acestea sunt – nu-i aşa? – afirmaţii scandaloase din punctul de vedere al unor evrei. Din punctul de vedere – nu întâmplător – al acelor holocaustizatori feroci ai românilor, în chiar momentul în care ei şi neamurile lor până la a şaptea spiţă fac ce fac şi se re-stabiliesc în România şi în Basarabia. în urmă cu 200 ani năboiau din Nord, dinspre Rusia, Polonia, acum „urcă” din Israel, din Occident, din Americi, din Australia. Se spune că în ultimul deceniu au re-intrat în România („Noul
Israel”) peste un milion de evrei – adulmecînd, ce: odoarea de cadavru a unei ţări la a cărei ruină au contribuit din plin, mai ales în Noaptea Comunistă? Sau perspectiva unor bănoase afaceri, acum că am intrat în UE? Şi una şi alta, precum şi spaima de explozie a Orientului Apropiat şi de cumplita răzbunare a palestinienilor şi a libanezilor. Cine va trăi va afla.
Afirmaţii scandaloase? Tot atât de scandaloase cât erau, la vremea lor, cele rezemate atât pe documente oficiale sovietice, cât şi pe propria mărturie de fost militant bolşevic aparţinînd cercetătorului Mihail Bruhis şi basarabean şi evreu şi comunist (fost membru al Comitetului Revoluţionar pentru salvarea Republicii Moldoveneşti), autor al monografiei Rusia, România şi Basarabia – 1812, 1918, 1924, 1940, redactată în limba rusă, publicată la Tel-Aviv în 1979, tradusă în română de I. Ţurcanu, editată la Universitas, Chişinău, în 1992.
Pe lângă normalitatea cu care tratează istoria, Mihail Bruhis are curajul de a produce procentaje, ba chiar liste! (ei, da: liste!) de evrei angajaţi în lupta pentru. salvarea Basarabiei din ghearele moşierilor, ale capitaliştilor români. în locul său un goi – mai ales un goi producător de liste ! – ar fi fost pus la zidul Nurnbergului, pe dată condamnat pentru „propagandă rasistă şi (sic) antisemită”.
Citate din monografia scrisă de Mihail Bruhis:
„.. .aceste organe [din timpul revoluţiei bolşevice] nu au fost create de moldoveni. De pildă în Comitetul Central Executiv din Basarabia, alcătuit din şase oameni, nici preşedintele (V. Lejava-Murat), nici secretarul (Alexandrovici) nu erau moldoveni; nici majoritatea membrilor (.) Şi în componenţa Comitetului Revoluţionar pentru Salvarea Republicii Moldoveneşti din care am făcut şi eu parte (subl. mea, nota în subsol aparţine lui M.B.) nu erau moldoveni”- (p. 89);
M. Bruhis mai explică: imbecilităţi lingvistico-politice precum: „popor /norod/ moldovenesc”, „cultură moldovenească” şi mai ales monumentala idioţenie: „limbă moldovenească” au apărut în 1924, odată cu constituirea, peste Nistru, pe teritoriul Ucrainei, a R.S.S. Autonome Moldoveneşti, cea la care urma(u)/trebuia(u) să se „re-alipească sub steagul biruitor sovietic”, nu doar Basarabia, ci şi „Moldova de peste Prut”, citeşte: teritoriul dintre Prut şi Carpaţi.
Reproducînd o situaţie statistică dintr-o lucrare de istorie (sovietică), „Componenţa pe naţionalităţi a organizaţiei komsomoliste din RSSAM: 47,85% moldoveni, 27,40% evrei, 12,3% ruşi, 3,5 «alte naţionalităţi»”, M. Bruhis comentează în nota din subsolul paginii 203:
„Este o metodă special inventată (.) în scopul diminuării rolului evreilor în mişcarea comunistă a Basarabiei (subl. în text). Deoarece astăzi (1979, nota mea, P.G.) când evreii din RSSM ca şi din întreaga Uniune Sovietică 1) sînt coborîţi până la starea de oameni lipsiţi de drepturi politice 2) nu e convenabil să se amintească faptul că procentul participanţilor evrei în mişcarea comunistă din Basarabia depăşea cu mult procentul evreilor din efectivul general al populaţiei ţinutului” (subl. mele, P.G.).
Bruhis reproduce după lucrări clasice sovietice „liste”: „.membrii organizaţiei ilegale comuniste din Chişinău din perioada anului 1920, arestaţi: Bogopolski Haim, Luţenko Moisei, Saevici Faibisch, Frenkel Isak, Nicolaev Pavel, Volohov Vassili, Dudinski Moisei, Pohila Fedor, Gurevici Herş Leib, Lemkovici Feiga, Feierman David, Pupko Rubin, Bogopolskaia Ana, Svetkov, Goldstein Seiman, Bakal Israil, Sielberman Iosif, Rivlin Samuel”;
„.declaraţia arestaţilor învinuiţi de complot în 1919, în «procesul celor 108», semnată de următorii: N. Antoci, N. Stadzilo, A. Ostrovski, V. Slobodiniuk, X. Hendler, A. Upcer, R. Goldenstern, I. Friedman, Suris, N. Fleischer, N. Bercovici, R. Kogan, N. Muraviev, O. Timoşenko, G. Meidman, I. Petrov, E. Kojuharenko, N. Bronfman, Abramov, E. Suhov, B. Şut, K. Iordanov, G. Hendler, D. Senikliu, A. Bugodji, M. Koftear, A. Bercovici”.
„.o simplă enumerare a activiştilor mişcării comuniste din Basarabia, în perioada anilor 20 (.): S. Bubnovski, B. Abness, M. Meiersohn, K. Galiţki, B. Borisov, I. Krivorukov, M. Bubnovski, Krivenko, A. Rubinstein, M. Wainberg, P. Tkacenko, P. Lerner, P. Grinspun, M. Rabinovici, Volînski, M. Serebrier, R. Bubnovskaia, M. Feidman, I. Badeev, G. Belinskaia, T. Şenker, M. Ehrlich, S. Blanck, V. Holostenko, T. Mirskaia, R. Fichman, N. Vakulin, N. Poch, I. Peceniuk, M. Krasnoianov, I. Ciumak, Goldenstein, M. S. Sohein, A. Dobroceaiev, B. Naumov (Kilimnik), (Abekov), Heisiner, Zahlkind, A. Podolskaia (Tarasova), A. Barski, M. Bociacer, L. Kaceanovski, Kimberg, (Kurnosov), D. Kauşanski,
0. Grinspun, M. Taliskaia, N. Bogopalski, M. Dubinski,
1. Reidman, B. Iţikovici, D. Roitman, S. Schito, S. Goldenstein,
S. Levensohn, Buzinovski, O. Volkova, J. Kipperwasser,
R. Schutt, L. Roitman, R. Elbert, R. Grinspun”.
Analizînd situaţia dintre 1920-1940, Bruhis scrie: „Completîndu-şi efectivele în principal cu oameni din rândurile (.) populaţiei nemoldoveneşti, comuniştii Basarabeni (.) acţionau împotriva autorităţilor [româneşti] în condiţii grele pentru ei, în munca ilegalistă, chemînd populaţia să se ridice (.) împotriva regimului, pentru alipirea Basarabiei la Rusia. Pentru că scopul principal urmărit de comuniştii basarabeni era zmulgerea ţinutului [Basarabia] de la România şi alipirea la Uniunea Sovietică, aceştia nu se bucurau de simpatie în rândurile păturilor largi ale populaţiei moldoveneşti şi nici nu erau susţinute de aceste mase”.
Iată încă un motiv al „neaderării maselor”:
„.prin alipirea teritoriului la România, moldovenii, din poziţia unei naţionalităţi oprimate în componenţa Rusiei au devenit reprezentanţi ai naţiunii dominante (.) Toate legile şi măsurile reacţionare luate în detrimentul drepturilor minorităţilor naţionale din România regală, ca «legea pentru apărarea muncii naţionale»; «numerus clausus», «numerus-valachicus» ş.a. nu lezau interesele moldovenilor basarabeni, dimpotrivă (subl.mea) îi aşeza în condiţii mai avantajoase comparativ cu alte naţiona¬lităţi şi creau pentru ei o situaţie privilegiată în cadrul statului”.3)

În acelaşi timp (1917-1940), dincolo de Nistru, în Uniunea Sovietică se petreceau evenimente mult mai tragice decât în Basarabia, fostă gubernie rusească devenită provincie a României.
Apelăm – urmînd exemplul lui Mihail Bruhis – la fragmente de liste de „komisari” de toate gradele şi funcţiile (scrierea numelor este şovăitoare: iniţial au fost grafiate în rusă, apoi „echivalate” în franceză):
Marc Natanson, P.B. Axelrod, Grigore Gurevici, Semion Lurie („Larin”), Leizer şi Nahman Loewenthal, surorile Kaminer, Leon Deutsch, Aptekelman, Parvus, G.T. Landau, V.S. Mandel, F.A. Stepun, Martov, Trotski, Grigori Gherşuni, Mihail şi Abram Goetz, Dora Briliant, L. Zilberg, Azef, M. Trilisser, Al. Gue, Pinkhous (Piotr) Rotenberg, Iakov Novomirski, Leon Ciornîi, I. Grosman-Roşcin, M. Winaver, L. Bramson, Zorin (Blumstein), Feierman; Sokolnicikov, Dridzo-Lozovski, Oskar Rivkin, Lazăr Şaţkin, Glazman, Sermuk, Dreiţer, Efrem Slianski, Rozalia Zalkind-Zemliaşka, V. Iudovski, I. Gamarnik, Lazăr Kaganovici, Arkadi Rozengolţ, S. Nakimson, S. Zwilling, Zorah Grinberg, Evghenia Kogan, Semion Jukovski, Abram şi Grigore Bielenki, Samuel Filler, Isaak Koltun, Moisei Frumkin, I. Rafailov, A. Ghinţburg, Iakov Brandenburgski-Goldzinski, Isaac Zelenski, Semion Voskov, Grigore Zusmanovici, Miron Vladimirov-Seinfinkel, V. Volodarski, M. Uriţki, I. Larin, Benedict şi Iakov Sverdlov, Moise Haritonov, Simion Diamantstein, G.
Melnicianski, Friman, A. Minkin-Menson, Gomberg-Zorin, Iakob Fişman, Semion Kogan-Semkov, Tobinson-Staşevski, A. Halpern, Efim Iarciuk, Vsevolod Volin-Eichenbaum, A.N. Mandelstam („Liadov”), I.D. Iusefovici, A. Mikelson, Naum Glasburg, Gr. Zinoviev, Kamenev, Mosei Kalmanovici, Piatniţki (Iosif Tarhis), Isac Kizelştein, Lev Mihailovici (Elinson), A. Taratut (Aron Tufelevici), Spitzberg, Gubelman-Iaroslavsk, Solomon Slepak, Boris Maghidov, Abram Deborin, Iakov Lifşiţ, Al. Goikbarg, Lazar Kogan, Ilia Kit-Vitenko, Slianski, Josef Furman, A. Rosenholţ, J. Drobkin-Gusev, D. Vaiman, L. Glezarov, Pecerski, G. Bitker, Bela Kun, Hodorovski, M. Lakevici, V. Lazarevici, N. Zorkin, I. Iakir, T. Hvestin, Israel Razgun, Boris Goldenberg, Modest Rubinstein, Boris Ippo, Mihail Landa(u), Lev Berlin, Boris Skundin, Moise Vinniţki („Japonezul”), Rebeca Plastinina, Nadejda Ostrovskaia, Cecilia Zelikson-Bobrovskaia, Evghenia Main-Bosch, Elena Maiş-Rozmirovici, I.I. Minţ, A. Shilman, Isac Grinsberg, S. Turovski, J. Rubinov, Leon Kraini, Ben. Gherson, Israel Leplevski, Zinovi Katznelson, Samuel Moghilevski, Lev Levin-Belski, Nahum (Leonid) Etington, Isac (Simion) Schwartz, Matvei şi Boris Berman, Boris Poser, Iacob Agranov, Iacob Blumkin, P. Raivid, Eidman, A. Schlichter, Gopner, Levin, J. Goldin, Raihman, N. Margolin, Kreitzberg, Lev Mayer, Leonid Vul, Semion Ghendin, Karl Pauker, Evsei Schirwindt, Gr. Heifetz, Stromin-Stoiev, Fraţii Nehamkin, Boris Stein, Litvinov, Gruzenberg-Borodin, Abram Hasis, Lev Mehlis, Moise Rukimovici, Iacob Iakovlev-Epstein, Henrik Iagoda, V. G. Feighin, M.M. Wolf, G.G. Roşal, M.G. Ghercikov, M. Kalmanovici, M. Kolţov-Friedland, M. Litvin, Isac Şapiro, Kaplan, Simion Firin, Iacov Rappoport, Naftali Frenkel, Wolf, Boscher, L. Berenson, A. Dofman, Injir, Loioveţki, Kagner, Anghert, Iacov Moroz, Şeiman, Graci, Arm.

O reluare a câtorva dintre bestiile cekiste:

31.12.2007 IL Y A 90 ANS, ON PROMETTAIT (DEJA) DES LENDEMAINS RADIEUX… (32) ROSALIA ZALKIND, dite ROSALIA ZEMLIACHKA Sous ce doux prenom de Rosalia se cache une veritable harpie bolchevique qui n’avait strictement rien â envier â ses homologues masculins et qui saura demontrer l’etendue de ses talents durant la Grande Terreur.
Rosalia Zalkind naît en 1876 dans une famille de commerşants juifs de Kiev, en Ukraine. Elle y frequente l’universite et s’initie rapidement, au contact de ses freres, aux idees revolutionnaires. Elle est d’abord membre de la Narodnaya Volya (la Volonte du Peuple), mais se tourne vers le marxisme des 1896. Elle n’a que vingt ans et dejâ quelques sejours en prison derriere elle.
Parmi ses amis se trouve un certain Leon Trotski qui lui fait rencontrer Lemne en 1903 – l’annee ou les bolcheviques se separent des mencheviques – et l’introduit au comite du parti de Saint-Petersbourg. Sous le nom de guerre desor-mais de Zemliachka, elle participe avec ardeur â la revolution de 1905, qui echoue. Elle fera le coup de feu sur les barricades et decouvrira â cette occasion que la violence, ga lui plaît. En fevrier 1917, elle participe â nouveau â la revo-lution en sa qualite de secretaire du comite des bolcheviques de Moscou. En 1918, elle est volontaire pour monter au front contre les « blancs ». La voilâ donc enrolee dans l’Armee Rouge, qui ne recrutait pas specialement les femmes, mais ne refusait pas celles qui se presentaient. Elle est desormais â son affaire, nom-mee officier politique en chef de la 8eme armee en Ukraine. Que s’y passe-t-il ? Difficile de le savoir vraiment. Toujours est-il qu’elle est deplacee en avril 1919, apres que le moral de la 8eme armee soit tombe bien bas. Elle est â present affec-tee â la 13eme armee ou elle fait un esclandre memorable des son arrivee.
Elle va etre chargee de « nettoyer » la Crimee en 1920 apres la defaite des blancs et pour ce faire, prendra la releve de Bela Kun qui avait lui-meme opere dans la meme region l’annee precedente. Zemliachka va proceder ă des mas-sacres de masse de tous les « ennemis du peuple » qui auront le malheur de tom-ber entre ses mains et sera recompensee des eminents services ainsi rendus â la revolution par l’Ordre du Drapeau Rouge, qui lui sera decerne en 1922.
Apres la guerre civile, elle est en poste dans l’Oural, mais surveille de pres l’ascension de Staline qu’elle seconde de son mieux dans des postes lies â la « securite » et â la discipline du parti. Travaillant etroitement avec le NKVD, elle traversera toutes les purges sans y laisser la moindre plume, recevant meme en 1936, pour son zele militant, la plus haute distinction d’URSS, â savoir l’Ordre de Lenine. L’annee suivante, en 1937, elle est admise au Soviet Supreme.
Et ce n’est pas fini. Cette bolchevique de la premiere heure, amie de Trotski et de Lemne, sera nommee commissaire du peuple â l’economie en 1939 ! Devenant ainsi la femme la plus haut placee d’Union sovietique. Durant la guerre, elle reviendra â ses premieres amours – militaires – aidant â organiser la defense de Moscou.
Elle mourra en 1947, toujours aussi stalinolâtre, et en sera bien recom-pensee. Ses cendres sont en effet enterrees dans la necropole du Mur du Kremlin. Un honneur reserve aux meilleurs.

(31) FANNY KAPLAN
De prime abord, question caractere, elle me fait assez penser â Charlotte Corday. Sauf qu’elle rata son coup. Et que Charlotte avait veritablement agi seule, elle… Que se serait-il passe si ce jour-lâ, Lemne avait ete abattu ? Bah, tant d’autres se bousculaient pour le remplacer que vraisemblablement, le cours de la revolution n’en eut pas ete devie pour autant …
Une certaine aura de mystere entoure Fanya, ou Dora, Kaplan. Elle naît en 1883 dans une famille juive pauvre comptant sept enfants. Cette pauvrete n’em-pechera pourtant pas ses parents d’emigrer plus tard vers les Etats-Unis. Sans doute grâce â certaines relations de leur fille . Mais n’anticipons pas. Elle mili-te tres jeune au parti socialiste-revolutionnaire. En 1906, elle se fait arreter â Kiev pour une affaire de bombe ayant explose au mauvais moment. Premier rata-ge. Elle est condamnee aux travaux forces en Siberie et y perdra en partie la vue. Elle a dejâ purge 11 ans de peine lorsque la revolution de fevrier 1917 eclate et lui rend la liberte. Tout le reste de sa courte vie sera desormais empoisonne de violents maux de tete et de problemes de vue.
On a vu que les bolcheviques et les socialistes-revolutionnaires s’oppo-saient notamment sur le traite de Brest-Litovsk qui avait mis fin au conflit avec l’Allemagne. Ainsi qu’en raison de luttes de pouvoir, que chacun voulait garder pour soi. Les bolcheviques comptaient leurs soutiens les plus surs dans les soviets tandis que leurs concurrents avaient fait elire l’Assemblee Constituante qu’ils presidaient et que les bolcheviques firent dissoudre en janvier 1918, vou-lant rester seuls maîtres â bord.
C’est dans ce contexte de lutte ouverte que la socialiste-revolutionnaire Fanny Kaplan decida d’eliminer Lenine. Telle fut du moins la presentation offi-cielle de l’histoire.
Le jour fixe etait le 30 aout 1918. Lenine devait parler dans une usine de Moscou. Lorsqu’il en sortit, elle l’attendait, l’interpella et tira â trois reprises. Helas, elle n’y voyait pas tres bien et n’en fit pas un cadavre. Seulement un blesse, assez serieusement atteint â l’epaule et au poumon. Il fut transporte au Kremlin dont il refusa de sortir pour aller â l’hopital se faire soigner tant il craignait un nouvel atten-tat. Il survivra cependant quoique sans avoir jamais reellement recupere de ses bles-sures.
Fanny Kaplan fut conduite dans les locaux de la tcheka – alors dirigee par Felix Dzerjinski – et interrogee. Elle declara ceci: „Je m’appelle Fanny Kaplan. J’ai tire sur Lemne aujourd’hui. J’ai agi seule. Je ne dirai pas d’ou provient le revolver. Je ne donnerai aucun detail. J’etais resolue â tuer Lenine depuis long-temps. Je le considere comme un traître â la Revolution. J’ai ete exilee â Akatui pour avoir participe â la tentative d’assassinat du tsar â Kiev. J’y ai passe onze ans de travaux forces. J’ai ete liberee apres la Revolution. J’etais en faveur de l’Assemblee Constituante et je le suis toujours.”
Elle ne dira rien de plus et refusera de devoiler les noms de complices even-tuels. Elle sera executee le 3 septembre 1918, sans jugement. Son execution avait ete organisee par Yakov Sverdlov, celui-lă meme qui avait orchestre celle du tsar et de sa famille peu de temps auparavant, en juillet 1918. Il demandera expres-sement â ce qu’il ne reste rien d’elle.
Le meme jour, un autre attentat avait tue Moisei Uritsky, commissaire du peuple aux affaires interieures et chef de la tcheka de Petrograd. Ces deux eve-nements eurent pour effet de declencher la premiere vague de terreur rouge. L’occasion etait trop belle de se debarrasser de tous les geneurs au nom du sacro-saint interet superieur de la revolution.
Mais l’histoire est sans doute plus complexe qu’il n’y paraît â premiere vue. Et il est bien possible que ces deux attentats aient fait partie d’un complot des Anglais visant â decapiter la revolution bolchevique. Un personnage tres curieux, du nom de Sigmund Rosenblum, alias Sidney Reilly, y jouera un role non moins etonnant et important. Nous aurons l’occasion de reparler de ce client tres particulier. Le revolver utilise par Fanny Kaplan lui avait ete fourni par Boris Savinkov, qui avait dirige la section terroriste du parti socialiste-revolutionnaire. Il sera ensuite espion au service de l’Intelligence Service britannique. Arrete en URSS en 1924, il reconnaîtra alors avoir fomente l’attentat contre Lenine par l’intermediaire de Fanny Kaplan. Il se serait suicide dans la prison de la Loubianka.
Etant donne toutes ces accointances bien mysterieuses, on peut comprendre que l’on ait fait partir la famille de Fanny Kaplan vers des cieux plus tranquilles. Et plus discrets.

(30) GESYA GELFMAN
Plus encore que dans le cas de Rosa la Rouge, nous sommes lâ dans la generation des „precurseurs”, de ceux qui ont pave la voie aux bolcheviques arri-ves ensuite dans la foulee, de ceux qui ont essuye les plâtres pour eux. Cette generation comporte egalement un certain nombre de clients interessants qui generalement ne vivaient pas vieux ..
Gesya Gelfman passera â la posterite pour avoir participe â l’assassinat du tsar
Alexandre II. Elle naît en 1852 dans une famille juive etablie â Mozyr, en Bielorussie, ou vivait une importante communaute. Afin d’echapper â un maria-ge force, dit-on, elle s’enfuira de chez elle vers l’âge de dix-sept ans.
Elle se rend â Kiev, la capitale de l’Ukraine, ou elle entreprend des etudes de sage-femme. Ce qui ne l’empeche pas, parallelement, d’etre membre de plu-sieurs mouvements revolutionnaires. Elle est arretee une premiere fois en 1875 pour distribution de litterature illegale et condamnee â deux ans d’emprisonne-ment. En 1879, elle est envoyee en exil en Siberie, mais s’en echappe et la meme annee rejoint, â Saint-Petersbourg, la Narodnaya Volya qui vient de se creer.
La Narodnaya Volya (La Volonte du Peuple) etait un mouvement revolu-tionnaire clairement terroriste qui s’opposait â d’autres groupes moins extre-mistes. Plus tard, au debut du XXe siecle, la Narodnaya Volya deviendra le parti socialiste-revolutionnaire dont nous avons parle â diverses reprises. Avec la N.V., la terreur va desormais etre adoptee comme methode de combat. Et quel symbole plus fort que de s’attaquer au cour meme du pouvoir : le tsar.
Alexandre II, qui avait pourtant introduit quelques mesures « liberales » comme l’abolition du servage, sera vise par les terroristes â plusieurs reprises, attentats qui tous echouerent. C’est finalement la 7e tentative qui sera la bonne, en mars 1881. Les narodniki reussirent certes â tuer le tsar mais pourtant, d’une certaine fagon, ils echouerent. Ils avaient escompte que ce choc serait de nature â ebranler le peuple et le conduirait â se soulever. Or, rien ne bougea. Les temps n’etaient pas murs. D’autres allaient tirer les marrons d’un feu qui ne brulait pas encore suffisamment. Et surtout, ils etaient tres isoles alors que d’autres, lâ encore, allaient beneficier d’innombrables complicites et d’aides diverses.
Pratiquement tous les conjures furent arretes et executes. Un seul, Emelianov, parvint â s’enfuir â l’etranger. Gesya Elfman vivait alors avec un col-legue revolutionnaire, Nikolai Sablin, qui se suicida lorsque la police vint l’arreter.
Geysa Gelfman etait enceinte â ce moment-lâ. Elle ne fut donc pas pendue comme les autres, mais condamnee aux travaux forces â perpetuite, appeles katorga, dans la lointaine Siberie. Cette « clemence » nous informe Wikipedia, aurait ete due â une campagne de presse menee de l’etranger.On peut cependant s’interroger sur les limites de cette « clemence » qui apparut peut-etre â l’epoque comme une victoire et qui engendra de grandes souffrances. Car lorsque l’enfant naquit – une fille – elle lui fut retiree et placee dans un orphelinat ou elle ne vivra guere. Geysa Gelfman la suivra de peu, mourant apparemment d’une peritonite, ou folle disent certains, le 12 octobre 1882.
A la suite de l’assassinat du tsar, de violents pogroms secouerent la Russie et la repression anti-revolutionnaire se fit plus dure. Tous les ingredients commen-gaient â s’assembler pour faire monter la pression jusqu’â l’explosion finale.

(29)
Faisant un recapitulatif des revolutionnaires evoques jusqu’â present, je m’apergois que sur une petite trentaine de noms, n’apparaissent que . deux femmes : l’espionne Zarubina et la communiste roumaine Ana Pauker. Serait-ce que les femmes n’avaient pas, elles aussi, l’ardent desir de participer activement â l’avenement du grand soir ? Ce serait bien mal les juger. Aussi, nous allons en evoquer quelques-unes, afin de vous prouver que leur soif de renverser l’ordre etabli ne le cedait en rien â celle de leurs compagnons.
J’en profite pour indiquer – mais vous l’aurez remarque – que je choisis mes « victimes » au gre de l’inspiration. Faire un plan etabli, les enfermer trop rigidement dans des categories fixes m’ennuie, finalement. Je trouve que c’est plus interessant de circuler â travers les secteurs d’activites, voire les pays. De toute fagon, ils n’echapperont pas .
ROSA LUXEMBURG, dite ROSA LA ROUGE
Si quelqu’un a eu veritablement la fibre revolutionnaire, c’est bien elle. Qui l’a poussee â ne jamais transiger avec ses convictions et â ne pas menager ses cri-tiques â l’egard de ses collegues revolutionnaires, quels qu’ils soient. S’inquietant du chemin suivi par les bolcheviques, elle ecrira notamment ceci peu de temps apres la revolution d’Octobre : „La liberte seulement pour les par-tisans du gouvernement, pour les membres d’un parti, aussi nombreux soient-ils, ce n’est pas la liberte. La liberte, c’est toujours la liberte de celui qui pense autre-ment.” […] „La tâche historique qui incombe au proletariat, une fois au pouvoir, c’est de creer, â la place de la democratie bourgeoise, la democratie socialiste, et non pas de supprimer toute democratie.” Allez, pour avoir ecrit – et pense – cela, il lui sera beaucoup pardonne.
Elle naît en 1870 ou 1871 dans une famille de commergants juifs polonais et n’a pas dix-huit ans qu’elle est dejâ obligee de fuir en Suisse en raison de ses activites politiques. Elle s’est en effet engagee au parti socialiste revolutionnaire polonais Proletaryat ou elle manifeste un activisme debordant.
Installee â Zurich, elle reprend des etudes d’economie politique et s’enga-ge dans diverses activites annexes, comme le lancement d’un journal, La cause ouvriere, en 1893, ou encore celui d’un parti, le SDKP – parti social-democrate du Royaume de Pologne – en 1894, avec Leo Jogiches, qui restera un compagnon de toute sa vie.
En 1898, elle contracte un mariage blanc avec Gustav Lubeck afin de deve-nir citoyenne allemande et milite avec ardeur dans les rangs du SPD (parti social-democrate). Des cette periode, elle s’illustre par des debats theoriques tres pous-ses avec les differentes factions, branches, mouvements existant au sein du marxisme. Je me garderai bien d’entrer dans les details, il y faudrait plus qu’un article. Mais vous l’aurez compris, c’est une theoricienne brillante et passionnee, bien que souvent moquee par ses distingues confreres qui lui reprochent, etant femme, de se meler de debats hors de sa (faible) portee.
Ce qui ne l’empeche nullement de poursuivre avec opiniâtrete sa route. Pour gagner sa vie, elle est journaliste, traductrice, car elle parle polonais, russe, allemand, frangais et yiddish, voire enseignante â l’ecole des cadres du SPD.
Eclate la revolution de 1905 en Russie. Rosa Luxemburg se precipite en Pologne ou elle espere l’embrasement. Mais, fausse alerte, le souffle retombe et elle est arretee. Elle manquera de peu d’etre executee. Cette fois, elle sera sim-plement assignee â residence en Finlande.
Elle n’y reste pas longtemps puisqu’on la retrouve en Allemagne en 1906. A partir de cette date et jusqu’â la guerre de 1914, elle va traverser une sorte de desert ou elle se trouve marginalisee dans son propre parti qui est contamine -de son point de vue – par le nationalisme et le militarisme ambiants et qui finira par voter les credits de guerre en 1914.
Pacifiste, elle va s’opposer avec Karl Liebknecht â ce qu’elle considere comme une derive. Elle appelle au refus d’obeir aux ordres de conscription, ce qui lui vaudra d’etre emprisonnee. Exclue du SPD, elle cree le 1er janvier 1916 la Ligue Spartacus avec Liebknecht, Clara Zetkin et Franz Mehring. Elle est â nouveau emprisonnee peu apres.
En novembre 1918, c’est la revolution en Allemagne. Rosa Luxemburg est liberee et en profite immediatement pour reorganiser la Ligue Spartacus, qui deviendra plus tard le parti communiste allemand. Elle en redige le programme, en definit la strategie et en anime le journal, Die Rote Fahne (Le Drapeau Rouge).
Entre-temps s’est bien sur produite la revolution de 1917, dont elle ne tarde pas â denoncer la derive totalitaire, notamment dans un ouvrage publie en 1918, La revolution russe. Mais elle ne saura jamais â quel point elle avait eu raison -sur ce point. L’insurrection spartakiste est declenchee le 5 janvier 1919 â Berlin.
Elle echoue et est reprimee dans le sang par les sociaux-democrates au pouvoir, ses anciens compagnons, qui se debarrasseront â cette occasion de cette aile gauche encombrante. Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht sont tous les deux arretes et assassines le 15 janvier 1919.

(28)
Tous les hommes, ou femmes, dont il est question ici, quel que soit le poste occupe, ont ete complices du regime qu’ils ont cree et servi. Les malheurs qui ont pu leur arriver suite â la prise de pouvoir de Staline furent occasionnes, non par une denonciation des crimes du regime survenus DES LE DEBUT, mais uni-quement par des luttes intestines de pouvoir.

IAN FRIDRIKHOROVICH, dit MARTYN IVANOVICH LATSIS
Il est tres difficile de trouver des donnees concernant ce personnage qui occupa pourtant un rang eleve â la tcheka des sa creation en decembre 1917. C’est finalement sur un site russe que j’ai trouve ses dates de naissance et de deces, ainsi que son nom veritable.
Martyn Latsis, son pseudonyme, est ne en 1888 dans une famille juive de Lettonie. Il va suivre le parcours classique puisqu’il adhere tout jeune au parti socialiste-revolutionnaire. Tres actif lors de la revolution de 1917, il fait partie, avec Dzerjinski, le futur patron de la tcheka, du comite revolutionnaire de Petrograd. C’est dans ce noyau dur que Dzerjinski va recruter les cadres de la future police secrete et Latsis sera son adjoint.
Bien que l’on connaisse peu de chose sur lui, on peut supposer qu’il avait fait des etudes car apparemment il aimait ecrire. Il publiera en effet en 1920 â Moscou un livre intitule Dva goda borby na vnutrennom fronte (Deux ans de lutte sur le front interieur), dans lequel il relate sa vision de la guerre civile.
En tout cas, dans ses fonctions de dirigeant de la tcheka, il aura l’occasion de s’exprimer â maintes reprises et il dira alors des choses fort instructives:
Dans les Izvestia du 23 aout 1918 – alors que la premiere vague de la ter-reur rouge bat son plein: « La guerre civile ne connaît pas de lois ecrites. La guer-re capitaliste a ses lois ecrites (.) mais la guerre civile a ses propres lois (.) Il faut non seulement detruire les forces actives de l’ennemi mais demontrer que quiconque levera l’epee contre l’ordre de classe existant perira par l’epee. Telles sont les regles que la bourgeoisie a toujours observees dans les guerres civiles qu’elle a menees contre le proletariat (.) Nous n’avons pas encore suffisam-ment assimile ces regles. On tue les notres par centaines et par milliers. Nous executons les leurs un par un, apres de longues deliberations devant des com-missions et des tribunaux. Dans la guerre civile, il n’y a pas de tribunaux pour l’ennemi. C’est une lutte â mort. Si tu ne tues pas, tu seras tue. Alors tue si tu ne veux pas etre tue ! ».
Ces accents meurtriers etaient destines â reveiller l’instinct de revanche dans les masses populaires. Ce qui va marcher au-delâ de toute esperance. Ainsi encouragees par le pouvoir, les tchekas locales, qui constituaient l’occasion revee de regler tous les comptes en retard, vont se mettre â pulluler. A telle enseigne que les bolcheviques auront du mal par la suite â remettre de l’ordre et â faire rentrer tout ce beau monde dans le cadre d’une tcheka unifiee et disciplinee.
Le 1er novembre 1918, Latsis fournit â ses sbires les instructions suivantes pour la conduite de leurs « enquetes » : « Nous ne faisons pas la guerre contre des individus en particulier. Nous exterminons la bourgeoisie comme classe. Ne cherchez pas dans l’enquete des documents et des preuves de ce que l’accuse a fait, en actes ou en paroles, contre l’autorite sovietique. La premiere question que vous devez lui poser, c’est ă quelle classe il appartient, quelles sont son origine, son education, son instruction, sa profession ».
Dans son livre, il pretendra qu’au cours du second semestre 1918, la tche-ka avait execute 4500 personnes, precisant meme : « Si l’on peut accuser la tche-ka de quelque chose, ce n’est pas d’exces de zele dans les executions mais d’in-suffisance dans l’application des mesures supremes de châtiment. Une main de fer diminue toujours la quantite de victimes ».
Des etudes ulterieures ont fait apparaître la nette sous-evaluation de ce chiffre. Le nombre des victimes de la tcheka pour le seul automne 1918 tourne plutot autour de 10 â 15 000.
Nous retrouvons Latsis chef de la tcheka d’Ukraine en 1920. C’est la periode de la decosaquisation. Des familles entieres, voire des voisins, seront enfermes dans de veritables camps de la mort. Latsis notera â ce propos dans un rapport: « Rassembles dans un camp pres de Maikop, les otages – des femmes, des enfants et des vieillards – survivent dans des conditions effrayantes, dans la boue et le froid d’octobre (.) Ils meurent comme des mouches (.) Les femmes sont pretes â tout pour echapper â la mort. Les soldats qui gardent le camp en profitent pour faire commerce de ces femmes ».
On peut supposer qu’il poursuivra dans les rangs de la tcheka une carriere aussi prometteuse.
D’apres le site russe, il meurt en 1938. Il avait donc cinquante ans. Etant donne cette date fatidique, on peut supposer sans trop risquer de se tromper qu’il ne s’est pas fait ecraser par un autobus. Mais bien plutot par une machinerie autrement plus puissante qui portait le nom evocateur de « grande purge ».
Source des citations: Le livre noir du communisme – ouvrage collectif

(27)
Tous les hommes, ou femmes, dont il est question ici, quel que soit le poste occupe, ont ete complices du regime qu’ils ont cree et servi. Les malheurs qui ont pu leur arriver suite â la prise de pouvoir de Staline furent occasionnes, non par une denonciation des crimes du regime survenus DES LE DEBUT, mais uni-quement par des luttes intestines de pouvoir.

ISAÎ DAVIDOVITCH BERG
Je me sens quelque peu frustree d’avoir si peu d’informations sur ce per-sonnage. Lâ encore, nous devons â Soljenitsyne d’avoir souleve le coin d’un voile epais cachant ce qui n’etait pas cense etre expose aux regards.
Isai Davidovitch Berg est un rouage du systeme bolchevique comme il y en eut des milliers. Il n’a du sa – relative – celebrite qu’â son esprit ingenieux qui va s’exercer, helas pour lui, sur un sujet aujourd’hui des plus sensibles.
Voilâ un homme qui s’est retrouve, dans les annees trente, chef du service economique du NKVD pour la region de Moscou. Un poste de responsabilite, certes, mais pas le sommet de l’echelle. Charge comme il l’etait des problemes economiques, il devait donc veiller â depenser et faire depenser le moins d’ar-gent possible. C’est logique.
Nous sommes en 1937, periode de grandes purges, lorsque les executions, dans le secteur de Moscou, prennent une ampleur telle que nos braves fonction-naires ont du mal â suivre. Tous ces ennemis du peuple â fusiller en meme temps ! Sans compter toutes les munitions necessaires pour leur tirer une balle dans la nuque, ga finit par couter cher ! Et le temps que ga prend pour les assassiner un par un !
C’est lă que va intervenir la cervelle ingenieuse de notre bonhomme. Il va inventer un moyen moins onereux de proceder. Un moyen simple, mais encore fallait-il y penser: le camion dont les gaz d’echappement sont orientes vers l’in-terieur. Cette invention sera appelee en russe dushegubka, ou «chambre ă gaz ambulante».
La procedure etait effectivement tres simple : les « patients » etaient entas-ses dans un camion hermetiquement clos renvoyant les gaz d’echappement vers l’interieur, et c’etait parti pour une longue promenade autour de Moscou. A l’ar-rivee, – o miracle de la technique – ne restaientplus que des cadavres qui etaient immediatement escamotes dans un coin discret. Voilă, ce n’etait pas plus com-plique que ga. Et relativement economique, encore que… l’essence…
Eh bien, le croirez-vous, ce rouage pourtant zele et meritant finira misera-blement en 1939, victime lui aussi d’unepurge. Quels ingrats !
Ce brave Berg a invente une application pratique mais, soyons juste, l’idee d’utiliser des gaz pour tuer etait plus vieille que lui. Elle demarre en fait durant la 1ere guerre mondiale, vite relayeepar les bolcheviques qui n’etaient jamais en reste dans ce domaine. Les gaz seront largement utilises par eux, souvent contre les paysans refugies dans les bois, notamment ă Tambov en 1921. Les ordres regus de Moscou specifiaient: « Les forets ou les bandits se cachent doi-vent etre nettoyees par l’utilisation de gaz toxique. Ceci doit etre soigneusement calcule afin que la couche de gaz penetre les forets et tue quiconque s’y cache »».

(26)
Tous les hommes, ou femmes, dont il est question ici, quel que soit le poste occupe, ont ete complices du regime qu’ils ont cree et servi. Les malheurs qui ont pu leur arriver suite â la prise de pouvoir de Staline furent occasionnes, non par une denonciation des crimes du regime survenus DES LE DEBUT, mais uniquement par des luttes intestines de pouvoir.

GRIGORI MOISSEVITCH MAIRANOVSKI
Vous avez du entendre parler des experimentations humaines auxquelles se livraient les nazis dans les camps. Mais je parierais que vous avez moins souvent entendu parler de celles qui se pratiquaient dans les coins discrets de la Loubianka, le siege des services secrets sovietiques, qu’ils se soient appeles
Tcheka, Guepeou, KGB ou NKVD.
Et encore moins de celui qui eut la haute main sur ces experimentations de 1937 â 1951. Il a fallu pour cela que Soljenitsyne leve le voile en 2003 dans le tome 2 de sa fresque Deux siecles ensemble – Juifs et Russes pendant la periode sovietique. Et revele des choses bien etonnantes, quoique quasiment boycottees depuis.
Le laboratoire des poisons du regime bolchevique est installe des 1921. En 1926, il passe sous la ferule de Gendrik Yagoda, alors second de la Guepeou. A partir de 1937, sous le nom de Laboratoire 1, ses activites vont considerablement se developper sous la direction de Grigory Moissevitch Mairanovski.
Les sources ne sont pas tres loquaces sur ce personnage qui ne manque pourtant pas d’interet et dont les hauts faits meriteraient de passer â la posterite au moins autant que ceux du Dr Mengele. Difficile dejâ de trouver un portrait de lui. On sait qu’il est ne en 1899 â Batoumi en Georgie. Dans sa jeunesse, il s’af-filie au Bund (l’Union – socialiste et antisioniste – des travailleurs juifs), mais devant les nuages qui s’amoncellent sur ce mouvement, qui sera finalement liqui-de, il prefere rejoindre les bolcheviques. C’est plus sur. Il devient medecin bio-chimiste.
Il travaille ensuite â l’Institut de recherches medicales Gorki â Moscou qui sera place sous l’autorite du NKVD. En 1937, l’annee des grandes purges, ce ser-viteur tres zele du regime obtient une promotion dont il tâchera de se rendre digne : on lui confie la direction du Laboratoire 1 avec la tâche tres speciale de mettre au point un poison mortel ne laissant pas de traces. Un poison provo-quant un deces qui semblerait naturel, du genre « insuffisance cardiaque ».
Des lors, il va se mettre au travail avec ardeur et sans etats d’âme superflus.
De toute fagon, n’est-ce pas, ses victimes etaient des ennemis du peuple, et lui-meme travaillait â instaurer un monde meilleur, alors les details…
Il va se livrer â des recherches sur toutes sortes de poisons : la digitaline, le curare, la ricine, etc. Et comme c’etait un homme consciencieux et desireux de bien faire, il fera des essais sur des cobayes humains – les oiseaux, ainsi les appe-lait-il poetiquement – d’âge et de condition physique tres varies. Il administrait le poison dans la nourriture ou la boisson, puis â travers un judas, observait les phases de l’agonie, notant scrupuleusement tous les details.
Il est si bien note par ses chefs qu’il est promu colonel du NKVD en 1943. C’est la guerre, ce ne sont pas les ennemis du peuple qui manquent. Outre les russes, il aura bientot â sa disposition des oiseaux allemands, polonais, voire japonais. Il experimente â tour de bras.
Et d’ailleurs il reussira apparemment â mettre au point la substance parfaite, appelee C-2 qui vous tuait doucement en quinze minutes, sans laisser de traces. Elle sera largement utilisee.
Le NKVD demandera egalement â ce precieux auxiliaire d’experimenter un « camion â gaz ». Mais nous en reparlerons.
Ce n’est qu’â la veille du proces de Nuremberg, en 1945, que les experi-mentations sur cobayes humains effectuees par le bon docteur Mairanovski furent interdites. Du moins officiellement.
Les luttes de pouvoir sauvages au sein du NKVD, alors dirige par Lavrenti
Beria, vont affecter le colonel-empoisonneur qui se croyait pourtant bien â l’abri
dans son laboratoire. Il savait tant de choses, ayant personnellement pratique tant
d’assassinats politiques, qu’il se considerait intouchable
Il est cependant arrete en decembre 1951 – pas pour ses crimes, je vous ras-sure tout de suite – mais dans un contexte de luttes de clans. Et, sans qu’il y ait de proces, il est condamne â 10 ans de prison pour. abus de fonction et deten-tion illegale de poisons ! Curieusement, il ne sera pas libere â la mort de Staline, en mars 1953, et dans l’espoir de se dedouaner, il chargera copieusement son ancien patron, Lavrenti Beria, lors du proces de celui-ci en juin de la meme annee, reconnaissant du meme coup ses propres crimes.
Il fera bel et bien ses 10 ans de prison, â sa grande indignation. Voilâ com-ment on recompensait la vertu militante ! Il est libere en decembre 1961 et assi-gne â residence au Daghestan ou il travaillera dans un laboratoire de chimie. Il commettra une erreur fatale en essayant d’obtenir avec acharnement sa reha-bilitation. Dans ce but, il ecrit â Krouchtchev, le nouveau maître, pour lui rappe-ler certains faits anciens – notamment un assassinat commun – que ce dernier n’avait apparemment nulle envie de voir ressurgir. Mairanovski n’aura pas l’oc-casion d’en parler davantage car il succombe opportunement en decembre 1964 d’une. insuffisance cardiaque.

(25)
Tous les hommes, ou femmes, dont il est question ici, quel que soit le poste occupe, ont ete complices du regime qu’ils ont cree et servi. Les malheurs qui ont pu leur arriver suite â la prise de pouvoir de Staline furent occasionnes, non par une denonciation des crimes du regime survenus DES LE DEBUT, mais uniquement par des luttes intestines de pouvoir.

IAKOV IAKOVLEV
Le petit preambule ci-dessus s’applique particulierement â ce personnage dont le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est tombe dans les oubliettes de l’histoire. C’est dommage, car son grand titre de gloire aura pourtant d’avoir ete commissaire du peuple â l’agriculture pendant l’Holodomor, la terrible famine orchestree par le pouvoir bolchevique en 1932-33, qui fit au bas mot six millions de morts.
Il existe fort peu de donnees le concernant, du moins dans une langue intel-ligible pour moi. Encore moins de portrait. Le seul que j’aie trouve est en fait une caricature publiee dans un livre qui vient de sortir, Dessine-moi un bolchevik -Les caricaturistes du Kremlin, 1923-1937, qui a ete traduit du russe. On y voit une sorte de rat moustachu et mal rase assez peu ragoutant. Mais, je le rappelle, c’est une caricature faite par un de ses collegues bien-aimes en 1923.
Il avait alors 27 ans car il etait ne en 1896, et travaillait â ce moment-lâ au Departement pour l’agitation et la propagande du comite central. Il etait entre au parti bolchevique en 1913 et s’etait en quelque sorte specialise dans la propa¬gande puisqu’en 1918, il sera envoye en Ukraine pour y oeuvrer dans ce secteur. Dans les annees 20, il sera notamment redacteur en chef de la Krest’janskaya Pravda (La Verite Paysanne), qui titrait alors â plus d’un million d’exemplaires.
Fervent stalinien, c’est sans doute sa « connaissance » du monde paysan qui conduira Staline â le nommer commissaire du peuple â l’agriculture en 1929. Il le restera jusqu’en 1934. En fevrier 1930 commenga la « dekoulakisation », c’est-â-dire la deportation et la repression de masse contre les centaines de mil-liers de paysans suffisamment aises pour avoir de quoi manger et/ou mecontents de la politique bolchevique. Les sbires de la Guepeou feront regner la terreur dans les campagnes. Tout cela donnera tellement de travail â Iakovlev qu’il sera oblige d’envoyer son adjoint afin de le representer en juin 1930, au 16e congres du Parti.
Cet adjoint – qui le restera en 1929 et 1930 – n’estpas n’importe qui. Il s’agit du « nain sanguinaire » Nikolai Yezhov, qui finira chef du NKVD. Et qui retrouvera d’ailleurs Iakovlev â cette occasion, nous le verrons. Representant donc son superieur lors de ce congres, il en profitera pour se repandre en articles pompeux sur la collectivisation, l’education des masses, leur mobilisation, etc. Amusant, lorsque l’on sait qu’il avait peniblement fini l’ecole primaire et qu’il avait ete apprenti tailleur dans sa vie pre-bolchevique.
C’est donc Iakov Iakovlev qui sera de par ses fonctions responsable de l’execution de cette politique decidee â Moscou, qui consistait en fait â liquider toute une partie de la population. La loi du 7 juillet 1932 prevoira meme la peine de mort pour « toute escroquerie au prejudice d’un kolkhoze », qui commengait par le simple vol d’un epi de ble.
Cette « politique » culminera avec l’horreur de l’Holodomor, en Ukraine principalement. Nous en avons dejâ parle.
Je lis ga et lâ que Iakovlev occupera ensuite – forcement apres 1934 – des fonctions importantes dans l’appareil de controle de l’Etat et du Parti. Lesquelles? Je l’ignore. De toute maniere, cela ne l’empechera pas d’etre empor-te, comme bon nombre de ses collegues, dans les grandes purges de 1937. Il est arrete cette annee-lâ mais ne passera devant le peloton d’execution qu’en juillet
1938.
Et devinez qui donnera l’ordre de tirer ? Le nain sanguinaire lui-meme, son ancien adjoint. Qui ne tardera d’ailleurs pas â le suivre. La seule morale que l’on puisse tirer de cette horrible histoire.

(24)
Tous les hommes, ou femmes, dont il est question ici, quel que soit le poste occupe, ont ete complices du regime qu’ils ont cree et servi. Les malheurs qui ont pu leur arriver suite â la prise de pouvoir de Staline furent occasionnes, non par une denonciation des crimes du regime survenus DES LE DEBUT, mais uniquement par des luttes intestines de pouvoir.
SEMYON DIMANSTEIN
Laissons pour un temps les voisins – encore fort nombreux, mais nous y reviendrons – et retournons â nos bolcheviques maison.
Semyon Dimanstein naît en 1886 dans une famille de commergants juifs installes au nord-ouest de la Russie, pres de la frontiere estonienne. Une famille sans doute tres orthodoxe puisqu’il fera ses etudes dans une yeshiva ou il sera ordonne rabbin â l’âge de dix-huit ans.
Rabbin peut-etre, mais revolutionnaire, surement. La meme annee, 1904, il s’inscrit au RSDLP, le parti socialiste-revolutionnaire cree en 1898, qui se scin-dera par la suite en mencheviques et bolcheviques. Ses activites illicites condui-ront le regime du tsar â lui offrir en 1908 une residence forcee quelque part en Siberie. Mais il s’enfuit, quitte la Russie et se refugie en France jusqu’â la revolution de mars 1917.
Il rentre alors au pays et reprend de plus belle son activisme. Il sera l’un des acteurs importants de la revolution d’octobre puisqu’il devient l’un des quin-ze commissaires du peuple de Lenine et prend la tete de la Yevsektsiya en jan-vier 1918. C’est ainsi que l’on nommait la section juive du parti communiste sovietique, creee pour evincer le Bund et les partis sionistes, consideres comme des rivaux du marxisme. Ces derniers seront d’ailleurs vite liquides et des milliers de sionistes iront faire connaissance avec la Siberie. L’idee derriere cette section speciale etait de supprimer le judaisme religieux et de remplacer la culture juive traditionnelle par la culture proletarienne. En imposant la dictature du proletariat aux masses laborieuses juives. L’autre objectif de la Yevsektsiya etait la propagande : il s’agissait de mobiliser les juifs du monde entier en faveur du regime bolchevique.
Semyon Dimanstein, qui sera en quelque sorte considere comme le repre-sentant « officiel » des juifs sovietiques, exercera notamment ses activites â Boukhara, en Asie centrale, ou vivait une importante communaute juive. Il s’y rendra en 1920 afin de consolider le regime bolchevique et d’identifier – et sou-tenir – l’ « elite » locale. En 1922, on le retrouve en Ukraine, au Departement pour l’agitation et la propagande.
Il rentre â Moscou en 1924 pour y diriger d’autres services de propagande visant â repandre l’ideologie communiste parmi les peuples non russes. Tout en collaborant â des organes de presse du style Est Nouveau ou Revolution et Nationalite.
A cette epoque-lâ, il est un chaud partisan de Staline, ferveur qui sera bien mal recompensee par la suite, on le verra. Il soutient en particulier l’idee du dic-tateur de creer une region juive autonome, quelque part tres loin de Moscou. Ce qui sera fait entre 1928 et 1932 et qui amenera du meme coup la suppression de la Yevsektsiya. Dans l’idee des autorites, il s’agissait de creer une Sion sovie-tique afin de detourner les pensees de la Sion de Palestine, dangereuse rivale.
Cette region sera creee vers la frontiere chinoise, au Birobidjan, torride et infestee de moustiques l’ete, glaciale l’hiver. Les colons y etaient invites â conserver leur heritage culturel yiddish – plutot qu’hebreu, juge trop religieux -dans un cadre socialiste. Apparemment, l’ancien rabbin trouvait ga tres bien. La propagande battra son plein pendant ces annees afin d’y attirer les juifs, qui vien-dront meme de l’etranger. On a vu recemment dans l’article sur l’affaire Koval, que la famille de l’espion avait quitte en 1932 l’Amerique – de la depression, mais quand meme – pour le vert paradis du Birobidjan.
Ils en seront bien recompenses car leur histoire inspirera un film de propa¬gande en yiddish produit en 1936, intitule « A la recherche du bonheur » qui raconte l’edifiante histoire d’une famille juive quittant les Etats-Unis, cet hor-rible pays ou l’on creve de faim, pour se creer une nouvelle vie de felicite au Birobidjan. Mal leur en prit, d’ailleurs, aux Koval, car c’est ce film, et la littera¬ture qui l’accompagna, qui finit par mettre la puce â l’oreille des Americains et leur permit de diriger, enfin, leurs soupgons sur l’espion.
La derniere fonction officielle de Semyon Dimanstein sera de diriger le comite central de l’Ozet. Ainsi s’appelait l’organisme officiel charge d’aider les juifs â s’acclimater au travail de la terre et â assister les colons principalement en Ukraine et en Crimee, puis au Birobidjan.
Mais sa carriere va bientot s’achever car il fera partie des purges de 1937¬38. Il est arrete en fevrier 1938, condamne â mort et execute.

(23)
LES VOISINS
MATYAS ROSENFELD, dit MATYAS RAKOSI
Restons encore un peu en Hongrie ou nous allons faire la connaissance (ou la redecouverte) d’un autre bon eleve de la fine equipe qui pretendit – excusez du peu – repandre la revolution bolchevique sur la planete entiere. Car c’etait ga l’objectif au depart, ne l’oublions pas. La mondialisation etait dejâ â l’ordre du jour.
Matyas Rosenfeld, qui prendra plus tard le nom de Rakosi, naît en 1892 dans une famille juive de Serbie, qui faisait alors partie de l’empire austro-hon-grois. Comme les autres dejâ vus – Kun, Szamuely, Pogany – il est fait prisonnier en Russie durant la 1ere guerre mondiale et en profite pour devenir communiste. Il participera donc tout naturellement, comme les autres aussi, au gouvernement de Bela Kun, en 1919, ou il occupe le poste de commissaire du peuple au com-merce. Mais nous avons vu que ce genre de poste etait precaire dans un gouver-nement qui l’etait plus encore. Le 1er aout 1919, rideau. Tout le monde s’enfuit et Rakosi retourne en Union sovietique.
Nous le retrouverons secretaire general du parti communiste hongrois en 1945, au sortir de la guerre. Qu’a-t-il fait entre-temps ? Eh bien, un certam nombre d’allers et retours entre l’URSS et la Hongrie. Il retournera notamment en Hongrie en 1924 ou il se fera arreter et emprisonner. Il est echange en 1940 contre des drapeaux hongrois qui avaient ete voles par les Russes. En Union sovietique, il devient chef du Komintern.
A l’issue de la guerre, en 1945, il rentre en Hongrie avec l’Armee Rouge. Les communistes ont gagne, la Hongrie voit s’installer une dictature dont il devient le chef. En 1948, les sociaux-democrates qui existaient encore dans le pays sont contraints par les communistes de les rejoindre pour former le parti hongrois des travailleurs. Dorenavant, Rakosi aura les coudees completement franches et la terreur d’Etat va peser de tout son poids.
Admirateur frenetique de Staline, il se considerait lui-meme comme son « meilleur eleve» ou son « meilleur disciple », cela dependait des jours. En tout cas, il profitera bien des legons administrees par son mentor et tâchera de l’imi-ter en tout. Il saura y ajouter de petits raffinements bien â lui. Il avait ainsi inven-te, et il etait tres fier de sa trouvaille, la « tactique du salami ». Du salami hon-grois, surement. Bref, comme vous ne l’auriez surement pas devine, cette aimable tactique consistait, non pas â decouper delicatement ses ennemis en ron-delles – on reste humains, quand meme ! – mais cependant â les eliminer par tranches successives.
Il s’y emploiera avec beaucoup d’efficacite et tout comme Staline, son grand homme, il offrira aux Hongrois, avec l’aide de sa police secrete : arresta-tions arbitraires, emprisonnements, assassinats, purges, proces prefabriques, etc. Oui, tout, vraiment. Un excellent disciple. Avec ga, il ne detestait pas un leger culte de la personnalite, pas trop leger cependant.
La Hongrie etait donc devenue un pays parfaitement totalitaire sous le regne de Rakosi. Il s’offrit egalement en 1952 le poste de premier ministre. Mais helas, en matiere economique, il etait moins brillant que dans le remplissage des prisons ou des cimetieres. Vous me retorquerez qu’il avait pourtant ete commis-saire au commerce sous Bela Kun. Et alors ? Quel rapport ? Le gouvernement avait impose avec brutalite la collectivisation de l’agriculture et accorde la prio-rite â l’industrie lourde. Tout manquait, le mecontentement populaire ne cessait de croître. La revolution se profilait et les opposants etaient executes par milliers.
La mort de Staline, en 1953, va marquer le declin de ce stalinolâtre. Sous bien des aspects, il devenait urgent de se debarrasser politiquement de lui. Sous la pression de Moscou, il doit ceder dans un premier temps, des 1953, le poste de premier ministre â Imre Nagy, qu’il ne cessera des lors de persecuter. Il en fera le bouc-emissaire ideal de la faillite economique.
Il devra ensuite abandonner son poste de dirigeant du PC hongrois en juin 1956. Dans la foulee, il est « invite » en Union sovietique pour « se soigner ». Les temps avaient un peu change, il ne sera pas soigne definitivement, mais contraint de demeurer au. Kirgiz, en Asie centrale. Il y restera jusqu’â sa mort,
en 1971.
L’insurrection de Budapest eut lieu en octobre 1956, peu apres son depart. Elle sera matee dans le sang par les sovietiques.

(De pe site-ul La France licratisee)

( Va urma )