REGINA CĂRŢILOR LA CURTEA DE ARGEŞ

În cadrul Podului de Reviste de la Curtea de la Argeş, ediţia 2014, în mod tradiţional, pe lângă numeroşi iubitori de cultură din toate colţurile Ţării, a participat şi o delegaţie din Basarabia, condusă de poetul academician Nicolae Dabija, redactorul-şef al revistei Literatura şi Arta, înfrăţită de mai mult timp cu revista Curtea de la Argeş, al cărei redactor-şef este neobositul scriitor academician Gheorghe Păun , totodată gazdă a manifestărilor culturale dedicate aniversării anuale a publicaţiei argeşene, aliniate Zilelor Municipiului.
Din delegaţia R.Moldova au mai făcut parte Vasile Şoimaru, care şi-a prezentat cărţile Cotul Donului 1942 şi Românii din jurul României, Dumitru Gabura, care a vorbit despre poetul Victor Teleucă şi proaspăta apariţie editorială Piramida singurătăţii a distinsului literat, reputatul critic literar de la Huşi Teodor Codreanu, subsemnata cu noul volum Alte punţi de suflet, ambele editate la prestigioasa editură bucureşteană Detectiv literar şi Artista Poporului Ninela Caranfil, cu un recital de poezie.
La Salonul de Carte, desfăşurat în sala de Consiliu a Primăriei, au fost lansate şi prezentate circa 50 de recente apariţii editoriale de către critici, scriitori, redactori-şefi, publicişti, profesori, editori de pe ambele maluri ale Prutului. Gazdele au lansat colecţia revistei Curtea de la Argeş, scoasă de sub tipar la Editura Tiparg din Piteşti.
În absolută premieră, pentru prima dată în România, cu sprijinul acad. Gheorghe Păun şi a editorului Firiţă Carp, vede lumina tiparului o carte de Victor Teleucă, şi anume , după cum am menţionat mai sus – Piramida singurătăţii, pe care criticul Teodor Codreanu o consideră, în baza unor temeinice argumente, una din cele mai bune cărţi …, dacă nu cumva cea mai împlinită, iar pe autor îl situează printre cei mai de seamă poeţi români ai generaţiei 60. Piramida singurătăţii este o mărturie impresionantă, semnificativă pentru întreg arealul românesc. E de remarcat şi faptul că Domnia sa este autorul unei consistente şi impresionante prefeţe, intitulate De la ochelarii lui Iung la cuvântul biform.
Cartea are şi un cuvânt de salut din partea acad. Gh.Păun, care subliniază următoarele: Piramida singurătăţii este o carte premiată, o carte reprezentativă, o carte care confirmă titlul de lirosof, pe care acad. Mihai Cimpoi l-a imaginat spre a i-l oferi poetului-filosof. A apărut mai întâi în anul 2000, la Chişinău, iat-o acum disponibilă şi cititorului din România. Poate prima dintr-o serie Victor Teleucă, heracliteanul transmodern.Închei cu un simplu îndemn la lectură, pornind din inimă si minte, spre descoperirea unui univers poetic profund al unui scriitor puternic „de manual”. Spre descoperirea scriitorului roman Victor Teleucă si în România, spunem noi.
Îndreptăţită de aprecierile care i s-au făcut, scriitoarea din Bucureşti Crina Bocşan avea să conchidă că Piramida singurătăţii este Cartea Regină a Salonului de Carte de la Curtea de Argeş.

Raia ROGAC
Text pentru foto: T.Codreanu, acad. Gh.Păun şi D.Gabura