COMUNA ZÎRNEŞTI: STRĂVECHE VATRĂ STRĂMOŞEASCĂ

Mihai Ciubotaru

Recent a fost lansată la Biblioteca de Arte ” Tudor Arghezi” monografia ” Comuna Zîrneşti” străveche vatră strămoşească”, autor, Claudia Galaju, profesoară de istorie, directorul CRCC ” Universul”. Editată sub egida Catedrei de Istorie şi ştiinţe sociale din cadrul Universităţii de Stat ” Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Chaul, este una dintre puţinele monografii istorice dedicate evoluţiei unei localităţi. Cartea excelează prin capacitatea de a analiza şi a pătrunde în trecutul comunei prin prizma documentelor vechi, contribuind la ridicarea conştiinţei şi demnităţii naţionale. Lucrarea ” Comuna Zîrneşti – străveche vatră strămoşească” include şase capitole. În capitolul I, ” Preistorie” se descrie vestigiile găsite de savanţi în timpul săptămânilor arheologice din localitate, este redată legenda ” Movila Mamei” culeasă în sat şi publicată în cartea ” Comoara pîrcălabului Gangur”. În capitolele dedicate perioadei medievale şi moderne, se oferă date despre prima atestare documentară a localităţii Zîrneşti, sînt descrise familiile de boieri care au avut în proprietate moşia Zîrneşti, se oglindeşte evoluţia bisericii din comunitate. Capitolul ” Pagini de istorie contemporană” începe cu paragraful ” Personalităţi”, care include date biografice despre Elena Alistar-Romanescu, membră a Sfatului Ţării , care a fost un model pentru comunitate, arhitectul de talie republicană Ion Pascal, originar din Zîrneşti, Veta Ghimpu – Munteanu, cetăţean de onoare al comunei Zîrneşti, autoarea lucrării ” Paicu sat din lunca Prutului de Jos”, Ion Niculiţă, arheolog, doctor habilitat în ştiinţe istorice, decan al facultăţii de Istorie a Universităţii de Stat. De asemenea în baza ” Cărţii Memoriei” este prezentă lista victimelor regimului stalinist din Zîrneşti, precum şi mărturii ale persoanelor deportate. Valoarea ştiinţifică a cărţii este mare, înlesneşte înţelegerea culturii şi spiritualităţii moldoveneşti ca parte organică a civilizaţiei româneşti şi europene.