COMUNICAT COMUN PRIVIND JERTFA LUI MIHAI – VOIEVOD VITEAZUL – REÎNTREGITORUL DACIEI

Astăzi 9 august 2013, Senatul Academiei DacoRomâne TDC, conducerea Partidului României Europene (care din toamna acestui an se va numi Partidul Dacilor Liberi – D.L.) și Garda DacoRomână a Blocului Unității Naționale – BUN sunt împuternicite să declare următoarele:

În zorii zilei de 9 august 1601, stil vechi (19 august 1601, stil nou), domnitorul Mihai Viteazul cel care a reîntregit Dacia, devenind astfel, la 27 mai 1600, ”Domn al Ţării Româneşti, al Transivaniei şi a Moldovei”, este asasinat mişeleşte din ordinul generalului Habsburgic Gheorghe Basta. Responsabilii austrieci, îngrijorați de calitățile sale de unificator la patriei române, demn urmaș al lui măritului rege Burebista și al lui Regalian întregitorul DacoRomâniei împreună cu soția sa, îşi vedeau ameninţate planurile de menţinere a Transilvaniei în sfera de influenţă. Nici Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunţării la Muntenia. Noul stat reprezenta o unitate etnică puternică în stare să schimbe raportul de forţe din centrul Europei și Balcani. Mai mult decît atît, insubordonarea nobililor maghiari din Transilvania care nu acceptau măsurile impuse de noul Domn al Reîntregirii, contribuie la dezastru militar de la Mirăslău (18/28 septembrie 1600) cînd Mihai nu reuşește să înfrîngă revolta nobililor maghiari sprijiniti de generalul Basta, pierzînd controlul asupra Ardealului. În scurt timp Moldova va reintra în posesia Movileştilor subordonați intereselor polone care impun în Valahia pe Simion Movilă.

Mihai obține sprijinul împăratului austriac și împreună cu generalul Basta inițiază o campanie de recucerire a vetrei românești. Prin victoria de la Guruslău (3 august 1601), voievodul valah, fiul unei frumoase ialomițence de la Tîrgul de Floci de la Dunăre și al lui Pătrascu cel Bun de pe Olt din neamul Drăculeștilor, îl îndepărtează pe Bathory din Transilvania, alungă apoi pe Simion Movilă de pe tronul Valahiei. Continuă prin a recupera Muntenia gonindu-l pe Simion Movilă de pe tron. Interesele austriece nu puteau admite o nouă unire a țărilor dacoromânești. Din ordinul generalului habsburgic Basta, pe 9 august 1601, Mihai Viteazul este asasinat. Capul său este furat de unul dintre căpitanii domnitorului, adus în Muntenia şi înmormîntat de Radu Buzescu la Mănăstirea Dealu, lîngă Tîrgovişte. Pe lespedea sa de piatră de la Mănăstirea Dealu stă scris: „Aici zace cinstitul şi răposatul capul creştinului Mihail, Marele Voievod, ce au fost domn al Munteniei, Ardealului şi Moldovei.


Revenind in vremurile noastre, constatăm următoarele:

Complotul terorist, internațional, politico-militar, sîngeros, reușit, pus la cale de URSS și SUA, ca agresori principali externi, împreună cu unele puteri occidentale europene și îndeosebi cu țările vecine cu noi și așa-zis prietene, în mod deosebit Ungaria și fosta Iugoslavie, cu ajutorul unor cozi de topor  din România, mai ales alogeni (evrei, unguri, țigani și alte naționalități care au sprijinit fățiș agresiunea externă care a fost scînteia  urmată de genocid contra națiunii dacoromâne precum și alte crime contra umanității, crime de război și crime contra păcii) continuă și în prezent.

Finalitatea complotului o constituia dezmembrarea națiunii și desființarea statului național unitar român suveran și independent. Nu s-a reușit atunci, dar acum acea finalitate urmează să fie desăvîrșită prin așa-zisa regionalizare a României, în fapt, desființarea statului și risipirea națiunii în cele patru zări.

Români, veniți la monumentele lui Mihai –vodă Viteazul, cel care s-a jertfit pentru ca națiunea să aibă un singur stat național român, suveran, unitar, reunit, suveran, independent, al cărui teritoriu să fie inalienabil și indivizibil, pentru totdeauna.

Galeria celor jerfiți pentru unitatea națiunii a continuat cu alți domnitori eroi asasinați, pînă la Antonescu și Ceaușescu. Și va continua…

Azi, România trece prin aceleași vremuri de groază ca în anul 1940, ca Dictatul de la Viena,  care au necesitat jertfele de sînge din vremea mareșalului Ion Antonescu.

Români, nu vă supuneți dictatelor de la Bruxelles, Washington și Moscova și Budapesta!

Libertatea noastră și unitatea națiunii cer sacrificii de sînge zi de zi, ceas de ceas.

Avem nevoie și de aliați puternici și sinceri. China este singura superputere care simpatizează cu România, dar libertatea trebuie să ne-o apărăm noi, cu brațele înarmate.

Mihai Eminescu ne îndemna: ”La arme, la arme!
La arme, frați Români!”

Azi, Patria e în primejdie de moarte!

”DacoRomânia va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă!”

Doamne, ajută!

pentru  SENATUL FUNDAŢIEI  ACADEMIA DACOROMÂNĂ

„TEMPUS DACOROMÂNIA  COMTERRA”

pentru conducerea PARTIDULUI ROMÂNIEI EUROPENE

Pentru Garda dacoromână a BLOCULUI UNITATEA NAȚIUNII

Dr. Geo STROE, preşedinte fondator