„LA INTERFAŢA TIMPURILOR”, UN VOLUM CU ŞI DESPRE ACADEMICIANUL GHEORGHE DUCA

La Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost lansat recent volumul „La interfaţa timpurilor”, autor academicianul Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM. Lucrarea a apărut la Editura „Ştiinţa”, în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică Centrală (Institut) a AŞM şi face parte din Colecţia „Academica”.

La evenimentul de lansare au participat reprezentanţi ai mediului academic şi universitar, politicieni, diplomaţi, colegi, prieteni, consăteni, discipoli, oaspeţi din România.

„Am convenit să facem o carte nu despre, ci a academicianului Gheorghe Duca, o carte scrisă, în primul rând, de Domnia Sa”, a menţionat în debutul manifestării, dr. Gheorghe Prini, directorul Editurii „Ştiinţa”, aflat şi pe post de moderator. În calitate de editor, directorul Prini a creionat câteva aspecte ce au reflectat procesul de lucru asupra lucrării, dar şi implicarea echipei de creaţie care a muncit mai mulţi ani, pentru ca în final să apară un volum de succes.

Directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale (Institut) a AŞM, dr. Constantin Manolache a subliniat colaborarea de mai mulţi ani cu Editura „Ştiinţa”, ultima dintre care s-a soldat cu editarea acestei lucrări de succes. Cu acest prilej, directorul a exprimat sincere felicitări autorului, acad. Gheorghe Duca, care a înregistrat această performanţă, cititorul având în faţă un tratat captivant despre dezvoltarea ştiinţei, rolul savantului, trăirile, frământările, poziţia civică a protagonistului. Domniei Sale i-a revenit şi rolul de a face o succintă prezentare a volumul, care, după cum a specificat, are un conţinut multidimensional şi enciclopedic, pentru că personalitatea academicianului Duca este una enciclopedică – savant de talie internaţională, profesor cu renume şi fondator al Şcolii de chimie ecologice, preşedinte al AŞM şi manager iscusit, om de stat, apărător şi promotor consecvent al ştiinţei. Mesajul magistral pe care de mai mult timp îl adresează acad. Gheorghe Duca societăţii, inclusiv şi prin această carte este ca astăzi unica cale de dezvoltare a societăţii şi implicit şansa Republicii Moldova este dezvoltarea bazată pe ştiinţă şi cunoaştere. Vorbitorul a subliniat că volumul „Gheorghe Duca la interfaţa timpurilor” este cu adevărat un jalon în activitatea Domniri Sale, exprimând certitudinea că „Interfaţa Timpurilor” îşi va găsi locul bine meritat al cărţilor de valoare şi va rezista în timp.

„Este o carte reuşită şi ar fi bine să fie cât mai multe asemenea cărţi. Datorită acestor lucrări, comunitatea ştiinţifică şi societatea poate să facă cunoştinţă mai îndeaproape cu personalităţile ţării noastre”, a menţionat în luarea sa de cuvânt, acad. Teodor Furdui, preşedintele Sfatului Academicienilor. Cunoscând foarte bine activitatea acad. Duca, consideră că lucrarea trebuie să fie apreciată pozitiv de toţi cei care sunt dedicaţi ştiinţei, Academiei şi de cei care preţuiesc activitatea preşedintelui acesteia, acad. Gheorghe Duca.

Academicianul Aurelian Gulea a menţionat că Domnul Gheorghe Duca este simplu, dar şi foarte complex. „Tot ce a făcut acad. Duca nu a fost deloc uşor, el nu numai că a fost şi este un simplu preşedinte de Academie, el s-a gândit cum să reformeze, cum să să facă ca ea să se dezvolte şi să consolideze toată comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova. Şi vreau să spun că a reuşit”, a menţionat acad. Gulea, dorindu-i autorului multă răbdare şi să ducă la bun sfârşit ceea a început.
„Vreau să vă spun că am citit cu interes această lucrare, deşi sunt din alt domeniu. Domnul academician aduce o informaţie extraordinară, o expune într-un limbaj accesibil şi într-o bună limbă românească”, a remarcat acad. Mihai Cimpoi, specificând că lucrarea este şi un bun material de limbă. Elevii vor citi această terminologie într-o curată limbă românească.

Autorul volumului a fost felicitat de acad. Ion Bostan, care a menţionat că într-adevăr lucrarea este o carte de căpătâi ce reprezintă potenţialul intelectual din Republica Moldova, personalităţi care promovează cercetarea, rezultatele ştiinţifice, argumentând că fără cercetare nu putem crea o societate bazată pe cunoaştere. „Ştiinţa, Academia de Ştiinţe în forma actuală, se mai păstrează în mare parte doar graţie Domnului academician Gheorghe Duca, graţie înţelepciunii, efortului şi puterii de care a dat dovadă pe parcursul anilor”, a remarcat acad. Bostan.

M.c. Nicolae Dabija, scriitorul şi redactorul şef al Săptămânalului „Literatura şi Arta” avea să spună că lucrarea este, de fapt, viaţa unui om cuprinsă în nişte coperte, exprimând bucuria de a asista la acest eveniment de lansare. „Este ca şi cum prezentă toată Academia aici, este ca o şedinţă a Academiei, este un semn sigur că Academia noastră va fi una unită, solidară şi ne vom susţine reciproc în lucrurile bune care se fac”, a relevat scriitorul.

O apreciere înaltă volumului, dar şi întregii activităţi a autorului Gheorghe Duca a dat prim-vicepreşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu. Domnia Sa consideră că acest volum este important pentru societate, pentru cei care nu cunosc care a fost viaţa în cadrul comunităţii ştiinţifice, în Academie. Dar şi mai important crede că această lucrare este pentru generaţiile tinere, pentru cei care vor veni în cercetare, pentru că acest volum demonstrează că cei care lucrează şi vor să se promoveze, nu le este deloc uşor.

Aprecieri au venit şi din partea parlamentarului Valentina Stratan, care i-a urmărit activitatea acad. Duca pe parcursul multor ani, evidenţiind aspectele profesionale, manageriale, dar şi calitatea de om a academicianului, lucru ce primează pentru ea ca legislator mai mult ca orice. „Aţi fost întotdeauna cu demnitate, m-aţi susţinut mereu când a fost necesar şi m-aţi încurajaţi cu îndemnul că trebuie să rezistăm”, a mărturisit Dna Stratan. I-a adresat sincere felicitări cu ocazia lansării volumului, care îl reprezintă plenar pe savantul, managerul, omul politic şi persoana publică – Gheorghe Duca.


M.c. Ion Hadârcă, scriitor, a mărturisind că citind „Interfaţa timpurilor”, a citit-o ca pe interfaţa anotimpurilor, pentru că acest volum este un fel de dezgheţ. „La interfaţa timpurilor”, precizează scriitorul, ar însemna şi la interferenţa epocilor din care vine dl. academician Gheorghe Duca, la interferenţa zilei de ieri cu ziua de mâine, interferenţa frontierelor. Este o carte despre noi şi avem tot dreptul să ne mândrim cu acesta.

La evenimentul de lansare au mai luat cuvântul primarul raionului Sângerei, ex-deputatul Gheorghe Braşovschi, Dna Raisa Tîbîrnă, discipoli ş.a.

Coordonatorul ştiinţific al volumului, acad. Maria Duca, a specificat că apariţia editorială este fructul unei munci de mai bine de şase ani, mulţumind în acest sens echipelor de lucru, ghidate de domnii directori Constantin Manolache şi Gheorghe Prini, pentru eforturile considerabile, dar şi răbdarea de care au dat dovadă în această luptă de idei şi confruntări nenumărate până s-a ajuns la o variantă optimă. Dna Maria Duca, l-a felicitat pe protagonistul volumului, acad. Gheorghe Duca, pe toţi cei care au contribuit la apariţia lucrării, dorind tuturor să aibă parte, la o anumită vârstă şi etapă a vieţii, de o ediţie precum a avut-o Dl preşedinte Duca.

La rândul său, autorul volumului, acad. Gheorghe Duca, a mulţumit tuturor, celor care au luat cuvântul, s-au pronunţat pe marginea lucrării şi au dat aprecieri atât volumului, cât şi personalităţii sale.Cartea arată, într-adevăr, viaţa unui om care a trecut-o prin interfază, cum a menţionat şi Ion Hadârcă, de la naştere, 29 februarie, la interfaza dintre iarnă şi primăvară, apoi interfaza dintre chimie şi fizică, ulterior crearea unui termen cu două slogane foarte contradictorii, cum este chimia ecologică”, a spus acad. Duca. Mai mult, Domnia Sa a specificat că anume prin interfaza acestor două ştiinţe a avut norocul ca să fie recunoscut şi să realizeze multe lucruri interesante – de la descoperiri ştiinţifice până la perfecţiuni practice.

Volumul prezintă o sinteză a activităţii academicianului Gheorghe Duca în trei ipostaze: savant, manager al ştiinţei şi om public. Activitatea de savant este reflectată în primul compartiment al cărţii, Chimie versus ecologie, care include articole ştiinţifice propriu-zise, vizând domeniile de cercetare, inovare şi transfer tehnologic ale academicianului Duca (asistat, după caz, de colegii şi discipolii săi): chimia ecologică, transferul de sarcină în procesele redox, apa şi energia regenerabilă, tratarea apelor reziduale, estimarea riscului chimic, managementul deşeurilor, tehnologia biocompozitelor, obţinerea şi prelucrarea produselor vinicole secundare etc. Partea a II-a a cărţii, Ştiinţă versus management, propune cititorului discursurile şi articolele autorului (în calitate de preşedinte al Academiei) privind managementul ştiinţei, dar şi problemele cu care se confruntă sfera ştiinţei şi inovării. Activitatea autorului cărţii în calitate de preşedinte al AŞM, de deputat şi ministru l-a lansat şi ca persoană publică, aria intereselor lărgindu-se implicit: dezvoltarea durabilă, ştiinţa în serviciul societăţii, aderarea la spaţiul european de cercetare, paradigma dezvoltării ştiinţei etc. Un amplu compartiment inserează opiniile savanţilor şi oamenilor de cultură despre autorul cărţii, un altul include dialogurile savantului şi managerului, în fine, urmează compartimentul Viaţa în imagini.

Eugenia Tofan,
Centrul Media al AŞM

(Reportaj foto: Eugenia Tofan)