MESAJ DE FELICITARE POPORULUI ROMÂN DIN BASARABIA ŞI TUTUROR ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI PENTRU NOUL AN 2016!

Se scurg clipele, orele, anii. Timpul se mişcă în pas cu viaţa umană. Existenţa umană este în pas cu trecutul şi prezentul, cu speranţă într-un viitor luminos. O corelaţie dictată de puterea divină şi dătătoare de viaţă…

Dragi şi stimaţi concetăţeni, iata-ne ajunşi la un sfârşit de an, anul 2015. Peste puţin timp vom intra în casa noului an – 2016, care cu toţii dorim să fie cât mai bun şi prielnic pentru noi, fiinţa umană. Actualmente ne regăsim la răscruci de evenimente istorice care ne frământă şi ne provoacă la bucurii şi tristeţi, acestea fiind pline de acţiuni care, într-un fel sau altul, încearcă să dărâme sisteme politice şi sociale, să deruteze şi să pună în pericol viaţa populaţiei de pe mapamond, să distrugă dezvoltarea socială şi umană ale unor ţări care, în timp, au obţinut prosperitate în toate. Interesele personale şi cele ale guvernării ale celor mai puternici oameni din lume ne fac să fim mereu preocupaţi de incertitudini, fiind prezenţi necontenit în faţa întrebărilor, şi anume: cum vom supravieţui mai departe în condiţiile terorismului internaţional; în condiţiile când fluxul de refugiaţi din ţările supuse conflictelor sociale şi politice (pline de mizerie şi sărăcie) inundează Occidentul care, în rezultat, acesta îşi pierde încetul cu încetul stabilitatea socială, redobândită prin eforturi maxime de-a lungul timpului; în condiţiile când corelaţia dintre cei săraci şi cei bogaţi devine tot mai pronunţată în favoarea celor cu putere în stat (fiind posesori prioritari ai mijloacelor băneşti şi bunurilor materiale din societate), iar cei mai oropsiţi de soartă devin tot mai supuşi şi îngenuncheaţi în faţa proceselor sociale şi economice. La toate acestea priveşte cu spaimă în suflet doar omul societăţii care încearcă să existe şi să supravieţuiască de la o zi la alta.
Suntem la început de secol, secolul XXI. Este o noua etapă în evoluţia istorică şi în dezvoltarea umană. Totodată, este o epocă care pune în pericol existenţa umană, afectându-i astfel identitatea, ţinuturile naţionale, istoria prezentului şi a viitorului de a supravieţui in pace, libertate, fără războaie şi presiuni sociale. Pericolul acestor fenomene, în ultimul timp, a luat amploare şi persistă în fiecare pas al omului, în fiecare societate, însă, indiferent de toate, omul oricum încearcă să-şi menţină spiritul pozitiv doar pentru a-şi forma buna dispoziţie şi bucuria pentru clipa trăită. Este un fenomen natural specific existenţei umane şi un fenomem pozitiv în comportamentul omului, care, în aşa mod, reuşeşte să-şi menţină morala şi să fie în pas cu conceptul filozofic al optimismului existenţial. Aceasta este o conduită a omului care îl face să privească viaţa cu încredere pentru un prezent și un viitor. Astfel, la hotarul dintre ani, omul încearcă să uite de lucrurile rele şi triste, şi doreşte să-şi exprime doar emoţia prin sentimentul pozitiv al realității. În aşa mod, se formează câmpul magnetic al existenţei umane care dă viaţă şi speranţă pentru un viitor.
Dragi concetăţeni, prieteni, colegi, rude, fiind parte a acestui câmp magnetic al vieţii umane, cu speranţa pozitivă în suflet, Vă doresc tuturora un nou an fericit, cu noi evenimente sociale şi politice care să bucure şi să ne dea doar buna dispoziţie şi prosperare în viaţa de toate zilele. Doresc mult ca anul 2016 să aducă şi să întărească pe pământul basarabean coeziunea socială, să unească spiritele poporului pentru reîntregirea neamului românesc, să producă în ţară bunăstare şi belşug în toate domeniile de activitate socială, economică şi politică. Iar întreaga naţiune română să progreseze evolutiv în modul cel mai eficient şi benefic atât în plan naţional cât şi mondial, să se bucure şi să fie mândră de propria identitate şi existenţă. Cele bune să se adune, cele rele să se spele!
Crăciun Fericit! La Mulţi Ani, 2016!

Cu mult respect,
Galina MARTEA, dr.,
scriitoare