LUCIA PĂTRAȘCU, MIHAI HORGA, IACOB CAZACU-ISTRATI: VERSURI

SOARTA CANDIDATULUI
(pamflet)

Mihai Horga

Motto:,,Daţi-i omului o mască
şi vă va spune cine este”
(Oscar Wilde)
Poţi să ajungi ce n-ai visat
Dacă doreşti cu-adevărat
Dar, ca să ai neapărat
Norocul de-a fi CANDIDAT
Şi nu oricum, să fii votat
După ce, straşnic ai luptat
Ce poate fi mai minunat?…

Să fii lipit de stâlp sau gard
Să fii de lume, înjurat,
Să fii bătut, să fii scuipat,
Să fii în top, sau ignorat,
Să fii iubit, apreciat,
Să fii pe stradă-acostat…

Şi pentru asta, să promiţi
Şi în campanie, să minţi
Şi să convingi oameni cuminţi
Şi să strângi mâini, să te agiţi
Şi să implori, cu rugăminţi
Şi chiar să verşi lacrimi fierbinţi
Şi să scoţi publicul din minţi…

Dar, chinul tău s-a terminat
Campania s-a încheiat
Şi nu e nimeni vinovat
C-alegătorii te-au votat
(Atâtea vorbe, i-au drogat)
Tot ce-ai promis-ai şi uitat!
Ai viitor asigurat…

Ai un mandat în paradis,
Cu girofar,maşini de vis,
Can-can, excursii la Paris,
Îţi schimbi nevasta cu o Miss,
Duşmanii nu mai zic nici-pâs
Că eşti o forţă, ai caris-
Mă!, nu mai am nimic de zis…

HARTA INIMII

Poetului Grigore Vieru

Lucia Pătraşcu

În forma ce o ştim, în piept,
Cu patru cuiburi, precum pomul,
O inimă, ascunde omul,
Ce bate într-un ritm discret.

Din neam cu vorbe de alint,
Născutu-te-ai! Pe la Lipcani
Ai învăţat că peste ani,
Acolo, unde se cuprind

Vorbiri de gând în trei culori,
Ca o iubire pentru mamă,
Căci „iarba ştie cum te cheamă”,
Când împleteşti cununi de dor,

Iar „steaua ştie ce gândeşti”
Şi cum păstrezi întru credinţă,
Pentr-un popor într-o fiinţă,
Cuvinte-n ritmuri româneşti,

Ca-ntr-un ştergar ţesut cu artă,
În piept, a prins să ţi se-adune,
Păstrată-n ţarine străbune,
O inimă, o mare hartă,

Pentru un neam, „o grămăjoară”,
Sortit să fie dintr-o mamă
Prins „într-o singură icoană”
Blagoslovit în prag de seară!

8 septembrie 2014

CETATEA MEA DE DOR
Imn satului natal

Iacob Cazacu-Istrati

Cetatea mea de dor, tu, vatră din străbuni,
Cea mai frumoasă astră dintre stele,
Cu oameni dragi si buni,
Ogoare-n pârg, minuni
Mă ocroteşti de toate cele rele.

Refren:

La satul meu cel din poveşti
Duc drumurile toate de pe lume,
La satul meu
Acasă eşti,
În cuibul drag al doinelor străbune.

E satul meu frumos, cu mândru Foişor,
Hidrocentrala- n prag, cu plopi la poartă.
De- un râu şerpuitor
Şi ape de izvor
De secole- i scăldat sătucul- tată.

Refren:
Şi unde nu voi fi, oriunde m-aş afla
Voi duce-n inimă dorul de casă,
De oamenii din sat,
De cerul înstelat,
De pâinea mamei, dulce, de pe masă…