MIRON ŢIC: VERSURI

RUGĂCIUNE

Rugăciunea ne e propria trăire,
Purtătoare de suflet,împlinire,
Tot ce rodeşte ziua,seara şi noaptea,
Fie-ne acum şi-n vecie,

MÂNTUIREA.

Cuvântul în sfânta lumină
Icoanele binecuvântate, faţă la faţă
Credem în creaţia luminii Divine.
Dumnezeu,
Altarul nostru şi crucea ce-o Înalţă.
Spre Lauda Ta,Doamne.

BISERICA DE LUMINĂ

Privesc la această biserică din lemn,
Din ziua de azi,spre ziua de mâine,
Este cel mai adevăreat şi viu semn
Cum este rugăciunea mamei,când
frământa pâine.
Sub geamul împodobit de sărbătoare,
Cu mâinile,în care, păstrezi,floarea-ţi aurie,
Atâtea vise,trăiesc,sub mândru soare,
Maica Domnului,mereu slăvită,fie!
Te vestim în vers,povăţuieşte-ne ,Doamne,
Întru Adevărul tău,veseleşte-mi inima mea,
Pe altarul vieţii,al precuratelor şi sfintelor icoane,
Gura mea,va împărtăşi Lauda Ta.
Doamne,dă-ne nouă ajutor,scoate-ne din necaz,
Miluieşte-ne pe noi,că ne-am săturat de defăimare,
Milostiveşte-ne şi lasă să coboare raza ta,pe obraz,
Mărire Ţie, de Dumnezeu,Prea sfântă Născătoare
Privesc spre această biserică din lemn,
Prea Sfântă Treime,milueşte-ne pre noi!
Îţi aducem Ţie, preţuitul nostru semn,
Şi dăm săracului,din cele ce avem peste n evoi.

O RUGĂCIUNE, DE-O CLIPĂ

Înalţ, din suflet, o rugăciune de-o clipă,
Simţind că acolo-i Bunul Dumnezeu,
Cel care ne aşteaptă cuvintele
Şi ne întăreşte credinţa şi ne aduce liniştea,
Bucuria,
Ca pe o frumoasă îngemânare a rugăciunii,
Prin care noi, având starea şi speranţa în El
Mai presus de orice ,
Sufletul nostrum glăsuieşte despre această
Lumină.
Nimic pe astă lume, nu e întâmplător
Ne punem sufletul faţă la faţă,
rugăciunea ne schimbă viaţa,
Astfel Astfel, ni se îndeplinesc dorinţele
Astfel, aflăm că,Bunul Dumnezeu lucrează
Şi în noi,
Dumnezeu lucrează peste tot
Şi-n cărarea ierbii şi-n ramul înflorit,
primăvara
Rugăciunea îl face pe Om
Iar aici, faţă la faţă
Ne vedem sufletul trerzit dimineaţa
Sufletul nostru frumos
Când rugăciunea curge prin respiraţia
Timpului ,
Simt că am aripi,cu care pot să zbor,
Prin rugăciune şi post
Dumnezeu vrea ca să mă rog continu,
Vrea ca această stare să o repet la nesfârşit,
Să schimb totul şi să zâmbesc întru Dumnezeu,
Să văd,cu adevărat ,cum răsare soarele.

TAINĂ

Doamne,
Taina zicerii tale,
Este curată precum întâia zăpadă a
Iernii.
Aş vrea să iau în palme acestă zăpadă,
Cum aş lua un fruct al pământului.
Fulgi, mari se aşează pe umerii Îngerului
Apropiat de Fericire
Slavă Ţie!
Către Cerul deshis,
Prin limpezimea gândului
Şi a inimii curate,
Mărirea sufletului peste cărările
Pe care mergem.
În faţa Domnului,
Unde putem citi
Fericirea binecuvântată de tine ,Doamne,
Ne aplecăm către Tatăl Ceresc
Şi-L Slăvim,
Cu puterea şi miracolul rugăciunii.

BUCURIA PE CARE O TRĂIM

Câtă bucurie trăim, pentru Slava lui Dumnezeu,
Privim către Lumina cea adevărată,
Atotputernică
Şi ca apa sfiinţită, pentru Lauda cea Mare,
Să o pot sorbi îmreună cu aerul din preajmă
Şi să văd lacrimile cum se prelungesc
Pe obrazul femeii, ce poartă rugăciunea de dimineaţă,
În suflet
Mirul este fagurele de pe buzele mele,
Te lăudăm cu toate cuvintele
Pe care le preţuim
Şi le căutăm cu lumea de aproape.
Te privesc cu dragoste şi te duc mai departe
Pe drumul mereu înverzit ,
Unde Sfiinţii miraţi şi frumoşi,
Cu zâmbetul lor,liniştit,ne privesc,fericiţi
De sub cerul nopţii.
Doamne,
Ne rugăm Ţie
Şi vedem florile pământului,
Cum ne ajută să înţelegem Psalmii
Intraţi în ochii curăţiţi
Într-o zi de duminică.
Doamne,
Acest poem e binecuvântat cu Lauda
Către Tine
Mărire Ţie. acum şi pentru
Totdeauna

RUGĂCIUNEA E LUMINĂ

Rugăciunea să ne fie liniştea de zi şi de noapte,
Râu de iubire ce curge şi tot curge,
De a pururea,tot ce se naşte şi creşte, din şoapte,
Alese dorinţi ce dorim ca, spre Tine, Doamne,vor ajunge.
Rugăciunea să ne fie aer sacru din icoane,
Lumină lină din a Crăciunului colinde,
Numele dragi de Mării şi de Ioane,
Creaţii frumoase, ce sufletul,mereu, vi-l cuprinde.
Rugăciunea e lumina curată, din floare,
Harul dintre aproape şi heruvimii din rază,
Cuvântul mângiat de Mântuitor, în zare,
În care, cântă bucuria şi tot ce Domnul
Binecuvântează.