LICEUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI – INSTITUŢIE PRIVILEGIATĂ SAU VIITORUL SISTEMULUI EDUCAŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA ?

Liceul AŞM reprezintă o instituţie de învățământ preuniversitar de tip internat – instituţie academică inovativă. Această instituţie este deschisă oficial la 1 septembrie 2008. Primul an de activitate s-a desfășurat în incinta Institutului de Chimie al AȘM, unde și-au făcut studiile 42 de elevi, fiind repartizați în trei clase de a X-a: două cu proil real și una cu profil umanist. La moment, în acest liceu îşi fac studiile peste 200 elevi “dotaţi” şi selectaţi din toată Moldova.
O dată importantă pentru instituție este 1 septembrie 2009, cînd au fost date în exploatare noile edificii ale Liceului AȘM și căminul. La moment în Liceul AȘM studiază 160 de elevi, în nouă clase ( cîte 3 clase pentru fiecare paralelă de profiluri: umanist, fizică/matematică și biologie/chimie).
Conform informaţiei postate pe site-ul oficial al liceului (www.liceu.asm.md), administraţia liceului şi cadrul său didactic urmează urmatoarele obiective : ”Educația de calitate, activitatea ştiinţifică şi de creație; pregătirea tinerilor pentru a obține performanțe în concursurile naţionale şi internaţionale; elaborarea programelor şi strategiilor destinate copiilor dotaţi; cooperarea cu instituţii de stat şi non-guvernamentale, organizaţiile internaţionale în domeniul educaţiei copiilor dotaţi şi talentaţi; prestarea serviciilor educaţionale etc.” .
În perioada de activitate a liceului, începînd cu anul 2008, au fost înregistrate rezultate strălucite ale elevilor în cele mai diverse domenii de activitate: concursuri, conferinţe, seminare şi alte manifestări didactico-ştiinţifice. Important de menţionat faptul că după sesiunea de bacalaureat a anului de studii 2012 – 2013, balul mediu al LAŞM-iştilor a fost de 8.25 – unul dintre cele mai înalte în Republică.
De obicei, în majoritatea liceelor din ţara noastră este păstrat clişeul “supremaţiei totale” a organului administrativ liceeal asupra elevilor. În cazul dat, situaţia este opusă.În activitatea administrativă a liceului participă şi organul reprezentant al elevilor : “Senatul liceului”, funcţiile lui fiind respectarea si promovarea intereselor liceenilor.
Activitatea LAŞM este experimentul Ministerului Educatiei a R.M. , reprezentînd un nou model funcţional de instruire pre-universitară la un nivel avansat. Într-adevar, Liceul Academiei de Ştiinte a Moldovei îl putem clasifica drept o “instituţie privilegiată” , insa privilegiul cel mare este şansa copiilor de a primi o instruire calitativă si o bună pregătire pre-univeersitară.

Autor: Marinciuc Roman